Dragonsphere

Návod.
Autor: Ing. Miroslav Moucha

1) Královský hrad
Řekni Fioně - své ženě, že se s ní sejdeš v jednací síni (...meet in the Council Room). Až vstaneš, podívej se do knihy na nočním stolku. Naučíš se báseň, která se ti bude později hodit. Jdi doprava, do ložnice královny. Otevři a přečti si královniny deníky (diaries) - v polici nalevo. Jdi na jih do haly a přes ni pokračuj dál do míčovny (Ballroom). Ze stolu vlevo seber svůj pohár (goblet) a z podlahy napravo kost (bone). Jdi dál do trůnního sálu.

Tady narazíš na svého bratra - ten pacholek si dělá zuby na trůn i na tvoji ženu ! Promluv s ním a jdi do další místnosti - meeting room. Podívej se naproti na poličku s knihami. Když zkusíš jednu vytáhnout a otevřít, uslyšíš jakýsi zvuk od východní stěny. Bezpochyby je za tapiserií tajná místnost, ale zatím se nedá otevřít. Vrať se do trůnního sálu a pokračuj na jih do jednací síně (meeting room), kde najdeš svou ženu a matku. Po rozhovoru vezmi ze stolu meč a kámen (shieldstone). Ještě si můžeš jít prohlédnout strážnici (guardroom) na jihu a odtud napravo vězení (cell). Potom se vrať do trůnního sálu, jdi ven na nádvoří (courtyard) a branou ven na trh.

Nejdříve si promluv s kapitánem stráží (stojí vedle brány). Pak si promluv s mužem u prvního stánku (shapechanger). Zeptej se ho na jeho lid(..he is really a shapechanger..), a proč se to stalo (..why this happens.). Další, s kým si musíš promluvit je Soptus Ecliptus. Je to postava v kápi u dalšího stánku. Zeptej se ho jak projít pouští (..how to cross the desert) a proč návštívil tvé království (..why want you visit at this time). Soptus ti dá první lekci z jejich jazyka. Vedle u stánku sedí zelená postava - elf (Faerie). Na něho máš spoustu otázek:

YOU DON'T WISH TO ANNOY ME?

WHY RESPECT THE FAIR KING, AND NO OTHER?

FAIR ONES - YOU MEAN HUMANS, RIGHT?

WHY DO YOU NOT RESPECT THE FAIR ONES?

WHY DO YOU SEEK TO ANNOY FAIR ONES?

THERE IS A FAERIE KING?

AND WHERE WILL I FIND THE GREAT BUTTERFLY KING?

Naposled si promluv s trhovcem (merchant), mezi Soptusem Ecliptusem a elfem.

Kup nějaké ovoce (..buy some fruit) a znovu s ním promluv. Pak odejdi doprava do mapy země. Vyber si Brynn-Fann, zemi elfů.

2) Brynn – Fann
Promluv s elfíkem na kameni. Je to sice nezdvořák, ale jednej s ním slušně:

AND A GOOD DAY TO YOU, MY FINE FAERIE.

I SEEK THE BUTTERFLY KING.

THANK YOU. MAY YOUR CHILDREN BE A BLESSING TO YOU

On ti za to otevře branku v živém plotě. Vstup dovnitř a ocitneš se před prvním úkolem. Vzduchem poletují barevné hvězdičky. Různě se jmenují, mění barvy a někdy lžou a někdy ne. Máš přijít na to, která a kdy ti popravdě řekne, že můžeš bezpečně projít (cestu hlídají vlevo dva strážci). Zkus najít tu, která se jmenuje Ralph. Musíš s ním promluvit ve chvíli, kdy je červený. Zeptej se ho, jestli je bezpečné projít (Is it safe for me to cross ?), Ralph odpoví záporně a potom můžeš projít bezpečně k elfímu králi (Butterfly King). Elfí král sedí na velké muchomůrce a dá ti test. Máš vybrat správné odpovědi na pět otázek. Vybírej odpovědi 3,1,2,3,3. Král ti dá červený kámen moci (powerstone). Poděkuj mu a on ti dá další test. Tentokrát jsou správné odpovědi 1,1,1. Jako první cenu dostaneš figurku ptáčka. Potom se ho zeptej na ropuchy (toads), které vlevo hlídají královskou korunu a na čaroděje Sanweho (..king's knowledge on Sanwe). Pak se můžeš podívat po okolí. vlevo seber stříbrnou krystalickou květinu (crystal flower) a podívej se (look) na korunu mezi ropuchami (jenom podívej !!). Vrať se do mapy (s mezihrou o dračí kouli), a jdi do tajemné země Slathan ni Patan (vpravo od královského hradu). K návratu do mapy můžeš použít (invoke) pečetní prsten (signet ring).

