Battle Realms –stále ještě strategie?

Nebo už půjde o něco zcela nového, žánrově nezařaditelného? Battle Realms jsou právě takovou kontroverzní hrou - v zásadě půjde o klasickou RTS, ovšem s tolika vylepšeními a novými, originálními nápady, že bude velmi těžké tento titul jednoznačně žánrově identifikovat. Navíc šéf firmy, která Battle Realms vyrábí tvrdí, že "žánry jsou věcí minulosti".
Battle Realms –stále ještě strategie?
Nebo už půjde o něco zcela nového, žánrově nezařaditelného? Battle Realms jsou právě takovou kontroverzní hrou - v zásadě půjde o klasickou RTS, ovšem s tolika vylepšeními a novými, originálními nápady, že bude velmi těžké tento titul jednoznačně žánrově identifikovat. Navíc šéf firmy, která Battle Realms vyrábí tvrdí, že "žánry jsou věcí minulosti".

Vývojem Battle Realms se zabývá společnost Liquid Entertainment, která byla v dubnu roku 1999 založena dvěma týpky: jeden se jmenoval Ed Del Castillo a ten druhý Mike Grayford. V herním světě nijak moc známá jména. Zatím. Oba tito lidé, stejně jako další členové jejich týmu, v sobě mají obrovský potenciál, který poprvé v celé jeho kráse předvedou právě na této hře.

Příběh hry Battle Realms je nesmírně komplikovaný a propracovaný, odráží se v něm i záliba zmíněného Eda Dek Castilla ve hrách Dungeons & Dragons - hraje je již od svých čtrnácti let. Nebudu zde onen epos rozebírat dopodrobna, ale pokusím se ho co nejvýstižněji zkrátit. Tak tedy, v zásadě půjde o to, že slavný hrdina jménem Kenji (nezní vám toto jméno tak nějak asijsky? - to bude asi tím, že mimo neustálého hraní D&D trávil pan Castillo své mládí také sledováním kung-fu filmů) se vrací po sedmiletém exilu zpět do své země, aby zjistil, že kdysi mohutné a stabilní impérium se v jeho nepřítomnosti změnilo v rozsáhlou síť ruin. Velmi pohotově si uvědomuje, že země musí být sjednocena, že současný stav nemůže pokračovat. A je na vás, na hráčích, jak se rozhodnete toho docílit - můžete pokračovat v cestě svého ukrutného otce a založit Hadí Klan či se můžete snažit oprostit od svého nepříjemného dědictví a znovu obživit Dračí Klan.

Jedním z nejslibnějších aspektů tohoto titulu má být koncept "živého světa". Ten je založen na bourání zastaralých, vžitých RTS "tradic". Za dlouhá léta jsme se my hráči jaksi naučili, co v tomto žánru možné je a co možné není, co znamená tohle a co tamto. V Battle Realms to ale bude všechno fungovat trochu jinak. Tak například takový oheň... to je ve většině ostatních RTS něco téměř naprosto izolovaného, samostatného. Pouze jakýsi efekt. Ne tak v BR - jakmile některá z vašich budov začne hořet, oheň se bude moct rozšířit i na okolní budovy. Naštěstí tu ale máme vesničany - pracovníky, kteří budou schopní oheň po chvíli snahy uhasit. Tedy pouze v tom případě, že budou mít někde poblíž zdroj vody... A takhle je to v BR propojené všechno. Vodu můžete dále využívat k chovu koní, rychlejšímu pěstování rýže, napojit s ní žíznící vesničany, kteří se mermomocí snaží postavit nějakou budovu, vojáky, a tak dále. Možností je mnoho. Takovéto vnitřní propojení herního světa nejenže zvyšuje jeho realističnost a dodává hráčům pocit, že "tam opravdu jsou a něco dělají", ale také dovolují hráčům snadno měnit strategii a přizpůsobovat se velmi rychle taktice nepřítele. A co víc, svět je konečně živý! Jakmile vaši vojáci procházejí leset, z korun stromu vylétají hejna ptactva. Po bitvě se na bojiště slétají supy... jednoduše krása pohledět.

Battle RealmsBattle Realms

Battle RealmsBattle Realms

A proč jsou "žánry věcí minulosti"? Ed Del Castillo to vysvětluje zejména mnoha výhodami, které vznikají kombinací žánrů. Například když RTS získá některé elementy RPG, jako například zvyšující se hodnosti či schopnosti (a úplně nejlépe oboje najednou), hra se stane zase o nějaký ten kousek realističtější a navíc, hráči se lépe vžijí do postavy, kterou mohou ovlivňovat, upravovat. Všechny ty RPG vlastnosti dodávají bojišti mnohem skutečnější nádech, krvavou atmosféru skutečného boje muže proti muži. Čímž se dostávám k zásadní otázce Battle Realms, totiž jednotkám, respektive klanům.

Celý děj BR se odehrává na ostrově rozděleném mezi tři klany (Hadí, Vlčí a Lotosový). V single-player kampani je úkolem hráče ostrov sjednotit - ať již bude hrát za Hadí Klan či Dračí Klan. Každý z těchto klanů je velmi odlišný, má i různorodou a barvitou historii.

