Might & Magic VII - návod

Nebohá královna Kateřina,...

Nebohá královna Kateřina, manželka pohřešovaného krále Rolanda, v dlouhé a strastiplné válce porazila tolik nenáviděné nekromancery. Mnoha spořádaným lidem se ulevilo a zdálo se, že v zemi konečně zavládne klid a mír. Jenže mír netrval dlouho: nejen, že se do Enorthu znovu vrátili ďáblové (rasa zvaná Kreageni), ale nekromancerové v čele s Archibaldem Ironfistem kují temné plány k ovládnutí Enorthu. Přestože M& M VII nedosahuje velikosti svého o rok staršího předchůdce, dá vám určitě pořádně zabrat. A ve snaze zabránit probdělým nocím a následným pokusům o sebevraždu kouzlem inkarnace jen z toho důvodu, že nedokážete najít potřebný předmět nebo osobu, jsem vám připravil poměrně podrobný návod, jenž vás bezpečně dovede do přístavu konečné blaženosti. 
POZOR: pokud jste zkušenější hráči a nechcete se připravit o požitek z vlastního objevování, můžete vystačit s radami v Bélově článku.

Dříve než začnete hrát
Pokud je vaše parta všehochutí, tj. bojovníci společně s chlapci a dívkami z cechu magického, pak vám zvláštních rad netřeba.

V případě, že jste milovníky hrubého násilí za účelem úpravy nejen lidské fasády, vycvičte alespoň u jednoho z nich co nejvíce dovednost v odstraňování pastí (Disarm Trap). Jestliže dáváte přednost mnohaletému studiu magie a najímáte pouze jemné a many znalé dobrodruhy, pak každému z party kupte dovednost vnímání (Perception) a vycvičte ho v ní alespoň na experta čtvrté úrovně. V obou případech tak ve velké většině zabráníte zraněním způsobeným pastmi. V prvním případě se nástraze vyhnete, v druhém ji většinou přečkáte bez zranění.

V každé lokaci můžete najít podstavec s miskou, ve které hoří oheň. Těmto podstavcům se říká challenges. Každý z těchto challenges je určité vlastnosti (challenges of might, challenges of accuracy atd.). Pokud na některý kliknete myší, může aktivní postava získat body (skill points), kterými vylepšuje své dovednosti. Aby je postava mohla získat, musí mít patřičnou vlastnost dostatečně silnou. To znamená, že jedná-li se o challenges of might, potřebuje mít postava dostatečnou hodnotu vlastnosti might.

Ve hře jsou celkem tři druhy těchto podstavců lišící se svým zbarvením a počtem bodů, které získáváte. První, který existuje pouze jeden, je barvy modré a nachází se na úvodním ostrově Emerald. K získání tří bodů vašim dobrodruhům postačí daná vlastnost s hodnotou třicet. Další podstavce mají barvu žlutou a získat od nich můžete pět bodů, přičemž vaše dovednosti musejí mít hodnotu mezi 55 a 60. Třetí a poslední druh podstavců je barvy bílé, s nimiž získávají vaše postavy deset bodů. K jejich získání musí mít patřičná dovednost hodnotu rovných dvě stě, k čemuž vám významně pomůže kouzlo Day of Gods. Jakmile u bílého podstavce určité vlastnosti získají body všechny čtyři postavy, stane se vzápětí podstavcem jiné vlastnosti.

Nezbytné úkoly

Soutěž
Svoji pouť za slávou a věčným životem v legendách a pověstech začínáte na ostrově Emerald, kde má lord Markham letní sídlo. Ten vyhlásil soutěž o hrad Harmondale, který je již delší dobu bez pána. Vítěz musí získat těchto šest předmětů a donést je lordovi do jeho domu:

1) Loutnu (musical instrument) koupíte od barda ženského pohlaví u mola za 500 zlatých.

2+3) Mořskou mušli (seashell) a červený lektvar (red potion) najdete v bažině na severozápadní straně ostrova.

4+5) Tašku (floor tile) a hučku (wealthy hat) najdete v chrámu měsíce (Temple of the Moon).

6) Poslední věc, luk (longbow), najdete v dračí jeskyni.