3) Slathan ni Patan
Nepříliš přívětivé stráže, které tě nechtějí pustit ani doprovázet, musíš podplatit :

I AM THE KING. STEP A SIDE AND LET ME PASS.

THEN ESCORT ME , AT MY COMMAND.

WHY DO YOU CALL THE DIRTY SHIFTERS?

THEN ESCORT ME , AT MY COMMAND.

DESPITE YOUR FEELINGS, I MUST ENTER THIS LAND.

IS THERE ANYTHING I COULD GIVE YOU TO LET ME GO IN?

Dej jim pohár (goblet) do zástavy. Při odchodu ti ho zase vrátí.

A KING MAY GRANT HIS SUBJECTS BOONS FROME TIME TO TIME.

YOU SUPPOSE TO KEEP IT!

No a konečně tě nechají projít. Jdi doprava k nádrži s čímsi, zřejmě dost odporným, s chapadly. Hoď (throw) na to bobek, totiž kámen (shieldstone) od tvé ženy. Můžeš v klidu projít a na cestě ještě seber dva kusy chapadel, které tomu upadly. Jdi dál doprava k jeskyni snů. Před ní sedí chlapík. Promluv s ním a řekni mu:

I SEEK THE VISDOM OF THE SHIFTERS.

WHAT IS IT THAT YOU GUARD?

Zeptá se, kdo jsi ty. Odpověz, že král Callash a odpověz (...your own hatred does not help..) Dostaneš od něj kámen polystone. Po rozhovoru půjdeš do jeskyně (animace), sebereš panenku a půjdeš ven. Znovu promluv s dědkem, poví ti něco o té panence a ty se ho pak zeptej na vše, co se ti nabídne. Prober důkladně všechny otázky, na nic nezapomeň! Tím jsi tady skončil, jdi zpět ke strážím, oni ti vrátí tvůj pohár a jdi do mapy. Nyní si vyber poušť Soptus Ecliptus.

4) Soptus Ecliptus
Potkáš obchodníka. Požádej ho o pomoc. Zeptá se tě: Ka Vinkiotum Tratratrashab? (Hledáš smrt?). Odpověz: No. Zeptá se tě: Ka Vinkiotum Soptus? (Hledáš Soptuse ?) Odpověz: Yes. Nyní ti popíše cestu. Pamatuj nebo zapisuj si, co říká. Cesta je v každé hře jiná. Přitom:ECLIPTUS = Západ, FALLA = Jih a SHAB = Sever. (POPO = Znovu). Jdi podle jeho pokynů a dojdeš do oázy. Promluv se šamanem, který sedí u jezírka. Zeptej se ho na Planinu duchů (Spirit Plane) - dvakrát nebo třikrát a představ se mu. Dá ti další kámen moci (powerstone). Potom řekni stráži u stanu, že jdeš ke Kalifovi a vstup do stanu. Kalifovi řekni:

GREETINGS, SOPTUS LEADER. PERHAPS WE CAN AID EACH OTHER?

I CAME AT THE REQUEST OF YOUR AMBASSADOR, TILSHUMET.

AS MUCH AS I MIGHT LIKE IT, MY TIME IS SHORT, GREAT CALIPH.

YES.

