Kterak v ADOMu úspěšným býti

ADOM v lidech na začátku vyvolává záchvaty zuřivosti. Z vlastní zkušenosti o tom dobře vím. Je totiž pro začátečníka velmi obtížný. Dokud neobjevíte některé triky bude vaše hra vypadat jako zacyklená sekvence- tvorba postavy, pět minut hry, smrt. Tento článek by vám měl pomoci minimalizovat tuto bolestivou fázi - odhodláte-li se celé dobrodružství podstoupit.
ADOM v lidech na začátku vyvolává záchvaty zuřivosti. Z vlastní zkušenosti o tom dobře vím. Je totiž pro začátečníka velmi obtížný. Dokud neobjevíte některé triky bude vaše hra vypadat jako zacyklená sekvence- tvorba postavy, pět minut hry, smrt. Tento článek by vám měl pomoci minimalizovat tuto bolestivou fázi.

Tvorba postavy je v RPG hrách vždy důležitá. Věnujte ji proto dostatečnou pozornost, a zvolte si takovou kombinaci rasy a povolání, která nejvíce odpovídá vašemu stylu hry. Pokud všechno půjde dobře strávíte se svou postavou cca třicet hodin čistého herního času. Pokud se vám však dařit nebude- zemřete za deset vteřin (můj osobní rekord).

Tabulka ras
Jméno Počáteční dovednosti Poznámky
Human Climbing, Food Preservation,
Haggling, Swimming
Prostě člověk. Vřele nedoporučuji. Má dobré počáteční vybavení, ale jinak je nepoužitelný (nic osobně).
Troll Athletics, Bridge Building, Food Preservation, Gemology, Mining Vysoká spotřeba jídla, pomalu se učí, potřebuje hodně zkušenosti na postup. Nejodolnější a nejsilnější rasa. Rychlá regenerace zdraví.
High elf Dodge, Listening, Literacy, Stealth Ostatními postavami ve hře (NPC) není tato rasa příliš oblíbená. Malá odolnost.
Gray elf Dodge, Listening, Literacy, Stealth Doporučená rasa pro kouzelníky. Velmi malá odolnost.
Dark elf Alertness, Climbing, Find, Weakness, Stealth Podobné vlastnosti jako Gray elf. Rasa přizpůsobená spíše pobytu v neosvětlených místech.
Dwarf Climbing, Detect Traps, Metallurgy, Mining, Smithing Výborné noční vidění. Dobrá detekce tajných míst a pastí.
Gnome Gemology, Listening, Mining,

Pick Pockets, Ventriloquism

Dobré magické schopnosti. Preferovanou zbraní je kuše.
Hurthling Archery, Cooking, Food Preservation, Gardening, Stealth Doporučená rasa pro zloděje. Nízka síla. Velká spotřeba jídla. Preferovanou zbraní je prak.
Orc Backstabbing, Climbing, Find

Weakness, Metallurgy, Mining

Špatně snáší světlo. Dobrá detekce pastí.
Drakeling Alertness, Food Preservation, Music, Swimming Chladnokrevná rasa. Teplota okolí má vliv na jejich rychlost.
Vaše postava získává nové vlastnosti vždy na 6, 12, 18, 25, 32, 40 a 50 úrovni. Jejich kompletní výpis naleznete v manuálu. Zde uvedu pouze „trend“, jak se postava během času vyvíjí.

Tabulka povolání
Jméno Počáteční dovednosti Poznámky
Archer Alertness, Archery, Climbing, Concentration, Dodge, Fletchery, Listening, Stealth Lučištník

Postupně se snižuje energie potřebná k použití střelné zbraně, zvyšuje se dostřel.

Assassin Alchemy, Alertness, Archery, Backstabbing, Climbing, Detect Traps, Dodge, Find Weakness,
Pick Locks, Stealth, Two Weapon Combat
Vrah

Dokáže vytvářet jed. Zvyšuje se šance kritického zásahu.

Barbarian Athletics, Climbing, Dodge, First Aid, Herbalism, Stealth, Survival, Swimming, Two Weapon Combat, Woodcraft Barbar

Přibývají nové druhy útoků a snižuje se energie potřebná k jejich provedení.

Bard Náhodné Bard

Postupně získává nové dovednosti a kouzla.

Beastfighter Athletics, Climbing, Dodge, Healing, Herbalism, Listening, Stealth, Swimming, Survival Válečník specializující se v boji beze zbraně.

Odolnost vůči jedům a omráčení. Přivolávání zvířat.

