Petice za novou redakci SCORE pod lupou

Včerejší rozhovor s iniciátory petice proti stávající redakci časopisu SCORE, vnesl do zákulisí této akce více světla a je nesporným faktem, že motivace obou dvou iniciátorů, tedy Aloise Chumchala a Lukáše Kutnera, je dle jejich slov velká. Dnes se na celou věc podívám podrobněji a pokusíme se zodpovědět otázky, které jsou v danou chvíli nejvýznamnější.
Včerejší rozhovor s iniciátory petice proti stávající redakci časopisu SCORE, vnesl do zákulisí této akce více světla a je nesporným faktem, že motivace obou dvou iniciátorů, tedy Aloise Chumchala a Lukáše Kutnera, je dle jejich slov velká. Dnes se na celou věc podívám podrobněji a pokusíme se zodpovědět otázky, které jsou v danou chvíli nejvýznamnější.

Rozeberme si spolu nejdříve jednotlivé požadavky, které jsou v petici zmíněny:

  • Okamžité odstoupení Tomáše Zvelebila z pozice šéfredaktora.
  • Na uvolněné místo dosadit někoho zkušeného, kompetentního a spolehlivého.
  • Znovuzavedení SCORE bez CD.
  • Nábor nových členů redakce, přefiltrování stávajících (což je věc, se kterou zajisté bude nový šéfredaktor souhlasit).
  • Nastolení pořádku ve SCORE a zavedení férovosti vůči jeho čtenářům. Konec podrazům, vytáčkám a lžím.
Situace, ve které se v současnosti časopis SCORE nachází, není příliš záviděníhodná. Obrovská komunita hráčů, kteří se ke hrám dostali v raných ročnících tohoto časopisu, je stále obrovská, dlužno však podotknout, že právě tito pamětníci jsou v boji proti stávající redakci nejvíce aktivní. Trh, který byl dříve rozdělen mezi SCORE, rodící se LEVEL, dosluhující Excalibur a jiné nepříliš zajímavé časopisy, se již značně změnil a pozice, kterou časopis SCORE zaujímal před třemi lety, je již pouhou vzpomínkou. V současnosti je nejčtenějším tištěným časopisem o počítačových hrách časopis LEVEL, působení Excaliburu bylo pozastaveno (kdoví, na jak dlouho… letos se určitě nic neplánuje) a do původní trojky vstoupil vcelku mladý, přesto však vyspělý, časopis Gamestar.

Dávat současnou pozici SCORE na vinu pouze Tomášovi Zvelebilovi není určitě fér. Své sehrálo spousta jiných událostí a faktů, ať už se jednalo o „palácový převrat“ a opětovný návrat Andreje Anastasova na post šéfredaktora SCORE nebo poněkud sporná postava Robinsona mladšího.

Kde to pajdá…
Jak jsem již zmínil ve včerejším rozhovoru, celá petice mi svou podstatou velice důvěrně připomíná nedávnou akci „Děkujeme, odejděte“ – tedy okamžitá změna všeho stávajícího, kdy hlavním mottem je věta „cokoliv je lepší než to, jak to je nyní“. Osobně nejsem příznivcem takto nekoncepčních změn – jednak není nikde zaručeno, že nový nástupce bude lepší, zadruhé je třeba vzít v potaz i skutečnost, že nový nástupce se bude muset ještě hodně naučit, než dosáhne jistoty v rutinních úkonech. A teprve po zvládnutí všech těchto prvků se naskytne prostor pro kreativitu a radikální změny. Není to nemožné, minimálně však velmi složité. Takže poznatek číslo jedna – nemyslím si, že by se radikální změnou šéfredaktora situace vyřešila. Pojďme ale dál.

Druhým bodem petice je nalezení nového, zkušeného, kompetentního a spolehlivého šéfredaktora. Opět mi není zcela jasné, odkud se má nový šéfredaktor rekrutovat, případně s jakými eventualitami lze počítat v podobných případech. Podmínkou nalezení nového šéfredaktora je odvolání stávajícího, což je minimálně zajímavá situace – podívejme se tedy na situaci z obou stran barikády. Pokud budu reprezentovat skupinu nespokojených čtenářů, neopomenu zmínit optické myši a předplatné, opožděné vydání časopisu, číslo na velice nekvalitním papíře a jiné excesy, jichž se redakce SCORE vůči svým čtenářům údajně dopustila (to, zda se skutečně dopustila či nikoliv, si tento článek neklade za cíl, buďme tedy objektivní). A pochopitelně – k dobru přidám i jedno ze starších čísel, která byla naplněna humornými až úchylnými recenzemi psanými s vtipem a velkou představivostí. Pokud budu opravdu vystupovat jako člen této „protestující“ skupiny, bude pro mě nejspíše odvolání šéfredaktora velmi vítané – nezajímá mě totiž horizont dalších událostí – o časopis více, o časopis méně.

S novými členy redakce je situace podobná jako se šéfredaktorem – opět mohou vyhovovat, ale také nemusí. Nikde není ona jistota, že budou právě oni ti ideální kandidáti. Bude se snad petice v případě nešťastného výběru opakovat později? Na lidech stojí týmová práce a bez týmové práce nebude nikdy časopis dokonalý – vždy to budou jen individuality vedle sebe.

