Men In Black

Návod.
Autor: Ing. Miroslav Moucha

1) New York
Jdi dopředu a do prvních dveří vlevo

Jdi do dveří vlevo a zabij lupiče (vždy prohledat tělo kvůli nábojům)

Seber bombu (červené světlo), stiskni mezerník

Počkej až se rozsvítí největší červené světlo a klikni myší na drát připojený k bombě

Jdi ven do první místnosti, zabij lupiče, jdi do místnosti vpravo a zabij dalšího lupiče

Mezerníkem otevři okno a projdi jím na požární schodiště

Jdi dolů po schodech a doprava na balkón. Cestou najdeš nějaké náboje a lékárničky. Stiskni CAPS LOCK a klikni na lékárničku. Skoč do bedny na smetí.

Zabij dva lupiče, vyraž stěnu bedny a jdi ven

Jdi doprava, sejmi dalšího, jdi dál a zabij další dva

Udeř do prostřední části zdi uprostřed obrazovky nahoře. Projdi a zabij dalšího.

Skoč na bednu vpravo

Skákej z bedny na bednu, potom po žebříku (mezerníkem), zabij další lupiče

Jdi po střeše doprava až na římsu a přeskoč na další budovu. Zabij další lupiče

Skoč opět na další budovu

Zabij vetřelce a seber mu modlu.

2) Základna MIB (vždy po dokončení mise)
Jdi do informační místnosti (briefing room) a vyber si postavu

Vyber si zbraně

Odejdi do transportní místnosti

3) The Arctic Listening Station
Vejdi do první budovy a jdi do hnědých dveří

Použij počítač, zjistíš, že nejde proud

Otevři trezor pod počítačem a vezmi z něho světlici (nebo co to je).

Jdi z místnosti ven a do dveří vlevo

Na konci cesty je psí bouda, najdeš v ní klíč (key card)

Jdi ven a doleva

Na konci cesty vstup do budovy a do hnědých dveří vpravo

Seber ledovou sekeru. Opusť místnost a jdi dolů malou chodbou vpravo.

Na konci sálu jsou hnědé dveře. Projdi jimi, skříňku hned vpravo neotvírej a jdi do další místnosti, vezmi pušku, a vrať se otevřít skříňku. Z pytle vezmi lékárničku.

Vrať se do hlavní místnosti a jdi hnědými dveřmi vlevo do kuchyně. Jdi až na konec místnosti, otoč se a zabij týpka. Seber mu náboje do pušky, otevři dveře v podlaze a jdi po schodech dolů.

Použij ledovou sekeru a odsekni si kus masa.Jdi po schodech nahoru k východu. Zabij puškou týpka, který se pokouší otevřít dveře a vezmi si od něj opět náboje.

Jdi dveřmi, které zkoušel otevřít a stiskni vypínač na zdi. Stiskni ho 2x a elektřina funguje.

Jdi zpět do kuchyně a odtud ven z budovy

Jdi po cestě dolů až dojdeš ke dvěma budovám, vstup do té nalevo.

Dej maso psovi do mísy a vezmi věci, které tam nechá. Potom klikni na vysílačku, abys vyslal volání o pomoc

Jdi ven, do protějších dveří musíš praštit, abys je otevřel. Jdi na konec místnosti, zabij šíleného doktora, seber mu injekční stříkačku a jdi ven z místnosti. Použij stříkačku na sebe.

Vrať se do první místnosti s počítačem a použij ho (heslo je DAISY). Pomocí počítače zapni bezpečnostní systém. Jdi do hlavní místnosti, jdi ke stolu na konci a zapni (mezerníkem) monitory. Klikni na 3. kanál, uvidíš vstup do podzemí, kde jsou vetřelci, jdi tam za nimi.

4) The Arctic Underground
Běž rovně, na konci místnosti doprava, znovu doprava a rovně, až doběhneš ke dveřím.

Otevři dveře, proběhni místností, dej se doprava, proběhni druhou místností a otevři dveře před sebou.

Projdi chodbou až k dalším dveřím. Vejdi dovnitř, uvidíš 4 sondy. Použij světlici (nebo co to je), aby ses zbavil tykadel , která visí ve dveřích.

Zabij všechny sondy, jdi doleva kolem místnosti a vstup do dveří.

Zabij sondu a jdi do dveří vlevo

Zabij vetřelce a vezmi červený klíč

Jdi do levé prostřední chodby a zabij vetřelce. Seber modrý klíč a aktivuj konzoli uprostřed místnosti.

Jdi do prostřední pravé chodby, zabij vetřelce a aktivuj konzoli. Klikni na kruh vlevo nahoře na diagram, který se rozsvítí. Jdi ven z místnosti a zabij vetřelce.

Zabij vetřelce, vrať se zpět dveřmi vpravo a ještě o jednu obrazovku zpět a jdi na nástupiště.

Klikni na kozoli vpravo, přiletí tě zachránit helikoptéra

5) Amazone
Nezabíjej strážce, projdi bránou, projdi další obrazovkou, otoč se doprava a vstup do nemocnice. Jdi do další místnosti, zabij doktora a vezmi si jeho kreditní kartu.

Jdi ven z brány, použij kreditní kartu do terminálu a získáš lístek.

Jdi zpět k bráně a vstup do budovy po levé straně. Zabij oba týpky.