Druid Climbing, Concentration, First Aid, Healing, Herbalism, Listening, Literacy, Survival,
Swimming, Woodcraft
Druid

Imunita na vliv počasí, přivolávání zvířat, zrychlená regenerace v přírodě.

Elementalist Climbing, Concentration, Gemology, Healing, Listening, Literacy, Metallurgy, Swimming Kouzelník specializující se ve vyvolávání živlů.

Imunita na vliv počasí, přivolávání démonů živlů, procházení zdí.

Farmer Archery, Bridge building,
Cooking, First Aid, Fletchery, Food Preservation, Gardening, Haggling, Herbalism, Smithing, Stealth, Survival, Woodcraft
Zemědělec

Zvýšená nosnost, malá spotřeba potravin, výroba jídla z mrtvol.

Fighter Athletics, Archery, Dodge, Find Weakness, Metallurgy, Stealth, Swimming, Two Weapon Combat Válečník

Zvyšuje se efektivita využití brnění. Nové druhy útoků.

Healer Alertness, Concentration,
Cooking, Find Weakness, First Aid, Healing, Herbalism, Literacy
Kněz

Postupně se mu zrychluje regenerace životů. Větší počet životů při přestupu na další úroveň.

Merchant Appraising, Detect Item Status, Gemology, Haggling, Herbalism, Literacy, Metallurgy, Pick Pockets, Survival Postupně se zlepšuje schopnost smlouvání a zvyšuje nosnost.
Mindcrafter Concentration, Find Weakness, Gemology, Haggling, Herbalism, Literacy, Music, Stealth Kouzelník specializující se na mentální magii.

Postupně jim přibývají nové mentální schopnosti a mana (power points).

Monk Alertness, Athletics, Concentration, Dodge, Find Weakness, Healing, Literacy, Stealth Válečníci specializující se na bojová umění a boj beze zbraně.

Získávají nové druhy útoků a zmenšuje se jejich energetická náročnost.

Necromancer Alchemy, Appraising, Concentration, Find Weakness, Food Preservation, Herbalism, Literacy, Necromancy, Stealth Nekromant – kouzelník specializující se na černou magii.

Odolnost vůči útokům nemrtvých. Oživování mrtvol.

Paladin Athletics, Concentration, Dodge, Healing, Law, Literacy, Stealth, Swimming, Two Weapon Combat Něco mezi rytířem a knězem.

Léčení, odolnost vůči útokům nemrtvých a vlivu chaosu.

Priest Concentration, Detect Item Status, First Aid, Healing, Herbalism, Literacy, Music Kněz

Odvrácení nemrtvých, postupné snižování many potřebné ke kouzlení.

Ranger Alertness, Archery, Athletics, Climbing, Dodge, Food Preservation, Healing, Herbalism, Survival, Swimming, Two Weapon Combat, Woodcraft Tulák. Válečník specializující se na lov a boj v přírodě.

Imunita na vlivy počasí. Postupné zlepšování boje se dvěma zbraněmi.

Thief Alertness, Appraising, Backstabbing, Climbing, Detect Traps, Disarm Traps, Listening, Pick Locks, Pick Pockets, Stealth Zloděj

Postupně získává nové zlodějské dovednosti a bojové techniky.

Weaponsmith Appraising, Athletics, Concentration, Detect Traps, Find Weakness, Haggling, Metallurgy, Smithing Kovář specializující se na opravu a zlepšování kovových předmětů.

Postupně se zlepšuje ve svém řemesle. Imunita vůči ohni.

Wizard Alchemy, Concentration, Find Weakness, Healing, Herbalism, Literacy, Stealth, Ventriloquism Kouzelník

Postupné snižování many potřebné ke kouzlení.

Pokud vaše postava nějakou dovednost nemá- nezoufejte. Většina z nich se dá naučit během hry. Při přestupu na další úroveň přidělujte dovednostní body tak, aby byly co nejvíce využity. Nevyplatí se investovat do dovedností, kde vám schází jen pár procent do okamžitého maxima. Na začátku jsou důležité dovednosti: Heal, Dodge, Find weakness a Concentration (pokud používáte kouzla).