Nyní si musíš s kalifem zahrát hru. Musíš 3x zvítězit, abys získal cenu. Jde o to, že z váčku vytahuješ různé kameny, přičemž si předem tipneš, který kámen vytáhneš. Tipuješ-li červený (za jeden bod), vyhraješ, i když vytáhneš žlutý nebo zelený. Tipuješ-li žlutý kámen (za dva body), vyhraješ i když vytáhneš zelený, který je za 5 bodů. Když tipuješ zelený nebo fialový kámen (za 12 bodů), vyhráváš pouze když vytáhneš kámen té barvy, kterou jsi tipoval. Vyhrává ten, kdo dříve dosáhne 16 bodů. Až vyhraješ, vezmi si cenu a jdi ze stanu ven. Promluv ještě jednou se šamanem o planině duchů, potom použij prsten, jdi do mapy a vyber poslední území - vysokou věž (Hightower).

5) Hightower
Pokus se vylézt na skálu vpravo, na zavolání se objeví Llanie. Trochu s ní flirtuj:

A BIT FAR FROM HOME......

I DARE NOT ENDANGER ONE SO......

MY HEART IS TOUCHED BY YOUR COUNCERN......

Dostaneš od Llanie amulet.

THANKS FOR YOUR GIFT.....

Jdi doleva k vodopádu. Nalevo od něj najdeš zlatý nugget. Seber ho a jdi do jeskyně napůl ukryté za vodopádem. Najdeš v ní poustevníka, od kterého se můžeš dozvědět spoustu věcí.:

WHO ARE YOU ?

WHAT ARE YOU DOING THERE ?

HOW DID YOU GET THERE ?

WHAT SORT OF SECRETS DO YOU KNOW ?

WHAT CAN YOU TELL ME ABOUT THE TOWER ?

I HAVE A SCORE TO SETTLE WITH THE SORCERER.

WHAT CAN YOU TELL ME ABOUT THE POWERSTONES?

HOW DO I USE THE STONES TO DEFEAT THE SORCERER?

Jdi z jeskyně ven, vrať se doprava a vyšplhej vpravo po skále nahoru. U hnízda seber peří vlevo a použij meč na ptačí figurinu (volbou "carve up"). Na upravenou figurku potom použij volbu "make noise". Přiletí obří pták s lidskou hlavou. Mluv s ním:

I'M KING CALLASH OF GRAN CALLAHACH.

YOU DWELL IN THESE MOUNTAINS?

Pak rozhovor dokonči kteroukoliv větou a pták odletí. Pokračuj ve šplhání. Nahoře na plošině na tebe čeká Llanie. Až se objeví zvíře, použij na ni meč volbou "attack". Bohužel nezabráníš tomu, aby stvůra nestrhla Llanii dolů ze skály. Pokračuj vlevo, skrz vodopád. Tam je další ptačí muž. Promluv s ním a řekni mu:

BUT I AM A FRIEND TO THE SHAKE!

WORTHY OR NOT, I SHALL DO THE BEST I CAN!

