Inquisitor - temné české RPG

Před nějakým časem jsme vás v rozhovoru se společností Cinemax krátce informovali o připravovaném RPG jménem Inquisitor z dílen zatím neznámého českého herního studia Wooden Dragons. Dnes vám s tímto týmem přinášíme podrobný rozhovor, ve kterém se o této potenciální konkurenci Diabla dozvíte množství velmi zajímavých detailů.
Inquisitor - temné české RPG

Doupě: Můžete nám nejprve v krátkosti představit tým Wooden Dragon?

Wooden Dragons: Tým Wooden Dragon, vznikl za jednoho pochmurného zimního večera roku 1998, kdy vzešel z nedokončeného projektu s pracovním názvem Gods, který tou dobou vedl Tomáš Zvelebil. Zakládajícími členy byl Michal Pavlíček a David Vyskočil, kteří vytvořili základní směr hry a započali s jeho realizací. Následovalo období bouřlivého nadšení a vývoje teamu, kdy jsme teamem profiltrovali neuvěřitelné množství lidí, než-li jsme byli schopni říct, že máme fungující team podle našich představ.Tým Wooden Dragon v současné době tvoří: Michal Pavlíček (hl.programátor), Vít Kovalčík (programátor), Johan Justoň (scénář, gamedesign), D.Vyskočil (hl.grafik), Vojtěch Pecka, Jan Koníček, Martin Vocet (grafici) a Marek Strnad (animátor). Více se o našem teamu můžete již brzy dozvědět na www.wooden-dragon.com

Doupě: Kolik pracuje na Inquisitorovi v současné době lidí?

WD: Kromě členů týmu (kterých je celkem osm) pracuje na hře i několik externistů, především designér, zvukař a hudebník (v jedné osobě) a pár lidí ze společnosti Cinemax, s.r.o., kteří vytvářejí backgroundy.

Doupě: Název hry napovídá, že zde půjde o inkvizici a církev obecně…?!

WD: Ano, název hry se skutečně shoduje s jejím motivem. Jedná se o temnou středověkou fantasy hru, jejímž ústředním tématem je inkvizice, inkviziční procesy a hony na čarodějnice. Hráč bude postaven do role vyšetřovatele, stojícího před velkým spiknutím kacířské sekty, usilující o realizaci zrůdného Plánu. Tento Plán bude hráč svým pátráním po částech odkrývat a zjišťovat, kam vlastně míří a co si klade za cíl. To, že se hráč bude moci k sektě přidat a bojovat tak za opačnou stranu, jistě nemusíme opakovat. Jako inspirace pro herní příběh sloužila středověká Evropa v době inkvizičních procesů, především toho slavného s Templářským řádem. Ve hře nebude chybět mocná církev, bohatá šlechta, rytířské řády a samozřejmě ani inkvizice, o které to vlastně všechno je.

Doupě: Jaký je rozdíl mezi příběhy jednotlivých postav (kněze, paladina a zloděje)?

WD: Rozdíly v jednotlivých příbězích se budou týkat především odlišných rolí jednotlivých NPC. Zatímco v příběhu za kněze bude hlavním pachatelem ten a ten, v příběhu za paladina to bude úplně někdo jiný a stejně tak v příběhu za zloděje. Tomu odpovídá úplně jiná cesta vyšetřování, jiní svědci, jiné důkazy atd. Příběhy jsou samozřejmě koncipovány tak, aby byly vyváženy co do obtížnosti a složitosti vyšetřování, přesto se jedná o tři samostatné dějové linie, takže dohrání hry za jednu postavu nijak neusnadní hru za postavu jinou. Hráč si tak může zahrát všechny tři příběhy, aniž by byl otravován stejným dějem. Pokaždé to prostě bude o něčem jiném a on bude muset sledovat děj, aby se v příběhu neztratil.

Doupě: Co bude úkolem hráčů v jednotlivých questech - kupříkladu? Kolik jich přibližně bude?

WD: Questy jsou klasicky rozděleny na dvě skupiny - hlavní úkoly a okrajové úkoly. Zatímco hlavní úkoly je nutné splnit za účelem dokončení hry, okrajové úkoly se plnit nemusí a jsou hráči nabízeny pouze pro případ, že by za ně chtěl získat nabízenou odměnu. Téma hlavních úkolů je jasné - vypátrat všechny kacíře a shromáždit proti nim dostatečné množství důkazů. Nicméně i okrajové úkoly mnohdy spočívají v pátrání a vyšetřování, i když mezi nimi naleznete i klasické úkoly typu zabij někoho, přines něco atd. Obsah úkolů samozřejmě nechceme předem prozrazovat, nicméně můžeme přislíbit, že budou v mnohém netradiční - hráč se v nich setká např. s exorcismem, exhumováním mrtvol, prováděním temných obřadů (pokud bude hrát za stranu zla), samozřejmě s vyšetřováním zločinů a následným používáním útrpného práva (tj. mučení vyslýchaných) atd. Domníváme se, že téma hry i jeho zpracování nabízí značně odlišné spektrum úkolů, než jaké jsou známé z klasických RPG her. Opravdu můžeme slíbit, že se má hráč na co těšit. Množství questů se navíc blíží k rovné stovce.

Doupě: Kolik bude v Inquisitorovi lokací? Jsou některé z nich hráčům blíže známé či založené na reálných předlohách?

WD: Lokací bude ve hře požehnaně - a to samozřejmě jak venkovních, tak podzemních. Hlavních venkovních lokací bude kolem dvaceti a přibližně stejný počet bude i lokací podzemních. A co se týká jejich založení na reálných podkladech, i v tomto případě jsme se nechali inspirovat také středověkou historií. Hráč se bude moct podívat do citadely rytířského řádu, která je navržena podle vzoru templářských pevností, dále do mnohých církevních staveb, jako jsou chrámy, biskupské paláce, kostely a kaple, chybět nebude samozřejmě ani královský palác atd. Dále na hráče čekají ponuré hřbitovy, podzemní sklepení, opuštěné stoky, démonická království, kobky a mučírny, zapomenutá pohanská pohřebiště, ruiny měst a mnohé další. A přitom všem bude na hráče při každém jeho kroku dýchat ponurá atmosféra a tíživý přízrak smrti a věčného zatracení. Atmosféra je totiž jedním z našich stěžejních cílů a domníváme se, že se nám plně podařilo vystihnout jak dobové prostředí hlubokého středověku, tak naše vlastní představy.

Doupě: Které strategie boje bude moct hráč praktikovat?

WD: Boj je další významnou stránkou hry. Hráč nebude pouze vyšetřovat, shromažďovat důkazy a soudit, ale také bojovat s kacíři a jejich pekelnými hordami. A právě bojové strategie jsou klíčovým prvkem, kterým se snažíme boj v RPG hře oživit a učinit ho víc zajímavějším. Rozhodně se zde nesetkáte se zběsilým klikáním a strategií "obklopte-mě-a-já-vás-pobiju". Především v souvislosti s vedlejšími postavami, které může hráč přijmout do družiny (viz níže) se boj stává opravdovým strategickým hodokvasem beze ztráty akčnosti a rychlého spádu. K tomu slouží také celá řada kouzel a dovedností, které umožní hráči rozvinout příslušnou strategii k dokonalosti. Vezměte si například situaci, kdy se kněz i se svými vedlejšími postavami zneviditelní, pronikne k nejsilnějšímu nepříteli a během okamžiku překvapení ho zničí. To má zdrcující vliv na morálku všech slabších nepřátel, kterými by se hráč jinak jen těžko probíjel, a oni začnou prchat, dávajíc tak hráči možnost jednoho po druhém uhnat a zabít.

Doupě: Kolik maximálně bude moct být postav v hráčově skupině?

WD: Počet vedlejších postav není systémem nijak omezen, nicméně v příběhu se vyskytují dějové linie, předpokládající jednu až dvě vedlejší postavy najednou. Je dobré si v tomto případě uvědomit, že Inquisitor je hrou pro jednu hlavní postavu, nikoli skupinové RPG s partičkou rovnocenných postav. Vedlejší postavy nabízí hráči pouze jakýsi "nadstandard" k jeho vlastním dovednostem a umožňují mu hlubší spektrum strategie. Nejsou však v žádném případě dalšími hlavními postavami. Hráč je bude ovládat pomocí speciálních příkazů (typu "zaútočte na zvoleného protivníka", "počkejte tady na mě" atp.), bude jim moci dávat lepší vybavení, léčit je atp., nicméně nebude je moci přímo ovládat. Navíc každá vedlejší postava má svou vlastní roli v celém příběhu a hráč se tak dočká mnoha zvratů a překvapení.

Doupě: Jaké potkáme ve hře protivníky? Co třeba draci nebo jiná bájná stvoření?

WD: Protivníci a nepřátelé odpovídají klasickému pojetí temného fantasy středověku - kostlivci, zombie, duchové, nemrtví kněží, ďáblové, démoni, upíři, vlkodlaci… zkrátka vše, co nalezneme ve zlatém fondu evropské (a především anglosaské) středověké mytologie. Draci a jim podobná bájná stvoření ovšem budou chybět, neboť ty patří spíše do oblasti "heroic fantasy" než do "dark fantasy". Ale stejně jako v literatuře, i v Inquisitorovi jsme se přidrželi odvěké pravdy, že nejnebezpečnější nepřítel je člověk. A můžeme hráče ujistit, že zatknout takového kacíře, nadaného nadpřirozenými silami, je jedním z nejtěžších okamžiků ve hře.

Doupě: Bude k dispozici multiplayerová hra? Pokud ano, jaké módy?

WD: Otázka multiplayeru je zatím v řešení, ale můžeme hráče ujistit, že jistě chybět nebude.

Doupě: Pocítíme v Inquisitorovi nějaký vliv AD&D pravidel?

WD: Lze v nějaké hře nepocítit vliv pravidel AD&D? No, to samozřejmě přeháníme, ale určitému vlivu se člověk prostě nedá ubránit. Přinejmenším proto, že většina autorů tuto nedostižnou stolní RPG hru dlouhá léta hrála. Nicméně systém Inquisitora byl vyvinut na poněkud jiných principech, i když by se nějaká ta podobnost určitě našla.

Doupě: Jaká kouzla či zbraně budou k dispozici? Narazíme i na nějaké magické předměty?

WD: Mluvit o kouzlech a zbraních by vydalo na samostatnou brožuru, ale můžeme hráče ubezpečit, že v Inkvizitorovi nebude ochuzen o žádnou jeho oblíbenou zbraň ani kouzlo. Na výběr bude celkem šest skupin zbraní a šest oborů magie. Ze zbraní to jsou dýky, meče, sekery, zbraně s ratištěm, tupé zbraně a střelné+vrhací zbraně. Mezi kouzelné obory patří magie ohně, vody, země, vzduchu, mysli a těla. A kouzelné předměty? Jak by mohly chybět - a bude jich požehnaně - od kouzelných hůlek přes magické zbraně a zbroje až po artefaktové předměty nevídaných schopností. Ovšem hráč si bude muset dát pozor na prokleté předměty, které budou původní magické vlastnosti předmětu obracet proti němu. A zbavit se takovéhoto prokletého předmětu není vůbec jednoduché.

Doupě: Jakým způsobem bude vlastně řešena magie obecně?

WD: Magie je řešena prostřednictvím many (v našich zemích známé spíš jako magenergie), kde každé kouzlo stojí určitý počet bodů. Klesne-li mana na nulu, je hráč s kouzlením v koncích a bude muset počkat, dokud se mu mana sama postupem času nedoplní, nebo si ji bude muset dočerpat pomocí lektvaru či na speciálním místě (v chrámu, v magickém zřídle atd.).

Doupě: V jaké vývojové fázi se v současné době hra nachází? A kdy by přibližně mohla vyjít?

WD: Hra se pomalu chýlí k beta-verzi. Je opravdu těžké říct, kdy bude finální verze na trhu, protože mnohdy se vyskytnou komplikace, se kterými nikdo nepočítal a musí se za cenu časové ztráty okamžitě řešit. Ale věříme, že se český hráč už brzo dočká!

Doupě: Vyjde Inquisitor pouze v ČR nebo už máte i zahraničního vydavatele?

WD: Otázka zahraniční distribuce je pro nás samozřejmě velmi důležitá, neboť v Čechách si na sebe dokáže vydělat jenom hra, na které dělá pár lidí relativně kratší dobu. Domníváme se, že Inquisitor má ambice na to, aby dokázal prorazit na tvrdý konkurenční zahraniční trh a obstát tam ke spokojenosti hráčů, distributorů i nás, tvůrců. Je to ale otázka dobrého marketingu a také trochu náhody - stejně jako v životě.

Doupě: Dokážete už teď přibližně odhadnout cenu?

WD: Otázka ceny je výhradně záležitostí našeho budoucího distributora.

Doupě: Vydáte demoverzi Inquisitora?

WD: Hratelná demoverze Inquisitora samozřejmě časem bude a můžeme Vás ubezpečit, že budete jedněmi z prvních, kdo ji bezprostředně po jejím dokončení obdrží.

Doupě: Díky a hodně štěstí :).

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Nepodvádějte ve Fall Guys, chycení hříšníci byli uvězněni na Cheater Islandu

Nepodvádějte ve Fall Guys, chycení hříšníci byli u…

Podvodníci nyní dostali zvláštní pozornost a mohou se radovat z jejich vlastního a speciálního pekla.

15.  9.  2020 |
Vybrali jsme nejlepší hry pro PC, které si teď můžete zahrát

Vybrali jsme nejlepší hry pro PC, které si teď můž…

Spousta lidí v těchto časech volí jako výplň volného času právě hraní her. Jaké dobré kousky aktuálně najdete na platformě PC?

20.  9.  2020 | | 20 N/A
Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recen…

Jedna z nejkultovnějších českých her se vrací v současné generaci. Je to vítané, nebo zbytečné překvapení?

24.  9.  2020 | | 15 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: akce na Resident Evil a tycoonovka zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: akce na Resident Evil …

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

25.  9.  2020 | | 4 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: Football Manager 2020 a Watch Dogs 2 zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: Football Manager 2020 …

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

18.  9.  2020 |