Half - Life

Toto není podrobný, vyčerpávající návod na hru. Procházet chodbami a střílet po všem, co se hýbe, umí každý. Takže jsem se soustředil spíš na popis různých více, či méně zádrhelových míst. Mimochodem - vřele doporučuji před startem hry projít si výukovou úroveň - vyplatí se to!
Toto není podrobný, vyčerpávající návod na hru. Procházet chodbami a střílet po všem, co se hýbe, umí každý. Takže jsem se soustředil spíš na popis různých více, či méně zádrhelových míst. Mimochodem - vřele doporučuji před startem hry projít si výukovou úroveň - vyplatí se to!

Autor: Ing. Miroslav Moucha

V Základně

Se spřátelenými lidmi vždy hovoř - a to i několikrát - pomocí klávesy "E". Často se totiž stane, že až po delším hovoru ti předají nějakou věc, nebo pomohou dostat se přes zavřené dveře. Také můžeš tímto způsobem požádat vojáka, aby šel s tebou a pomohl ti v boji. Drž se nejprve vpravo a až dojdeš do šatny, jdi do místnosti vzadu vlevo, kde je ochranný oblek. Tlačítkem na počítači otevřeš kryt a můžeš si oblek vzít. Na druhé straně u záchodků je automat na zdi na energii - drž klávesu "E", dokud nebudeš mít energii až do 100%, nebo dokud se kapacita automatu nevyčerpá. Stejným způsobem můžeš později u podobných automatů doplňovat brnění (armor). Jdi zpět, doprava k výtahu a postupuj dále až ke dvěma vědcům, kteří ti otevřou vrata k bleskometu. Po žebříku vedle terminálu vylez nahoru k počítači a tlačítkem spustíš bleskomet. Slez dolů a až se odklopí klec vpravo, odsuň vozík až k bleskometu. Po atmosférických střizích, až se vše uklidní, je čas na návrat zpět. Dveře z místnosti za prvním výtahem ti otevře černý vědec, požádej o to klávesou "E". Dej pozor na paprsek, který ti probourá další dveře. Před dalšími dveřmi leží páčidlo - zbraň i prostředek pro rozbíjení skleněných výplní dveří.

