Age of Mythology - pokořitel Warcrafta 3?

V poslední době, zdá se, kult 3D realtime strategií poněkud upadá. Snad je to tím, že je trh přesycen, snad také tím, že se všeobecně čeká na několik vpravdě revolučních titulů. Jedním z nich je i Age of Mythology od Ensemble Studios, tvůrců všech dílů Age of Empires. Jaký tedy bude nástupce AoE? To se dozvíte v dnešním extra hutném preview.
Age of Mythology - pokořitel Warcrafta 3?
V poslední době, zdá se, kult 3D realtime strategií poněkud upadá. Snad je to tím, že je trh přesycen, snad také tím, že se všeobecně čeká na několik vpravdě revolučních titulů. Jedním z nich je i Age of Mythology od Ensemble Studios, tvůrců všech dílů Age of Empires. Jaký tedy bude nástupce AoE? To se dozvíte v dnešním extra hutném preview.

Začátek se vám asi příliš revoluční zdát nebude - v Age of Mythology se totiž opět setkáme se starým dobrým konceptem malých základních paňáců (tzv. "písantů"), kteří budou sveřepě a radostně vykonávat všechny ty nepříliš oblíbené činnosti jako shánění základních zdrojů a stavění budov. Budovy pak budou sloužit ke stavění dalších jednotek a získávání většího množství zdrojů. Jednoduše řečeno, budou vás posilovat po ekonomické i vojenské stránce. Nu a jakmile budete mít dostatek budov a zdrojů na to, abyste dokázali vybudovat životaschopnou armádu, učiníte tak a následně smetete své podlé nepřátele z povrchu zemského. Jak jednoduché, však jak také geniální a zábavné. Proč tedy vylepšovat koncept, který se osvědčil a který baví hráče již od dob Duny 2? Age of Mythology půjde stejnou cestou, jakou šly všichni Warcrafti i "Eidžové". Otázkou je, kam po této staré, léty prověřené stezce nakonec dojde?!

Age of MythologyAge of Mythology

Snad objeví zcela nové, dosud neznámé končiny? Ano, přesně tak. Titul Age of Mythology se rozhodl být ledoborcem, který prorazí mohutné kry blankytného moře a uzří pobřeží nového světa. Světa rozkládajícího se daleko za všemi dnes známými krajinami. Ensemble Studios už začínali mít po krk všech těch historicky přesných, precizních a správných realtime strategií, které jsou sice hezké, ale pro tvůrce a vlastně částečně i pro hráče dosti svazující. Proto se rozhodli pro něco úplně nového, pro něco sice z reálného světa vycházejícího, avšak přesto dostatečně neurčitého, aby měli ve svém tvoření téměř naprostou svobodu. "Naše předchozí hry se zaměřovaly na historické úseky lidského konání; vzestup, vývoj a pád velkých civilizací. Mytologie je něco, co vidíme jako integrální část lidské historie a tak s ní také zacházíme v Age of Mythology." popisuje přístup tvůrců designér Bruce Shelley.

Vývoj egyptské říše
Egyptská říše přežila téměř 3000 let. První známky pocházejí z let kolem roku 3200 př. nl., kdy vládla 1. a 2. dynastie. Období mezi lety 2800 př. nl. a 2200 př. nl. se nazývá "Stará říše" a je asi nejslavnějším a zároveň nejplodnějším obdobím. V této době vznikly tak význačné památky jako Cheopsova pyramida či Sfinga v Gíze. Střední říše se počítá mezi lety 2000 a 1650 př. nl. (období let 2200 př. nl. až 2000 př. nl. bylo plné nepokojů a věčného bezvládí). Novou říši se podařilo udržet mezi lety 1580 až 1085 př. nl. Následují opět dlouho trvající nepokoje, až je nakonec Egyptská říše dobyta nejprve Alexandrem Velikým a nakonec Římany.

