Goblins 2

Návod.
Autor: Ing. Miroslav Moucha

ČÁST 1 - VESNICE, FONTÁNA, ČARODĚJ, OBR

Vesnice (1)

Promluv si se starostou,je to ten, co sedí pře tebou na verandě. Fingus a Winkle promluví se dvěma muži.Potřebuješ získat jejich láhev. Winkle zkusí ukrást salám, a dokud se muži smějí, Fingus jim může vzít láhev. Jdi ke studni.

Fontána (1)

Fingus zapumpuje a Winkle naplní láhev vodou. Winkle použije láhev s vodou na ropuchu.Seber kámen, na kterém žába seděla.Zaklepej na čarodějovy dveře a mluv s ním. Fingus použije kámen na mechanismus. Fingus stáhne dolů žebřík a Winkle po něm vyšplhá na střechu. Tam vleze Winkle do komína a vstoupí tak do čarodějova domu.

Čarodějův dům.

Winkle a Fingus promluví s čarodějem.Winkle šlápne na tygří ocas a Fingus vyndá zápalky z tygří tlamy a použije je na rozdělání ohně pod kotlíkem. Nalej do kotlíku vodu z láhve. Plakát na zdi se působením páry částečně odlepí. Sfoukni oheň, abys mohl sebrat klíč. Seber klíč. Fingus použije klíč na hodiny s kukačkou. Když se objeví kukačka s velkým klíčem, hodí Winkle kámen a shodí klíč dolů. Seber velký klíč a jdi ven.

Studna (2)

Otevři dveře do sklepa velkým klíčem, vezmi víno a jdi do vesnice.

Vesnice (2)

Vodou z láhve zalej květiny. Fingus dá květinu starostovi.Winkle si stoupne na plošinu, Fingus stiskne tlačítko.Winkle sebere salám a teď můžeš jít navštívit obra.

Obr

Fingus použije salám na 1. díru v cestě.Winkle rychle projde kolem psa a projde dírou ve stromě. Winkle polechtá kuře a Fingus v tom momentě praští kuře salámem přes hlavu (head). Seber vejce a Fingus nebo Winkle zapálí dřevo. Fingus dá vejce na oheň . Až budeš hovořit s probuzeným obrem, dej mu víno a salám. Winkle a Fingus nyní mohou projít nahoru.

ČÁST 2. - PŘÍKOP, TOM, STROM KAEL, VIVALZART, MUZIKANTI

Příkop

Fingus vejde do malé věže.Až Fingus sebere bombu a Winkle zapálí zápalnou šňůru, stráž exploduje (připrav si sirky vždy předem do ruky). Winkle vstoupí do malé věže. Fingus sebere bombu a Winkle zapálí zápalnou šňůru. koberec vyletí, zachytí ho ruka. Do malé věže vstoupí Fingus, Winkle sebere bombu a dopraví ji Fingusovi, aby ten mohl zapálit zápalnou šňůru. Ruka pustí koberec, stoupni si na něj a promluv se Sokou.Poradí ti, že abys přešel příkop,musíš hledat "písek času" (the sand of time).

Tom - Hodinář.

Použij kámen na míč. Míč spadne, malý chlapec ho chytí a půjde oknem do domu. Winkle vstoupí do domu dveřmi. Malý chlapec zmizí a znovu se objeví ve dveřích na konci vpravo. Během jeho krátkého objevení se musí jít Fingus dveřmi nahoře vpravo,aby se dostal za něho a chytil ho za límec. Seber mu míč, dej ho basketbalistovi a on ho hodí do koše. Winkle se musí postavit pod koš, skočí a hlavou odrazí míč do starostova okna. Až starosta vykoukne z okna, promluv s ním a jdi k Tomovi hodináři , jehož dům je nahoře. Promluv s Tomem, aby ti dal přesýpací hodiny. Bude za to požadovat melodii. Tu získáš později během hry a vrátíš se sem.