Seznam důležitých dovedností
Jméno Popis
Alchemy Umožňuje vytvářet kouzelné lektvary.
Alertness Pomáhá detekovat pasti a neviditelné příšery. Je také velmi nápomocná při vyhýbání se bojovým kouzlům..
Appraising Umožňuje odhadnout cenu a kvalitu předmětů.
Archery Zvyšuje účinnost a dosah útoků lukem, kuší a prakem.
Athletics Zvyšuje rychlost. Zvyšuje pravděpodobnost zlepšení síly, zručnosti a odolnosti při přestupu na další úroveň.
Backstabbing Zvyšuje šanci na kritický úder pokud vás ještě nepřítel nezaregistroval.
Concentration Zrychluje regeneraci many.
Detect traps a Disarm traps Pomáhá v detekci resp. odstraňování pastí.
Dodge Zvyšuje obranné číslo.
Find weakness Zvyšuje pravděpodobnost kritického zásahu.
First aid Umožňuje rychle zastavit krvácení.
Healing Zrychluje regeneraci zdraví.
Literacy Umožňuje číst a psát.
Necromancy Schopnost oživovat mrtvoly.
Stealth Umožňuje nepozorovaně se přiblížit k nepříteli. Důležité, pokud chcete využívat backstab.
Survival Zmenšuje spotřebu jídla pokud jste ve volné přírodě.
Two weapon combat Snižuje postihy za boj dvěma zbraněmi.
Důležitým prvkem pro zvýšení komfortu hry je znalost důležitých příkazů. Doporučuji vám vytisknout si následující seznam.

Seznam nejpoužívanějších příkazů
Příkaz Význam
a Použij dovednost
< Vystoupit do vyššího patra / Opustit lokaci
Z Zakouzli
C Promluv si z postavou
T Změna taktiky
> Sestoupit do nižšího patra/ Vstoupit do lokace
p Zaplatit účet
@ Zobrazí informace o postavě
W Zobrazí statistiky zbraní
D Vypij
d Polož
e Sněz
i Inventorář
k Kopni (většinou se používá na vykopnutí dveří)
l Podívej se
o Otevři dveře
, Vezmi předmět
r Přečti
S Ulož a opusť hru.
s Prohledá okolí.
F1-F7 Nastaví taktiku boje F1-berseker až F7-coward
t Použij střelnou zbraň
Ctrl u Odemkni dveře
Ctrl x Použij speciální vlastnost povolání
u Použij nástroj
. Čekej
z Použij kouzelnou hůl
? Nápověda
Jednou z vašich největších starostí bude vykrmit věčně hladového dobrodruha (či zlodruha). Na začátku se vybavte nějakým jídlem u obchodníka ve vesnici Terynio. Nepřehánějte to však- jídlo se postupem času kazí. Bohatě si vystačíte se třemi full rations. V podzemích se pak budete moci krmit mrtvolami padlých nepřátel (Zní to ošklivě, já vím. Realita ve hře ADOM je obecně velmi krutá.). Některé mrtvoly však obsahují jedy nebo po jejich požití onemocníte. Bezpečně můžete konzumovat gobliny, netopýry a orky. Pokud ovládáte dovednost cooking a máte to správné nádobíčko (cooking set), můžete z mrtvol připravit iron ration. Pojídání některých druhů může mít vliv na vlastnosti vaši postavy. Pokud například sníte mrtvolu příšery, která měla velmi rychlou regeneraci životů, může se vám zvýšit vaše vlastní regenerace. Pokud sníte mrtvolu velmi inteligentní a sečtělé příšery, můžete získat dovednost literacy. Poněkud civilizovanějším způsobem získávání potravy je pěstování bylinek. Jeden z druhů má obzvláště vysokou nutriční hodnotu. Některé rasy a povolání mají obzvláště nízkou spotřebu potravin (Elf, Monk). Dovednost surviving vám dovolí omezit spotřebu potravin ve volné přírodě na minimum.

Před soubojem používejte často příkaz l (look). Některé smrtelně nebezpečné příšery vypadají stejně (stejné písmeno a barva) jako triviální a lze je rozlišit pouze pomocí tohoto příkazu. Vyhněte se pokud možno obklíčení. Vaše postava pak má velké postihy k obraně. Příšery, které se dokáží rozmnožovat je třeba likvidovat přednostně než zamoří celou úroveň. Přednostně ničte také kouzelníky, kteří si dokážou přivolávat pomocníky. Některé příšery mají velmi nepříjemné schopnosti. Například corruptor na vás při každém zásahu přenese část ovlivnění chaosem, rust monster dokáže ničit kovové předměty, doppleganger vás dokáže zmást napodobením vašeho vzhledu atd. Ty je vhodné zabíjet na dálku pomocí kouzel nebo luků. Vhodné je specializovat se na jednu nebo dvě zbraně, což vám postupem času zaručí vysoké bonusy k útoku i obraně. Aktivně využívejte změnu taktiky boje podle aktuální situace.

