Recenze: Tropico 2: Pirate Cove - návrat do ráje!

Piráti. Lidská stvoření nevalných mravních a společenských kvalit, se kterými se coby poddanými a spolubojovníky setkáte v druhém dílu populární budovatelské strategie Tropico. Lidé odkojení diktátorským režimem tak byli nahrazeni prostoduchými, zároveň však agresivními korzáry. Dokážete je zkrotit a zároveň se obohatit na jejich úkor? Máte jedinečnou šanci - návrat do ráje totiž právě započal.
Recenze: Tropico 2: Pirate Cove - návrat do ráje!

Platforma: PC
Typ hry: Budovatelská strategie
Minimální konfigurace: Procesor 500 MHz, 64 MB RAM, 1,8 GB na HDD, 16 MB grafická karta, DirectX 8.1, Windows 98/2000/ME/XP
Doporučená konfigurace: Procesor 2000 MHz, 256 MB RAM, 1,8 GB na HDD, 64 MB grafická karta, DirectX 9.0, Windows 98/2000/ME/XP
Testovací konfigurace: AMD Athlon 2000+, 512 MB RAM, 600 MB na HDD, 64 MB grafická karta, Windows 2000
Multiplayer: Ne
Domovská stránka: (
http://www.tropico2.com/)
Výrobce hry: Frog City (
http://www.frogcity.com/)
Distributor hry: Gathering of Developers (
http://www.gathering.com/)
Distribuce v České republice: Cenega (
http://www.cenega.cz/)

Původní strategie Tropico si ještě před svým příchodem do světových obchodů získala patřičné renomé. Lákavá to představa ujmutí se moci coby nepřemožitelný diktátor a jedinečné prostředí karibských ostrůvků, které z Tropica dělalo příjemný to cíl po dovolené toužících hráčů, to jsou hlavní příčiny úspěchu této hry. Dost však bylo světovlády a diktátorských manýrů. V druhém dílu této strategické série se totiž posuneme o několik století zpět a vyzkoušíme si, jaké je to být pirátem!

 
Karibský ostrůvek vás vítá! * Hezky provedené menu hry

Kampaň, scénáře a sandbox

Strategie se odjakživa pyšnily především plnohodnotnou kampaní, která coby stěžejní část tvořila hlavní náplň celé hry. Tropico 2: Pirate Cove tyto zavedené standardy částečně bortí - přestože kampaně jsme se opravdu dočkali, již nehraje tak podstatnou roli jako dříve. Tomu konec konců odpovídá také její příběh. Ten je veskrze prostý - coby pirátský boss a vůdce skupinky krvežíznivých hrdlořezů musíte čelit nástrahám, které vám prostý život i zákoutí povolání přináší. A že býti korzárem není žádný med, o tom vás přesvědčí nejedna z misí celé kampaně.

Chybět samozřejmě nemohou ani předpřipravené scénáře - těch je ve hře rovných deset, od svou obtížností lehounké až po ty těžšího kalibru. Našinci jistě přijde vhod také tzv. sandbox, tedy možnost přesně si navrhnout vlastní ostrov a poté se již nerušeně věnovat jeho zvelebování a zvyšování prestiže vlastního pirátského klanu. Dost však bylo matematiky a výčtu možností, jak si můžeme všech skvostů druhého dílu užívat. Pojďme se raději podívat, jak vypadá všední život pirátů i jejich vládce.

Kápo bandy pirátů

Vládnout jakékoliv skupince lidí či zvířat je úkolem pro psychicky vyspělé jedince, kteří dokáží čelit a odolat nepříjemným útokům na svou osobu. Jestliže být politikem v naší zemi je křest ohněm (jak nám naši volitelní zastupitelé vtloukají do hlavy), být velitelem partičky nenažraných, páchnoucích a nade vše po alkoholu a zabíjení toužících pirátů je pak peklem na zemi. Přestože je vaším základním úkolem starat se o prosperitu ostrova jako takového, váš život i snahu o jeho ekonomický rozmach vám budou komplikovat především poddaní, zastoupení několika různými kastami.

 
Ani pivovar v Tropicu 2 nechybí * Pohled na hezky se rozrůstající ostrůvek

Tou první jsou zajatci. Lidé, kteří byli na váš ostrov dovezeni coby potřebná pracovní síla. Nemají žádná práva, tudíž na jejich potřeby není nutné brát ohled. Přesto je dobré tuto skupinku sledovat, i ona početní převahou může natropit nemalé problémy. Mnohem větši osinou v zadku vám však budou samotní piráti. Jak jsem již naznačil, jejich hlavními životními potřebami jsou ženy, alkohol, spánek a zabíjení. A to vše jim chtě nechtě budete muset poskytnout. Dobré je tak čas od času vystavět novou hospodu, bar či sídlo kurtizán. Spokojenost vašeho pirátského poddanstva s vaší vládou vyjadřuje jako vždy tzv. indikátor štěstí. Pokud se hodnoty drží po delší dobu na nízké úrovni, je nutné až přímo nezbytné uchlácholit vaše pirátské společníky.