Hrad Harmondale
Poté, co získáte všech šest předmětů, vás loď odveze do nového domova. Jakmile budete chtít vstoupit do hradu, řekne vám Butler (správce hradu), že po smrti posledního pána hrad obsadila horda goblinů. Vy jej musíte jako nynější vlastníci “vyčistit”. Zkrátka jen chodíte a likvidujete vše živé.

Jenže tím vaše práce na hradě nekončí. Je to opět Butler, který vás pošle do Kamenného města (Stone City) v lokaci Barrow Downs. Tam musíte zajít za trpasličím králem a poprosit ho, zda by váš hrad Harmondale neopravil. Jenže trpasličí král se řídí heslem “Zadarmo ani trpaslík nepracuje”. Jeho inženýři vám hrad opraví, nejdříve však musíte zajít do Červeného trpasličího dolu (Red Dwarf Mine) v lokaci Bracada Desert a osvobodit jeho pár poddaných. Jedná se o osm trpaslíků, kteří zkameněli následkem setkání s “přátelskými” medúzami. Poté, co se hrdinsky vrátíte do Stone City, je váš hrad opraven.

Královna Kateřina a král elfů (Elfking)
Ve zrestaurovaném hradě na vás čekají vyslanec elfské a lidské říše a každý od vás jménem svého panovníka požaduje pomoc. Zřejmě si myslí, že Harmondale leží na jejich území. Komu se rozhodnete pomoci je naprosto jedno, avšak neškodí pomoci oběma. Beztak se nejedná o žádný boj, jen pobíháte mezi královnou Kateřinou v Erathii a králem všech elfů (Elfking) v Tuleran Forestu. Výsledkem je pět tisíc zlatých od každého panovníka a zkušenosti k dobru. Královna po vás požaduje přivést zpět jejího člověka Lorena Impostera a král elfů oplátkou požaduje plány pevnosti Fort Riversaid na východě Erathie. Jenže královna vám dá falešné plány. Nicméně vy jste jen prostředníkem a odměněni budete i za falešné plány. Ovšem pozor! Stačí špatné slovo a vaše hlavy vám budou sťaty.

Nový soudce
Nyní budete nuceni čekat, až soudce v Harmondalu (sídlí jihovýchodně od White Cliff Caverns) zemře. V každé hře se tak stane v jiný čas. Jen co vstoupíte na svoje území, dostanete depeši o jeho úmrtí. Na hradě vás čekají opět dva vyslanci, nyní jeden ze země kouzelníků (Bracada Desert) a druhý ze země nekromancerů (Deyja). Oba vás vybízejí k navštívení jejich země a jmenování právě jejich zástupce za nového územního soudce Harmondalu.

Zde dochází k významnému zlomu ve hře:

Vydáte se po pěšince dobra nebo stezkou zla, nekromancie a vraždění? Na jedné straně čest, povinnost, rytířství a poddanost královně. Na straně druhé být vlastním pánem, páchat zlo, vraždit a mít nesmírnou sílu a moc. Budete chtít raději kouzla světla, která jsou směšně slabá, nebo kouzla nevídané síly? Temná stezka vám poskytne celé armády znovu obživlých monster (grandmaster v černé magii na 15. úrovni dokáže oživit i červeného draka, nejsilnější stvůru ve hře) a mnoho nesmírně ničivých kouzel, s nimiž přemůžete i Blood Titana během mžiku oka. Je to opravdu těžká volba.

1) Pěšinka dobra

Nejdřív musíte zajít do hostince v Bracada Desert, vzít k sobě nového soudce a dojít s ním do domu zesnulého soudce. Ihned po nástupu do své nové funkce nastolí mír mezi elfy a lidmi. Pak vás pošle za Gavinem Magnusem, jehož najdete v trůnním sále hradu v Celeste. Tam se nyní můžete teleportovat z velkého kruhového teleportu na skále blízko centra v Bracada Desert.