Druhý výtah nefunguje, takže vylez po žebříku vlevo a nahoře už uvidíš první fujtajblíky. Vyřiď to s nimi a dojdi až k vrátnici (vůbec první místnost ve hře), kde dírou u země prolezeš do vedlejší místnosti (hned u vchodu lze opět doplnit energii) a otvorem na druhém konci, nad povalenými panely prolezeš do chodby na druhé straně závalu. Až narazíš na umírajícího hlídače, nezapomeň si od něho vzít zbraň. Projdi dveřmi a dojdi až k díře v podlaze. Skoč dovnitř, jdi doprava až ke kolu, jehož otočením se kanály naplní vodou, takže můžeš pohodlně druhou dírou ve stropě vylézt zase nahoru. Po chvíli dojdeš do místnosti, kde je v podlaze výtah. Spouští se velkou pákou u zdi. Dole pozor na zatopený prostor, kde se pod hladinou pohybují nebezpečné břity. Jdi doleva až k rozbitému mostku. Nevstupuj na něj, protože by s tebou spadl! Vyskoč na trubky vpravo a přejdi po nich na druhou stranu, kde můžeš páčidlem prorazit otvor ve zdi a prolézt jím. V chodbičce opět použij páčidlo, tentokrát na otvor v zemi (musíš se k tomu skrčit - klávesa Ctrl) a skoč dolů. Až dojdeš ke kanálu s odporně vyhlížející vodou, ze všeho nejdřív zabij potvoru na protějším břehu, která je nebezpečná svými střelami. Nedotýkej se lan visících od stropu ! Jsou to pasti monster přisátých u stropu. Skoč do vody, jdi doleva a za průlezem vpravo najdeš žebřík. Vylez nahoru a pokračuj dále. Potom dojdeš do velké haly s visícími bednami. Vylez nahoru po žebřících vpravo a po bednách přeskákej na druhou stranu. Chodbami dojdi k výtahu, kterým vyjedeš nahoru. Vlevo jsou červené dveře do kancelářského komplexu. Tam se teprve začnou objevovat nebezpečnější monstra a ve větším počtu. Nejprve vlez protějším otvorem u země do větrací šachty (uvnitř si můžeš posvítit baterkou - tlačítkem "F"). Prolez do místnosti, kde vypneš elektřinu. Vrať se a projdi do kancelářského komplexu (přisuň stůl k oknu vedle dveří a rozbij ho páčidlem). Vpravo vidíš místnost s vrstvou vody na podlaze. Nejprve jdi ale doleva, bedny odšoupej, nebo rozmlať páčidlem a v místnosti za nimi najdeš brokovnici a náboje. Vrať se a vlez oknem do místnosti s vodou. Rychle vypni světlo, aby ti probíjející elektřina neubírala energii a vlez do otvoru ventilace vlevo. Pod větrákem se proplaz (Ctrl) a o kus dál se propadneš do chodby. Bedny dotlač nebo odtahej ("E" + couvat) tak, abys po nich mohl vyskákat na žebřík. Vylez nahoru, rozbij otvor v zemi a dávej pozor, protože jakmile seskočíš do další místnosti, začne tě ostřelovat automat na zdi. Musíš se rychle schovat za kovovou bednu a proplazit se pod automat, kde je až dole u zdi jeho vypínač. Taky můžeš střílet tak dlouho, dokud ho nerozstřílíš, ale proč plýtvat municí, že ? Potom jdi do místnosti naproti ostřelovacímu automatu, kde je nějaká další munice. Pak už nezbývá, než se vrátit a jít po schodech nahoru. Tady potkáš strážného, kterého prokecáš ("E") a on ti pomůže pobít pár potvůrek. Vyčisti prostory od potvor a jdi doleva a rovně a opět nahoru po schodech, kde si dej pozor na další ostřelovací automat. Na rozcestí s dalším strážným jdi nejprve doleva dolů, kde najdeš granáty a další munici. Vrať se zpět, vymlať potvory v jídelně a zahrazenou chodbu si nejprve uvolni páčidlem a potom proskoč na druhou stranu. Páčkou otevři dveře do mrazicího boxu a jdi dovnitř. Jdi doleva, rovně a doprava a pod červeným světlem najdeš páku, kterou spustíš vozík u stropu. Vrať se ke dveřím do mrazicího boxu a vylez po žebříku na plošinu. Na konci se páčidlem dostaň do ventilace a potom projdi střídavě potrubím a plošinami až do chodby s posuvným vozíkem. Skoč na něj, probij se bednami na druhou stranu a ve vhodné chvíli skoč do otvoru v protější stěně. Prolez do místnosti se žebříkem. Po ventilačních rourách vyskákej nahoru k dalšímu otvoru, kterým prolezeš k dalším schodům. Vyběhni nahoru a sleduj vědce, který vyskočí (no, spíš to vypadá, že je vyskočen) oknem. Vlez dovnitř a posbírej munici. Dojdi dál k výtahu, který ovšem nefunguje, takže musíš opatrně vyskákat po žebřících. Dostaneš se až na střechu výtahu. Proraz ji páčidlem, seskoč do výtahu a dveřmi ven. Tady je první oranžový automat na brnění. Postupuj dále chodbou. Červené paprsky můžeš ignorovat, u zelených nejprve z bezpečné vzdálenosti odstřel emitor paprsku na zdi. U mrtvého strážného seber kulomet, kterým likviduj ostřelovací automaty. Až dojdeš k bednám, tak po nich přeskákej na druhou stranu. Dej pozor na kluzkou podlahu, vyhni se výtahu a jdi doprava. Po žebřících vylez nahoru na nejvyšší plošinu, sejdi dolů a přivolej si výtah. Tady už je víc speciálních jednotek a jsou dost nebezpečné, pozor na ně. Až je zlikviduješ, vyběhni po schodech nahoru a rovně. Dojdeš k další křižovatce. Vlevo je automat na energii, směrem doprava dojdeš k výtahu, který tě konečně vyveze ven.

Dávej pozor na vrtulník a opatrně likviduj vojáky. Dříve, než je všechny zlikviduješ, se raději snaž skočit do nízké stavby uprostřed, kde jsou vidět otevřené dveře. Jinak se totiž z vrtulníku spustí výsadek čerstvých sil a budeš mít zase co dělat. Vrtulník se zatím nesnaž ostřelovat, slez dolů po žebříku a vlevo si doplň brnění a energii. Otevři dveře a jsi ve ventilační šachtě. Tady můžeš dobře sundat vrtulník, pokud budeš chtít. Až se bude spouštět výsadek do šachty, bude vrtulník viset přímo nad tebou. Seskákej na spodní plošinu, odkud vede větrací tunel. Dostaneš se do další šachty, kde po žebříku vylez do prostředního tunelu a tudy se dostaneš zpátky k prvnímu automatu na brnění. Nyní si ovšem už můžeš počítačem otevřít velké dveře do sila a k dalším dveřím vlevo prolez pod zábranou a uvolni si je páčidlem. Stiskni tlačítko na ovládacím pultu a sjeď dolů výtahem k vozíku. Skoč na něj a klávesou "E" ho rozjeď. Na konci dráhy dej pozor, abys nespadl do radioaktivní vody a vylez z vozíku na plošinu vpravo. Projdi a proplaz se podél trubky dozadu, kde je na velké rouře žebřík. Vylez nahoru a skoč otvorem do trubky. V další místnosti vyskoč z roury na užší trubku dole. Pokud spadneš, vylez znovu nahoru po žebříku vlevo. Po trubce přejdi až k plošině, přeskoč na ni a jdi dál. Ve velké hale přejdi opět po trubkách k výtahu uprostřed. Vyjeď nahoru a jdi dovnitř sila.