Jdi nahoru po schodech, zabij chlápka, co ti běží naproti a klikni lístkem na první dveře vlevo.

Jdi opět ven a běž cestou k nemocnici a doprava kolem nemocnice. Klikni na graffiti na zdi vpravo.

Běž dovnitř a zabij strážce dřív, než vystřelí, jdi po schodech nahoru a skoč přes římsu doleva k žebříku.

Vyšplhej po žebříku, zabij strážce na střeše, a vezmi mu klíč. Otevři poklop a jdi dolů.

Posbírej všechny věci ze stolu a ze země. Jdi ven z budovy a zpět na nádvoří před kostelem a nemocnicí.

Běž doprava, kolem horníků a do další obrazovky.

Proběhni mezi reflektory a použij důlní klíč (mine key) na dveře.

6) The Temple of the Amazone
Přejdi most a vstup do důlního areálu

Zabij žábu a jdi do první důlní šachty zleva. a najdi tam figurální reliéf.

Jdi ven, jdi do posledního důlní šachty vpravo. Jdi chodbou až k pohybujícím se kamenům.

Puškou zabij žábu. Sejfni hru. Skákej po kamenech na druhý konec.

Seber panteří reliéf a jdi chodbou na sever k reliéfové skládačce.

Musíš položit jednotlivé kameny ve správném pořadí. Nejprve polož doprostřed reliéf tváře. Jdi ve směru hodinových ručiček od kamene v levém horním rohu přibližně na pozici 3:00 hod. Polož doprostřed skládačky panteří reliéf. Začni nyní od kamene vpravo nahoře a jdi po směru hodinových ručiček. Polož doprostřed figurální reliéf a jdi po směru hodinových ručiček od kamene na pozici 9:00 hod. To by mělo otevřít kamenné dveře.

Projdi dveřmi a jdi až ke schodišti.

Jdi dolů po schodech až dojdeš k další skládačce. Nevstupuj doprostřed kruhu, nebo zemřeš!

Jdi zpět po schodech nahoru a potkáš neviditelnou žábu, zabij jí a jdi do nově otevřených dveří.

Zabij další žábu a seber jí olmeckou modlu. Použij modlu doprostřed schématu a jdi schodištěm dolů do kruhové místnosti.

Seber všech 5 model a použij je na schéma na podlaze ve správném pořadí. Odshora ve směru hodinových ručiček je to : černá, modrá, červená, bílá, zelená.

Postav se doprostřed skládačky a budeš přenesen ke konečnému dobrodružství této úrovně.

Vystup z výtahu a pozabíjej všechny brouky.

7) Frales Island
Zabij strážce a psa

Jdi nahoru , najdi modré tlačítko na zadní zdi, Stiskni mezerník a běž k výtahu, který jede nahoru. Připrav se na strážce.

Zabij strážce, vezmi lékárničku a stiskni znovu modré tlačítko a jdi k výtahu.

Opakuj to 4x. Pokaždé prohledej jejich těla !

Nakonec zabij ještě žábu

Část zdi se dá otevřít (mezerníkem). Sejfni hru a vstup do dveří.

Tato část je obtížná, musíš jít pomalu, aby na tebe nemohli útočit všichni najednou.

Jdi doprostřed místnosti, kde v podlaze svítí světlo.

4 bloky okolo světla řídí zrcadla. Když stoupneš na blok, zrcadlo se otočí. Až otočíš všechna zrcadla,jdi doprostřed místnosti a stiskni mezerník. Pokud jsi vše udělal správně, světla budou svítit do očí vetřelců a otevře se nová cesta. Sejfni hru. Jdi dovnitř a zabij strážce.

Jdi dál a zabíjej parazity, které uvidíš. Na každého potřebuješ 3 rány.

Přijdeš k černé zdi, vejdi do ní, otevře se ti nová cesta.. Jdi doleva a sejfni hru.

Drž se vlevo, uvidíš dva vetřelce a jednoho velkého. Rychle zabij toho velkého a potom jednoho podruhém i oba menší. Prohledej těla, najdeš klíč.

Jdi zpět a drž se vpravo. Sejfni hru.

V kontrolní kabině zabij 2 vetřelce.

Jdi dál po cestě do další obrazovky, zabij dva vetřelce.

Utíkej před černou zeď a stiskni mezerník. Použij klíč, který jsi našel u vetřelců.

Další čeká za zdí.

Až ho zabiješ, najdi vypínač hned za dveřmi. Stiskni mezerník. Šipka zezelená.

Jdi dál po cestě a zabij dalšího.

Stiskni vypínač, šipka opět zezelená.

Dveře se otevřou. (Save)

Opakuj tyto kroky celou cestu a seber vše, co najdeš.

Přijdeš do velké místnosti se strážcem a vetřelcem. Nejprve zabij vetřelce, potom strážce.

Jdi na schody vedoucí dolů. Znič lasery výstřelem.

Na konci schodů je lidský strážce, zabij ho. Změní se v brouka - největšího vetřelce v celé hře. Zkus běhat proti němu, několikrát ho zasáhnout a rychle zpět na schody.

Až bude po něm, jdi k žebříku napravo. Objeví se Skip Frales. Zabij ho !

KONÉÉÉC

Nejnovější komentáře