V louži u vodopádu si vezmi trochu bahna (mud). Pak se vrať doprava před vodopád a šplhej dál nahoru. Obejdi věž, až najdeš dveře. Tam tě chytí vinná réva a bude chtít odpovědi na otázky, aby tě pustila dovnitř. Správné odpovědi jsou: RED, HIS LEG, BEEF STEW. Réva tě pustí a můžeš vstoupit do věže. Vpravo na zdi uvidíš strážní oko. Zaplácni ho bahnem (throw mud) a můžeš jít dál. Nejprve jdi do pravých dveří - Sanweho studovna. Seber hrací skříňku (music box) z podstavce a modrý kámen (blue stone) z police vpravo. Pokračuj dál doprava do laboratoře. Tady na tebe útočí očarovaný provaz. Použij právě získaný modrý kámen - vortex stone. Volbou "take magic from" odčerpej provazu jeho kouzelnou energii a vezmi si ho. Otevři bednu vpravo - vyběhne z ní živá krysa. Z bedny vezmi mrtvou krysu, vlož ji (put) do zmrazovače (freezer) za bednou. Pak ji opět vyndej, samozřejmě zmrazenou. Seber lahvičku na stole a dej jí na kovovou desku mezi baňkami. Pak otoč kohoutky na obou baňkách (turn petcocks). Potom si vezmi lahvičku s kyselinou a vrať se do místnosti s okem. Nyní jdi do dveří vlevo. Zde je výtah se dvěma tlačítky. Nejdříve se ale podívej do cely a vezmi si tam pochodeň (torch) vlevo na zdi. Pak se vrať k výtahu a stiskni (push) spodní tlačítko. Vstup do tmavé místnosti, automaticky dáš pochodeň do držáku na zdi a vlevo na podstavci uvidíš Sanweho kámen moci - powerstone. Nemůžeš ale k němu, protože podlaha kolem něho je chráněna kouzlem. Vrať se k výtahu, vyjeď nahoru a vstup opět do cely. Použij lahvičku s kyselinou na poklop v podlaze (volba "pour contents"). Přivaž (tie) provaz k poutům na zdi a spusť se do spodní místnosti, kde sebereš kámen a vrátíš se nahoru. Jdi k výtahu a stiskni tentokrát horní tlačítko. Animace s krysou tě upozorní na další past za teleportem. Použij (put) na rám teleportu (door frame) zmrzlou krysu, červená barva se změní v modrou. Potom použij (put) chapadla příšery ze Slathan ni Patan na teleport, abys ho mohl vyjmout z rámu. Jdi dozadu do strojovny a použij teleport na okno vlevo, kterým protéká voda. Tak je past zneškodněna. Jdi ze strojovny ven a do dveří vpravo. Projdi chodbou až ke dveřím z dračích kostí a vstup dovnitř. Dostal jsi se až k čaroději Sanwemovi. Ten změní tvoji podobu a bude po tobě chtít svoji modrou kouli - blueston. Najdi si v inventáři polystone, klikni na volbu "mimic" a potom klikni na bluestone. Polystone se změní na falešný bluestone. Až si ho čaroděj vezme, hoď (throw) pravý bluestone na žlutou kouli na podstavci vpravo. Čaroděj je vyřízen, hra by mohla skončit, ne? Ale ouha - nevíme, kam se poděl pravý král a také na královském hradě se dějí nějaké nekalé intriky, které se musí zlikvidovat. Takže - musíme hrát dál.

Nejprve prohledej čarodějovu místnost. Z truhly vpravo vezmi krystalovou kouli (crystal ball) a "spirit bundle" - kouzelný svazek peří a kosti. Z podlahy seber černou kouli (blacksphere) a podívej se na papíry na stěnách. Jeden z nich je mapa (map) a tu si vezmi. Na jednom větším papíru také přečteš číslo, ale nevím k čemu je dobré. Projdi dveřmi a ocitneš se před věží. Obejdi věž, slez dolů na plošinu a projdi vodopádem. Pták už v cestě nesedí, můžeš jít dál. Dojdeš ke sloupům, po kterých musíš přejít na druhou stranu k hnízdu. Ale jak? Prohlédni si dobře mapu, kterou jsi získal v čarodějově místnosti (klikni na ni pravým myšidlem). Projdi po sloupech přesně podle nákresu. Z hnízda si vezmi opasek (belt). Pták přiletí a řekne ti, že s opaskem můžeš skákat z velkých výšek. Skočíš dolů ze skály. Jdi doprava a do poustevníkovy jeskyně. Zeptej se ho, jak můžeš pomoci Llanii (How can I help Llanie ?). Zkus panenku (doll), vyber volbu uzdravení (heal) a klikni na Llanii. Protože to nebude stačit, poustevník ti řekne co dál.

Použij (put) peří na kost a na tento přípravek pak použij vortex stone. Klikni na volbu "put magic into" a potom klikni na přípravek. Pak to celé použij (put) na Llanii a začni na ni mluvit. Ze slov, která si postupně vybavuješ z básně (pamatuješ na knihu úplně na začátku?) sestav postupně větu:

THOU ART A ROSE - BUT NO ! FOR NO ROSE AS FAIR DID EVER GROW IN ANY LAND!

