Česká profesionální hráčská scéna a Českomoravský Svaz Progamingu

Oblast profesionálního hráčství, neboli progamingu, ještě stále není široké veřejnosti příliš známá. Je však nutné podotknout, že jen prozatím. Je to totiž zábavní odvětví velmi rychle se rozvíjející a nepochybně velice perspektivní. A co je nového a zajímavého v českém progamingu?
Česká profesionální hráčská scéna a Českomoravský Svaz Progamingu

V tomto článku nebudu hodnotit přímo celou progamingovou situaci u nás, není to jednoduše ani mým cílem, ani v mých silách. Rád bych jen čtenářům, kteří se o progaming zajímají pouze zběžně, nabídnul trochu pohledu do zákulisí a hned v zápětí se dostanu i k jednomu z nastávajících problémů, který s vývojem tohoto polosportu nastává. Začnu ale pěkně pomaličku.

Situace okolo českého ProGamingu

Po celém světě již vzniklo a vzniká mnoho organizací, které svým působením, ať už v celosvětovém nebo jen v regionálním měřítku, dělají toto odvětví novým tržním prostředím. Pryč už jsou doby, kdy bylo profesionální hráčství výsadou jen několika nadšenců, kteří pro zábavu porovnávali své síly. Dnes je lidí okolo progamingu nespočet a velmi rychle přibývá dalších, a to jak hráčů, tak i všech ostatních - mezi ně patří například reportéři a velkou skupinu samozřejmě začínají tvořit také organizátoři a pořadatelé různých klání. Celé toto pro běžného pozorovatele uzavřené prostředí se postupně otevírá a současným trendem je chování obdobné tomu, jaké známe ze sportu. Ostatně v některých zemích (Jižní Korea a Rusko) je progaming považován za regulérní sport. Přesto je však profesionální hráčství v počátcích. Pravidla, zvyky a povinnosti teprve vznikají a je dobře zmínit, že Česká republika je oproti západní Evropě, Americe nebo například právě Jižní Koreji ještě kus pozadu. Rozdíly se však mílovými kroky smazávají a půjde-li vše současným tempem, brzy se Česká republika se silnějšími rivaly srovná. Ostatně již nyní máme v nehranější hře CounterStrike zástupce světové špičky.

Zmiňoval jsem současný trend připodobnění progamingu a sportu. Model sportu je zde totiž více než vhodný. Již nyní je u nás prostředí, ve kterém figurují hráči, týmy, které mají své sponzory a už v těchto chvílích jsou náznaky, že v dohledné době bude docházet k podpisům smluv mezi týmy a hráči.

Na pomyslně druhé straně těchto marketingových operací jsou různé týmy organizátorů a pořadatelů. Ze začátků byli i tito jen nadšenci, avšak velmi brzy (ne-li jako první) si povšimli, že "na tom se dá vydělat". Organizátorské skupiny pak pořádají různé turnaje, kde mohou týmy a hráči porovnávat své síly. Turnaje jsou to především on-line, zápasy jsou tedy odehrány přes internet, a nebo off-line, tzv. LAN parties. Ty se pořádají obvykle v nějaké větší hale, kde se sejdou hráči a hrají po místní síti, narozdíl od on-line turnajů tedy odpadají problémy s konektivitou. Díky tomu se mohou týmy (prozatím) utkat zadarmo v případě on-line turnajů a za registrační poplatek v případě těch off-line a kromě toho, že si užijí mnoho zábavy, je za umístění na předních příčkách možné vyhrát nějaké ceny, které často stojí za to - ať už jsou to finance nebo věcné ceny.

Vstupem peněz na scénu progamingu samozřejmě, jak jsem se snažil naznačit, vznikají různé zájmové skupiny. V tomto případě především hráči, týmy a pořadatelé turnajů. Mezi hráči a týmy jde o individuální přístup a je zde i dostatečná konkurence, proto na těchto místech problémy nejspíše vznikat nebudou. Jinak je to ovšem mezi týmy a pořadateli turnajů. Stejně tak, jako mohou jít ruku v ruce a doplňovat se, může stejně lehce dojít ke sporům a následným potížím. Podle mých zkušeností jsou obě strany zastoupeny velice mladými lidmi, hráči očekávatelně představují ty mladší - jedná se o středo- a především vysokoškolské studenty, tedy žádní hlupáčci. Pojďme se nyní podívat jak to vypadá na české scéně.
Na té hráčské pomyslné straně je několik hráčů "na volné noze", avšak mnohem častější je členství hráčů v týmech, v oboru nazývaných klany. Ať už vám slovo klan zavání jakkoliv (a zavání snad každému :-), vězte, že jde jen o týmy, o nic více ani méně. Vedle nespočetného množství malých týmů jsou zde samozřejmě i ty, které si vydobyly svou prestiž a snem mnoha začínajících hráčů je být členem některého z těchto týmů. Zatímco těm malým týmům jde jen o zábavu, stěží kdy mají nějakého menšího (často regionálního) sponzora, silné prestižní týmy mají velké jak ambice, tak i sponzory, a to například takové giganty jako Intel.