Walls of the Mist
Gavin vám zadá úkol, který rozhodne o vaší loajalitě k dobru a určí zda budete moci studovat vyšší magii – magii světla. Úkol vás zavede do zóny Walls of the Mist, kterou musíte projít aniž byste kohokoliv zabili. Vchod najdete v domku na cestě mezi hospodou a kašnou v Celeste. Po vstupu běžte do levého portálu. Tady musíte stisknout správnou kombinaci šesti tlačítek, abyste mohli pohnout pákou. Správných kombinací je naštěstí více a jedna z nich je: na levé straně zmáčkněte všechna tři tlačítka a na pravé straně levé a prostřední. Poté, co pohnete pákou, vyjede bedna, kde je jeden ze tří klíčů. V prostředním portálu stačí jen vyjet výtahem nahoru a v bedně je druhý klíč. V pravém portálu stiskněte u čtyř fontán tlačítko, čímž ze zadní nádrže vypustíte vodu. Dole se pak skrývá bedna s posledním klíčem. Nezapomeňte, že nesmíte nikoho zabít a všechny tři klíče musíte použít během jedné návštěvy, i když hledat je můžete na vícekrát.

U obelisku jsou čtyři domky, ve kterých vám zadají čtyři další úkoly. Ten čtvrtý získáte až po splnění předchozích třech.

Altar Piece of Light and Dark
Jděte do Chrámu temna (Temple of Dark) v Pitu (vchod je v severozápadní části země Deyja). Ode dveří jděte rovně přímo k oltáři, obejděte jej a stiskněte tajné tlačítko. V odkryté bedně je polovice Altaru. V Chrámu světla (Temple of Light) dojděte až do místnosti s oltářem ve tvaru hvězdy a s tlačítky měsíce, slunce a hvězdy. Na východě stiskněte hvězdu, na severu měsíc a na západě slunce. Pak se dotkněte oltáře a za tajnými dveřmi je bedna s druhou polovičkou Altaru.

Soul Jars
Tento velice vzácný předmět je ukryt na hradě Gloaming Pitu. Jděte rovně a v první místnosti zahněte doprava. V další místnosti s lávovým jezírkem vyjděte nahoru do prvního patra. Odsud vedou dvě chodby vedoucí do dvou místností. V obou je bedna a v jedné z těchto beden je i Soul Jars.

Wine Cellar
Posledním úkolem z této trojice je vymýcení centra upírů v Tatalii, které se nachází ve vinném sklepě (Wine Cellar). Zde musíte pobít vše živé, pardon mrtvé.

Tolberti
Po splnění všech tří úkolů vám Robert the Wise dá úkol zabít Tolbertiho Pitu. Vypadá to jednoduše, ale je to pravděpodobně ten nejhorší úkol, který vás za celou hru potká. V Pitu jděte doprava, až dojdete ke čtyřem hostelům a vstupte do prvního zprava. Tam v malém domě (Small House) sídlí Tolberti. Než k němu půjdete, zakouzlete kouzla Day of Gods, Day of Protection, Protection from Magic, Regeneration, Preservation, Immolation, Hour of Power a Invisibility na úrovni grandmaster. Přiběhněte k němu, SAVE a mlaťte ho hlava nehlava. Tolberti je totiž imunní vůči temné i světlé magii, dále umí kouzlit Power Cure (nejsilnější léčení ve hře). A co je vůbec nejhorší, má pistoli, se kterou dokáže vašeho dobrodruha jedním výstřelem rovnou zabít. Můžete-li, kouzlete na něj Sparks, neboť kouzelník jich na grandmastera dokáže vykouzlit devět, jedna může vzít až dvanáct životů a 9*12 = hodně, hodně velké zranění. Také po každém úderu ukládejte pozici. Jednou se mi ho podařilo zabít během pěti minut, jednou jsem ho likvidoval plné dvě hodiny. Tenhle úkol dá někdy opravdu zabrat.

Xenofex
Po úspěšném zabití Tolbertiho vás Robert the Wise pošle do trůnního sálu hradu Lambent Celeste. Tam nyní kromě Gavina sídlí i Resurectra. Ta vám poručí zabít Xenofexe, vůdce nenáviděných ďáblů (Kreagenů). Poté, co jste jim v M& M VI zabili královnu a zničili bránu do Enorthu, se vrátili, nyní silnější a mocnější než kdy předtím. Zatím stihli zamořit jen část země titánů (The Lands of the Giants). Jejich doupě (Colony Zod) je přímo na západě. Na první křižovatce se dejte vlevo a jděte až nakonec, vyjeďte výtahem a stiskněte všechna čtyři tlačítka. V levé zadní kobce je u stropu klec (cage) a v ní nebohý a tolik let pohřešovaný král Roland Ironfist. Ten vám dá klíč (Colony Zod Key). Nyní se vraťte cestou zpět, kde se otevřela cesta dál. Opět vyjeďte výtahem nahoru a v obou postranních místnostech stiskněte po tlačítku. Za dalším výtahem vás již čeká Xenofex.