Dračí Klan (Dragon Klan)
Lidé tohoto klanu žijí a umírají podle starověkých válečnických zákonů a filozofie. Věří, že síla je bezcenná bez moudrosti a disciplíny, která by ji vedla. Žijí podle feudálních tradicí, každý z členů klanů musí plnit (a plní) svou přesně danou roli - aby v životě dosáhl dokonalosti a rovnováhy. Tento názor prostupuje veškerými jejich životy.

"Před mnoha generacemi, když Tarrant vypustil Dračí duši, aby zachránil své lidi a roztříštil kontinent, mnoho bylo ztraceno - nejen Hadí oko (Serpent Orb), ale i duše draka samotná. Dračí Klan se zreorganizoval v Hadí Klan a vládl beze cti a urozenosti po čtyři generace. Dračí Klan je to, čím Hadí Klan býval a čím by zase jednou mohl být.

Lord Oja, vůdce Hadího Klanu, byl zavražděn neznámými silami před sedmi lety. Jeho první syn je mrtvý, druhý syn Kenji Oja, jinak také zvaný "Malý Drak", opustil zemi. Battle Realms začínají jeho návratem a rozhodnutím, kterou cestou se vydá - zda půjde po "hadích" stopách svého otce, či se rozhodne znovu obnovit slávu Dračí duše." - z historie Dračího Klanu

Jak sami vidíte, urozený Dračí Klan je v BR klasický "goodguy", něco jako šlechetní Atreidové v Duně. Věří v sílu a čest, v boji preferují spíše ocel před magií. Dračí Klan je asi nejvyváženější z celé hry. V žádné oblasti nijak nevyčnívají, jejich síla ve všech možnostech boje je docela vyrovnaná.

Hadí Klan (Serpent Clan)
Tento klan vládne pomocí síly a strachu, vědouce, že ostatní klany čekají byť i na sebemenší známku slabosti. Kenji by mohl obnovit nadvládu Serpentu, pokud by si vybral vládu pomocí síly a mazanosti - spíše než dle obecných zákonů cti. Pokud Kenji prokáže, že je skutečně synem svého otce, mohl by znovu ukovat stabilitu, o které dnes jen málokdo přemýšlí a Hadí Klan by se znovu dostal k moci. Nespoután nabubřelými moralisty, všechny cesty by pro něj byly otevřené.

"Tarrant a jeho synové utvořili Serpent z těch, kteří prchli na jich před pustošícími Hordami. Od té doby vládl tento klan po čtyři generace - díky svým nectným praktikám. Ovšem až do smrti Lorda Oji a zradě Lotos Klanu. Tyto dvě události vyvolaly na ostrově nebezpečný svár mezi všemi třemi existujícími Klany." - z historie Hadího Klanu

Stejně jako jejich znak, Hadí Klan zná hodnotu nepozorovaného postupu a náhlého, smrtícího útoku. Jejich vojáci bývají podvodníci a "šprýmaři", stejně tak ale i dokonalí zabijáci, zkušení v matení a lákání nepřítele do léček. Serpent Klan má taktéž v moci tajemství střelného prachu - a hojně jej využívá.

Battle RealmsBattle Realms

Battle RealmsBattle Realms

Narozdíl od členů Dračího Klanu se dají Serpenti považovat spíše za "bandity" a špehy, kteří se neustále přesunují z místa na místo a všude kam se dostanou vyvolávají u místní populace strach a obavy. Nejsou nutně "zlí" - pouze se přizpůsobili situaci a hrají "hru" tím způsobem, který se jim zdá nejefektivnější - proto, aby přežili.

Lotosový Klan (Lotus Clan)
Tento klan představuje nejpokročilejší, ale zároveň nejobtížněji ovládnutelnou herní stranu. Je založen na společnosti, ve které je magie upředňostnována nade vše - tudíž i nad sílu. Jsou to ti, kteří se rozhodli následovat Opuštěnou cestu a byli tak odstraněni ze svých pozic. Podivné náboženství, které Lotosové vyznávají (viz. dále), je základem pro jejich jednotky. Naprostá většina je magických - namátkou Leaf Disciples, Warlocks, Unclean One či Channeler (těžko je nějak rozumně přeložit...).

"Lotos Klan jsou vlastně vyhnanci - sekta čarodějů a mágů, kteří byli vypuzeni ze své země, protože porušovali zákony a následovali Opuštěnou cestu. Jejich lidé jsou malí a bledí, bíle vlasy jsou téměř universální. Délka vlasů vojáků značí jejich hodnost - čím delší, tím vyšší. Jejich brnění je zářivě kovové, v barvách stříbra a zlata, ovšem chaboučké oproti brnění takového samuraje z Dračího Klanu či vojáka z Vlčího Klanu.

Společnost Lotosového klanu staví své základy na neobyčejné víře, která se točí kolem stromu, o který pečují tři bratři. Každý z bratrů mluví za jinou část stromu - jeden za listí, druhý za kmen, třetí za kořeny.

