Příručka tápajícího mudaře

Pro všechny, jež zaujaly MUDy (viz článek Multi User Dungeons) ale nevědí si rady, je tady souhrn nejdůležitějších informací a rad. Snažil jsem se o to, aby údaje zde uvedené byly „kompatibilní“ s většinou populárních MUDů a použitelné i pro úplné začátečníky. Na případné odlišnosti v ovládání nějakého konkrétního MUDu upozorním v textu.
Pro začátek doporučuji zvolit si MUD z menším počtem hráčů. Hra je pak mnohem přehlednější. Volte proto MUD, který průměrně hraje asi 5 hráčů. Dobré také je, když je ve hře někdo na vysoké úrovni, který (většinou) ochotně pomůže a poradí.

Abyste se připojili ke hře potřebujete telnet. Postup popíši na standardním telnetu dodávaným s Windows. Spustěte telnet (Není v nabídce start, takže to udělejte pomocí příkazového řádku nebo pomocí Start/Spustit.). V menu Terminal/Preferences zaškrtněte local echo a buffer size nastavte na 100. V menu connect klikněte na remote system. Vyplňte údaje host name a port dle vámi zvoleného MUDu (třeba host: brutus.troja.mff.cuni.cz port:4444). Klikněte na ok. Pokud jste zadali vše správně objeví se logo MUDu a server vás vyzve abyste vložili jméno své postavy. Zadejte jméno, které jste si zvolili. Pokud po vás bude vyžadováno heslo znamená to, že v MUDu již existuje postava s tímto jménem- musíte si zvolit jiné (odpojte se a opakujte postup s jiným jménem). Nyní se vás server zeptá, jestli jste zadali jméno správně. Dále si zvolte nějaké netriviální, alespoň šest znaků dlouhé heslo a pro kontrolu ho zopakujte. Zvolte rasu a povolání (v některých MUDech není volba rasy). Pro začátečníka je nejvhodnější volbou asi válečník (warrior). Jistě vás potěší, že toto všechno budete absolvovat pouze jednou. Při příštím přihlášení napíšete pouze své jméno a heslo. Nyní se dostanete do základního menu. Důležité položky jsou 1- vstoupení do hry a 0-konec hry.

Nyní už můžete začít hru. V drtivé většině MUDů je (z historických důvodů) startovní místností Temple of Midgaard. Neděste se všech nápisů jež se vám neustále objevují na obrazovce. Většinu z nich nyní se vůbec nemusíte číst a postupem času budete zkušeným okem lovit vše podstatné. Zadejte příkaz look. Tento příkaz, pokud je zadán bez parametru, vypíše název místnosti, její popis, seznam nepřátel, a předmětů. Nyní zadejte příkaz prompt all (v některých MUDech je třeba zadat display 1). Nyní po každém stisku enter uvidíte svůj aktuální a maximální počet hitpoints(HP), manapoints(MP) a movepoints(MV) a případně i počet zlata(Gold) a zkušenost potřebnou k dosažení další úrovně(Needed). Zadejte auto exit. Tento příkaz zaručí, že vždy pod popisem místnosti se zobrazí seznam možných východů. Pokud máte telnet, který podporuje ANSI barvy zadejte color complete. Nyní budou všechny výpisy barevně odlišeny.

Veledůležitým příkazem je help. Pokud ho použijete bez parametru vypíše seznam nejdůležitějších příkazů. Pokud zadáte help <jméno příkazu> zobrazí se vám nápověda týkající se tohoto příkazu. Posledně použitý příkaz zopakujete příkazem !.

Zde uvedu seznam základních příkazu pro pohyb a manipulaci s předměty (Příkazy lze zadávat i pomocí zkratek. Například místo north lze použít n .).

North,south,east,west,up, down Pohyb do všech světových stran, nahoru a dolů. Po tomto příkazu se automaticky provede look.
Look <směr> Zobrazí zkrácený popis místnosti v daném směru.
Inventory Zobrazí seznam věci ve vašem batohu.
Equip Zobrazí předměty, které zrovna používáte nebo které máte oblečené.
Get <jméno> Zvedni předmět <jméno>.
Get all Vezmi všechny předměty z místnosti.
Drop <jméno> Polož předmět <jméno>. Předmět musí být ve vašem batohu. Nelze položit věc, kterou máte oblečenou.
Wear <jméno> Oblékni předmět <jméno>. Předmět musí být ve vašem batohu. Nelze obléct předmět přímo ze země.
Wear all Oblékni vše z batohu.
Wield <jméno> Použij <jméno> jako zbraň. Předmět musí být ve vašem batohu. Nelze použít předmět přímo ze země.
Hold <jméno> Použij <jméno> jako světlo. Rozsvítí se automaticky. Většina předmětů tohoto typu funguje jenom omezenou dobu. Předmět musí být ve vašem batohu. Nelze použít předmět přímo ze země.
Eat <jméno> Sněz <jméno>.
Drink <jméno> Vypij část (počet dávek záleží na velikosti předmětu) tekutiny z nádoby.
Fill <jméno1> from <jméno2> Naplní nádobu <jméno1> z nádoby <jméno2>. Např. fill bottle from fountain naplní láhev vodou z fontány.
Look <jméno> Zobrazí popis předmětu nebo příšery.
Open <jméno> Otevře <jméno>. Většinou se používá pro otevírání dveří (open door, open grate) atd.
Close <jméno> Zavře <jméno>.
Unlock <jméno> Odemkne <jméno>.