Oscillation Overthruster (final task)
Je to opět Resurectra, která vám zadá poslední úkol ve hře. Musíte jít do kosmické lodi Lincoln a přinést krystal Oscillation Overthruster. Dostanete dýchací přístroje, takže ze sebe musíte všechno sundat (i prsteny), ponechat si můžete pouze zbraň v ruce. Se skafandry na tělech se přesuňte do Avlee a jděte po vodě přímo na západ, kam až můžete. Dostanete se tak do lokace Shoals, která se hemží žraloky. Nicméně dejte se přímo na severozápad k lodi a přes jednu boční trysku vstupte dovnitř. Zde vás čekají androidi, naštěstí pro vaše svěřence nezabíjejí jedním výstřelem jako Terminator Unit v M& M VI. Z hlavní místnosti se dejte jedinou chodbou rovně přímo k výtahu. V prvním patře probuďte palubním počítačem loď k životu. Vraťte se výtahem dolů a zabočte doleva, na konci chodby se dejte po schodech nahoru do velké haly. Vyjděte po dalších schodech a jděte k čelním dveřím. Otevírají se ovládacím panelem na boku. V kontrolním středisku vezměte ze středního panelu (pohybuje se v něm vesmír) Oscillation Overthruster, doneste jej Resurectře a vychutnejte si závěrečné demo.

2) Stezka zla
V případě, že se vám již znechutilo být dobrým, ale slabým patronem Enorthu, směle vykročte temnou stezkou. Je to cesta, na které vás doprovází silná kouzla a která je lemována mrtvolami dobrých a nevinných lidí.

Poté, co do úřadu územního soudce přivedete soudce Sleena ze země Deyja, nastane válka mezi elfy a lidmi. Místo, aby královnu a krále rozsoudil, tak pobaveně sleduje, jak se hádají. Pak vás pošle za Archibaldem Ironfistem do Pitu (vchod je v severozápadní části země Deyja).

Breeding Zone
Pro ujištění o vaší loajalitě k temné straně vám Archibald uloží splnit úkol Breeding Pit (vchod je na západě od vchodu do Pitu). Je naprosto jedno, zda tento dungeon projdete s neviditelností nebo si cestu vybojujete. Tento úkol je nepříjemný v tom, že jej musíte splnit při jedné návštěvě – po opuštění zóny se totiž všichni nepřátelé obnovují. Vybavte proto svoji družinu jídlem, budete zde nuceni minimálně jednou přespat. Od vstupních dveří jděte k propasti, spadněte směrem doleva a rychle vejděte do chodby. V následující místnosti zatočte vlevo a otevřete si únikovou cestu. Pak se vraťte do místnosti, tajnou chodbou se dejte vpravo a jděte až na konec. Tam stiskněte všechna tři tlačítka, poté se vraťte kousek zpět do nově vzniklé místnosti. Levou studnou si vysuňte most přes propast – zde nastane pro vaše čtyři následovníky peklo. Proto se raději vraťte na začátek a vše živé v dosahu pobijte, pak budete na začátku moci přespat a vykouzlit si neviditelnost. Vraťte se ke druhé propasti a skočte opět směrem doleva. V následující místnosti zahněte hned vpravo za roh, kam bahemoti již nemohou. Pak stačí jen lákat a střílet. Poté, co projdete zadními dveřmi, vraťte se do hradu za Archibaldem Ironfistem.

Altar Piece of Light and Dark
Tento úkol je naprosto totožný s úkolem, který musíte vykonat za stezku dobra. Pouze vás o Altar požádá jiný člověk.

Soul Jars
Tento předmět si pečlivě střeží Warlockové v tunelech Nighonu. Do tunelů se dá vejít celkem čtyřmi vchody, vy jděte tím, který je na úbočí hory společně s gildou ohně. Jděte až k výtahu, sjeďte dolů a běžte rovně až do knihovny. Vzadu je bedna s hledaným předmětem.