Strom Kael

Winkle použije láhev,aby probudil larvu. Potom zaleje strom a vyšplhá na ruku. Fingus se postaví na skálu pod větví.Winkle poklepe na větev s květy, aby květ spadnul, Fingus ho chytí a vyletí na větev.Použij květ na kámen, pod nímž jsou včely. Fingus poklepe na kámen, když včela vyletí ven, Fingus jí sebere med. Postav Finguse na velkou skálu nalevo od kamene a Winkle poklepe na kámen. Fingus vleze včele na záda a ta ho vezme k larvě. Fingus jí dá med. Larva označí správnou houbu . Houbu seber a Winkle zaklepe na Vivalzartovy dveře. Ukáže mu houbu a vstoupí do jeho domu.

Vivalzartův dům

Winkle dá houbu do stroje a Fingus ho spustí. Stroj začne pracovat, tekutina je zadržována kolíčkem. Winkle vezme červa ze džbánu. Fingus se postaví na padací dveře pod supem,Winkle stiskne tlačítko na polici.To vymrští Finguse k supovi. Když Fingus visí, Winkle hodí červa supovi a Fingus spadne s kusem masa. Maso dej pirani, která vyplivne kost. Goblin se postaví na nádobu na odpadky, vezme kost a dá ji Vivalzartovi.Ten ji odhodí do nádoby na smetí a goblin vyskočí na polici. Sebere elixír a kolíček, který ucpává trubku. Tekutina nyní proteče do kontejneru . Použij láhev a nech každého goblina kapku vypít. Podívej se, jak goblinové zmizí do snu.

Muzikanti

Winkle položí ruku na přední světlo a získá paličku. Použije ji na jakousi ponožku (hood) vpravo dole , aby vytvořil síťku. Fingus aktivuje pružinu a vedle bubeníka se na krátkou chvíli objeví pumpička na kolo. Během té krátké doby vloží Winkle ruku do předního světla a dá pumpičku do inventáře. Jednoho goblina postav na pružinu, druhý ji aktivuje, začnou skákat,dveře vlevo se otevřou, jdi dovnitř.

ČÁST 3. - HADICE NA VODU, PŘESçPACÍ HODINY, GROMELOM, AMIDAL, STUDNA

Hadice na vodu

Nahoře je cesta ucpaná hadicí. Jeden z goblinů použije kolíček na spodek hadice. Jeden projde otvorem vpravo dole a druhý promluví s kytaristou. Ten začne hrát a noty odeznívají vpravo nahoře.Chyť noty do sítě. Winkle použije pumpičku na kolo, aby nafoukl saxofonistu. Vyletí komár a Fingus ho chytí do síťky. Pak si to prohodí a Winkle chytí saxofonistovy noty. Winkle vloží komára do předního světla, aby bubeník začal hrát . Fingus pochytá jeho noty do sítě = a máš melodii. Použij melodii na dveře vlevo dole. To je vstup do hodin. Jdi navštívit Toma a on ti dá přesýpací hodiny.

Co s přesýpacími hodinami? Použij je na příkop v obrazovce s příkopem a vejdi do otevřeného okna...

Gromelon

Vezmi majonézu a polož ji vedle Gromelona. Fingus vyleze na polici a skočí na majonézu. Dokud je Gromelon pocákaný, Winkle sebere meč a půjde na Rustica. Až bude mít Stalopicus otevřená ústa , sebere Fingus gumu a použije jí na zámek příborníku, aby si pořídil otisk. Před odchodem vlevo vezmi majonézu. Co s otiskem? Dej otisk trpaslíkovi kováři, a potom meč. Kovář tě požádá o pomoc s měchy. Winkle použije stoličku na Ottu, aby ho rozdráždil. Až začne mávat kopím, Fingus se na něj pověsí, přeletí ho, a potom skočí na měchy,a kovář trpaslík bude moci vykovat klíč. Vezmi klíč od kováře a potom Winkle použije majonézu na Focuse. Až bude maso níž, Fingus použije stoličku, aby kus získal. Před odchodem vezmi kovadlinu.

Amidal

Fingus dá maso Amidalovi, aby získal jeho falešné zuby. Použij klíč na příborník. Každý goblin si vezme potápěčský oblek.

Studna

Winkle vleze do tunelu, stiskne tlačítko, které otevře tajné dveře do monstra. Winkle zvedne sekeru a objeví tlačítko.Fingus ho stiskne dřív,než sekera spadne zpět.Dveře jsou otevřeny. Fingus vstoupí do studny.Až monstrum začne mluvit, Winkle projde dveřmi. Pozor na správné načasování. Kombinace pohybu čelistí monstra a Winklův hlas vystraší Schwarzyho.