Třetí bod petice je věnován zavedení prodeje SCORE bez CD. V současnosti je SCORE v prodeji pouze jako verze se zataveným CD. Je to zajímavý impuls – navíc vyvrací skutečnost, že by časopis prodávala pouze hra na cover CD. I přesto je však v současnosti zcela zřejmé, že časopisy bez CD s plnou hrou nemají příliš na růžích ustláno. Z hlediska redaktora se v případě přiložených CD jedná o subjektivní degradaci kvality odvedené práce, z hlediska čtenáře o hru za rozumný peníz, kdy obsah časopisu ustupuje do pozadí. To není dobře.

Podívejme se nyní na celou situaci z hlediska vydavatele a majitele časopisu. Po původním Art Consulting převzala ochranná i finanční křídla nad celým projektem společnosti Omega Publishing. Do jaké míry je pro vydavatele relevantní arch s určitým počtem podpisů požadujících odstoupení šéfredaktora? Vše záleží na okolnostech – prodejnost nákladu, remitenda, inzertní příjmy a kvalita časopisu. To všechno (snad až na kvalitu) jsou poměrně exaktně měřitelné hodnoty, které jasně vypovídají o tom, jak moc je časopis úspěšný. Pro investora (resp. vydavatele) je podstatné jediné – zda je projekt výdělečný či nikoliv. Množství podpisů je posléze třeba zkonfrontovat s těmito všemi údaji a rozhodnout se, na kterou stranu se přidat – zda na stranu šéfredaktora nebo revoltujícího (přesto však pro vydavatelství ziskového) lidu. V záloze je mnoho dotazů, které si vydavatel musí položit, než se rozhodne odvolat šéfredaktora: Kdo bude dělat časopis v mezivládí? Bude nový adept schopen ihned vykonávat svůj post (myšleno, zda bude mít dostatečné schopnosti)? Nerozvrátím odvoláním šéfredaktora stabilitu časopisu? A tak podobně…

Svůj podíl má na všem také množství podpisů. Ten po jednom dni, kdy je adresa na stránky známá, obsahuje necelou stovku podpisů. Ačkoliv petiční zákon nevyžaduje rodné číslo, mnozí účastníci petice se mohou bát zneužití údajů (povinné informace jsou jméno, příjmení, bydliště a email – bydliště slouží jako prvek k identifikaci unikátních subjektů) nebo obecně svěřování citlivých informací někomu jinému – a petici tudíž nevyplnit. Obzvláště ožehavá je tato situace v případě herní komunity, která vše bere… „herně“, s nadsázkou a volně. Pokud má akce dle slov iniciátorů trvat minimálně dva týdny, dá se na závěru předpokládat při zachování lineárního růstu přibližně 1500 podpisů. Z hlediska počtu čtenářů SCORE, kterých je 60000, se jedná o pouhá 2,5 procenta čtenářské obce. Nyní nastává otázka, zda se bude vydavatel těmito údaji zabývat. Pokud bude více než polovina těchto lidí opravdu nakvašená na kvalitu SCORE, stačilo by to, nesmíme však zapomenout na okolnosti a také skutečnost, že mnozí čtenáři se přidají k petici jen aby byla legrace.

Jak to vidím já…
Hlasy, které proklínají současnou redakci SCORE za stav, ve kterém se celý časopis nachází, jsou velmi hlasité, přesto se v drtivé většině případů jedná o „starousedlíky“, kteří by si nejvíce přáli opět původní redakci – Andreje Anastasova a Jana Eislera (ten se na SCORE stále ještě autorsky podílí, ovšem ryze okrajově). To není z několika důvodů možné – jednak mezitím změnilo SCORE majitele, druhak nepředpokládám, že by se Andrej rozhodl vzdát pozice, kterou v současnosti zastává a za třetí je už jiná doba – čtenáři v mnohém dospěli a dívají se na svět jinak, přestože jsou zatím mladí (myšleno služebně, nikoliv civilně).

Myslím si, že petice skončí v prachu. Nedomnívám se, že by byl nápor pobouřených čtenářů tak velký, aby to znamenalo pro vydavatele opravdu tak velký impuls, který by vedl k odvolání Tomáše Zvelebila z funkce šéfredaktora SCORE. Je docela dobře možné, že tato akce povede k interní konsolidaci redakce a objektivnímu zhodnocení plusů a mínusů za vzniku důkladného battleplanu. Je možné, že budou škrty na prémiích redakce, to vše se dá předpokládat, ale nedomnívám se, že bude výsledkem odstoupení šéfredaktora. A výsledek? Vlk se nažere (kvalita se zlepší) a koza zůstane celá (Tomáš Zvelebil zůstane na postu šéfredaktora SCORE).

A jak se na celou situaci díváte vy? Přidáte se k redakci nebo protestantům? Jaké máte pro své rozhodnutí důvody?

Diskuze (20) Další článek: Petice za novou redakci SCORE

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,