Clanker´s Laboratory
Laboratoř je na zadním ostrově v Tuleran Forestu. V knihovně je vysunutá kniha, jíž otevřete tajnou lokaci, kde je tlačítko, které spustí štít pro splnění úkolu.

Robert the Wise
Tolberti vám přikáže zabít Roberta the Wise. Najdete jej v domku Celeste. Pro tento úkol platí stejná doporučení jako pro úkol Tolberti. Schopnosti a vlastnosti Roberta jsou naprosto stejné jako Tolbertiho. V tomto případě máte jen tu smůlu, že nemáte kouzla jako Day of Gods, Day of Protection a Hour of Power. Tak se snažte.

Xenofex a Oscillation Overthruster (final task)
Tyto úkoly jsou totožné jako v případě cesty světlé magie, pouze závěrečné demo je jiné.

Kromě nezbytných úkolů k dohrání hry jsou zde i takové, které mají příznivý vliv na životní růst vašich postav – tzv. důležité úkoly:

Knight -> Cavalier -> Erathia
Musíte pozabíjet všechny nemrtvé v Haunted Mansion, který se vyskytuje na levém horním ostrově v Barrow Downs. Přestože budete pouze zabíjet nevinné nemrtvé, je tu tajná lokace, do níž se dostanete pomocí tajného tlačítka v knihovně nebo u jedné z postelí.

Cavalier -> Champion -> Bracada Desert
Musíte pětkrát zvítězit v aréně na obtížnost Knight. Je to vcelku jednoduchý úkol, jen jej musíte splnit, dokud jste co nejslabší. Protože později … Zkuste na 40. úrovni v uzavřené místnosti pobít deset titánů a tři draky – nemožné!

Cavalier -> Black Knight -> Erathia
Jste pověření vydrancováním elfího pokladu na hradě Navan Tuleran Forestu. Sjeďte výtahem dolů, kde se dejte doleva. Na konci chodby v podlaze je tajná chodba k pokladu.

Paladin -> Crusader -> Erathia
Opět budete zabíjet, tentokrát nebohého Wrotmaxe, což není nikdo menší než drak. Jeho doupě najdete na západ od malé vesničky, která se rozprostírá na severu Tatalie.

Crusader -> Hero -> Erathia
Tentokráte budete v roli zachránce. Jeden zpustlý paladin William Setag unesl do svého sídla nevinou dívčinu. Jeho sídlo je vůbec prvním domem v Deyja směrem od Erathie. Takže vyjeďte výtahem nahoru, zabijte Williama a získaným klíčem odemkněte celu nebohé dívky.

Crusader -> Villain -> Deyja
William Setag vás požádá, zda byste mu nemohli přivést jednu dívku. Najdete ji ve svém pokoji na hradě Gryphonheart v Erathii. Na schodech zahněte vlevo, na konci vpravo a jsou to ty dveře se dvěma strážci.

Archer -> Warrior Mage -> Avlee
Ke splnění úkolu dostanete Frayed Belt, s nímž běžte do spodního patra trpasličího červeného dolu v Bracada Desert. Na konci klikněte na stroj s písty, pak máte jen hodinu na útěk ze spodního patra. Ale pozor, toto patro hlídají medúzy, které jsou imunní vůči všem druhům magie. Platí na ně pouze hrubá síla a navíc vás každou chvíli paralyzují či zkamení. Takže musíte být buď neviditelní nebo seslat na partu kouzlo Protection from Magic.

Warrior Mage -> Master Archer -> Harmondale
Nejvyšší mistr lukostřelby v zemi po vás chce, abyste mu přinesli Perfect bow (+12 5d2+12), který je nejvýznamnějším symbolem lukostřelecké profese. Najdete ho v pevnosti titánů (The Titans Stronghold) v Avlee. Pevnost obývá mnoho titánů a několik draků, což je přímo smrtelná kombinace. V pevnosti se dejte po schodech a jděte stále rovně, v místnosti s draky zahněte doleva a pak stále rovně. Na konci zahněte dvakrát vpravo a v prázdné místnosti na vás čeká truhla s lukem.