Orientace ve spletité síti místnosti a dobrá znalost topologie navštěvovaných míst je velmi důležitá. Velmi nápomocné jsou proto mapy. Způsob jejich zobrazení se bohužel liší MUD od MUDu. Zkuste příkazy help midgaard, help map nebo look map. Zorientujte se na mapě a zajděte do Bakery (na většině MUDů je cesta: s,s,w,n). Zde si můžete nakoupit jídlo. Nyní uvedu příkazy pro nákup a prodej předmětů.

Gold Vypíše kolik máte zlata.
List Vypíše seznam věcí, které zde lze nakoupit.
Buy <jméno> Koupí předmět <jméno>.
Value <jméno> Zobrazí počet zlata jež je vám ochoten nabídnout za předmět.
Sell <jméno> Prodá předmět <jméno>. Ne všechny předměty lze prodat všude a občas prodavač nemá dostatek peněz.
Následující příkazy lze použít pouze v místnosti, kde je předmět Automatic teller machine (Temple of Midgaard) nebo vlastníte-li cashcard, kterou lze zakoupit v Grocery.
Deposit <počet> Uloží <počet> zlata do banky.
Balance Zobrazí stav vašeho účtu.
Withdraw <počet> Vybere <počet> zlata z banky.

Nyní můžete obejít další obchody a nakoupit vše potřebné. Pokud nemáte zbraň (na většině MUDů máte na začátku už nějaké vybavení) kupte třeba warhammer (Weaponsmith). Kupte také nádobu na vodu (Wally’s World of Water). Pokud vám ještě zůstalo zlato můžete nakoupit i nějaké brnění (Armory) a v Magic shop kouzelné svitky. Zajděte se také kouknout do Donations. Je to místnost v niž hráči odkládají předměty, které už nepotřebují. Pomocí příkazu donate <jméno>; můžete z libovolné místnosti přenést do Donate předmět, a poskytnout ho tak spoluhráčům. Lokalizujte svou gildu (Na mapě je vyznačena pouze vstupní místnost gildy. Vy však musíte dojít až do místnosti, kde stojí guildmaster). Je to místo, kde se trénují dovednosti vašeho povolání (některé budou popsány dále). Pokaždé když postoupíte na vyšší úroveň dostanete několik tréninkových bodů (practice points), kterými se v gildě platí.

Practice Vypíše seznam dovedností, kterým se můžete učit a na kolik už je umíte kolik trénink stojí.
Practice <jméno> Trénuje dovednost <jméno>
Advance (Tento příkaz existuje jen na některých MUDech, kde postup na vyšší úroveň není automatický.) Pokud máte dostatek zkušenosti postoupíte na vyšší úroveň.
Score Vypíše informace o vaší postavě.

Nyní je vhodné navázat komunikaci s jinými hráči. Většina vám pomůže pokud je poprosíte musíte si však zvyknout na zvláštní „hantýrku“ již hráči používají a taky byste neměli být příliš otravní. Na zahraničních MUDech používejte jazyk země ve které je MUD provozován. Obzvláště obyvatelé Spojených Států Amerických (ehm) nemají rádi pokud se jim při hře začne bavit mezi sebou 10 lidí česky.

Who Vypíše seznam hráčů, jejich úroveň, rasu a povolání.
Whois <jméno> Vypíše základní informace o postavě <jméno>.
Say <text> Vaše postava řekne <text>. Uslyší to všichni v místnosti.
Tell <jméno> <text> Vaše postava řekne hráči <jméno> <text>.
Gossip <text> Vaše postava vykřikne <text>. Uslyší to všichni hráči. Používejte zřídka a pouze pro oznámení které je určeno skutečně všem.