Na straně pořadatelsko-organozátorské však taková rozmanitost není. Byť je samozřejmé, že příliš velká konkurence zde ani být nemůže, skutečnost, že v Čechách existují jen dva silní, a to ještě navíc ne přímí konkurenti, je bezpochyby trochu znepokojující. Přinejmenším je to škoda. A nejen škoda, mohlo by to být i nebezpečné. Proč?

To je právě to, k čemu jsem se v tomto článku chtěl dostat. Jde sice jen o jednu „čerstvou aféru“, nicméně bych se k ní velmi rád vyjádřil, protože podle mého skromného názoru další vývoj progamingu u nás značně ovlivní. A pokud ne vývoj jako takový, tak alespoň vztahy mezi hráči a organizátory. Dost ale chození kolem horké kaše. Snad jen dodám, že má další slova jsou jen mým názorem, kterým nechci nikomu ani uškodit, ani nikoho potěšit, stejně tak, jako svůj pohled na věc nemíním nikomu vnucovat.

Takže tedy zpět k organizátorům - těmi dvěma nepřímými konkurenty jsem měl jmenovitě na mysli sdružení Gamezone.cz a Progamers.cz. Proč jsou tito konkurenti nepřímí? Gamezone.cz se snaží především o pořádání on-line akcí. Těch se dříve účastnili především hráči slabších klanů, avšak vzhledem k hodnotným cenám se tyto turnaje staly postupem času lákadlem i pro ty nejsilnější. Nechci Gamezone nic upírat, jedná jen a pouze o můj osobní názor, myslím si však, že Gamezone se spíše orientuje na slabší týmy a turnaje mezi nimi, což považuji za výborné. Je dobře, že jsou u nás i ti, kdo pomáhají mladým perspektivním týmům a hráčům růst. Ostatně z ekonomického hlediska není ani tato část herní scény zanedbatelná. Trochu jinak je to s Progamers.cz. Ti se prezentují jako profesionální tým a pořádají jak on-line, tak i off-line turnaje. Progamers staví na jakési své prestižnosti, která je částečně dána tím, že pořádali mnoho velkých off-line akcí, částečně tím, že jsou u nás jedni z mála a rozhodně největší, kdo se v Čechách o dění na progamingové scéně zajímá a v neposlední řadě je jejich prestižnost postavena také na tom, že tak o sobě mluví sami - taková je zkrátka politika Progamers. Alespoň tak mi to častokrát připadlo, což ale nemění nic na tom, že pro české hráče udělali mnoho, možná víc než kdo jiný u nás. Občas se Progamers snaží naznačovat, že lidé, kteří v něm působí, to dělají zadarmo. Byť možná někteří ano, nekomerční projekt to tedy rozhodně není – a samozřejmě to tak má být a je to naprosto korektní. Jde jen o další z tržních prvků v herním průmyslu. Zmiňuji to jen proto, aby bylo zřejmé, že už jde zkrátka o skupinu lidí, kteří v tomto segmentu regulérně podnikají a podle běžných ekonomických měřítek se zkrátka snaží maximalizovat zisky.

Situace okolo Českomoravského Svazu Progamingu

A nyní z trochu jiného soudku. Nedávno, přesně 27.03.2003 vzniklo občanské sdružení Českomoravský svaz progamingu, zkráceně ČMSP. Je to organizace, která sdružuje hráče a své marketingové partnery, má svou strukturu, své vedení v podobě výkonného výboru, který je volen valnou hromadou členů sdružení, má samozřejmě své pevné stanovy a dokonce i dozorčí radu. Ostatně veškeré informace se dozvíte ve stanovách na oficiálních stránkách ČMSP (www.progamers.cz/cmsp.asp). Cíle jsou také chvályhodné - jde především o podporu progamingu u nás v podobě medializace, zasazuje se o čestné hraní bez podvádění, snaží se také zlákat finanční partnery a sponzory, pro které je z hlediska kooperace takováto organizace příjemnou transparentní alternativou. Sponzoři se totiž stále bojí toho, že mnoho týmů zkrátka není dostatečně profesionálních k tomu, aby mohly se sponzory kooperovat. Tato organizace by tedy měla pomáhat i v tomto ohledu. A nakonec - organizace je zcela nezisková.

Podívejme se ale na Českomoravský svaz progamingu zblízka (ČMSP). První opravdu veřejná prezentace ČMSP byla těsně před konáním off-line turnaje PG Herní Festival (asi dva týdny po vzniku ČMSP). Několik dní před touto akcí, ve chvíli, kdy už byli všichni zaregistrovaní, byla změněna její pravidla. Podmínkou účasti totiž nově bylo členství jednotlivých hráčů v Českomoravském svazu progamingu. Podivné, řeknete si. Už jen proto, že téměř nikdo v tu chvíli o nějakém ČMSP věděl, nemluvě o tom, že registrace do tohoto svazu není zdarma (90,- Kč). Aby se hned projevila benevolence této organizace, měli na PG Herním Festivalu její noví členové (tedy všichni) slevu 50,- Kč za registrační poplatek. Takže takovou pětičlennou výpravu týmové hry CounterStrike to přišlo na 200,- Kč více, z hlediska organizace této akce je to podle mého naprosto neprofesionální. Ostatně o co jde, proč nějaké ČMSP?

Začal jsem sběrem informací na stránkách ČMSP a poté jsem prošel nesčetné množství všemožných příspěvků na fórech. Po důkladném prostudování stanov ČMSP, kde už v první větě se na mě smála ošklivá pravopisná chyba (ve stanovách je pravopisných chyb nemálo), jsem se dozvěděl vše, co jsem vědět chtěl. Stanovy jsou celkem povedeně propracovány, mnoho bodů nejspíše bylo převzato z nějaké z obdobných sportovních organizací. Proto snad stanovy ČMSP občas svého člena nazývají sportovcem, což je samozřejmě nesmysl – u nás progaming oficiálním sportem není. To ale není tak podstatné, důležitější je například to, že hlavní institucí ČMSP, která má laicky řečeno rozhodovací právo, je Výkonný výbor. Ten je volen Valnou hromadou členů sdružení, a to na pět let, přičemž Valné hromady se musí podle stanov zúčastnit alespoň 50% všech členů svazu.

Celá organizace vznikla v naprosté tichosti. Snad to bylo jen dobrým úmyslem zakladatelů, kteří chtěli hráče příjemně překvapit. Ale právě proto se můžeme otázat, jak a kým byl Výkonný výbor, mozek celé organizace, zvolen. Zajímavé a dost podstatné je, že v době první volby byli členy jen organizátoři ČMSP a pár „vyvolených“, kteří o existenci svazu věděli, což byli vlastně jen členové ProGamers týmu. Ale ti jsou jistě velice zodpovědní, ostatně jde hlavně o hráče... nebo snad ne? Pojďme se podívat jak dopadla volba pěti představitelů výkonného výboru, srdce celé organizace:

Michal Koníček alias Hobbys – člen Progamers týmu, funkce Executive Manager
Václav Míka alias Preston – člen Progamers týmu, funkce Managing Director, spoluvlastník Progamers
Patrik Pavelka alias Rhapsody – člen Progamers týmu, funkce Ideový poradce, vedení Progamers.
Martin Vítek alias LordChick - člen Progamers týmu, funkce výpomoc s off-line akcemi
Do pětice je zde Daniel Mikšovský, který je předsedou Výkonného výboru – stal se v době vzniku ČMSP majitelem Progamers s.r.o.

