Beneth of Steel Sky

Návod.
Autor: Ing. Miroslav Moucha

1) 2. patro
Vlevo seber kovovou tyč a použij ji jako páčidlo na dveře vpravo. Vyjdi ven na plošinu. Počkej, až vyjde a zase odejde policajt a vrať se dovnitř. Sejdi po schodech dolů a jdi doprava. Na ponku v popředí najdi zbytky robota (Robot Shell) a pomocí desky z inventáře (Circuit Board) zkompletuj robotka Joeyho. Promluv s ním. Potom se postav na výtah uprostřed místnosti a pokus se ho použít. Spustí se alarm a přijde dělník, aby ho vypnul. Rychle jdi do místnosti vpravo, otevři skříňku a seber klíč a sendvič. Promluv s mužem a promluv s Joeym. Vrať se k výtahu. Promluv opět s Joeym a řekni mu, aby zprovoznil dopravního robota. Až robot přiveze náklad a výtah se rozjede, spusť se rychle do výtahové šachty. Prohlédni si zámek vedle dveří vpravo. Promluv s Joeym, jestli by ho nemohl otevřít. Přijde strážce a bude záhadně zabit. Prohledej jeho tělo (najdeš jeho ID a tmavé brýle), a jdi ven.

Jdi doprava a v další obrazovce do dveří vpravo. Jsi v továrně. Promluv s dívkou Anitou. Až přijde Lamb a vyhodí tě, vrať se zpátky a jdi doprava. Hoď klíč mezi ozubená kola (cogs). Po mezihře si ho vezmi zpátky a jdi doleva. Použij klíč na demontáž robota a řekni Joeymu, aby si vzal nový kryt. Jdi doprava a zkus jít do dveří vlevo. Potom promluv s Joeym a pošli ho do dveří místo sebe. Pokud chceš, můžeš ho pozorovat okénkem. Až se Joey vrátí, promluv s ním znova a řekni mu, ať ve skladiští zkratuje pojistky vedle dveří. Až to Joey udělá, běž do skladiště, zvedni mřížku na podlaze a seber hrudku kytu pod ní. Jdi ven ze skladiště, nyní jdi 4x doleva a dojdeš do obrazovky, kde jsou dvoje dveře, vlevo a vpravo. Jdi do levých dveří. Použij klíč na uvolnění tlačítek na panelu vpravo. Domluv se Joeym a stiskněte současně obě tlačítka. Muž odejde, ty stiskni vypínač na druhém panelu vlevo, odšroubuj žárovku a na její místo vlož tmel (plastická trhavina). Opět stiskni vypínač, spodní kryt se otevře a obě velké páky přehoď dolů.

Jdi zpět k výtahu (3x doprava) a prohlédni si červený kabel vpravo. Řekni Joeymu,aby ho přeštípnul. Použij ID do slotu u výtahu a sjeď výtahem o patro níž.

2) 1. patro
Seber červený kabel vpravo a jdi doleva. Vstup do zelených dveří a použij ID na další dveře vlevo. Seber časopis pod polštářem. Nyní jdi do cestovní kanceláře (ven ze zelených dveří, 2x doprava a nahoru). Promluv s mužem, dej mu časopis a dostaneš lístek. Jdi najít Lamba. Nejspíš ho najdeš v zelených dveřích (atrium před apartmány). Promluv s ním a dej mu lístek. Jako odměnu ti slíbí prohlídku továrny. Vrať se výtahem o patro výš a jdi doprava do továrny. Počkej na Lamba, promluv s ním a vyber si slíbenou exkurzi. Potom jdi doprava a promluv si s Anitou. Dej jí ID a ona ti rozšíří přístupová práva. Ještě si s ní promluv o Schriebmanově portu.

Nyní se vrať k výtahu, sjeď o patro níž a jdi 3x doleva. Promluv do projektoru a potom řekni Joeymu, aby to zkusil on a zjednal ti přístup k doktorovi. Musíš to zkusit aspoň 3x, než se dveře konečně otevřou. Promluv s doktorem a mluv do něj tak dlouho, až ti dá implantát. Pak s ním promluv znovu a on tě pošle za svým přítelem. Jdi stále doprava až k cestovní kanceláři, ale tentokrát jdi do dveří vpravo. Muži za pultem řekni, že tě posílá doktor. Až konečně odejde k telefonu, řekni Joeymu, aby odmontoval kotvu ze sochy vpravo.

Kotvu seber a v inventáři na ni uvaž kabel. Nyní se musíš vrátit až tam, kde jsi začínal: jdi k výtahu, jeď o patro výš, jdi 2x doleva, do dveří vpravo, po schodech nahoru a do dveří vpravo. Hoď kotvu na znak na protější budově. Skříněk si nevšímej a jdi doprava, kde je interface pro přímé spojení s počítačem. Použij svoje ID do slotu a použij interface.

3) Poprvé v počítači
Seber kouli a jdi doprava. Otevři tašku a vezmi si lupu a balíček. V inventáři použij dekompresní program na komprimovaná data a získáš dvě hesla. Jdi doprava. Používej obě hesla na otvory v plošinách tak, aby se ti vždy otevřela cesta na další plošinu. Musíš se vždy vrátit pro předchozí heslo a použít ho dál tak, aby jsi nakonec mohl odejít z obrazovky horním východem. Seber oba předměty (bustu a knihu) a v inventáři si lupou přečti všechny tři dokumenty. Nyní se odpoj od počítače (ikona "Disconnect" v inventáři).

4) Do Lambova apartmá
Se svým ID nyní použij terminál vpravo. Najdi a aktivuj program phoenix a přečti si všechny dokumenty, které budeš moci otevřít, zejména v menu bezpečnostní služby (security services). Teď si můžeš jít znovu promluvit s Lambem. Použij výtah vpravo, jdi doleva a potom doprava k dalšímu výtahu.

Pokud tam Lamb nebude, počkej na něho. Mluv s ním tak dlouho, až získáš přístup do jeho apartmá. Jeď výtahem o patro níž, jdi doleva, do zelených dveří a do dveří vpravo. Jestli chceš, nakrm kočku, ale hlavně seber videokazetu na polici. Jdi ven ze zelených dveří a hned do výtahu směrem dolů, na ulici.

5) Na ulici
Joey se bohužel rozbil pádem. Vyndej z něho desku a jdi doleva a promluv s portýrem. Zjistíš, že aby ses dostal do klubu, musí se za tebe zaručit některý stálý člen klubu. Portýr ti doporučí Mrs. Pierdmanovou. Někde tady pobíhá s čoklem. Promluv s ní a jdi za ní k jejímu apartmá. Zazvoň na ní a ona tě pustí dovnitř. Znovu s ní promluv a ona půjde telefonovat. Vlož kazetu do přehrávače, abys upoutal pozornost psiska a mohl mu uzmout pár psích sucharů. Jdi ven a do obrazovky s výtahem. Vlevo od něj je takové zajímavé zařízení. Na prkénko polož psí suchary a počkej až zas půjde okolo Pierdmanová se psem. Pes zavětří suchary a začne u prkénka ňafat. Zatahej za provaz, prkénko se zhoupne a psisko si půjde pro suchárek. Pustíš provaz a čokl se půjde koupat. Stráž od vchodu se půjde podívat, co se děje a ty zatím rychle vklouzni do katedrály. Jdi do levých dveří a otevři prostřední skříňku. Najdeš v ní Anitu. Jdi z katedrály ven.

Vyjeď výtahy až do druhého patra a jdi do Lambovy továrny. Jdi doprava až před reaktor, otevři prostřední skříňku a oblékni si ochranný oblek. Jdi doprava, použij panel, abys otevřel dveře reaktoru a vstup dovnitř. Na podlaze najdeš Anitinu ID kartu. Jdi ven, u skříněk se opět převlékni do svých šatů a jdi do místnosti s interfacem (4x doleva, do dveří vpravo a výtahem vpravo). Nyní pro vstup do počítače použij Anitino ID.

6) Podruhé v počítači
Nejprve oslep oko (ikona blind v inventáři) a jdi rychle doprava. Oslep druhé oko a ihned jdi nahoru, ještě jednou nahoru a doprava. Pokud jsi byl dost rychlý, je první oko ještě slepé a můžeš rychle sebrat ladičku. Pokud už oko vidí, musíš se vrátit a zkusit to znova. Jdi doleva a na studnu (well) použij "playback" (ikona v inventáři) a odpoj se od počítače. Sjeď až dolů na ulici.

7) Klubem do metra
Jdi doprava, promluv si se zahradníkem Eduardem, potom s klukem na lavičce a opět se zahradníkem. Mluv s ním tak dlouho, jak to půjde. Jdi 2x doleva ke vchodu do klubu. Dveře vlevo budou nyní otevřené (pokud jsi probral se zahradníkem všechno, co je třeba). Jdi dovnitř a u soudu pomoz osvobodit Hobbinse (mluv co chceš, osvobozující rozsudek je nevyhnutelný). Jdi do klubu (nebav se s dveřníkem, vedle něj se ti objeví šipka EXIT). Jdi k jukeboxu a pusť na něm první písničku. Až to hráč karet nevydrží a zvedne se, seber jeho sklenici a jdi ven. Výtahem vyjeď do prvního patra a jdi za doktorem (až úplně doleva). Dej mu sklenici, aby zkopíroval otisky prstů na tebe. Řekne ti, abys dal sklenici do stroje vlevo a ruce do otvorů nahoře. Sjeď zpátky na ulici, jdi doleva ke klubu a kolem bazénu opět spodem doprava ke kůlně. Zámek (lock) odemkni svým ID a uvnitř vezmi nůžky na plech. Jdi do klubu a ťukni na kovovou desku vedle dveří vpravo dole pod pódiem. Použij páčidlo na velkou bednu, vezmi víko a polož ho na malou bednu u zdi. Vylez na malou bednu a použij páčidlo na mřížku ventilace na zdi. Potom použij na mřížku kleště a otvorem prolez do metra.

8) Podzemní laboratoře
Jdi doprava, odboč do levého tunelu a potom znovu doprava. V díře ve zdi je nebezpečné monstrum. Zneškodníš ho tak, že do objímky (socket) vlevo od díry našroubuješ žárovku a můžeš klidně projít dál doprava. Svažujícím se tunelem rychle proběhni, nebo tě zavalí padající strop. Použij páčidlo na nafouklou omítku mezi žílami. Omítka spadne a použij páčidlo ještě jednou na cihly. Jedna cihla vypadne, tu seber a páčidlo použij na bouli o něco níž (swelling). Potom do páčidla uhoď cihlou a opět ho vyndej. Dveře vpravo by se měly otevřít. Až vyjde opravářský robot, jdi dovnitř a hned do dalších dveří vlevo. Použij kontrolní panel vpravo u zdi na snížení teploty, vylez na kotel a zatáhni za kovovou tyč (metal bar) u mřížky na stropě. Musíš to stihnout dřív, než teplota opět stoupne a kryt se opět otevře. Jdi po schodech ven a doprava. Projdi dveřmi a najdi opravářského robota. Vlož Joeyovu desku do jeho slotu a promluv s ním tak dlouho, jak to půjde. Jdi zpět doleva do chodby a podívej se mřížkou na zdi do laboratoře. Řekni Joeymu, aby se pokusil do místnosti dostat a sleduj ho mřížkou. Až se vrátí, přemluv ho, aby tam šel znovu a aby otevřel kohoutek na cisterně s výživným roztokem. Sleduj ho opět mřížkou a až to udělá, jdi do laboratoře za ním (doprava a horními dveřmi doleva). Android uklouzne a spadne mříží kamsi do kanálu. Jdi doprava ne dveřmi, ale východem nad nimi a potom znovu do horních dveří vpravo. Použij svoje ID do terminálu, abys otevřel dveře. Jdi ven z místnosti a po mezihře prohledej tělo (najdeš červené ID) a zbytky robota a vezmi si zpět Joeyovu desku. Vrať se k terminálu a použij interface vpravo červeným ID.

9) Potřetí a naposledy v počítači
Jdi doprava, oslep oko a rychle jdi nahoru. Křižáckého rytíře krásně zlikviduješ použitím hněvu (ikona "devine wrath" v inventáři). Odpoj se a znovu použij interface s Anitiným ID. Jdi tam, kde křižák blokoval cestu a jdi doprava. Na krystal použij oscilátor a seber spirálu (helix) a odpoj se.

10) Finále
Jdi ven z místností a do otevřených dveří vpravo. Použij Anitino ID na konzoli. Vedle dveří vpravo najdeš kleště (tongs). Použij je na vylovení kousku tkáně z tanku u dveří a rychle ho vlož do mrazicího tanku uprostřed. Jdi doprava, otevři dvířka pod konzolí u prostředního androida a vlož dovnitř Joeyovu desku. Použij konzoli na stažení dat (download data). Spusť probouzecí program (startup program) a promluv si s androidem tak dlouho, dokud to půjde. Jdi doprava. Řekni Kenovi (android) aby položil ruku na senzor vedle dveří vpravo. Současně polož ruku na druhý senzor a dveře se otevřou. Ken - Joey zůstane dočasně uvězněný u senzoru a ty projdi dveřmi doprava. Přivaž kabel k podpěře trubky (pipe support) a slez dolů po příčlích (rungs) na konci trubky. Dole použij kleště se zmrazenou tkání do ústí potrubí (orifice) a chyť visící kabel (vlevo). Po něm se zhoupneš do poslední místnosti, kde je tvůj otec. Přiběhne sem i Ken. Až tvůj otec spadne ze židle, řekni rychle Kenovi, ať se posadí na jeho místo. KONÉÉÉEC

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

19 nejlepších strategických her, který si dnes můžete zahrát

19 nejlepších strategických her, který si dnes můž…

Strategickým hrám ještě neodzvonil konec, byť už se netěší takové popularitě jako dřív. Proto není od věci připomenout si ty největší pecky. A protože je strategických žánrů je mnoho, zaměříme se na válečné kultovky.

11.  10.  2020 | | 34 N/A
Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Máme kompletní přehled

Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Má…

Se hrami na novou generaci konzolí je to o něco složitější, než tomu bylo při příchodu té poslední. Kromě klasických launch titulů, které vyjdou ve stejný den jako konzole tady máme navíc zpětnou kompatibilitu. Tím ale ani zdaleka nekončíme.

17.  10.  2020 | | 9 N/A
Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nasáklé kultovní atmosférou

Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nas…

Předělávka první Mafie se rozhodně povedla, a kromě recenze to dokazují i pohlednice přímo ze hry.

20.  10.  2020 | | 3 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox Studios a Amnesia zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox St…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

16.  10.  2020 |
Vyměnitelné kryty konzole PS5 dávají hráčům nové možnosti customizace

Vyměnitelné kryty konzole PS5 dávají hráčům nové m…

Ze strany Sony jde rozhodně o výborný nápad, jak ozvláštnit vzhled bez větších problémů.

8.  10.  2020 | | 10 N/A