Oproti například Age Of Empires, kde bylo k dispozici několik desítek různých civilizací, budou v Age of Mythology dostupné pouze tři základní: Skandinávská, Řecká a Egyptská. "Jen tři civilizace?" říkáte si? Ale nebuďte na omylu... jakmile si vyberete svou civilizaci, budete si muset vybrat ještě jednu možnost, a to příslušnost k tomu kterému bohovi. Každá civilizace bude mít na výběr tři hlavní bohy - Egypťané mají svého Ra, Osirise a Seta, Řekové zas Dia, Poseidona, Háda a nakonec Skandinávci slouží buďto Odinovi, Thorovi nebo Lokimu. Každý bůh garantuje dané civilizaci různé bonusy, případně unikátní jednotky - což by tedy odpovídalo devíti různým civilizacím v AoE. Božský vliv ucítíte nejen před začátkem hraní, ale i během něj, a to nejen díky přítomnosti nových jednotek či bonusů, ale také díky chrámům, ve kterých bude možné uctívat další "podbožstva" (každý bůh bude mít pod sebou jiné bohy). Age of Mythology v sobě vlastně bude mít i něco málo z Black & White. Jednou ze "surovin" bude totiž také přízeň, tedy právě přízeň bohů. Přízeň bude každá civilizace získávat jinak - Egypťané stavěním budov, Skandinávci v boji a Řekové modlením se v chrámech. Přízeň pak bude ovlivňovat hráčovu možnost praktikovat jisté speciální, božské manévry, jako například sesílání božího hněvu na své nepřátele.

Age of MythologyAge of Mythology

Egyptská božstva
Ve starověkém Egyptě velebili stovky bohů (říká se až sedm set), většinou místních. Jen několik z nich se ale dostalo do obecného povědomí. Hlavních devět bohů tvoří nejvyšší bůh slunce Ra, následují Šu, Tefnut, Geb, Nut, Usire (Osiris), Eset, Nebthet a Sutech.

"Různé civilizace získávají přízeň svých bohů různými způsoby. Například Skandinávci tím, že začnou pořádně řádit (zabíjet nepřátelské jednotky, ničit budovy). Přízeň se stává surovinou, kterou můžete spotřebovávat například na tom, že požádáte některého z bohů o vyvolání jisté události (například písečné bouře) či seslání fyzické pomoci (hrdinové nebo mytologické postavy). Když se nebudete dostatečně věnovat udržování přízně, bohové vás budou zcela ignorovat. Mýtické elementy nejsou nijak přehnaně komplikované, protože zároveň chceme mít ve hře zcela klasické RTS schéma."
- Bruce Shelley, designér Age of Mythology

Pokud budete hrát za Řeky a budete dobře sloužit Poseidonovi, může vám seslat na pomoc své Kyklopy. Nebo třeba všemocný Zeus může trochu zamíchat počasím nad nepřátelským táborem a uhodit několika blesky do spících bojovníků. Naopak egyptský bůh slunce Ra může příznivě ovlivnit sklizeň a tím i vaše zásoby jídla (což je také jedna z hlavních surovin). A to samozřejmě zdaleka není všechno, mezi další božské kousky patří například meteorická smršť nebo zemětřesení (že by jeden ze severských bohů?). Chrámy budou úzce spojeny s technologickým stromem (nepostavíš tenhle chrám/nesloužíš dost dobře tomuto bohovi -> nedostaneš tuhle technologii) a speciálními, mytologickými jednotkami, ale o tom až dále.

Age of MythologyAge of Mythology

Aby nebylo prostředí hry tolik jednotvárné, bude využito další unikátní vlastnosti AoE, a to různých věků. Narozdíl od AoE tady ovšem budou pouze tři. Bohužel zatím nebyly nijak blíže specifikovány, z jistých zpráv z letošního Electronic Entertainment Expa by se ale dalo hádat, že první dva budou nést názvy Olympijský a Heroický. Každý věk bude mít zřejmě unikátní vzhled, co však zůstane vždy stejné budou suroviny. K již zmiňovanému jídlu (farmaření, lov) a božské přízni je nutno ještě doplnit všudypřítomné zlato (získávané těžením, zřejmě v dolech) a dřevo (ti silnější z vašich paňáců vyrazí do lesa, pěkně procvičit tělo i ducha... hlavně to tělo;). Když už jsem u těch paňáců, nesmím opomenout zmínit ani fakt, že tihle paňácové opět nebudou pouze a jen zásadně mužského pohlaví. Sic si neumím dost dobře představit křehkou Řekyni jak rubá v lese celý den dřevo...

Budovy
V podstatě všechny civilizace budou mít k dispozici následující typy budov: chrám, stáje, doky, důl, kasárna, sýpka, zbrojnice, obchod s obléhacími prostředky, pevnost, městské centrum. Obrázky některých z nich můžete najít tady kolem.