Ve hře se hojně vyskytují prokleté (cursed) předměty. Ty mají na postavu vždy negativní účinky. Obzvláště pak prokleté bylinky jsou velmi nebezpečné. Naopak, požehnané předměty (blessed) jsou velmi výhodné. Jejich četnost ve hře je ale menší. Odstranit prokletí z předmětu lze pomocí speciálního svitku, kouzlem a nebo namočením do svěcené vody. Pokud si obléknete prokletý předmět a nemáte možnost prokletí odstranit, nemůžete jej odložit. Musíte tedy počkat až se postupem času sám zničí. Také pokud máte dobré vztahy z bohem, může vás modlitba na oltáři prokletí zbavit. Vždy se snažte před použitím předmět identifikovat. Ať už pomocí svitku, kouzla , nebo alespoň dovednosti appraising či detect item status.

Snažte se plnit co nejvíce úkolů. K jejich získání je třeba používat příkaz c (chat) pro komunikaci s postavami ve hře. Odměnou za splnění úkolu je většinou kvalitní předmět nebo zisk dovednosti. Snažte se také nikdy příliš dlouho neotálet- vliv chaosu postupně mění vaše tělo i mysl. Čas hry je tedy omezený.

Kouzla jsou užitečná nejen pro kněze a kouzelníka, ale i pro ostatní povolání. Pokud tedy neumí vaše postava číst, snažte se tuto dovednost získat co nejdříve. Kouzla se lze naučit z nalezených knih. Po každém zakouzlení však postava kouzlo částečně zapomene. Skladovat doporučuji pouze knihy často používaných kouzel. Úplný seznam kouzel naleznete v manuálu. Důležitá na začátku jsou tato: cure (light/serious) wounds, magic missile, fire bolt, slow poison (Některá kouzla mají dva názvy- kněžský a kouzelnický). Na vyšších úrovních oceníte kouzla identify, remove curse, teleportation, magic map, improved fireball a heal. Nejlepší je specializovat se pouze na jedno kouzlo dané kategorie. Kouzlit z knihy doporučuji pouze v krizových situacích.

Zde je seznam některých hlášek o pocitech vašeho hrdiny, zaslechnutých zvucích a jejich významu ve hře.

You feel excited. You feel really excited. You sense a certain tension. Na tomto podlaží se vyskytuje místnost plná nepřátel (hnízdo).
You feel a surge of power. Na tomto podlaží se nachází artefakt.
You hear a grinding sound in the distance. Někdo se proboural skrze stěnu.
You hear a strange "ZAP!". You hear the sound of rushing water. You hear a pained high-pitched screech in the distance. You hear a painful bark in the distance. You hear a painful hiss in the distance! You hear a thudding sound! Někdo spustil past.
You hear a ripping sound. Někdo roztrhal pavučinu.
You hear "Thumb" Na tomto podlaží je VELMI velká příšera.
You hear a horrible unearthly wail in the distance! Na tomto podlaží se vyskytuje příšera zvaná Banshee.
You hear the clicking of many small feet! You hear buzzing sounds. Na tomto podlaží je mravenčí/vosí hnízdo.
You sense a pious aura. Na tomto podlaží je oltář.
You hear someone counting money. You hear the clinking of coins. You hear someone cursing shoplifters. You hear the chime of a bell. Na tomto podlaží je obchod.
Pro tento popis jsem zvolil pouze ty nejdůležitější aspekty hry tak, abych vám pomohl překonat počáteční potíže a zároveň vám nezkazil radost z vlastního prozkoumávání hry.

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si letos můžete zahrát

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si let…

Mobilní hry se v dnešní době vyrovnají mnoha počítačovým i konzolovým kouskům. Jaký si ale vybrat? Tady jsou naše tipy na nejlepší hry pro mobily.

25.  11.  2020 | |19 N/A
Ladislav Novák
Nejlepší hryTémaMobily
Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahrát. Playstation, Xbox i Switch

Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahr…

12 her, které vám nesmí uniknout, pokud hrajete na herních konzolích. Našli jsme nejzajímavější pecky pro Playstation, Xbox i Switch.

19.  11.  2020 | |6 N/A
Martin Nahodil
Konzole
Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Steamu a Black Friday

Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Stea…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

27.  11.  2020 | |1 N/A
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce