Lost In Time

Návod.
Autor: Ing. Miroslav Moucha

Poznámka: použití jednoho předmětu na druhý v inventáři se provede tak, že nejprve klikneš pravým tlačítkem myši a vybereš si první předmět a potom najedeš myší na horní okraj obrazovky, což zobrazí ikony ovládání hry. Klikni na ikonu inventáře (obálka) a nyní můžeš prvním předmětem kliknout na druhý.

1) V podpalubí, 1840
Ve stoličce před tebou najdeš hřebík. Vyndej ho kleštěmi. Ještě jedno kliknutí kleštěmi na hřebík v inventáři hřebík ohne. Vedle v kádi je voda. Můžeš si trochu nabrat do pipety. Když se otočíš doleva, uvidíš zamčenou truhlu a vedle mezi sudy najdeš lampu. Ještě více doleva je průlez do spodního podpalubí. Na sudy vlevo od něj použij lampu a najdeš houbu. Pak jdi s lampou dolů. Nejdříve ve velkém sudu před tebou najdi láhev s olejem. Když se potom otočíš, uvidíš pumpu. Jde pěkně ztuha, takže na ni použij olej a potom vypumpuj vodu. Pak se podívej na řetěz vlevo a najdeš vývrtku. Vrať se po schodech nahoru. Do kádě s vodou namoč houbu a použij ji na plakát na zdi. Až se plakát odlepí, použij na stěnu za ním vývrtku a podívej se vzniklým otvorem. Uvidíš uvězněného Yorubu. Promluvíš si s ním a on ti dá nůž. Tím uděláš zářezy do sloupu uprostřed místnosti, aby ses po něm mohl vyšplhat nahoru do prvního podpalubí. Otoč se doleva a uvidíš před sebou chodbu. Jdi 2x dopředu a pak se otoč doleva. V jedné z kádí najdeš hadr. Otoč se vpravo, jdi na konec chodby a otoč se doleva. Abys mohl zatáhnout za kroužek na provaze, použij hadr. Otoč se doprava, kde se otevřela malá dvířka ve stěně. Za nimi najdeš mýdlo. Otoč se a vrať se na druhý konec chodby. Otoč se doleva a uvidíš zasunovací dveře. Použij hřebík na mýdlo, abys získal malé kousky, a ty pak použij na lištu vpravo dole od rukojeti na dveřích. Dveře se otevřou a za nimi najdeš agenta Melkiora. Začneš mu vyprávět, jak jsi se dostal do této lodi a do tohoto času.

2) Sídlo, v současnosti
Nejprve prohledej traktor vpravo. Vyndáš z něho baterii a v kapse vedle sedadla najdeš krabičku se škrtátkem a kouskem hliníkové fólie a pipetu. Na střeše traktoru je košík, kde najdeš jablko. Použij jablko na koně a máš volnou cestu k bráně. Nejprve si přečti vzkaz na bráně a vezmi šipku (v českém překladu hry je kdoví proč označená jako klíč), potom naber pipetou z baterie kyselinu a použij ji na zámek. Nyní stojíš před domem. Jdi ke dveřím. Vezmi za kliku, která ti zůstane v ruce, šipkou se pošťourej v zámku, až klíč z druhé strany vypadne ze zámku ven a nade dveřmi sundej obrázek, čímž zároveň získáš kus drátu. Vedle dveří je hromada polen, jedno si vem. Jdi zpět před dům a potom kolem domu do zadní zahrady. Jdi k majáku a kolem něj doprava. U zdi najdeš sud a láhev s octem. Na sud použij šipku. Až bude prázdný, můžeš ho vzít a podívat se do okénka za ním.