Tady je první opravdu velká potvora - tříhlavý drak. Toho zatím nezabiješ, ale granáty si ho můžeš aspoň udržet od těla. Uvnitř sila seskoč na nižší plošinu, uvolni si cestu k žebříku a sešplhej na další plošinu. Páčidlem uvolni dveře na druhé straně a jdi ven. Dostaneš se do další velké haly. Projdi na druhou stranu, likviduj monstra, ale pozor na barely - pokud je odpálíš, vyhodíš do vzduchu i část lávky. Až po vyšší lávce projdeš do chodby, dostaneš se na křižovatku. Nalevo je "fuel room", ale dveřmi se tam nedostaneš. Musíš doleva a po žebříku dolů. Rozbij poklop na šachtě a opět dolů. Dole si dej pozor, ať nespadneš z trubky, jinak se musíš vrátit až na konec kanálu, kde se jedině dá znovu na trubku naskočit. Otoč se zády k žebříku a postupuj po trubce na křižovatku a potom doleva k dalšímu žebříku. Vylez nahoru a dojdeš k velké šachtě s větrákem. Po žebřících slez až dolů pod větrák, kde je vypínač. Tím zapneš větrák a vrátíš se zpět na horní plošinu. Potom si připrav páčidlo a skoč do šachty větráku. Proud vzduchu tě vynese až ke stropu. Probourej se páčidlem do prostoru nad stropem a odtud dál do ventilačního potrubí. Tím se proplazíš až do místnosti, kde zapneš dva vypínače - Oxy a Fuel. Zkontroluj, že se kontrolky rozsvítily a po žebříku v rohu vyjdeš ven a vrátíš se zpět k drakovi. Opět ho uklidni granáty, slez až na nejnižší plošinu a jdi dveřmi na vnější ochoz. Přeskákej poničená místa ochozu, dveřmi a chodbou proběhni do prostoru, kde jsou opět provazové pasti. Jdi opatrně po můstku vpravo, až spadneš do vody a po žebříku zase rychle vylez. Na druhý žebřík zatím nelez, přeskoč do chodby, kde promluvíš s vědcem a běž dál až k šachtě s výtahem. Použij ho, ale výtah se zasekne, takže budeš muset použít žebřík po straně šachty. Dej pozor, aby tě při tom výtah opět neodvezl o kus dál, anebo neshodil do šachty. Po žebříku vylezeš nahoru ke generátoru. Dojdi k němu a stiskni tlačítko. Přelez ho na druhou stranu a stiskni druhé tlačítko. Nyní se můžeš vrátit zpět k drakovi a jít přímo do velína s tlačítkem Test Fire. Pokud jsi všechno správně udělal, pak všechny tři kontrolky po stranách tlačítka (Power, Oxy, Fuel) svítí a je možno stisknout tlačítko. Tím je to odbyto - drak má konečně po ptákách.

Skoč do otvoru po drakovi a vodou proplav do dalších prostor s vodou a potrubím. Po žebříku můžeš slézt pro energii a brnění a potom po trubkách (případně vodou) dojít až k místu, kde voda s unášenými barely padá někam dolů a tam rychle přeskočit na protější rouru, do které se dá vlézt otvorem vlevo. Přeskoč přerušené místo, probourej se mřížkou a postupuj dále. Nyní potřebuješ alespoň 40 % energie, abys přežil následující pád do místnosti, až se pod tebou proboří podlaha. Rozbij bedny a najdi novou zbraň. Pokračuj chodbou až na křižovatku s podivným obrněným monstrem. Moc ho nedráždi a proběhni do chodby naproti. Potom doleva a po schodech nahoru. Doběhneš k místu, kde se propadne podlaha. Skoč dolů a po žebříku na druhé straně zase nahoru. Páčidlem si uvolni cestu do velína, kde pákou pod oknem nastavíš točnu tak, abys na ni později mohl vjet s vozíkem zprava. Vrať se, skoč do propadlého místa a pokračuj chodbou. Dveře si otevři kolem vlevo a potom po žebřících nahoru. Doleva, v místnosti pozor na ostřelovací stojany, proběhni přes místnost a po šikmých rampách nahoru. Tady na tebe zaútočí celá jednotka speciálního komanda z obou stran. Potom jdi k výtahu vlevo (vypínač je na zdi) a sjeď dolů. Zamiř na minu na zdi a až se bude výtah vracet, tak vystřel. Znovu sjeď dolů a jdi dál. Doleva, kde najdeš točité schody, po nich dolů do vody, kde odstraníš překážející bednu, čímž se přístroj rozběhne. Po schodech se dostaneš do mezipatra, kde spustíš druhý větrák. Zpět k obrněnému monstru, před ním doleva ke generátoru. Jeho spuštěním je o monstrum postaráno. Dveřmi vpravo obejdi probíjení a vrať se na křižovatku. Nasedni na vozík a doprav ho na točnu. Jdi do známého velína, pákou spusť točnu, vrať se k vozíku, nasedni a jeď dál.