Warrior Mage -> Sniper -> Avlee
V podstatě se jedná o předchozí úkol za světlou stezku, jen zadavatel úkolu je někdo jiný.

Ranger -> Hunter -> Tuleran Forest
Snad nejjednodušší povýšení ve hře. V Avlee běžte na severozápad až k hale uvnitř hory (Hall under the Hill) a vejděte. Vevnitř je kopeček, ten obejděte dvakrát po směru hodinových ručiček. Promluvte si s králem vil a on vás povýší.

Hunter -> Ranger Lord -> Bracada Desert
Musíte zajít do Tuleran Forestu a promluvit si se starým stromem. Najdete ho na jihovýchodním ostrově. Mimo něj je ostrov osídlen živými stromy, jež všichni do jednoho zešíleli, neboť zbojníci ukradli starému stromu jeho srdce. A vašim úkolem bude přinést mu ho zpátky. Srdce je ukryto v Mercenary Guild Tatalii na severu země. Z hlavní místnosti se dejte vpravo a projděte hned prvními dveřmi. V místnosti je naproti dveřím tajná chodba vedoucí k bedně se srdcem. Po té co starému stromu vrátíte srdce, všechny šílené stromy se stanou opět přátelskými.

Hunter -> Bounty Hunter -> Tuleran Forest
Úkol je velice prostý, musíte získat na odměnách deset tisíc zlatých. Navštěvujte starosty (Townhall) a lovte. V Celeste a v Pitu je nejlepší nabídka.

Thief -> Rogue -> stoky v Erathii
Král zlodějů vás požádá o vázu lorda Markhama. Jeho sídlo naleznete v Erathii. Úkol to není příliš těžký, váza je totiž nad krbem hned v druhé místnosti vlevo od vstupních dveří.

Rogue -> Spy -> stoky v Erathii
Jděte do hlídací věže (Watchtower 6) v Deyja. Dojděte k prvnímu výtahu a sjeďte dolů, druhým výtahem pak nahoru. Otočte se na jih a vysunujte tlačítkem mosty tak dlouho, dokud nevysunete i ten na jih. Přejděte jej a v místnosti na pravé straně je páčka spouštějící závaží.

Rogue -> Assassin -> Deyja
Musíte zabít lady Carmine a jako důkaz přinést trofej. Lady najdete v Celeste na nádvoří před hradem Lambent.

Cleric -> Priest -> Deyja
Vypravte se do Tatalie na ostrov s kovářem a zbrojířem a vejděte do Tidewater Caverns. Jeskyně byla po staletí domovem pirátů a nyní zde žijí zloději. Avšak po pirátech zde zůstala jejich loď i s veškerými poklady. Projděte jeskyní až na její konec, kde jsou schody vedoucí do vnitřku lodi. Vyjděte až na horní palubu a z ní sejděte druhými schody do podpalubí. Otočte se o 180 stupňů a jděte na druhou stranu podpalubí. U díry v podlaze je tajná místnost a v ní truhla s mapou ukazující cestu k dávno zapomenutému ostrovu Evenmorn. Od této chvíle bude každou neděli z Tatalie a Erathie a každé úterý z Bracada Desert odjíždět loď na Evenmorn Island.

Priest -> Priest of Light -> Celeste
Priest -> Priest of Dark -> Deyja
V obou případech musíte zničit oltář, liší se pouze chrámem. V prvním případě se jedná o oltář v Temple of the Moon a v druhém zase v Grand Temple of the Sun. Oba jsou na ostrově Evenmorn.

Druid -> Great Druid -> Tuleran Forest
Povýšení si vysloužíte pomodlením u tří oltářů. Jeden naleznete v Tatalii, druhý v Avlee a poslední na strově Evenmorn.

