Již žádné žaloby na GTA

Dvě nesmiřitelné frakce – Take-Two, jakožto vydavatel série GTA, a Jack Thompson, jakožto jejich velký nepřítel a věčný žalobce – se domluvily a podepsaly dohodu, podle níž omezí všechny aktivity a útoky proti sobě směřované.

Thompson loni podal žalobu, v níž žádal, aby Take-Two bylo zakázáno vydat její hru Bully ve státě Florida. Spor skončil pro herní společnost víceméně vítězně. Minulý měsíc pak Take-Two podalo žalobu proti Thompsonovi, v níž se domáhalo, aby tomuto právníkovi bylo zakázáno podávat žaloby na jejich připravované hry GTA4 a Manhunt 2. Thompson tento krok komentoval prohlášením, že se „doslova modlil, aby Take-Two a jeho právníci udělali něco tak stupidního“ a dodal, že tento přehmat mu „umožní zničit Take-Two“. Vzápětí podal k soudu protinávrh, v němž obviňoval Take-Two z ovlivňování svědků v řízení před alabamským trestním soudem, z vydírání a z bránění výkonu spravedlnosti. Nicméně Thompson později tento protinávrh pozměnil - a vypustil všechny zmínky ohledně uvedených zločinů Take-Two.

Ovšem všechny spory teď skončily, protože Take-Two a Thompson spolu včera uzavřeli dohodu, podle níž obě strany své žaloby stáhnou. To ale není vše, na čem se domluvili.

Podle zmíněné dohody se Thompson zavázal již nadále nežalovat Take-Two u žádného soudu ve snaze omezit prodej či distribuci jejích titulů a rovněž nesmí společnost žalovat v souvislosti s prodejem a distribucí jejích her. Thompson navíc slíbil napříště vést jakoukoli komunikaci s Take-Two či jejími obchodními partnery prostřednictvím jejich právních zástupců, nebo – nebudou-li tito k dispozici – prostřednictvím speciální kontaktní osoby. Rovněž musí stáhnout všechny své podané žaloby a ukončit všechny zahájené spory s Take-Two u všech soudů.

Thompson ale smí i nadále veřejně kritizovat společnost za obsah, prodej či distribuci jejích her; a i nadále smí zastupovat třetí strany v jejich sporech se společností.

Take-Two se naopak zavázalo nejen stáhnout současnou žalobu proti Thompsonovi, ale také stáhnout petici proti němu, podanou v souvislosti s již uzavřenou kauzou kolem distribuce hry Bully. Thompson totiž, když spor prohrál, rozeslal médiím otevřený dopis, v němž kritizoval soudce za to, jak se s případem vypořádal. Take-Two obratem zaslali soudu petici, v níž požadují, aby byl Thompson obviněn z pohrdání soudem.

Thompson celou dohodu označil za své velké vítězství. „Stáhli tu věc s pohrdáním soudem. Dosáhl jsem všeho, čeho jsem chtěl dosáhnout“, prohlásil.

Zdroj: Gamespot