Rozraz bedny před sebou, až dojedeš ke strážnému, tak s ním promluv, zvedni si pákou závoru a jeď dál. Pozor na liánové pasti. Až projedeš vodou a dostaneš se opět na koleje, dávej pozor, až se vlevo objeví odbočka s jeřábem. Popojeď ještě kousek ke křižovatce, zastav a po svých jdi doprava. Najdeš tlačítko, kterým odstraníš jeřáb. Zacouvej s vláčkem před jeřáb a vystřel do výhybky a pokračuj v jízdě. Následuje jízda vláčkem v dalším patře, na konci otevřeš červené dveře a uvidíš velkou raketu, kterou později vypustíš. Slez o patro níž, kde je další vláček a další jízda po kolejích. Až dojedeš k závoře, proběhni chodbami a místnostmi vpravo ke vzdálenější koleji, kde čeká další vláček. Je tam sice také závora, ale ta se dá zvednout v místnosti v patře (okno je vidět z vláčku, směrem doprava). Jeď dál. Nebezpečná jsou hlavně laserová děla, která se dají zneškodnit pouze likvidací obsluhy. Až se dostaneš na smyčku, kde jsou v několika místech přes koleje transportovány velké bedny, najdi odbočku doprava. Jeď, nebo jdi po ní, dále doleva, po žebříku nahoru a potom podle kolejí až ven. Vlevo a vpravo jsou zatím uzavřené tunely, pozor na ostřelovače vlevo na kopci a jdi naproti k červeným dveřím. Projdi jimi a ještě jedněmi a jsi u ústí raketového sila. Jdi doprava do budovy až ke schodům s červenými paprsky. Jednu bednu posuň až ke zdi a druhou mezi druhý a třetí paprsek. Takto se ti podaří paprsky přeskočit (první a druhý se dá podlézt) aniž by ses jich dotkl. Nahoře v poslední místnosti už jenom pákou odpal raketu.

Vrať se zpět před dvoje ochranné dveře a jdi do tunelu vlevo. Slez dolů žebříkem a nasedni na další vláček. Jeď nejnižší rychlostí, protože vláček se za chvíli stane neovladatelný, takže musíš rychle seskočit, těsně před tím, než vláček prorazí zeď a spadne do vody. Zatopený prostor je rozdělen na dvě části. Vláček je v té vzdálenější, ty skoč do té bližší. Plav do jediného únikového otvoru vpravo a až se dostaneš z vody, jdi dál až do místnosti s vodou, nad kterou je uprostřed zavěšená klec s kuší. Obejdi místnost podle vody (pozor na liány !) a jdi do vchodu přímo naproti. Tudy se dostaneš nahoru nad klec. Seskoč dovnitř a seber kuši. Tou zabij žraloka, otevři si vrata pod vodou a rychle jimi proplav, dřív, než se zavřou. Jdi doleva, projdi po lávce zatopenou místností (pozor, na některých úsecích se lávka propadá!) a na konci proskoč dírou v plotě. Dále se dostaneš do velké místnosti s písty. Spusť je tlačítkem na ovládacím panelu a přeskákej po nich na druhou stranu. Dojdeš ke dveřím do mrazicího boxu. Promluv s vědcem, otevři si dveře a jdi dovnitř. Protože v tomhle boxu je opravdu velká zima, tak se moc nezdržuj a najdi v zadní části žebřík, kterým sešplháš dolů. Proběhni chodbou a vyber věci z beden a na konci chodby vyjeď výtahem nahoru do skladiště. Tady jsou už dost inteligentní nepřátelé, takže dej pozor a všech se zbav. Najdi schody, po kterých vystoupíš na horní plošinu, kde pákou otevřeš dveře vlevo dole. Rychle do nich vběhni a jako blbec padneš nepřátelům přímo do rukou!