Vrať se ke dveřím do domu (výhodně lze použít mapu), použij drát na kliku, čímž získáš cívku, potom nalej ocet do baterie a připoj k ní cívku. Takto vzniklý elektromagnet použij na skulinu pode dveřmi a získáš upadlý klíč. Teď můžeš jít dovnitř. Naproti u zdi je opřená dlouhá tyč. Vezmi ji a použij do krbu. Ale jo, pasuje tam, jenom musíš najít to správné místo. Pak ještě dej do krbu poleno a vezmi si rožeň. Ve výklenku naproti vezmi veslo, najdi a seber hasicí přístroj a podívej se na malou skříňku v rohu. Získáš měděný drát a nádobku s pryskyřicí. Použij hliníkovou fólii na spravení pojistek a můžeš jít zase ven. Jdi opět do zadní zahrady, ovšem tentokrát ne k majáku, ale k pavilónku vlevo.

Do kruhového otvoru ve schodech dej obrázek a klikni na něj. Objeví se panel s letopočty a křížem. Hledané číslo je rozdíl mezi oběma letopočty. Zadej ho a stiskni kříž. Dveře se otevřou. Klikni na vnitřek výtahu a potom na tlačítko. Sjedeš dolů do sklepa. Nahoře za trámem vidíš láhve šampaňského. Použij sud a jednu si vezmi. Ještě výše je na trámu malá lahvička. Na tu použij šampaňské a sestřel ji zátkou. Je to nějaký sprej proti chřipce s prošlou zárukou. V truhle před tebou je hádanka, kterou zatím nerozřešíš. Jdi ven a k majáku . Okénko vpravo nyní můžeš rozbít rožněm a za ním najdeš hadici. Jeden konec hadice přivaž na kliku dveří majáku a druhý na opěrnou tyč, která je u pravé stěny výtahu. Klikni na kontrolní panel na levé stěně výtahu a stiskni tlačítko. Výtah sjede dolů bez tebe a škubnutí hadice otevře dveře majáku. Seber nyní trochu poškozenou hadici a jdi do majáku.

Vlevo na schodech vezmi dřevák a v něm najdeš klíč. Odemkni jím dveře před tebou a jdi dovnitř. Dostaneš se k bráně, která vede k moři. Vlevo nahoře je kohout, který uzavírá vodu v domě. Otoč jím a vrať se do majáku. Jdi po schodech nahoru a v prvním patře použij veslo na skříň, najdeš v ní břitvu. Otevři šuplík stolu a najdeš knihu a tubu s mořidlem. Podívej se dalekohledem a uvidíš vrak lodi. Klikni na něj a uvidíš klíč k hádance, která je v truhle ve sklepě. Zapiš si pořadí barev i předmětů a vyšplhej se po žebříku na vršek majáku. Břitvu použij na záclony - získáš hadr - a někde za záclonami najdeš lahvičku s olejem. Jdi do sklepa.

V truhle nastav pomocí tlačítek kombinaci z vraku, přičemž je vše poněkud zmenšeno, takže kanón = pistole, dělová koule = náboj a šavle = nůž. V truhle najdeš knihu a kousek laminátu. Můžeme jít ke studni. Přišroubuj hadici k vodovodnímu kohoutku, použij laminát a potom pryskyřici na vyspravení hadice, konec hadice dej do studny a pusť vodu. Získáš zpět korkovou zátku. Jdi opět k majáku. Dveřmi je vidět rozbité okénko. Vezmi si kousek skla a jdi k bráně, vedoucí k moři. Použij mořidlo na řasy vpravo od brány a kusem skla oškrábej zbytky řas. Objeví se otvor. Nasaď do něj rožeň a použij na něj sprej. Pak jím otoč a brána se otevře. Klikni na loďku, dřevákem z ní vyber vodu, na otvor použij hadr a utěsni korkovým špuntem. Pak použij veslo a můžeš plout k vraku.

