Corsairs Gold - honba za zlatem

Tak tu máme další, novou real-time strategii, která nás tentokrát zavede do doby, kdy mořím panovaly zběsilé síly krvelačných pirátů a každá z tehdejších námořních mocností si kousala nehty, aby se jim vyhnula. A ten, kdo si je kousal více než je zdrávo, stejně této chátře neušel.
Corsairs Gold - honba za zlatem
Myslím, že si firma Microids už lepší půdu pro pozemskou real-time strategii vybrat nemohla….nesmírně široké pole působnosti pro všechny druhy lupu, vražd a nevinného zabíjení v elegantním stylu historického pojednání. To bude hrát ve hře velice důležitou roli a my se tak budeme moci zapojit do skutečných bitev a setkat s opravdovými vůdci a kapitány, jak královských, tak i lebkou ocejchovaných flotil. Hlasy tvůrců jdou však dál a slibují nezapomenutelnou řezbu po všech částech jižní polokoule. A jak toho chtějí chlapci z herní dílny Microids dosáhnout? Hlavním tahákem této hry bude již zmiňovaná historická přitažlivost, pro kterou samotnou je nachystaných neuvěřitelných 50 misí se zvláštními kampaněmi pro každou ze čtyř nejdůležitějších námořních flotil tehdejší dobyvatelské éry (Nizozemí, Španělsko a v neposlední řadě nerozluční přátelé Anglie s Francií).

Dalším želízkem v ohni se má stát dokonalá reprodukce všech tehdejších obchodních, válečných a nákladních lodí, které si budou hledat cestu nejen skrz známé námořní tratě, ale zejména když zklame i ten poslední nepostradatelný kompas, také skrze kdysi neznámé končiny. Jak také jinak, když dobové mapy nemají zaznamenané nám známé ostrůvky ….zaznamenat je bude už na vás. Na vás bude také zajistit morálku vaší posádky k tomu, aby nepřekazila lichvářské obchody Vašeho Veličenstva. Budete mít k tomu absolutní moc, ovšem i ta se záhy může proměnit v absolutní kapitulaci, když se vaše zdeptaná posádka nedokáže ubránit útoku sousedních lodí. Poprvé (alespoň podle strůjců CG) nám budou představeny realistické simulace “nalodění“ nepřátelských lodí a následné krvelačné orgie (na screenshotech je vidět, že zase tak daleko tomu CG nejsou), jejichž výsledkem může být i vaše tělo “přes palubu“.

„Corsairs Gold zahrnuje kompletní řešení dobyvatelských strategií…jen se vydejte na vzrušující cestu za zlatem do čtyř koutů světa a zažijte tak nová dobrodružství v každém novém přístavu… silou paží či výhodnými obchody si nahromaďte veškeré bohatství pro vás a vaši zemi. A ať už jste ukrutný bojovník nebo lstivý vyjednávač - jedinou zbraní bude váš smysl pro strategii. Možná, že budete budit ještě větší obdiv než-li váš král a půjde z vás větší strach než se samotných pirátů”. S těmito slovy se na nás obracejí programátoři této hry… jsem zvědav co si z toho do konečné fáze skvělého nápadu ponechají.