Jsi zajat, obrán o všechny zbraně a vhozen do drtičky. Co nejrychleji musíš vyskákat po bednách nahoru, jinak je konec. Vylez až na ochoz, který je nad drtičkou. Na protilehlé straně místnosti je podobný ochoz. Na jednom z nich najdeš páčidlo. Tím si probourej cestu do kanálu na podlaze a prolez ven, do skal. Až dojdeš k silu, otoč kolem vpravo a vyšplhej nahoru po žebříku. Skoč dovnitř, prolez chodbičkou a skoč do místnosti. Vylez nahoru na nádrž s kyselinou (žebřík je vpravo) a po kamenech přeskákej do otvoru naproti. Ve velké hale s nádržemi opět přeskákej po pístech (v okamžiku, kdy jde píst nahoru) do červeného otvoru naproti. U žebříku, kde se trubka rozdvojuje, skoč na její pravou větev a postupuj po ní až do místnosti s míchačkami. Pozor - v jednom místě se trubka propadá! U míchaček opět přeskákej po rotujících plošinách do protějšího otvoru a po chvíli skoč do vody a nech se unášet směrem zpět. Až proplaveš tunelem, rychle před drtičkou vylez z vody, oběhni ji a znovu skoč do vody. Proplav doleva a nech se unášet dál, až ke třem bucharům. Vpravo vedle nich najdeš tři páky. Nastav je nahoru, aby dopravníkové pásy běžely směrem nahoru k bucharům. Jdi zpět do velínu a stiskni tlačítko, kterým zastavíš buchary. Rychle je podběhni a postupuj dále po pohyblivých pásech. Až se dostaneš do místa, kde jsou dva souběžné pásy, které se pohybují každý opačným směrem, skoč na pravý z nich. Doprava a před drtícími válci přeskakuj z jednoho pásu na druhý. Před koncem pásu seskoč doprava na plošinu a po žebříku naproti pásu vylez nahoru. Po druhém žebříku vylezeš k poklopu, který rozrazíš páčidlem. Vystřel do elektrického výboje za mříží (červená čepička) a dveře by se měly otevřít. Projdi do velínu, kde nejprve tlačítkem osvobodíš a vzápětí zneškodníš monstrum. Páčidlem vyraž alarm, projdi dál a efektně znič potvůrky v ohrádce tlačítkem v odděleném velínu. Za rohem narazíš na strážného, který ti řekne, že k otevření dalších dveří potřebuješ někoho, kdo má přístup k očnímu scanneru. Jdi dál jedinou chodbou až do místnosti se sloupy. U jednoho z nich signalizují zelené paprsky přítomnost min, které rozstřel. Spustí se poplach, postřílej speciální komando a dvě monstra a cestou od sloupu s minami dojdi ke schodům a jdi nahoru. Tady je třeba aktivovat čtyřmi tlačítky ve čtyřech místnostech čtyři modré lasery, které se sbíhají do jednoho stroje, kterým následně dalším tlačítkem zaktivuješ červený laser. Předtím ale přitlač bednu ke stěně, co nejvíc doprostřed - zábrana, která brání laseru v proniknutí ven, se zasekne a vzniklým otvorem seskočíš do další haly. Za dveřmi v další místnosti najdeš tři vědce. Další místností proběhni opatrně k ovládacím panelům, vypni otáčející se stroj a otevři si dveře. Pak přemluv jednoho z vědců, aby šel s tebou a otevřel ti dveře ven. Vyjdi do chodby a cestou vlevo dojdi s vědcem až ke scanneru. Otevře ti - a jsi venku.

Boj mimo základnu

Zlikviduj ochranku a stojany, proběhni tunelem, otevři vrata a pokračuj opatrně až k přehradě. Pozor na vrtulník, nejprve seshora odstřel vodní monstrum a potom seskoč do vody a vylez po žebříku do ovládací místnosti, kde tlačítkem vypni turbíny. Opět skoč do vody, plav ke hrázi a v místě, kde svítí červené světlo si kolem otevři cestu do krytů po stranách. Plav dovnitř a na druhé straně hráze vyplaveš ven. Plav až na konec a potom po žebříku vpravo a do trubek. Potom jdi rovně a po žebříku vylezeš na ochoz. Po něm se dostaneš k dalšímu žebříku a potom opět na volné prostranství. Až nebude vrtulník v dohledu, přeběhni na druhou stranu ke skalám, do kterých vedou dvě cesty. Nejprve jdi tou vpravo, zlikviduj speciální komando a ve stavbě otoč kolem. Pak se vrať a jdi druhou cestou. Draka si nevšímej a jdi doprava podle skal. Až se dostaneš do průchodu mezi dvěma skalami, nepřehlédni odbočku vpravo. Dojdeš k minovému poli, které nejlépe zneškodníš pomocí granátů. Přeskoč ostnatý drát na konci a vlez do šachty. Potrubím až na úzkou skalní římsu a po ní doprava. Seskoč na nižší římsu a potom opatrně po trubce dolů. Po další římse opět doprava, ve výklenku za dveřmi najdeš další energii a raketomet. Hned s ním sundej dotěrný vrtulník a jdi dále doprava a po úzkých výstupcích a žebřících došplháš k druhé trubce, kterou opět prolezeš nahoru. Zlikviduj vše včetně tanku, otevři vrata a projdi dále. Tam je obtížný transportér, který musíš opět zničit. Dírou v plotě vedle transportéru se dostaneš do místa, kde jsou dva vojáci a s nimi dost munice a energie. Vrať se a projdi vraty za transportérem. Zlikviduj monstra a utíkej doprava. Až oběhneš pár rohů, dostaneš se k padlému sloupu elektrického vedení. Nejprve odpal sudy, čímž zneškodníš elektřinu a potom po sloupu vylez na střechu. Otvorem skoč dovnitř do budovy.