Cestou ovšem ztroskotáš na útesech a doplaveš k malému domku pod srázem. Jdi dovnitř. Ze skříně vedle dveří vezmi láhev s omáčkou (či co je to) a láhev s lodí. Ze stolu vezmi kapesník, chleba a hřebík. Klikni na židli a seber papír, kterým je podložena. Pak na ni klikni ještě jednou a přemístíš ji pod lustr. Nyní můžeš lustr prozkoumat. Použij hřebík na kruh u stropu, za který lustr visí a máš ho. Jdi ven před domek. Na střeše vidíš jakýsi plovák. Použij omáčku na chleba a hoď ho na střechu. Přiletí si pro něj racek a shodí plovák. Je to vlastně kruh s provazem. Použij lustr na útes a získáš z něj kotvu a svíčku. Břitvou uřízni provaz od kruhu a přivaž ho ke kotvě. Kotvu použij na útes - a jsi opět před domem.

Nejdříve jdi k bráně k moři a vezmi si tam zpět sud a všechny věci, které jsi tam zanechal. Jdi ke studni, břitvou uřízni kus hadice a jdi do domu. Obušek z hadice použij na láhev s lodí a získáš sirky. Použij olej na kapesník a dej ho do krbu. Pak škrtni zápalkou (škrtátko je v krabičce) a zapal oheň v krbu. Tyč se roztáhne, spojí kontakty a před krbem se objeví deska. Postav na ni sud, otvor v sudu ucpi svíčkou, prašť do něj hadicí, čímž ho otevřeš, a z malé truhličky vedle krbu do něj dřevákem nasyp písek. Ve výklenku se otevře tajná chodba přímo do vraku.

Ve vraku prozkoumej dveře naproti tobě. Na jejich levé straně najdeš kleště. Jestli nemáš v pipetě vodu, naber si ji z louže vlevo. Nyní se můžeš věnovat truhle. Nejprve polož na zem plováky - izolace. Potom použij měděný drát na elektrický drát na truhle a elektrický drát můžeš přeštípnout kleštěmi. Na zámek použij nejprve vodu z pipety a potom hasicí přístroj. Pak už můžeš zmrazený zámek snadno urvat kleštěmi. Objeví se Jarlath a přenese tě zpět do roku 1840.

3) Znovu podpalubí, 1840
Nyní se musíš převléknout a osvobodit Melkiora. Po rozmluvě s ním ti zůstal v ruce háček. Sestup poklopem do podpalubí a háčkem otevři truhlu. Uvnitř najdeš šaty a stuhu. Také pružinu, kterou se otvírá dvojité dno truhly, ale zatím nemáš nic, čím bys to mohl otevřít. Vystup zpět do mezipalubí a všimni si kolíků na zdi. Jeden z nich vyraž kleštěmi. Jdi až nakonec chodby a otoč se doprava. Podívej se na dělové koule. Vedle nich leží zlomené veslo. Seber ho, spoj ho s kolíkem a svaž dohromady stuhou. Pokud ještě nemáš hřebík ohnutý, ohni ho kleštěmi a přidej ke kolíku. Máš nyní jakýsi dlouhý hák. 2x postup chodbou, otoč se doleva a jdi do kumbálu. Hákem si stáhni provaz, který je vidět vpravo nahoře. Prozkoumej jeho konec. Uvidíš za ním díru vezdi. Do díry upevni vývrtku a konec provazu za ní uvaž. Vyjdi z kumbálu ven, otoč se doleva, 1x postup a otoč se doprava. Vpravo vedle beden uvidíš zamřížované okénko. Prozkoumej ho a uvidíš provaz. Zatáhni za něj a vytáhneš kýbl s odpadky. Prozkoumej kýbl a najdeš zub mečouna. To je konečně něco, čím můžeš osvobodit Melkiora. Cestou k němu si nezapomeň vzít zpátky vývrtku! Osvoboď Melkiora a po rozhovoru s Oswaldem a mezihře s kapitánem se octneš v kapitánově kabině.

Projdi dveřmi na balkón a prozkoumej záď lodi. Najdeš tam pirátskou vlajku, vezmi si ji. Vrať se do kabiny a jdi do dveří vpravo. Prozkoumej oboje dvířka skříňky a najdeš talíř a láhev s čichací solí. Vpravo ještě prozkoumej stolek, najdeš tam na talíři kousky banánů. Jdi ven a nyní se podívej do dveří vlevo. Je to koupelna. Pod kobercem v rohu najdeš mosazný klíč. Opět se vrať do hlavní místnosti a prozkoumej psací stůl a křeslo. Mosazným klíčem odemkni zásuvku stolu a najdeš tam piják a dýku (2x vytáhnout šuplík). Pod sedadlem křesla najdeš stříbrný klíček. Nyní jdi do ložnice (dveře vlevo) a prozkoumej koberec. Nožem ho vyřízni a můžeš poklopem sestoupit do komory.

Až budeš na chodbě, vrať se hned zpátky do komory. Prozkoumej černý sloup pod poklopem a použij vývrtku na otvor. Získáš paklíč, kterým se dostaneš do skladu a do pracovny. Jdi na chodbu a otoč se doprava. 1x postup a vpravo máš dveře do skladu. Tam na polici najdeš láhev s leštidlem. Postup chodbou ještě jedenkrát a vlevo máš dveře do pracovny. Prozkoumej závěs v rohu a najdeš klec na papoucha. V zásuvce psacího stolu najdeš pečetní prsten. Nyní se přenes do podpalubí k truhle. Dvojité dno nyní hladce otevřeš dýkou a najdeš tam kapesníček a nádobku s pudrem. Vrať se do komory a použij pudr na sloup, aby ses dostal do kapitánovy kabiny.

Jdi do koupelny a použij prsten na otvor ve skříni. Otevře se tajná chodba do Jarlathovy skrýše. Za křeslem najdeš gramofonovou desku a za barem gramofon. Jdi zpátky a nyní musíš chytit papouška. Na stolek vedle skříně postav gramofon a polož na něj desku. Klikou ho natáhni a páčkou vpravo ho spusť. Na stolek na druhé straně pod obrazem polož klec a do ní, jako návnadu, dej kousky banánů.. Obrať se zpět ke skříni. Láhev se solí použij na talíř a talíř postav pod okno (na místo pod papouškem). Do talíře přidej z tuby mořidlo. Až bude papouch v kleci, přehoď přes ni pirátskou vlajku a máš ho. Podívej se opět do koupelny.

Na kapesníček použij leštidlo a vylešti umyvadlo. Na vyleštěné místo použij piják a zapiš si kombinaci, která se objeví. V kabině se ještě podívej na skříň. Otevřeš ji stříbrným klíčem. Uvnitř najdeš šperkovnici a v ní železný klíč. Pak se podívej na obraz naproti. Stiskni namalovaný kanón a objeví se dvířka sejfu. Nastav kombinaci z umyvadla, sejf se otevře a získáš skříňku. Podívej se na ní. Otoč ji šipkou doprava a ťukni na vršek skříňky. Objeví se zlatý klíček. Otoč skříňku zpátky a ťukni na prostředek a na vršek skříňky. Objeví se zámek. Použij zlatý klíček a máš kapitánovu pistoli. Nyní seber klec s papouchem a přesuň se do mezipalubí.

Ještě zbývá osvobodit Yorubu. Jdi nakonec chodby a otoč se doleva. Opět zatáhni za kruh pomocí hadru. Až se vlevo otevřou dvířka, postav do výklenku klec s papouškem a zase si ji vem. Udělej čelem vzad a prozkoumej poklop před sebou. Použij železný klíč a dostaneš se do místnosti, kde už na tebe čeká Melkior s Yorubou. Po rozhovoru použij kleště k zablokování dvířek ve sloupu.

Vezmi balík bavlny mezi bednami vlevo. Polož ho na zem ke sloupu, prozkoumej sloup a použij hák na horní polici. Získáš láhev od rumu. Prozkoumej podlahu a najdeš Yorubův náhrdelník. Použij cokoli kovového (např. vývrtku), abys ho dostal ven; je totiž magnetický. Použij náhrdelník na revolver a ustřel Yorubova pouta. Nyní použij mokrou houbu na láhev s rumem a odlepenou etiketu se souřadnicemi dej Melkiorovi.

4) Ostrov St. Cristobald
Po rozhovoru s Melkiorem dostaneš komunikátor a potom jdi doprava k vodopádu. Promluv si s hochem s opicí. Dej opici pirátskou vlajku na zahřátí, potom vývrtkou navrtej kokosový ořech na zemi, seber ho, pipetou naber kokosové mléko a dej ho opičce. Hoch ti nyní ukáže cestu za léčitelem Makandalem.

Protože vchod nereaguje na tvůj hlas, zkus použít papouška. před Makandalovou chýší použij plochý klíček na klec a získáš mince. Klikni na dveře chýše a objeví se Makandal. Nebude chtít s tebou mluvit, dokud mu nezaplatíš. Dej mince do skuliny ve dveřích a je to. Po rozhovoru s ním se objevíš před Deliinou chýší. Sejfni si hru. Zaklepej na dveře a promluv si s Delií. Až začne hledat brýle, rychle seber knihu kouzel, která leží vlevo od ní na stole. Začne ji hledat a až odejde, Použij zrcadlo na pavouka a seber ze stolu blůzu. Až se Delia vrátí, namíchá ti elixír lásky pro Makandalu. Opět se octneš před chýší Makandaly. Přesuň se na pláž za Melkiorem a pověz mu o posledním vývoji událostí.

Jdi zpět k Makandalově chýši. Zaklepej na dveře a Makandal tě pozve na drink. Polož komunikátor na stůl a klikni na okno. Až ho Makandal otevře, klikni na komunikátor. Objeví se Melkiorův obraz. Až Melkiorovi poděkuješ za objevení se, klikni opatrně pravým tlačítkem myši. Makandal někam strachy zalezl a ty rychle nalej elixír do jeho sklenky. Až ho vypije, tak rychle vezmi jeho sklenku. Odnes ji Delii a promluvíš si s Velvetou. Od Delie jdi doprava k Serapionovi. Ten nemůže mluvit, a proto jdi k Delií, která ti dá invertor a k Makandalovi, který ti dá prášek ticha. Použij invertor na prášek a získáš lék pro Serapiona. Dej mu ho a promluv si s ním. Promluv s ním ještě jednou a dá ti sůl. Použij na ní invertor a máš cukr. Ten dej psovi a můžeš projít do kuchyně.

Seber sáček ze stolu, vyndej z něj květ a naber do něj žhavé uhlíky z ohniště. Pak ho postav na stoličku u postýlky. Až had přeleze z postýlky do sáčku, popadni ho a hoď do ohně. Objeví se Jarlath a bude vyhrožovat. Utečeš před ním, ale nad propastí tě dohoní. Konec je až směšně jednoduchý. Dej Jarlathovi květ ze sáčku, ten kýchne a spadne do propasti. KONEC.

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

19 nejlepších strategických her, který si dnes můžete zahrát

19 nejlepších strategických her, který si dnes můž…

Strategickým hrám ještě neodzvonil konec, byť už se netěší takové popularitě jako dřív. Proto není od věci připomenout si ty největší pecky. A protože je strategických žánrů je mnoho, zaměříme se na válečné kultovky.

11.  10.  2020 | | 34 N/A
Vyměnitelné kryty konzole PS5 dávají hráčům nové možnosti customizace

Vyměnitelné kryty konzole PS5 dávají hráčům nové m…

Ze strany Sony jde rozhodně o výborný nápad, jak ozvláštnit vzhled bez větších problémů.

8.  10.  2020 | | 10 N/A
Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Máme kompletní přehled

Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Má…

Se hrami na novou generaci konzolí je to o něco složitější, než tomu bylo při příchodu té poslední. Kromě klasických launch titulů, které vyjdou ve stejný den jako konzole tady máme navíc zpětnou kompatibilitu. Tím ale ani zdaleka nekončíme.

17.  10.  2020 | | 9 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox Studios a Amnesia zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox St…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

16.  10.  2020 |
Hry zadarmo nebo se slevou: balík bojovek a Rising Storm zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: balík bojovek a Rising…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

9.  10.  2020 |