Klan má však jeden závažný problém. Jeho členové jsou sžíráni zevnitř svou zkaženou magií. Zkaženost se naváže k celému lidskému životu, avšak dočasně může být přesunuta do jiného hostitele. Kdyby býval klan přišel na tento problém o něco dříve, mohl ještě své lidi zachránit (byť by šli pro pomoc do své domoviny, ze které je vyhnali). Nyní je však už pozdě." - z historie Lotosového Klanu

Vlčí Klan (Wolf Clan)
Tento klan je nejprimitivnější a zároveň nejsnadněji ovladatelný v celé hře. Každá jednotka je unikátní a určená právě pro jeden typ boje. Pro hráče, kteří budou za Vlky hrát, bude o něco jednodušší naučit se zvláštnosti jednotlivých jednotek (to asi proto, že moc zvláštní nebudou) a také to, v jaké situaci je použít. Bohužel, většina z těchto jednotek je velmi pomalá.

"Lidé klanu vlků žijí blíže k přírodě než kterékoliv jiné společenství. Jsou stejně divocí, jako jejich skuteční jmenovci a občas se zdají být i primitivní a pověrčiví. Vlčí Klan byl jedním z prvních, který na ostrov dorazil - což bylo kdysi velmi, velmi dávno, když byl jejich původní domovský ostrov zaplaven díky ničivým klimatickým změnám, které následovaly po rozlámání kontinentu. Donedávna sídlil tento klan ve vysoké, skalnaté oblasti, která byla velmi těžko přístupná. Jenže to bylo do té doby, než přišel Lotosový Klan a Vlky si podmanil...

Všichni členové tohoto klanu jsou velmi silní a tak je Lotosové hojně využívali v dolech na kovy a minerály. Tento fakt se stále odráží v jejich způsobu boje - přizpůsobili si totiž své pracovní náčiní do podoby zbraní. Bodce a kyje, které využívaly k lámaní kamene, jim však posloužily mnohem lépe. Jistý Grayback totiž vyvolal v dolech povstání, které nakonec doznalo vítězného konce."

Náboženství Vlků je samozřejmě velmi blízké přírodě, a to se projevuje ve všem - v jejich domovech, nástrojích, zbraních. Ale mají i svou magií - druidí magii, založenou na přírodních silách.

Na rozdíl od ostatních klanů není cílem vlčích lidí podmanit si ty ostatní, nehledají moc či bohatství. Chtějí jen jedno - vrátit se domů. Toho mohou docílit jedině tak, že se jim podaří nalézt Hadí oko, onen bájný artefakt, pomocí něhož byl rozlámán kontinent, a zmocnit se ho. - z historie Vlčího Klanu

Doufám, že teď již máte mnohem lepší přehled o světě Battle Realms. Světě, jehož jedinými surovinami budou voda, rýže, koně a vesničané, to vše ale natolik dokonale propojené, že nic víc nebude potřeba. Trochu škoda je, že v single-playeru bude možné hrát pouze za první dva jmenované klany (Dračí a Hadí), zbylé dva budou standardně přístupné pouze přes multiplayer. Toho se bude moct zúčastnit až osm hráčů najednou, a to přes LAN či internet (službu GameSpy).

Battle RealmsBattle Realms

Co se týká technického zpracování, hra bude sice v polygonové 3D grafice (tedy už žádné sprajty), ovšem dívat se na celé to představení budeme zcela klasicky "z ptačího pohledu", jako tomu bylo již v dobách Duny 2. Což vůbec nebude škodu, nemyslíte?

A kdy se této "revoluční" (tohle slovo začíná být nějak frekventované) real-time strategie dočkáme? Vypadá to na říjen tohoto roku, kdy Battle Realms vyjde pod křídly společností Crave Entertainment a Ubi Soft.

Další informace hledejte na stránce http://www.battlerealms.com/.

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Hry zadarmo nebo se slevou: akce pro VR a Railway Empire zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: akce pro VR a Railway …

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

11.  9.  2020 |
Ubisoft v Číně omylem poslal do prodeje hrnky s uchem uvnitř

Ubisoft v Číně omylem poslal do prodeje hrnky s uc…

Ubisoft už trápí bugy i v reálném životě.

10.  9.  2020 | | 5 N/A
Nepodvádějte ve Fall Guys, chycení hříšníci byli uvězněni na Cheater Islandu

Nepodvádějte ve Fall Guys, chycení hříšníci byli u…

Podvodníci nyní dostali zvláštní pozornost a mohou se radovat z jejich vlastního a speciálního pekla.

15.  9.  2020 |
Vybrali jsme nejlepší hry pro PC, které si teď můžete zahrát

Vybrali jsme nejlepší hry pro PC, které si teď můž…

Spousta lidí v těchto časech volí jako výplň volného času právě hraní her. Jaké dobré kousky aktuálně najdete na platformě PC?

20.  9.  2020 | | 20 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: Football Manager 2020 a Watch Dogs 2 zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: Football Manager 2020 …

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

18.  9.  2020 |