Llanie začne ožívat. Znovu na ni použij panenku a je to! Během následující konverzace se dozvíš, že jsi synem krále (v jedné hře hraješ za krále i za jeho syna - to je co ?) a dostaneš od Llanie pergamen s kouzelným slovem a polibek (jistěže se jí líbí víc svobodný mládenec, než starý ženáč, byť by to byl i král :-)) Použij svůj pečetní prsten (signet ring) a jdi na trh pod hradem.

6) Opuštěný trh
Na opuštěném trhu tě zastaví jenom kapitán stráže s poraněným okem. Mluv s ním:

WHY AREST ME ? I'VE DONE ONLY GOOD FOR GRAN CALLAHACH.

IT'S TRUE THAT I'M A SHAPENCHANGER, BUT –

BUT I CERTAINLY DIDN'T KILL THE KING!

THAT'S MY MISSION, NOW TO FIND HIM AND SAVE HIM.

IS THERE SOMETHING I COULD GIVE YOU, TO LET ME GO?

Použij panenku na jeho poraněné oko.

TO PROVE THAT SHAPENCHANGERS CAN BE GOOD.

Požádá tě, abys mu prozatím vrátil jeho zranění, aby nikdo nic nepoznal (ta odvaha !) a ty se můžeš otočit, jít do mapy a do pouště k Soptusu Ecliptusovi.

7) Soptus Ecliptus
Budeš s ním znovu hrát, nyní ti však pro získání ceny stačí 2 výhry. Hraj tak dlouho, až vyhraješ: zlatou sošku, láhev s mouchami a lahvičku s uspávacím prostředkem. Než odejdeš, musíš se s Kalifem napít. Hned nato použij panenku na sebe (volba "heal self"). Použij prsten, jdi do mapy a jdi do Brynn-Fann.

8) Brynn – Fann
Projdi brankou v živém plotě a jdi doleva až k ropuchám. Tady otevři láhev s mouchami. Ropuchy budou mít chvíli co dělat a ty můžeš mezitím bez rizika sebrat královskou korunu. Použij prsten, jdi do mapy a do Slatan n Patan.

9) Slatan ni Patan
Promluv s nervózními strážemi:

I'M NOT EVEN A SHIFTER ! I JUST CAME TO LOOK.

WHY ? WHAT'S BEEN GOING ON ?

TAKE IT EASY. YOU'VE GOT THE WRONG GUY.

WHAT IF I PROMISE TO GO IN ONLY AS FAR AS YOU CAN SEE ?

Y'VE KNOW, I'VE GOT A LITTLE GIFT FOR YOU FELLOWS.

Dej jim (give) Soporific - uspávací nápoj. Aby ti věřili, musíš se ovšem sám nejdřív napít a tak hned potom musíš na sebe použít uzdravovací panenku. Jdi pak dál doprava až k jeskyni snů a vstup do ní. Až vyjdeš ven, jdi dál doprava k vesnici shifterů. Promluv se ženou u prvního domku a dostaneš od ní svůj kouzelný prsten. Použij pečetní prsten, jdi do mapy a do oázy Sopta Eclipta.

Promluv se šamanem u jezírka, chtěj další informace o planině duchů (Spirit Plane). Pak použij věty:

I HAVE SPIRIT BUNDLE.

I WILL GIVE YOU THE BUNDLE.

Na to tě šamani vezmou s sebou na planinu duchů. Ještě od nich získej vědomosti o úkolech, které tě zde čekají:

PLEAS, TELL ME SOMETHING ABOUT THE TRIALS.....

Zkus to několikrát, až budeš mít jistotu, že ti už nic nového neřeknou, vyber:

I'LL TRY TO ACCOMPLISH MY QUEST NOW.

A jdi doprava. Dostaneš se k létajícím diskům, po kterých musíš přejít na druhou stranu. Opět ti pomůže mapka od čaroděje, půjdeš stejným způsobem, ale z druhé strany. Jdi doprava. Použij kouzelný prsten (shifter ring) a vyber volbu "shift into snake". Změníš se v hada a proplazíš se bezpečně na druhou stranu. Jdi dál doprava. Pták Roc tady zobe kouzelné víno. Použij vortex stone na víno a volbou "take magic from" a kliknutím na víno odebereš vínu jeho magickou sílu. Pták Roc bude mít hlad. Hoď mu datle, které si dříve vyhrál u Kalifa. Rychle seber vejce (soul egg) z hnízda ptáka Roca a dej mu tam místo něho černou kouli (black sphere). Vrať se na západ (doleva) k šamanům a řekni jim, aby tě vzali zpět do normálního světa (I wish to return now.) Použij pečetní prsten.

10) Do studny
Na trhu si obleč opasek (belt) - pokud ho nemáš už na sobě, a skoč do studny. Dole seber zlatou minci a použij kouzelný prsten (shifter ring). Tentokrát vyber volbu "shift into seal". V podobě tuleně přeplaveš řeku na druhou stranu. Podívej se do vězení (zelené světlo). Použij krystalovou kouli (crystal ball) volbou "invoke power off" a potom seber smaragd (emerald), který po zelené záři zbyl. Znovu použij kouzelný prsten a v podobě tuleně plav doleva po řece. Doplaveš až ke královskému vězení, kde je uvězněna královna. Řekni jí:

IT'S PID SHUFFLE - THE SHAPECHANGER.

WHAT TRAPS LIE AHEAD ON MY PATH TO SAVE THE KING ?

Po další otázce - jakékoli - vás vyruší příchod stráže a ty odplaveš zpět. Jdi k padacím dveřím. Po schodech se "sneseš" do podzemí. Pozor! Než sestoupíš ze schodů, musíš je zatížit zlatou soškou, jinak končíš! Volbou "put" polož sošku na schody a můžeš jít dál doleva. Na cestě do další - krystalové - jeskyně čeká jeskynní bestie. Přečti slovo z pergamenu od Llanie (volba "speak words on") a ona zaleze a nechá tě přejít. V krystalové jeskyni je zamrzlý král. Použij ještě jednou kouzelný prsten, tentokrát vyber volbu "shift into bear" a jako medvěd strč (push) do krále. Král je zachráněn, ještě mu musíš dát (give) vejce ptáka Roca (soul egg) a řekni mu, že máš plán, co dělat dál (I plane to bring you into the castle.) Potom spolu odejděte dveřmi vpravo vzadu. Na schodišti stiskni (push) knoflík ve zdi vedle dveří (wall switch) a vezmi si korunu (key-crown) volbou "wear". Pokud se dveře neotevřou, zopakuj celý postup ještě jednou. Pak projdeš dveřmi - přímo do jednacího sálu na hradě, kde už čeká králův bratr. Po vzrušené konverzaci na tebe vytáhne meč. Použij svůj meč volbou "thurst" a klikni na králova bratra.

Protože nejsi moc dobrý šermíř a on to ví, tak se ti začne smát. Rychle použij amulet volbou "invoke", bratr je vyřízen a ty si můžeš vychutnat zase jeden šťastný konec další adventury. Ale docela pěkné, ne? KONÉÉÉC

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Máme kompletní přehled

Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Má…

Se hrami na novou generaci konzolí je to o něco složitější, než tomu bylo při příchodu té poslední. Kromě klasických launch titulů, které vyjdou ve stejný den jako konzole tady máme navíc zpětnou kompatibilitu. Tím ale ani zdaleka nekončíme.

17.  10.  2020 | | 10 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox Studios a Amnesia zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox St…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

16.  10.  2020 |
Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nasáklé kultovní atmosférou

Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nas…

Předělávka první Mafie se rozhodně povedla, a kromě recenze to dokazují i pohlednice přímo ze hry.

20.  10.  2020 | | 3 N/A
Ve Flight Simulatoru se můžete proletět kolem konzolí nové generace

Ve Flight Simulatoru se můžete proletět kolem konz…

Hráči už si začínají dělat sranda i z profesionálního simulátoru Microsoftu.

19.  10.  2020 | | 2 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: hororový balíček a Layers of Fear 2 zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: hororový balíček a Lay…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

23.  10.  2020 | | 1 N/A