Aby náhodou nedocházelo k nekalým praktikám ČMSP, má tento svaz také svou dozorčí radu, která by měla na funkčnost organizace dohlížet. Ta má podle stanov 3 stálé členy zvolené také valnou hromadou na 5 let a 7 dalších nestálých členů, kteří jsou voleni těmi třemi stálými. Složení:

JUDr. Tomáš Jindra - předseda
Pavel Tůma alias FreeDOOM – člen Progamers týmu, funkce administrátora sekce CounterStrike a AMD ligy (tedy on-line turnaje pořádaného Progamers.cz). Je ve vedení Progamers.
Ing. Helena Piskovská - presidentka Svazu obchodu ČR, spoluvlastník ProGamers
Ing. Jiří Hloušek - obchodní ředitel Brněnských Veletrhů a Výstavišť
Ing. Martin Dvořák - generální ředitel TV Prima

Shrnuto a podtrženo – z osmi členů, kteří byli voleni v první volbě, je sedm z týmu ProGamers, z toho ve vedení mají stoprocentní zastoupení. Aby také ne, když se první volby sotvakdo jiný účastnil. Co je ovšem podstatnější je fakt, že vedení je zvoleno na pět let. Nu což, vezmeme-li v úvahu, že žijeme v demokratické zemi, snad je zde možná nějaká volba Valnou hromadou členů sdružení, pokud se jim například vedení tohoto svazu líbit nebude. A vězte, že i na to autoři mysleli - především musí pro tuto volbu být nadpoloviční účast všech členů. Vzhledem k tomu, že členové jsou už nyní z území celých Čech a Slovenska, je už jen toto dost nepravděpodobné. A i kdyby, stanovy jasně říkají, že Valná hromada členů sdružení má toto právo:

„f) volit a odvolávat členy výkonného výboru v souladu s níže uvedenými kvótami“

Vzhledem k tomu, že slovy „s níže uvedenými kvótami“ je evidentně myšleno pětileté období, začíná svítat. Navíc o odvolání výkonného výboru není nikde řeč, jako by se na něco takového nemyslelo. V případě, že někdo z výkonného výboru odejde, ostatní čtyři zvolí jeho nástupce. Zkusme to tedy obejít podle mého názoru jedinou možnou alternativou – změnou stanov. Asi se nebudete divit, že se dostaneme k nečekanému problému. Ano, právě zde kupodivu vzniká výjimka, a to právě tato:

„Valná hromada je usnášeníschopná účastní-li se na ní nadpoloviční většina členů a není-li stanoveno jinak rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Jedná-li o otázky týkající se zrušení sdružení, zřízení nových oddílů či zrušení jednotlivých oddílů, změny stanov, názvu a symboliky sdružení, potom je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů sdružení, jakož i nadpoloviční většiny hlasů členů v jednotlivých oddílech sdružení.“

A je všechno jasné, zvýrazněný text myslím nemá cenu komentovat. Je to podle mého názoru jednoduše sprostá nehoráznost (mé soudy jsou ovšem často až přespříliš razantní), ale bohužel je samozřejmě naprosto nenapadnutelná, vždy mohou „svazáci“ na obranu říci, že zde ta možnost je. Reálné je to ovšem opravdu jen málo, už jen proto, že stačí, aby Progamers udělali oddíl sdružení (nevím, zda takový mají) a nikdy ke změnám proti jejich vůli dojít nemůže.

A ještě malé dodatky ke stanovám:

„Členy výkonného výboru volí valná hromada sdružení  vždy na období 5 let, s tím, že z kandidátů navržených výborem každého jednotlivého oddílu jsou voleni 2 členové výkonného výboru a 1 člen výkonného výboru je volen na návrh marketingové firmy, která je kolektivním členem sdružení a zajišťuje  ekonomický chod  sdružení.“

Dnes už víme, že jde o ProGamers s.r.o. A ještě jeden můj dodatek k bodu:

„d) v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. nevykonává sdružení žádnou výdělečnou činnost, v této souvislosti výkonný výbor uzavře smlouvu s vybranou marketingovou firmou, která na základě této smlouvy zajistí  nezbytný ekonomický chod sdružení.“

Dnes už víme, že jde o ProGamers s.r.o., jen velmi nerad se takhle opakuji. Ovšem není náhodou střetem zájmů, že Výkonná rada ČMSP se ze 100% skládá z členů vybrané marketingové firmy (ProGamers s.r.o.)? Odpovězte si sami.

A tím jsem prozatím došel na konec svého pátrání o ČMSP. Nyní se podívejme na současnou situaci. Jak jsem zmínil, na PG Herním Festivalu 2003 (který podle mě vzniknul jen z potřeb ČMSP) byla zapotřebí registrace do ČMSP, což někteří odmítli a neúčastnili se, nicméně mnozí (drtivá většina) se členy stali. Nyní má tedy organizace členy rozmístěné po celém území České i Slovenské republiky, takže svolat jakoukoliv Valnou hromadu, ať už v 50% nebo dokonce 75% zastoupení všech členů, je už nyní téměř nemyslitelné.

Dále víme, že ProGamers s.r.o. je pro rok 2003 smluvní marketingovou a servisní organizací Českomoravského svazu ProGamingu. Jak nečekané.

A co dodat závěrem? Snad ani není potřeba mnoha slov. Anebo radši ano. Myšlenka této organizace není vůbec špatná. Dokonce si ani nemyslím, že by neměla fungovat. Problém je ovšem v jejím částečně monopolním postavení, pokud bude tým Progamers podmiňovat účast na svých akcích členstvím v ČMSP, což se již nyní děje a několik dalších naplánovaných turnajů již členství vyžaduje. Progamers je totiž prozatím jediným velkým pořadatelem těchto akcí na našem i slovenském území. Hráči, kteří nechtějí do ČMSP vstoupit, tedy mají rozhodně o problémy, alespoň co se týče působení na české progamingové scéně, postaráno. A ČMSP se 100% členů ve Výkonné radě z řad Progamers asi nebude mít příliš odlišné názory od Progamers s.r.o. Je to samozřejmě právně v pořádku, jen realista v tom vidí nepříjemné vazby.

A jaký vliv má tato organizace na českou herní scénu? Budu-li stále vycházet z předpokladu, že je velice očekávatelné, že ČMSP bude svým působením podporovat především jednu zájmovou skupinu, kterou je zde Progamers, a že na našem území jsou velké off-line turnaje pořádány zatím pouze Progamers, původní myšlenka se nám, troufám si tvrdit, trochu zvrhla. Místo přínosu zejména pro hráče je přínosem především (možná pouze) pro jednu zájmovou skupinu. Z hlediska hráčů tedy dochází k tomu, že budou existovat jen ti, kdo se stanou členy ČMSP a budou se moci účastnit všech turnajů pořádaných jak Progamers, tak i všech ostatních pořadatelů, ať již tito vyžadovat členství v ČMSP budou nebo nikoliv. A hráči budou mít za svých pár členských korunek klid – z čehož, myslím si, ČMSP vychází. Procházel jsem reakce hráčů v různých debatách a česká povaha se zase projevila: „Zaplatím sotva stovku a mám klid“. Avšak už teď je mnoho týmů zcela nespokojeno s tím, že vstupem do ČMSP zcela evidentně podporují jednu preferovanou (minimálně po dobu pěti let) skupinu a tudíž do ČMSP nevstoupili. Tím se „nesvazáci“ dostávají do úzkých, z české herní scény budou částečně odsunuti.

A řešení? Obávám se, že to je právě to, na co už je pozdě. ČMSP vzniklo těsně před PG Herním Festivalem a ještě než si mnozí stihli dobře promyslet možné důsledky této organizace, prostě do ní vstoupili. Jestli ta „rychlovka“ na začátku byla jen náhodná, nebo dopředu velmi dobře připravená, to už by teď bylo jen tvrzení proti tvrzení. Ostatně nejsem ani nijak právnicky vzdělaný, proto podotýkám, že všechny zde zveřejněné informace jsou jen tím, co jsem se dočetl a tím, co jsem z toho usoudil. Zkrátka osobní názor. Že jsem možná nějaké drobnosti ve stanovách přehlédl naprosto připouštím, avšak právě proto mám v plánu zeptat se na celou situaci jak předních českých postav profesionálního hráčství, tak i samotných zástupců ČMSP. Výsledný rozhovor byste měli v dohledné době najít na Doupěti.

Linky:

Rozhovor s Progamers - http://www.progamers.cz/news_article.asp?cat_id=0&news_id=5952

Stránky ČMSP - http://www.progamers.cz/cmsp.asp


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si letos můžete zahrát

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si let…

Mobilní hry se v dnešní době vyrovnají mnoha počítačovým i konzolovým kouskům. Jaký si ale vybrat? Tady jsou naše tipy na nejlepší hry pro mobily.

25.  11.  2020 | |18 N/A
Ladislav Novák
Nejlepší hryTémaMobily
Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahrát. Playstation, Xbox i Switch

Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahr…

12 her, které vám nesmí uniknout, pokud hrajete na herních konzolích. Našli jsme nejzajímavější pecky pro Playstation, Xbox i Switch.

19.  11.  2020 | |6 N/A
Martin Nahodil
Konzole
Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Steamu a Black Friday

Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Stea…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

27.  11.  2020 | |1 N/A
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce