Jak jsem se vyplakal při hraní Catechumenu

Zrovna minulý pátek jsem zde radostně básnil, jaká bude hra Catechumen skvělá, co všechno bude obsahovat, co bude její největší devízou či slabinou a další věci, které by z ní v mých očích, jakož i očích čtenářových, udělaly nejočekávanější titul, snad díky odlišnému pohledu chápání reality a jejího podání. Demo ale jakoby bylo z úplně jiné hry. Ale totálně jiné…
Jak jsem se vyplakal při hraní Catechumenu
Zrovna minulý pátek jsem zde radostně básnil, jaká bude hra Catechumen skvělá, co všechno bude obsahovat, co bude její největší devízou či slabinou a další věci, které by z ní v mých očích, jakož i očích čtenářových, udělaly nejočekávanější titul, snad díky odlišnému pohledu chápání reality a jejího podání. Demo ale jakoby bylo z úplně jiné hry. Ale totálně jiné…

CatechumenCatechumen

Ve hře hrajete za Catechumana, jak jsem se již v prvním pohledu zmínil. Že se jedná o šiřitele slova božího jsem rovněž uvedl, ale teprve demo mě ukázalo, do jaké míry to v Enlightning Studios dovedli. Správný výraz bude nejspíše znít ad absurdum. Započněme zbraněmi. Prvním zlomkem arzenálu vám bude Sword of spirit. Uchopil jsem jej, ohmatal kožené omotávky rukojeti a naznal, že to bude ten pravý. Pokusil jsem se mečem máchnout, abych zjistil, jak zbraň funguje – světe div se, z mé nahnědlé korodující rybičky vyšlehl modrý blesk a se zvukem znějícím zhruba jako "vžum" se rozplynul ve zdi (pro technicky zvědavé – meč vydává různé zvuky, například o zem udělá paprsek zvuk "vžumbuch", ale opravdu nerad bych zabíhal do podrobností).Přistoupil jsem k nepřátelům do doby první konfrontace zcela inertních a použil magické zaklínadlo jménem Sword of spirit. Tak kupříkladu protihmat nepřátel byl až nepředvídatelně krutý, natáhli se po mně rukama, chytli snad kolem krku (z technického podání hry to není příliš patrné, proto slovo "snad"), načež svůj stisk uvolnili, otočili se a začalo volat do prázdna o pomoc (této metafoře rozumějte pojmem špatná umělá inteligence). Zvláštní… této doby jsem využil k tomu po nich vyslat několikero střel a vida, zázrak boží se stal – z nebe pronik paprsek světla, kolem nepřítele se objevily hvězdičky a takto zasažený vírou šel do kolen (doplním se – šel do kolen a začal se modlit – nekecám). Jediné, co stojí pozitivního na hře za zmínku jsou zvuky – resp. krátké nahrávky chorálů, jako třeba Áleluja při získání další ovečky do stáda, nebo Ámééééén, pokud zemřete. No, a tím zvukový aparát končí.

CatechumenCatechumen

CatechumenCatechumen

Tak takto to lišácky to udělali autoři, když tvrdili, že ve hře neupadne ani jedna kapka krve. Rafinované. O plamíncích, které se objeví pod luciferem se rovněž nebudu obšírněji zmiňovat, zkrátka po zasažení nepřátel z nich buď vzniknou paprsky, hvězdičky a jiné věci, ale rozhodně ne krev. Jen nevím, jestli je to skutečně to pravé.

CatechumenCatechumen

Nepřátelé jsou druhu dvojího – hříšníci a ďáblovi zplozenci. Jak vychovat hříšníky jsem již sepsal, ale jak na čerty? Ano přátelé, rafinovaně. Žel stejně, jen výsledek bude jiný.

Tak aspoň tolik proklamovaná grafika? Je mi líto, ani zde se unikátní engine Genesis3D příliš neosvědčil, jelikož grafika není taková, jak by člověk čekal, především je plná chyb. To, že všechno bliká a textury nepříjemně přeskakují bych přičtl porodním bolestem, už ale nikoliv třeba chyby jako černé fleky náhodně se objevující všude možně, ukončování chodby nikoliv modelovaným průčelím s vázami, ale pouhý sprite a další. Slovy přímočarými, grafika je na dnešní poměry ošklivá, zvláště v porovnání s faktem, že Enlightning Studios slibovali nejlepší grafiku, která se zatím ve hrách objevila. Kostky volně visící ve vzduchu jsou jen dokumentací chybek, které ve hře jsou (to, že jsem rychlostí běhu a navíc pozpátku bednu bez problému vytlačil do schodů vás asi také bude zajímat).

CatechumenCatechumen

CatechumenCatechumen

Ta hra je až natolik prosycená chybami a vírou, že se člověk nestačí divit, kde se to octl. V říši za zrcadlem? Tam bylo vše ale krásné, byť zvláštní. Zde je vše pouze zvláštní a ošklivé. Ach jak hloupá situace… Tolik jsem tuto hru dle screenshotů a referencí z webu opěvoval, skoro jsem se těšil na biblický příběh vtahující vás do sebe; příběh, který vychází přísně z bible a tudíž bude obsahovat mýty, nad kterými rozum stojí… zjevení svatého Jana a další.

Když jsem hru hrál, okolo procházející kolega ze Živě jen netečně poznamenal: "no jo, jehovisti si nechali udělat hru na objednávku, to všechno ty americký matky berou".

CatechumenCatechumen

Jakkoliv je to paranoidní tvrzení, jsem nucen se k němu uchýlit. Mám opravdu také pocit, že hra vznikla z čisté tvůrčí euforie několika křesťanských nadšenců; je sice hezké, jak o sobě hra mluví a pro koho je nejspíše určena (=pro malé děti a všechny hříšníky a nevěřící), ale obávám se, že coby produkt hra nejspíše neobstojí v konkurenci. Snad kdyby autoři hru věnovali zdarma – Bůh jím to při závěrečném zúčtování jistě přece přičte k dobru…

Nejnovější komentáře