Great Druid -> Arch Druid -> Tuleran Forest
Toto je časově poněkud náročnější úkol, neboť musíte najít pozůstatky zesnulého trpasličího krále a ty pak přenést na pohřebiště trpasličích králů. Pozůstatky se nacházejí v Nighon Tunnels, do kterých se dostanete přes tunely pod kamenným městem (Stone City). V tunelech Nighonu se řiďte pravidlem pravé ruky a v pravém horním rohu mapy najdete i pozůstatky krále. S nimi opusťte trpasličí město a vydejte se na pohřebiště. V Barrow Downs jsou celkem tři vstupy do bludiště Barrow. Toto bludiště je rozděleno do patnácti malých dungeonů. Na začátku patra je kamenná deska s římskými číslicemi. Uprostřed je aktuální číslo dungeonu, kolem něj jsou umístěna čísla těch dungeonů, do kterých se dá z daného dostat. Pákami nastavujete, do kterých lze vstoupit (viz tabulka). Nejdříve však musíte desky odemknout.

Číslo patra

Levý horní východ

Levý spodní východ

Pravý horní východ

Pravý dolní východ

I

XI

VI

V

XV

II

XI

XII

XIV

V

III

XII

VIII

X

II

IV

pohřebiště

XV

XII

III

V

II

I

IX

XII

VI

XIII

pohřebiště

XI

I

VII

IX

X

ven

ven

VIII

XIV

III

XV

XIII

IX

V

VII

ven

ven

X

VII

III

ven

ven

XI

II

XIII

I

VI

XII

XIV

IV

V

III

XIII

XI

II

VIII

VI

XIV

VIII

XV

II

XII

XV

VIII

XIV

IV

I

Great Druid -> Warlock -> Nighon
Zadavateli Toru Anwymu musíte přinést dračí vejce ze země titánů (Land of the Giants). Draci mají v severozápadním pohoří dvě doupata. Vejce najdete hned v tom prvním. Po splnění úkolu získáte malé dráče jako nehrající postavu. To každému Warlockovi v partě dává ke kouzelnickým dovednostem bonus +3 a také jim regeneruje manu.

Sorcerer -> Wizard -> Bracada Desert
Zkouška spočívá v sestavení vlastního golema ze šesti částí. Jedna je v bedně v Bracada Desert u dvou spojených věží nad stájemi. Druhá je na jihozápadě v Barrow Downs, třetí na ostrůvku v Avlee a čtvrtá na dalším ostrůvku v Tatalii. Poslední dvě části jsou ukryty v Deyja, jedna na severozápadním útesu a druhá na severovýchodním útesu. Jakmile najdete jakoukoliv část, klikněte na golema a odešlete ji Thomasi Greyovi. Poté, co mu odešlete všechny části, vraťte se k němu pro povýšení.

Wizard -> Archmage -> Bracada Desert
Již celá staletí arcimágové nemohou plně dokončit svůj výcvik v magii světla, neboť kouzlo Divine Intervention je ztraceno. A vy jste poslední nadějí desítky velmistrů světlé magie. Kouzlo je ukryto v zóně Breeding Pitu (vchod je na západě od vchodu do Pitu). Z hlavní místnosti se dejte tajnou chodbou doleva a jděte stále doleva. Na konci bludiště stiskněte tlačítko a na zpáteční cestě se opět řiďte pravidlem levé ruky, dokud nedorazíte k bedně, v níž je kouzlo ukryto.

Wizard -> Lich -> The Pit
Aby váš kouzelník mohl povýšit na liche, musí projít tajemným rituálem. K tomu potřebuje vlastní Jar (nejedná se o mycí prostředek na nádobí), do kterého bude uložena jeho fyzická i duševní síla. K získání předmětu postupujte jako v úkolu Walls of the Mist.

Monk -> Initiate -> Harmondale
V pohřebišti trpasličích králů v Barrow Downs (viz povýšení Great Druid -> Arch Druid) je studna. Klikněte na ni, načež se telepaticky spojíte s Bartholomewem, jenž vás povýší.

Initiate -> Master -> Harmondale
Řád Baa, který jste tak úspěšně v šestém díle M& M zničili, se opět vzmáhá. V Avlee si řád vystavěl nový chrám a vašim úkolem je zabít představeného řádu (High Priest of Baa).

Initiate -> Ninja -> The Pit
Tento úkol je velmi zapeklitý a musím se ke své vlastní hanbě přiznat, že se mi jej vyřešit nepodařilo. Od zadavatele dostanete šifru. Klíčem k rozluštění je třetí slovo prvního odstavce ve svitku Waves. Ten najdete v knihovně ve škole kouzelníků (School of Sorcerer) v Bracada Desert. Ve škole jděte do místnosti vpravo a ve skříni je páčka otvírající dveře do dalších prostor školy, kde se nachází také knihovna. Ale nic víc než získat Scroll of Waves se mi nepodařilo.