Můžeš pokecat s vědcem a potom jdi dál do chodby. Pozor! Tady jsou miny, které nesmíš odpálit. Musíš jejich zelené paprsky podlézt, nebo přeskočit, jinak jsi skončil. Až podlezeš čtvrtý paprsek, rychle zabij dvě potvory vlevo, než odpálí další minu. Nyní jsi v zaminované místnosti, kde je uprostřed výtah. Musíš se na něj dostat, aniž bys miny odpálil. Podlez paprsek a jdi do protějšího rohu, kde se krátkou chodbou dostaneš nahoru do malé místnosti s tlačítkem. Opatrně přeskoč paprsek a stiskni tlačítko. Vlevo vyjede nahoru plošina. Skoč na ní (paprsek za tebou tě nemusí znepokojovat - je dost vysoko) a odtud už budeš moct přeskočit na výtah. Sjeď dolů a projdi chodbou opět na volné prostranství. Uvidíš raketu, která právě vysazuje monstra. Rychle se stáhni zpět do chodby, protože vzápětí se objeví letadlo, které monstra zlikviduje a mohlo by zabít i tebe. Vpravo nahoře je energie a brnění. Pozor na transportér, je dobré stále měnit směr chůze, protože transportér nemůže střílet, dokud pořádně nezamíří. Od transportéru jdi doprava kolem budovy a do dveří vpravo. V patře je voják, který otevře dveře do skladiště, kde se můžeš konečně pořádně napakovat. Potom zpět ke schodům do přízemí a oknem ven na ochoz. Jdi doprava a přes skříně přeskákej na žebřík, odkud pak vyšplháš na střechu budovy. Otoč se doleva a opatrně přejdi a přeskákej po plošinách do dveří naproti. Dojdeš k heliportu, nad kterým krouží vrtulník a vysazuje stále nové vojáky. Musíš se dostat na druhou stranu, kde (se skrčením) vyskáčeš po bednách nahoru k dělu, kterým prostřelíš vrata naproti a můžeš jít dovnitř.

Až dojdeš k partě monster, můžeš je trochu probrat kulometem na zemi a pak se snaž rychle proběhnout k trampolíně a skočit nahoru, odkud je můžeš ještě poničit granáty. Pak se na zbytek vykašli, na druhé straně seskoč dolů a páčidlem si udělej cestu do větrací šachty vpravo dole. Dej si pozor na malé brouky a proběhni dál - propadneš se do garáže. Zkus otevřít dveře v protějším rohu, ale ty se zablokují a tak musíš tlačítkem stáhnout zvedák, stisknout opět tlačítko a rychle naskočit na zvedák a potom proskočit dírou ve stěně garáže. Dělem rozbij vrata a znič monstra za nimi a jdi dovnitř. V hale (zřejmě tělocvična) chvíli počkej, až se všichni vzájemně vystřílejí a jdi po ochozu doleva. Přeskoč přerušená místa a jdi dál. Dojdeš k ulici. Než na ní seskočíš, opět počkej, než skončí přestřelka. Běž doleva k trampolíně a vyskoč na střechu vpravo. Páčidlem si uvolni otvor v rohu vlevo vzadu a skoč dolů. Vlez do trubky a jdi pomalu dopředu. Jakmile se v ústí trubky objeví voják a hodí dovnitř časovanou bombu, rychle se stáhni zpět do vody a po výbuchu teprve bezpečně proběhni trubkou na druhou stranu. V další místnosti z ochozu přeskoč na trubku, kolem otevři další potrubí a proběhni jím ke schodišti. Nejprve vyběhni po schodech nahoru a požádej strážného, ať jde s tebou. Seběhni opět po schodech dolů, kde ti strážný otevře dveře. Nyní ho musíš přemluvit, aby šel s tebou ještě dále. Chodbou dojdeš zpět na známou ulici. Proběhni kolem trampolíny k dalším dveřím, které ti musí opět otevřít strážný. Dojdeš do další garáže, kde na tebe čeká další velké monstrum. Rychle před ním utíkej doprava a potom doleva. Pomocí trampolíny před vraty přeskoč plot a druhou trampolínou skoč na věž k vysílačce a zaměřovači raketometu, což je ten zelený přístroj se třemi tlačítky. Levé a pravé tlačítko ovládá vertikální a horizontální zaměření cíle a prostřední tlačítko odpálí raketu. Zamiř na vrata a odpal raketu v okamžiku, kdy je potvora prorazí. Potvora je omráčena a druhou raketou ji dorazíš. Nyní rozstřílej ještě zeď vlevo a vrata za ní. Přeskoč tam a jdi dovnitř.

Před zavřenými vraty po schodech vlevo nahoru. Za vraty začnou padat kameny. Rychle proběhni do vchodu vpravo. V dalším prostoru narazíš opět na vojáka, který ti pomůže s pár potvorama. Vpravo v rohu dolů a potom doprava až do místnosti, kde na plošině uprostřed hlídá podivná pavoučí koule poklop. Kouli rozstřílej a poklop otevři kolem vpravo. Dolů po žebříku a potom vodou plav doleva, tj. na západ (west). Musíš si ovšem k mříži přistavit bednu, abys ji mohl přeskočit. Plav vodou, na křižovatce doprava, východem vlevo se dostaneš za mříž a opět do vody. Nejprve zabij vodní monstrum, pak pluj dozadu ke "šnekovi", skrč se a podpluj ho, pozor na unikající páru z trubek a další ozubené kolo. Na konci podlez červené paprsky a po žebříku nahoru. Dej pozor na tank, vyčisti prostor a kolem tanku běž k dalšímu výtahu. Sjeď dolů a jdi doprava a dávej pozor na rozlitou kyselinu. Seshora vyčisti velkou halu, seskoč na tank, přikrč se nad průlezem a stiskni "E". Tím rozstřelíš vrata před sebou. Ještě pár výstřelů na potvory a můžeš jít dovnitř. Hned doleva a vraty k velkému výtahu s nákladním autem. Tlačítkem vpravo ve velínu spusť výtah a rychle na něj naskoč. Dole ve skladišti dej pozor na černé bojovnice, jsou opravdu nebezpečné, protože inteligentní ! Až je zdoláš, probourej se bednami ve výklenku a jdi po schodech za nimi nahoru na ochoz. Obejdi celou místnost a v protějším rohu, takřka v úplné tmě najdeš další výtah. Sjeď s ním dolů, postřílej všechna monstra a po žebříku vpravo vyšplhej do malé místnosti, kde ti vědec otevře dveře k dalšímu výtahu. Naber si energii a brnění a vyjeď nahoru.

Vpravo najdeš novou zbraň a testovací terče, pak jdi doleva a dalším výtahem dolů. Od výtahu rovně a doleva. Opět vlevo jsou dva můstky přes vodu. Nejprve jedním a potom druhým se musíš dostat až do oblastí nazvaných "Pumping Station" a zde tlačítky spustit přístroj. Potom se vrať k výtahu a jdi doprava a hned doleva. Z křižovatky vpravo najdeš strážného a vlevo dojdeš do místnosti, kde skočíš do vody a dlouhým tunelem dojdeš do kruhové místnosti. Pokud jsi předtím zapnul oba přístroje, tak nad dvěma koly na protilehlých stranách místnosti svítí zelené světlo. Otoč koly, hladina stoupne až k žebříku, po kterém vyšplhej nahoru. Z horní plošiny skoč na jinou ze které vedou dveře. Jdi doprava k výtahu, který tentokrát nefunguje, takže musíš vyšplhat po žebříku. Jdi doprava, použij kolo - uzávěr plynu na likvidaci monster a jdi do dveří vpravo s nápisem "CORE LEVEL B". Zde jsou teleporty. Tím, který je dál ode dveří se přeneseš na rotující desky. Počkej si ale, až bude deska přesně pod teleportem. Z desky pak musíš skočit do teleportu uprostřed, ale pouze jeden port ze tří (třetí) tě přenese správně, tj. o patro výš. Dobré je skočit jenom na kraj portu, podívat se nahoru a zacouvat do teleportu v okamžiku, kdy je horní deska pod horním teleportem. Stejným způsobem se dostaneš do třetího patra (čtvrtým portem) a dále do dalšího patra (tentokrát je to sedmý port). Nyní naskoč na rotující plošiny a přejeď a přeskákej ke dvěma tlačítkům po obvodu místnosti, které uvolní vchod k teleportu uprostřed. Přeskákej k němu a použij ho.

Dojdi do místnosti, kde je vědec a strážný. Chvíli počkej, než tě vědec pustí dovnitř. Posbírej všechno, co lze a hlavně boty pro delší doskok. Vědec ti pak otevře dveře do velké místnosti. Dohlédni, aby strážný šel s tebou. Obhlédni velký přístroj uprostřed. A nyní pozor. Až se přístroj spustí, začne práce pro tebe. Jednak nesmíš dopustit, aby strážného zabily potvory, které ze stroje vyletují, jednak musíš skočit do teleportu, jakmile se objeví uprostřed přístroje. Je to těžké, ale po několika pokusech se ti to jistě podaří.