ČÁST 4. - SCHWARZY, VRAK LODI, VELKÁ MUŠLE, KUCHYNĚ, RUKAVICE

Schwarzy

Dokud je Schwarzy vystrašen, Fingus použije stoličku na hák. Winkle falešnými zuby vystraší Schwarzeho, který na chvíli zůstane viset. Hoď po něm kovadlinu, dřív, než půjde opět nahoru. Poklesne a zvedne víko studny. Každý goblin obleče potápěčský oblek a půjde do studny (použij oblek na studnu, ne na gobliny).

Vrak lodi

Winkle půjde na spodní palubu a projde dveřmi a spustí lebku o něco níž.Fingus rozsvítí lampu a objeví se svítící ryba.Winkle vyleze na vrchol stožáru a chytí rybu. Použij rybu na místo se třemi otazníky a objeví se truhla.Jdi vpravo.

Mořský koník

Použij stoličku na mořského koníka. Můžeš ho používat pro výstup nahoru. Finguse pošli dírou vpravo nahoře.Winkle probudí mušli, vyhodí ji nahoru a Fingus ji chytí. Pak i Winkle půjde dírou vpravo nahoru.Fingus prozkoumá dutinu vpravo nad mořským koníkem a vytáhne ruku v rukavici. Až se ruka zastaví, hodí na ní Winkle mušli , pak zase mušli sebere. Teď můžeš sebrat rukavici s mořskou hvězdicí uvnitř. Vrať se k vraku.

Velká mušle

Fingus vyleze na mušli.Winkle rozsvítí lampu. Až se objeví muréna, použij kormidlo. To vyhodí Finguse od mušle k soše. Winkle použije hvězdici na truhlu. Ažbude truhla otevřená, probudí Fingus sochu,aby získal meč. Použije meč na lebku a sebere diamant. Odejdi vlevo.

Rukavice a Blob

Použij rukavici na Bloba (vlevo nahoře),abys ho zneškodnil.Fingus vezme láhev. Uvnitř je pergamen "S.O.S." od Prince Buffoona.Winkle prozkoumá láhev a uvnitř je perla. Dej perlu a diamant mořské panně.Otevře ti část mříží chodby. Pergamen použije Fingus na chobotnici, a ta otevře další část chodby. Ovšem nejdřív musíš s chobotnicí promluvit. Vezmi rukavici a stoličku a odejdi chodbou.

Kuchyně

Fingus podráždí mečouna, ten shodí sůl a Fingus ji vezme. Zvedne velkou poklici a Winkle dovnitř nasype sůl. Winkle vezme pilník z malého hrnku. Fingus se chytí za pravý provaz, Winkle zatáhne za levý a vytáhne Finguse na polici. Fingus pilníkem přepiluje řetěz (chain) a uvolní kolibříky, kteří odletí i s klecí. Seber připínáček na zdi.

Karbanátky

Winkle posolí karbanátky a odejde na římsu nad kuchařem vpravo.Když Oumkapokova ruka hrábne po kuchaři, Fingus použije připínáček na stoličku. Kuchař začne vyhazovat karbanátky do vzduchu, Winkle na ně použije elixír, Oumkapok je mimo hru a můžeš jít k trůnu.

ČÁST 5. - TRÚNNÍ SÁL, BRNĚNÍ, NÚŹ, STROM

Trůnní sál

Winkle použije stoličku a rukama pomůže Fingusovi vyšplhat na římsu . Fingus stiskne tlačítko a Winkle projde dveřmi, které se otevřou v pravém dolním oku. Winkle se připojí k Fingusovi nahoře. Aby získal korunu, jde Winkle do ucha a Fingus spustí jazyk tlačítkem vlevo nahoře. Fingus půjde do ucha a jazyk spustí Winkle a vyleze šváb.

Šváb

Winkle půjde k levému otvoru, Fingus s rukavicí k pravému. Winkle se podívá otvorem a Fingus švába chytí, položí před pravou díru a použije elixír. Glotziok ho sní a je mimo hru. Stejným způsobem chyť druhého švába, seber pepř a vrať se nalevo a odejdi dveřmi vlevo.