Nelze samozřejmě v pořádné RTS vystačit pouze s jedinou, základní jednotkou, to v Ensemble Studios dost dobře vědí. I proto připravili pro titul Age of Mythology něco speciálního. A to doslova. Budou zde totiž dva druhy jednotek - standardní a speciální, mytologické. Jistěže se budou u každé z civilizací lišit, ale je vám asi jasné, že větší rozdíl bude patrný u těch mytologických. Podrobnosti naleznete v následujícím přehledu.

Egyptské jednotky - mytologické
Egyptský Hrdina - jedna z nejdůležitějších egyptských jednotek, vzhledem dosti připomínající Osirise, vládce Země mrtvých (ale také boha plodnosti a úrody). Bez něj není možné volat božské síly.
Anubis - v egyptské mytologii je Anubis pohřebním božstvem. Dohlížel na mrtvé a střežil hrobky, ve kterých spočívala jejich těla. Obvykle je zobrazován s hlavou (někdy i ocasem a tělem) šakala. V Age of Mythology je Anubis pozemní jednotka s unikátní schopností dlouhých skoků, díky kterým může být u svého protivníka v jediném mžiku oka. Bojuje pak pomocí dvou zahnutých ostří.
Mumie - pomalu se pohybující zafačovaný kus prohnilého masa, tak by se v jednoduchosti daly charakterizovat tyhle běloskvoucí potvory.
Sfinga - v AoM bude existovat zřejmě několik různých druhů sfing. Jejich účel je zatím nejasný, s největší pravděpodobností se však bude jednat o obranný prvek (těžko si lze představit obří pochodující sfingu, která zadupává vojáky do země...).
Škorpióni - v egyptské mytologii je mnoho božstev spojených se škorpióny, například Serq či Serket. Serket například měla tělo škorpióna a hlavu ženy. Hlídala orgány mrtvých a dštila oheň (prostě ženská jak má být;).

Age of MythologyAge of Mythology

Egyptské jednotky - standardní
Katapult - stejně jako v předchozích "Age of" hrách je katapult určen zejména na rozbíjení nepříliš vzdáleného opevnění a budov.
Velbloudí jezdec - opět soudě podle Age of Empires, bude velbloud hlavní egyptskou kavalerií, s největší pravděpodobností bude útočit mečem na krátkou vzdálenost.
Lukostřelec - primární jednotka egypťanů pro boj na dálku.
Kopiník - není to tak docela kopí, co nosí tenhle týpek, protože je to spíše ostří, co se třpytí na konci toho kusu klacku, ale jak jinak ho nazvat?
Šermíř - základní jednotka egypťanů pro boj z blízka.
Dvoukolák - obchodní systém v AoM bude do značné míry totožný s tím v Age of Empires II, takže zde najdou využití i staré dobré tažné kárky.

Řecké jednotky - mytologické
Kyklopové - obrovití a neústupní. Jejich "poznávacím" znakem je zejména jediné oko na jejich čele. První Kyklopové byli údajně zruční kováři, zatímco další generace pomalu upadaly do barbarství. Soudě podle toho, že Kyklopové v AoM bojují kyjem, první generace již asi dávno vymřely.
Minotaur - Minotaur je známá mytologická postava s hlavou býka a tělem muže. Podle legendy vzešel ze spojení ženy a býka, seslaného Poseidonem. Žil na Krétě, v labyrintu, ze kterého nemohl uniknout. Každý rok si žádal sedm mladých lidí jako oběť - až do doby, než ho Théseus s lehkou pomocí Ariadny zabil. V AoM bojuje minotaur obrovskou sekyrou a utrpení svých obětí ukončuje pomocí vlastních rohů.
Kentauři - jsou to bytosti, jejichž zadní část těla je koňská a přední, hruď a hlava, jsou mužské. Sloužili bohu vína Dionýsovi. Byli údajně docela rozvážní, avšak často unášeli mladé dívky z jejich domovů. Je zřejmé, že v AoM to bude jednotka velice silná - budou mít rychlost koně a zručnost vojáka.
Chiméra - Chiméry jsou bájné potvory, složené obvykle z různých částí těl několika druhů zvířat. Chiméra v řecké mytologii sestává z kozlího těla, lví hlavy a dračího ocasu. Údajně také dokázaly chrlit oheň. A jelikož Chiméry v AoM jsou dvouhlavé, je teoreticky možné, že budou mít dvojnásobný útok.
Talos - Talos byl bronzový obr stvořený Héfaistem aby střežil poklady v Krétském království krále Mínose. Obcházel ostrov třikrát denně a házel na útočníky kameny, vylámané z útesů. Také byl schopný vysílat oheň.
Pegasus - Bájný okřídlený jednorožec se zrodil v okamžiku, kdy Perseus přemohl Chiméru a její krev se vylila do oceánu. V AoM je to jediná létající jednotka Řeků.
Medůza - kdysi krásnou pannu proměnila Athéna ve zrůdnu s hadími vlasy - za to, že se pokusila proniknout do jejího chrámu. Pohled medůzy měl sílu proměnit byť i toho nejsilnějšího bojovníka v kámen. Přemohl již až Perseus, když využil jejího odrazu na svém štítu.

Age of MythologyAge of Mythology

Řecké jednotky – standardní
Katapult - téměř stejný jako ten egyptský až na to, že pokud ho dotáhnete na loď, můžete s její pomocí ostřelovat objekty na souši.
Kavalerie - prostě voják na koni. Rychlý a silný, i když ne tak jako Kentaur.
Kopiník na koni - nu, k tomu již opravdu není co dodat ;).
Pancéřovaná pěchota - jednotka s nejlepším brněním ve hře. Jistojistě bude tvořit páteř nejedné armády.
Kopiník - velmi lehce obrněný, zato však rychlý a nenápadný.
Vesničan - a tady je, v celé své kráse, váš dělník.

Skandinávské jednotky – mytologické
Hrdina - pokud budete hrát za Skandinávce, budete získávat hrdiny poměrně jednoduchým způsobem. Hrdinou se totiž stane každá jednotka, která dosáhne určitého počtu zabití.
Ohnivý obr - podle severské mytologie žil Ohnivý obr v jednom z Devíti světů - v Muspelheim, kterému vládl Surt. V AoM za sebou bude Ohnivák nechávat dokonce i ohnivé stopy.
Obr - obry je severská mytologie jednoduše prošpikovaná. Tahle jednotka nebude mít žádné zvláštní dovednosti - bude to prostě úplně normální obr, se vším co k tomu patří.
Ohnivý kanec - Gullinbursti, tak se v severské mytologii nazývá ohnivé divoké prase.
Jotun - ledový obr. Jsou to oponenti bohů, mistři magie. V mytologii mnohem důležitější než Ohnivý obři. V AoM budou mít schopnost zmrazit na krátký okamžik jakoukoliv jednotku.

Skandinávské jednotky – standardní
Kavalarie - standardní jednotka skandinávců.
Lučištník - základní pozemní jednotka pro útok na delší vzdálenosti.

Uff, byl to ale vyčerpávající přehled, co říkáte? Teď bychom se na chvíli mohli vrátit k popisu samotné hry. Třeba k jejímu provedení, protože to je jedna z těch skutečně revolučních záležitostí. Jak jste si už asi všimli, Age of Mythology bude kompletně ve 3D. A když říkám kompletně, tak kompletně. Prostředí, budovy, jednotky, to vše bude složeno z obrovského počtu polygonů. Nově vyvinutý engine dovoluje předvádět šikovným grafikům zcela neuvěřitelné kousky. Ať již jsou to extrémně detailní jednotky, na nichž bude konečně viditelný každý upgrade technologie či přechod do nového věku, nebo stejně přizpůsobivé budovy. Nový engine také bude umožňovat plynulý 24 hodinový denní cyklus, tedy přechod dne v noc a naopak. Samozřejmostí bude možnost různě hýbat s mapou. Dokonalý herní zážitek pak budou umocňovat speciální efekty jako vlny na moři, vodní smršti, tornáda, zemětřesení, a podobně. Některé z těchto procedur budou bezpochyby mít vliv i na terén, který bude, světe div se, deformovatelný (podobně jako například v Tiberian Sunovi - jenže tady to bude ve 3D!). Přestože toto všechno bude extrémně náročné na výpočetní výkon, autoři hry slibují, že bude stále možné budovat rozsáhlé armády bez toho, že by se ze hry stala namísto realtimové tahová strategie. V herním 3D enginu se také budou odehrávat dějové "vložky", kterých by mělo být požehnaně.

Tím se dostáváme k příběhu. O něm toho zatím bohužel moc známo není. Jediný známý fakt je ten, že se všechno bude točit kolem cesty jedné postavy... kamsi, nikdo zatím neví kam (a kdo ví, nepoví;). Jisté je, že celá singleplayerová kampaň za všechny civilizace bude zastřešena jedním rozsáhlým příběhem, rozděleným do několika scénářů. Protože je Age of Mythology hlavně singleplayerově zaměřená hra, dá se očekávat, že tenhle příběh bude skutečně propracovaný a určitě několik desítek hodin na dohrání zabere.