V zemi Alienů

Octneš se na podivném místě. Nyní použij boty pro skok a dostaň se po menších planetkách na vrchol velkého ostrova pod tebou. Pokud sis neprošel výukovou úroveň, tak dlouhý skok se dělá tak, že jdeš dopředu, stiskneš "Ctrl", tedy skrčení, a následně výskok. Až se dostaneš na velký ostrov s věžemi, seskoč o patro níže a najdi jezírko,ve kterém si můžeš doplnit energii. Od jezírka vede úzká trhlina dovnitř. Tady aktivuj tři vypínače a protrhni pavučinu v rohu. Uprostřed se aktivuje teleport, který použij. Pusť se do obrovského pavouka. Začne utíkat, a tak ho pronásleduj až do jeho doupěte a tam ho doraz. Zbude po něm díra s teleportem, do kterého skoč. Nejdříve běž ke skále na druhém konci, kde je otvor s uzdravovacím jezírkem. Pak vylez nahoru na skálu a skoč na některé ze vznášedel - zanese tě na druhý ostrůvek s teleportem. Vstup do něj a potom jdi kolem draka doleva na prostranství. Pořádně všechno vyčisti a jdi do jeskyně vlevo od místa, kudy jsi sem přišel. Než vyjdeš na další volné prostranství, musíš se vypořádat s jedním velkým monstrem.

Z prostranství pak jdi doleva, pozor na propast a kolem dvou draků jdi vpravo nahoru do skal, kde je další teleport.

V posledních částech se už potvory (s výjimkou těch létajících otravných obludek) neobnovují. Až je pěkně jednu po druhé zlikviduješ, vyjeď výtahem nahoru a dostaň se na druhý pás. Na konci spadneš do další části. Úkol je jasný - opět vše vyčistit a dostat se po ochozech a výtahy až nahoru, kde si rozstřelením dvou sudů uvolníš cestu do další části. S těmi sudy opatrně, protože vevnitř jsou schované dost nebezpečné potvory, které se rozbitím sudu osvobodí. Nyní chodbou postupuj dopředu, potom doleva a dostaneš se do místnosti s uzdravovacím sloupem. Vlevo dole jsou u země červené otvory, kterými se proplazíš a po té seskočíš do další části. Opět se musíš propracovat až nahoru, po ochozech a pomocí výtahů, které se otáčejí uprostřed místnosti. Nahoře uprostřed rotuje další teleport. Skoč do něho a je to. Po ostrůvcích (jako na začátku této části) přeskákej až na velký ostrov a skoč do teleportu uprostřed podivné stavby. Opravdu je to teleport, i když tak moc nevypadá. No a jsme v poslední části hry, kde na tebe čeká poslední, finální potvora, boss celé hry, Nihilanth. A řekněmě si rovnou, že je pořádně tuhý. Nejdřív se zaměř na tři zlaté trny po obvodu místnosti. Z nich čerpá boss energii, takže nemá smysl střílet hned do něho, protože se zase v pohodě dobije - a jsi tam, kde jsi byl na začátku. Nejdřív tedy zlikviduj energetické dobíječe. Stačí na ně dvě rakety, nebo pár dávek z kulometu (energetickou munici nepoužívej, je neúčinná). Když ti dojde střelivo, počkej, až boss po tobě hodí teleport. Přeneseš se do jedné ze tří možných lokací, kde je možné nějaké věci posbírat. V každé lokaci je pak další teleport, kterým se vrátíš zpět k bossovi. Jinak je možné se před teleporty krýt za zdí. Až všechny tři zlaté trny zlikviduješ, pusť se do samotného Nihilantha. Postupně mu začnou ubývat světelné koule kolem hlavy a nakonec ho zlikviduješ taky. A to je vlastně už všechno. Je tu konec hry, stačí už jen si vybrat. KONEC.

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

19 nejlepších strategických her, který si dnes můžete zahrát

19 nejlepších strategických her, který si dnes můž…

Strategickým hrám ještě neodzvonil konec, byť už se netěší takové popularitě jako dřív. Proto není od věci připomenout si ty největší pecky. A protože je strategických žánrů je mnoho, zaměříme se na válečné kultovky.

11.  10.  2020 | | 34 N/A
Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Máme kompletní přehled

Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Má…

Se hrami na novou generaci konzolí je to o něco složitější, než tomu bylo při příchodu té poslední. Kromě klasických launch titulů, které vyjdou ve stejný den jako konzole tady máme navíc zpětnou kompatibilitu. Tím ale ani zdaleka nekončíme.

17.  10.  2020 | | 10 N/A
Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nasáklé kultovní atmosférou

Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nas…

Předělávka první Mafie se rozhodně povedla, a kromě recenze to dokazují i pohlednice přímo ze hry.

20.  10.  2020 | | 3 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox Studios a Amnesia zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox St…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

16.  10.  2020 |
Ve Flight Simulatoru se můžete proletět kolem konzolí nové generace

Ve Flight Simulatoru se můžete proletět kolem konz…

Hráči už si začínají dělat sranda i z profesionálního simulátoru Microsoftu.

19.  10.  2020 | | 2 N/A