Místnost s brněním

Seber přilbové pero a namoč ho do nádoby s barvou. Polož švába před díru, kterou malíř krmí krále. Nabarvi ho načerveno a opepři. Použij na něj elixír. Promluv s králem v brnění (klikni na kámen a potom na přilbu). Dej králi jeho korunu, on si ji dá na přilbu a vrátí se mu normální velikost. Jak teď zachránit Buffoona? Když Amoniak zmizí a Glotziok s Oumkapokem se hloupě usmívají, můžeš Buffoona zachránit.

Místnost s brněním (2)

Pošli Buffoona nahoru ke zmenšovacímu stroji. Postav pod něj postupně oba gobliny, Buffoon stroj spustí a oba je zmenší. Goblini vskočí do vědcova okna.

Nůž

Fingus klikne na rukojeť, Winkle na špičku. a zvednou nůž. Opakuj to znova, 2x nebo 3x . Fingus klikne na záložku v knize a použije ji na svíčku.Winkle sebere zápalku a vydloubne s ní oko z lebky. Klikneme Buffoonem na oko. Buffoon do něj praští a rozbije ho. Fingus sebere střep a použije ho na paprsek světla. Seber kousek vosku a použij ho na pečeť. Použij otisk na klíčovou dírku u truhličky. Vezmi semínko a použij ho na mapu v místě , kde je vesnice. Vyroste rostlina a goblini i s Buffoonem po ní odejdou. Jak dostat Buffoona se stromu? Buffoon má hlad, a nechce jít dál, dokud se nenají. Winkle jde za ním spodním otvorem, ale Buffoon se rozzuří a hází po něm fazole. Klikni na kámen a objeví se krtek. Winkle použije fazole na krtka. Zatímco se perou, sebere Fingus krtkovu čepici. Winkle pak použije zápalku na jablka a Fingus sbírá spadlá jablka do čepice. Winkle dá jablko Buffoonovi . Stáhne ho i s jablkem dolů a najde houbu, kterou sní postupně všichni goblinové.

ČÁST 6. - HRAČKY, ZAVÍRACÍ ŠPENDLÍK, HORA

Místnost s hračkami

Klikni Fingusem na kuželky. Až se bude koule kutálet, postav Winkla na pravou hvězdu tak, aby mohl skočit na kouli a zastavit ji. Winkle položí kouli na víko vlevo u duhy a sám si tam stoupne také. Fingus aktivuje pravou dlaždici (flag). Zavírací špendlík spadne a přistane na deštníku. Vezmi jinou kouli. Polož ji na víko a Winkla dej na odrazový můstek vlevo dole. Fingus aktivuje dlaždici. Winklem klikni na tykadlo a skoč s ním na bublinu. Bublina poletí dolů na víko. Fingus opět aktivuje pravou dlaždici a když bublina letí přímo směrem k deštníku, může Winkle sebrat zavírací špendlík. Co se zavíracím špendlíkem? Vezmi další kouli. Polož ji na víko a Winkla na odrazový můstek. Fingus aktivuje pravou dlaždici a přesune se na levou dlaždici na konci duhy. Winkle aktivuje horní dlaždici. Winkle stiskne tlačítko, Buffoon se propadne do bublinek, Fingusem klikni na tykadlo, to uzavře Buffoona do bubliny. Winkle praskne bublinu zavíracím špendlíkem, aby Buffoona osvobodil. Je potřeba vše řádně na-časovat, jinak se akce nepovede.

Opět u stromu Kael (2)

Umísti Buffoona na odrazový můstek. Jeden z goblinů zmáčkne tlačítko. Jakmile se v oku sochy objeví klíč, druhý goblin skočí na odrazový můstek. Buffoon v letu sebere klíč, a pták ho odnese pryč. Odejdi zadem (vpravo nad katapultem).

Hora

Jeden goblin zdvihne kámen. Druhého goblina pošli na druhou plošinu. Vezme kámen od prvního a položí ho na druhou plošinu . Opakuj postup a vynes kámen na třetí úroveň. Jeden goblin půjde na lva a druhý hodí kámen z třetí plošiny. Až bude první goblin na obrově pravém rameni, klikni na červenou hlavu, která spadne. Jdi dolů a stejným postupem doprav kámen na druhou plošinu. Winkla si stoupne na lva a Fingus hodí kámen . Winkle se dostane na obrovo levé rameno. Projde dírou v rameni a dojde k červené hlavě. Fingus se postaví na lva a Winkle strčí do hlavy. Fingus se je vymrštěn na vznášející se skálu.

Vznášející se skála

Přesuň Finguse na místo se 3 vykřičníky. Až začne skákat, skála bude klesat. Až klesne na Winklovu úroveň, Winkle na ní skočí. Skála začne stoupat. Winkla se chytí za malý kámen vedle ptačí klece. Fingus po něm rychle přejde. Použije pilník na klec a vezme klíč. Jak otevřít bránu v obrazovce se stromem? Použij na dveře klíč.

ČÁST 7. - LABORATOŘ, PÁRÁTKO, ZHOUBA A TMA, HOUBA

Laboratoř

Na Buffoona použij vodu. Odporná kreatura ho vezme do království Zhouby a Tmy. Winkle vezme tužku (vpravo nahoře na římse) a použije jí (3x) na tabuli. Vezme houbu, kterou po něm hodí rozzuřený kouzelník. Fingus použije tužku na kouzelníkův portrét. Až po něm kouzelník hodí bumerang, vyskočí Winkle na křeslo a chytí ho v letu. Winkle použije džbánek na kouzelníka, který bouchá do stolu. Bouchne, a ze stolu odletí párátko až na druhou stranu místnosti. Dokud skáče po zemi, Fingus po něm hodí bumerang. Co s párátkem? Winkle použije párátko na kostlivce, aby otevřel hrudní koš. Láhev se rozbije o zem a zbyde louže. Použij houbu na utření louže. Až Winkle aktivuje trubici (pipe), Fingus použije vlhkou houbu na kouř. Cesta do království Zhouby a Tmy je otevřena. Nech gobliny projít.

Království Zhouby a Tmy.

Fingus si stoupne na oko vpravo dole . Winkle půjde nahoru po žebříku vpravo a stoupne si úplně vlevo na okraj se třemi vykřičníky na pravé horní plošině. Winkle skočí a Fingus bude vyhozen až nahoru k myši. Sebere myš a Winkle ji použije na bláto. Skočí na krokodýla. Až Aminiak natáhne ruku, aby ho chytil, použije bumerang na zuby vlevo nahoře. Buffoon Amoniakovi vypadne. Než malý démon vrátí Buffoona zpět k Amoniakovi, Winkle skočí z levého okraje (se třemi vykřičníky) na plošinu. Oko vystřelí a zasáhne malého démona.

Buffoon a houba

Polož houbu na skálu. Buffoon si satoupne na oko,Finguse si připrav vedle skály a dej mu do ruky tužku. Winkle skočí z levého okraje (se třemi vykřičníky) na plošinu . To vymrští Buffoona na houbu, která smáčí skálu. Dokud voda teče, Fingus použije tužku na skálu.Namaluje magické dveře, které vydrží jen krátkou dobu. Winkle vezme rychle za kliku a tři hrdinové projdou dveřmi ke konečnému vítězství. KONÉÉÉC !!!

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

19 nejlepších strategických her, který si dnes můžete zahrát

19 nejlepších strategických her, který si dnes můž…

Strategickým hrám ještě neodzvonil konec, byť už se netěší takové popularitě jako dřív. Proto není od věci připomenout si ty největší pecky. A protože je strategických žánrů je mnoho, zaměříme se na válečné kultovky.

11.  10.  2020 | | 34 N/A
Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Máme kompletní přehled

Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Má…

Se hrami na novou generaci konzolí je to o něco složitější, než tomu bylo při příchodu té poslední. Kromě klasických launch titulů, které vyjdou ve stejný den jako konzole tady máme navíc zpětnou kompatibilitu. Tím ale ani zdaleka nekončíme.

17.  10.  2020 | | 10 N/A
Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nasáklé kultovní atmosférou

Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nas…

Předělávka první Mafie se rozhodně povedla, a kromě recenze to dokazují i pohlednice přímo ze hry.

20.  10.  2020 | | 3 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox Studios a Amnesia zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox St…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

16.  10.  2020 |
Hry zadarmo nebo se slevou: balík bojovek a Rising Storm zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: balík bojovek a Rising…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

9.  10.  2020 |