Nyní už jste připravení začít opravdu hrát. Vydejte se sbírat vybavení a zkušeností. Pro začátečníky je určená Newbie zóna. Vydejte se z Temple of Midgaard na sever a sledujte odbočky na východ. Bez váhaní vkročte. Nejsou zde žádná nebezpečná místa a příšery jsou slabost sama. Ničeho se nebojte a vrhněte se do boje. Nejdříve zkuste zabít Creepy cravler, pak Newbie monster a Clueless newbie. Na vyšších úrovních pak Annoying newbie, Talkative newbie. Smart newbie, Zombie a Minotaur jsou poněkud silnější. Je zde také několik zamčených dveří na kterých si můžete vyzkoušet příkazy open, close a unlock. V jedné z místnosti jsou zde dvoje dveře ze stejným jménem. K jejich otevření musíte pak použít příkaz open <jméno> <směr>; jinak budete vždy otevírat dveře na severu.

Consider <jméno> Porovná vaší schopnost boje s příšerou <jméno>.
Kill <jméno> Zaútočí na příšeru <jméno>.
Assasin <jméno> Zaútočí na hráče <jméno>. Nedoporučuji.
Flee Útěk z boje.
Wimpy <číslo> Pokud vaše zdraví(HP) klesne během boje pod hodnotu <číslo> pokusí se vaše postava automaticky utéct. Doporučuji nastavit na zhruba třetinu HP.

Pokud jste během boje raněni budete postupně regenerovat. Pokud si však sednete nebo lehnete bude regenerace probíhat rychleji. Pokud na vás však někdo zaútočí když spíte bude mít velký bonus k útoku. Pamatujte také, že pokud jste hladoví nebo žízniví vaše regenerace se téměř zastaví.

Sit Sedne si. Regenerace *2
Sleep Usne. Regenerace *4
Wake Probudí se.
Stand Vstane

Další skupina příkazu umožňuje hráčům spojování do skupin a výpomoc při soubojích. Pokud se setkáte s někým na podobné úrovni pokuste se domluvit na založení skupiny (ve dvou se to vždy lépe táhne). Členové skupiny se dělí o získané zkušeností a zlato. Nejčastěji se spojují postavy z rozdílným povoláním. Typicky válečník a klerik – válečník bojuje a klerik ho uzdravuje a podporuje kouzly.

Follow <jméno> Budete následovat hráče <jméno>. Zároveň ho tímto volíte vůdcem skupiny.
Follow self Přestanete následovat hráče.
Group <jméno> Pokud vás někdo následuje můžete ho připojit do skupiny.
Group all Připojí všechny vaše následovníky do skupiny.
Ungroup Rozváže skupinu.
Assist <jméno> Připojí se k boji na straně hráče <jméno>.

Některá povolání (magic user, cleric...) mají schopnost kouzlit (každé povolání má svá kouzla). Toto se provádí příkazem cast ‘<jméno kouzla>’ <cíl/parametr>. Např. cast ‘cure light’ gonzo sešle slabé uzdravovací kouzlo na hráče gonzo. Uvedu zde přehled několika základních kouzel. Seslání každého kouzla stojí určitý počet many (MP).

Cast ‘armor’ Posílí vaší obranyschopnost.
Cast ‘cure light’ <cíl> Slabé uzdravovací kouzlo. Pokud neuvedete cíl předpokládá se implicitně že kouzlíte sám na sebe.
Cast ‘bless’ Požehnání od boha/bohů. Pomáhá při boji.
Cast ‘create food’ Vytvoří jídlo.
Cast ‘create water’ <jméno nádoby> Vytvoří vodu do nádoby.
Cast ‘magic missile‘ <cíl> Slabé útočné kouzlo.
Cast ‘chill touch’ <cíl> Slabé útočné kouzlo.

Další věcí o které bych vás rad informoval jsou aliasy. Jsou velice užitečné a při správném použití velmi ulehčují hru. Alias se definuje příkazem alias <jméno> <zastupovaný řetězec>. Např. alias df drink fountain vytvoříte alias a kdykoli se budete chtít napít z fontány stačí zadat příkaz df. Alias dokáže také zastoupit znaky $* řetězcem. Vytvořte např. alias mm cast ‘magic missile’ *$. Pokud nyní chcete seslat magic missile na newbie monster stačí zadat mm monster. Další věcí kterou alias dokáže je spojování několika příkazů pomocí středníku. Např. alias ws wake;stand.

Dále uvedu příkazy pro „technické“ ovládání hry. Pro jejich použití je nutné znát do které skupiny se řadí váš MUD. Existují tři různé přístupy k tomu jak můžete opustit hru.