Ale bylo by to od programátorů z Ensemble Studios velmi, velmi neprozíravé, kdyby multiplayer byť i jen z části opominuli. Vždyť právě v multiplayeru tkví všechna sláva Age of Empires a zejména jejich druhého dílu. A tak i Age of Mythology přispěje svým novým kouskem do mlýna, tedy mělo by přibýt několik nových herních módů a vůbec, mělo by dojít ke značnému zjednodušení a zkvalitnění multiplayerové hry.

Na závěr si zopakujeme základní rysy Age of Mythology, nadcházejícího projektu od tvůrců Age of Empires. Takže zaprvé je to neskutečně úžasná 3D grafika, která nešetří ani megalomanstvím, ani detaily. Za druhé jsou to tři rozdílné kultury (lišící se budovami, jednotkami, technologiemi, bohy) rozdělené do celkem devíti různých civilizací, závisejících pokaždé na jiných bozích.

Přesné datum vydání Age of Mythology nebylo nikdy stanoveno. Ensemble Studios si však jako jedni z mála mohou dovolit tvrdit, že "až to bude, tak to bude". Momentálně to vypadá na jaro příštího roku. To už by měl být Warcraft 3 dávno venku, takže uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne…

Zajímavé odkazy – oficiální

Zajímavé odkazy – neoficiální

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Unikly prosincové PS Plus hry. Zahrajeme si akční řežby na všechny způsoby

Unikly prosincové PS Plus hry. Zahrajeme si akční …

V prosinci to vypadá, že se majitelé účtů PS Plus mají na co těšit.

26.  11.  2021 |
Michal Maliarov
Hry zdarmaPlayStation
Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutratit za to ani korunu

Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutra…

Za kvalitní hry nemusíte utratit ani korunu. Máme pro vás tipy na nejzajímavější hry zdarma, které přitom snesou srovnání s draze placenými tituly a v mnohém je i překonávají. Hry žijí z drobných nákupů přímo ve hře, ale ani za ně utrácet nemusíte.

22.  11.  2021 | |91 N/A
Michal MaliarovMartin NahodilVojtěch Matušinský
TémaFree-to-play
Hry zadarmo, nebo se slevou: Black Friday a lovecký theHunt zdarma

Hry zadarmo, nebo se slevou: Black Friday a loveck…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

27.  11.  2021 |
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce
16 tipů na nejlepší deskové hry pod stromeček. Od párty her až po strategie

16 tipů na nejlepší deskové hry pod stromeček. Od …

Deskové hry nejsou jen pro nerdy, zvládnou zabavit celou rodinu. Vybrali jsme nejzajímavější deskovky hlavně mezi novinkami, ale i stálicemi, napříč kategoriemi od her pro občasné hráče až po ty náročnější.

22.  11.  2021 | |3 N/A
Vojtěch Malý
Deskové hry
Hry zadarmo, nebo se slevou: československá akce a Splinter Cell zdarma

Hry zadarmo, nebo se slevou: československá akce a…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

19.  11.  2021 |
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce
Vybrali jsme herní klávesnice a myši pod stromeček. Ty nejlepší z nejlepších

Vybrali jsme herní klávesnice a myši pod stromeček…

Dobrá klávesnice a myš jsou pro hraní na PC nezbytně nutné. Vybrali jsme osvědčené modely, se kterými neuděláte chybu.

30.  11.  2021 | |7 N/A
Michal Maliarov
Herní myšHerní klávesnice
Zkušenosti s PlayStationem 5 po roce používání. Pořád je co zlepšovat

Zkušenosti s PlayStationem 5 po roce používání. Po…

Před rokem, 19. listopadu 2020, se v Česku začal prodávat PS5. Jak konzoli vnímáme s odstupem?

18.  11.  2021 | |25 N/A
Lukáš Václavík
PS5Sony
15 tipů na nejlepší pecky pro herní konzole, které si můžete zahrát mezi svátky

15 tipů na nejlepší pecky pro herní konzole, které…

Nejen na PC, ale i na konzolích bylo letos co hrát. Kromě velkých kousků došlo i na pár menších překvapení, které vás přes svátky bez problému zabaví.

27.  11.  2021 | |4 N/A
Martin Nahodil
Konzole