Toto byl poslední důležitý úkol, se kterým se ve hře můžete setkat, nicméně narazíte i na další úkoly. Ty jsou ovšem jen okrajové, ale na druhou stranu jsou významnými zdroji vašich příjmů. Těmto úkolům i dalším možným zádrhelům se budu dále věnovat jen formou otázek a odpovědí.

Kde najdu všechny tři obrazy?
Jeden je v Haunted Mansion (Barrow Downs) a zbylé dva na hradě Gryphonheart (Erathie).

Kde se nacházejí všechny tři sošky?
Jedna je v bludišti (The Maze) v Nighonu, druhá v Chrámu měsíce a poslední v Chrámu slunce (oba na ostrově Evenmorn).

Co mám ve Faerie Mound dělat s klíčem od krále vil?
V místnosti s velkým stromem je blízko dveří dobře schovaný pohyblivý panel. Hledejte ho pomocí mezerníku, najdete ho tak rychleji.

Proč se nemohu dostat do lokace Celeste a The Pit?
Do těchto dvou měst se můžete dostat až poté, co vyberete nového soudce.

Kde sídlí všichni učitelé dovednosti Ancient Weapons?
Pokud jste si vybrali cestu dobra, tak Expert a Master sídlí v domech, kde vám zadali jeden ze čtyř úkolů před úkolem Xenofex. Grand pak sídlí v trůnním sále v Celeste. U černé stezky je tomu podobně.

Ve kterých lokacích jsou obelisky a hospody?
Harmondale, Erathie, Tuleran Forest, Avlee, Tatalie, Deyja, The Pit, Celeste, Land of the Giants, Barrow Downs, Bracada Desert, Stone City, Evenmorn Island a Nighon. Hospody jsou pak ve všech lokacích kromě země titánů.

Kde se po zapsání všech obelisků objeví poklad?
Poklad se objeví každou půlnoc v jižním kamenném kruhu na ostrově Evenmorn.

Jak se dostanu do Nighonu?
Tunely pod Stone City navazují na Nighon Tunnels a ty pak následně na tunely Thunderfist Mountain. V Nighonu vás pak vyučí ve vodní magii na mistra a poté se sem dostanete již pomocí teleportu.

Jak se dostanu do země titánů?
Jedna odbočka v tunelech Thunderfist Mountain vede do tunelů Eeofol, které končí v zemi titánů. Poté se sem již dostanete buď pomocí kouzla Lloyd´s of Beacon nebo teleportem, který se nachází kousek od domu soudce v Harmondaleu.

Jak získám světlou magii?
Nejdříve se musíte stát arcimágem a knězem světla, pak ještě musíte splnit úkol Walls of the Mist. Pak vás ji naučí v každé gildě světla.

Jak získám černou magii?
Podobným způsobem jako v případě světlé magie. Musíte být lichem a knězem temna a mít splněný úkol Breeding Zone. Pak vás ji naučí v každé gildě temna.

Kde jsou všechny Paramount guilds?
Paramount guild ohně (fire) je v Nighonu, větru (air) v Celeste, vody (water) na ostrově Evenmorn, země (earth) v Pitu, duše (spirit) v Erathii, mysli (mind) a těla (body) v Avlee, světla (light) v Celeste a temna (dark) v Pitu.


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si letos můžete zahrát

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si let…

Mobilní hry se v dnešní době vyrovnají mnoha počítačovým i konzolovým kouskům. Jaký si ale vybrat? Tady jsou naše tipy na nejlepší hry pro mobily.

25.  11.  2020 | |19 N/A
Ladislav Novák
Nejlepší hryTémaMobily
Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Steamu a Black Friday

Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Stea…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

27.  11.  2020 | |1 N/A
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce
Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahrát. Playstation, Xbox i Switch

Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahr…

12 her, které vám nesmí uniknout, pokud hrajete na herních konzolích. Našli jsme nejzajímavější pecky pro Playstation, Xbox i Switch.

19.  11.  2020 | |6 N/A
Martin Nahodil
Konzole