  • MUD se striktními pravidly – Opustit hru je možné pouze na přesně určených místech (z Temple of Midgaard na jih, východ, nahoru) a za uchování předmětů se platí (skeeve).

  • Střední cesta – Stejné jako 1. ale za uschování předmětů se neplatí (murphy).

  • Benevolentní MUD – Hru můžete opustit kdekoliv, neplatí se nic (brutus).
V závislosti na tom do které skupiny spadá váš MUD pracují následující příkazy odlišně.

Rent 1 Lze pouze u recepcionisty. Opustíte hru. Každý den vám bude účtováno úschovné. Pokud vám zlato klesne na nulu přijdete o předměty.
2 Lze pouze u recepcionisty. Opustíte hru.
3 Není
Quit 1 Opustíte hru. Vaše předměty spadnou na zem.
2 Opustíte hru. Vaše předměty spadnou na zem.
3 Opustíte hru. Při příštím přihlášení se objevíte na stejném místě.

Teď uvedu několik základních dovedností. Každé povolání má vlastní dovednosti ale jelikož se jejich přiřazení na MUDech liší nebudu jej uvádět. Pamatujte, že kouzlo je také dovedností. Seznam základních kouzel byl uveden výše.

Kick Útočná dovednost. Pomocí příkazu kick <jméno> kopnete příšeru. Stoji to dost pohybových bodů.
Bash Podobné do kick. Shodí nepřítele na zem – nemůže na chvíli útočit a vy máte bonus k útoku. Pokud se vám ale nepovede spadnete na zem vy.
Double hit Dva útoky za kolo.
Pick lock Páčení zámků
Backstab Zákeřný útok zezadu. Příšera o vás však nesmí vědět- musíte se k ní připlížit (Skill sneak).
Parry Umožní vám vyhýbat se útokům.
Forge Umožní vám vylepšit si zbraň.
Meditation Zrychlí regeneraci many.

Nyní k těm méně příjemným věcem. Museli byste být maximálně opatrní a mít hodně štěstí aby vás občas někdo/něco nezabilo. To je velmi nepříjemné protože z vás spadnou všechny předměty a přijdete o zkušenost. Můžete se však znova připojit ke hře. Objevíte se v počáteční místnosti. Další nepříjemností jsou pasti (Detah trap/DT). Jsou to místnosti ve kterých vás čeká jistá smrt (propast, spadne na vás balvan...). Nebojte se však. Pasti jsou dobře značené a pokud čtete popisy místnosti určitě se jim vyhnete. A taky jich je velmi málo. Hrozí ovšem že do pasti spadnete tak, že utečete z boje (flee) zrovna do pasti. Pád do pasti je velmi nepříjemný protože přijdete o předměty. Další „lahůdkou“ je otrava a nemoci, kterými vás můžou nakazit některé příšery. Jediná rada je rychle utíkat do města a někoho požádat aby vás vyléčil.

Nyní už máte dostatek informaci abyste se ve hře „chytli“. O spoustě věcí jsem se nezmínil (aukce, questy, player killing/arena, svitky, lektvary a mnoho dalších), spousta příkazů zůstala nepopsána nebo byla popsána neúplně (pokud chcete mít představu kolik jich je celkem zadejte příkaz commands) ale věřím že po chvíli hraní na všechno sami přijdete či okoukáte od jiných. Neuvedl jsem také seznam dobrého vybavení protože se na každém MUDu liší. Snažil jsem se pouze abyste se na začátku necítili úplně bezradně jako tomu bylo v mém případě když jsem začínal. Přejí vám hodně zkušenosti a málo pastí na vaší cestě.

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Do prodeje míří Playstation 5 s retro designem, kusů je extrémně málo

Do prodeje míří Playstation 5 s retro designem, ku…

Chcete svou konzoli s příchutí kultovní PS2? Pak si pospěšte.

5.  1.  2021 | |1 N/A
Daniel Pánek
PlayStation 5Konzole
Tipy na 7 překvapivých herních hitů, od kterých nikdo nic nečekal

Tipy na 7 překvapivých herních hitů, od kterých ni…

Od následujících her si hráči příliš neslibovali, přesto všechny dokázaly překvapit.

12.  1.  2021 | |10 N/A
Ladislav Novák
Téma
Hráči fotí zážitky z Anglie: AC Valhalla je opět grafickým skvostem

Hráči fotí zážitky z Anglie: AC Valhalla je opět g…

Jestli něco Ubisoft umí, pak jsou to pestré světy, lákající k focení.

16.  1.  2021 | |11 N/A
Daniel Pánek
Assassin's Creed ValhallaGalerie