Zvelebování vlastního ostrůvku

Druhý díl se stejně jako jeho předchůdce nese zejména ve stylu osobního obohacení - z výdělků si tak často ukrojíte nezbytný díl pouze pro svou osobu. Zbytek peněz však budete nuceni použít k dalšímu nezbytnému úkonu a tím je zvelebování celého ostrůvku. Ekonomika vašeho státu je znovu postavena na důmyslném průmyslovém systému - důležité je tak vypěstovat dostatek potravin i získat potřebné množství rudy, tak nezbytné pro vytvoření zbraní. Všechny tyto části výrobního řetězce pak končí u vaší pirátské lodi, která je zdrojem financí. Ale nepředbíhejme, o pirátských výpravách si povíme více později.

Zastavíme se tedy u výrobního procesu. Ten je postaven dle jednoduchého klíče. Pro získání určité suroviny (příkladem budiž obilí) je tak nejprve potřeba postavit plantáže. Po nějaké době věnované pěstování této agrární plodiny se zralé klasy obilí převezou do pivovaru, odkud se již dostávají přímo k milovníkům piva a dalších druhů alkoholu. Prosté, přesné, jednoduché.

 
Podobné video vás vždy čeká po úspěšném dokončení mise * Můj dům, můj hrad!

Jak ukazuje právě tento případ, hra využívá propracovaný systém na sobě závislého zásobování. Selže-li jediný článek celého řetězce, dojde k přerušení dodávek a na několik dlouhých chvil také k pozastavení další výroby - a z toho i plynoucího přísunu financí. S rostoucím počtem obyvatel i vaší vojenské síly zastoupené piráty je tak nejen nezbytné zajistit dostatek obytných budov, hospod či vykřičených domů, ale také dolů či plantáži. Způsob řešení problematiky zisku i zpracování surovin je v Tropicu opravdu jedinečný a hodný hluboké poklony.

Černý trh či domov kurtizán

Tropico 2 samo o sobě obsahuje nespočet druhů budov. Od těch již zmiňovaných (jako jsou sídla pěstitelů obilí, tabáku, banánu či papáji) přes destilérku, výrobnu cigaret či již zmiňovaný vykřičený dům, hospodu, kasino či tavernu. Pro stavbu všech budov (s výjimkou dřevorubeckého srubu a jídelny) je nutné vlastnit tzv. "construction tent", což je jakési sídlo všech dělníků, kam se dopravují suroviny potřebné k vybudování objektů. Mezi ty základní patří samozřejmě dřevo - klády získáváte přímo od dřevorubců, odkud se ladně přesunou na pilu a následně na stavbu. Čas od času musíte do výstavby budov investovat i finančně.

Jistě zajímavý je kupříkladu černý trh. Právě zde můžete za patřičný obnos získat dostatek potravin či zbraní pro svou vojenskou loď. V nabídce budov nechybí také hotel či kostel. Své piráty můžete také vzdělávat v několika různých odvětvích, jako je mořeplavectví, šermování či navigace. V případě dostačujícího přísunu dřeva je pak dobré věnovat svou pozornost také zabezpečení ostrova - vystavět tak můžete kanóny či mnohé další symboly své moci, které zastraší i sebevědomé a po puči (nebo možná revoluci?) toužící piráty.

 
Pobřeží ostrova lemované množstvím budov * Kasino, pila a černý trh

Smitty, váš osobní rádce a pravá ruka

Možná si mnozí z vás při vzpomínce na hojně užívaný program Microsoft Word vzpomenou na sympatickou, přesto velmi otravnou sponku, která zde byla obsazena do role vašeho rádce. Něčeho podobného jsme se nyní dočkali také v podání hry Tropico 2. Vaším soukromým učitelem, asistentem a mnohdy i spasitelem bude pirát Smitty, prezentující se svou fotkou a častými radami v levém horním rohu obrazovky. Naštěstí či naneštěstí se neomezuje jen na připomínky a informace o všedním dění na ostrově. Mnohdy vám tak napoví, jakou budovu bude vhodné nechat postavit či co schází místním spoluobčanům k naprosté spokojenosti.

Nutno podotknout, že podobná nápověda je zejména z počátku velmi užitečná a nováčci ji bezpochyby ocení. S postupujícím časem je však pirát spíše nepříjemným společníkem - jeho často i hloupé připomínky, stále se opakující informace a již ohrané hlášky vám budou (stejně jako mě) trnem v patě. Ale co naplat, autoři se drželi nepsaného českého přísloví "každá rada dobrá!" - a pokud s nimi nesouhlasíte, nezbývá než použít nastavení a vychytralého pomocníka tak alespoň dočasně sprovodit ze světa.

Pirátské výpravy - loupení a vraždění

Možná by vám celý systém hry až do tohoto okamžiku až nápadně připomínal první díl. Pokud snad ano, pak vám musím dát za pravdu. Nové pokračování vychází ze zavedených standardů jedničky a tak je vzájemná podobnost jasná a pochopitelná. Přesto jsme se v oblasti ediktů a budov dočkali mnoha novinek a tou zhola největší jsou pirátské výpravy. Korzáři nemohou zůstat bez své oblíbené činnosti příliš dlouho a tak se připravte na loupení, vraždění a zajímání rukojmích.

 
Dvě z pirátských lodí * Menu hry

Jak funguje celý systém pirátských výprav? Je to prosté a velmi elegantní zároveň. Prvořadým úkolem je vybudovat loď, která jakožto dopravní prostředek plní významnou a nenahraditelnou roli. Tu je poté nutno osadit kvalitním kapitánem (toho můžete získat díky relevantnímu ediktu) a také zbytkem posádky. V neposlední řadě pak musí být loď vybavena zásobami ve formě jídla a také zbraní, které získáváte výrobou z železné rudy. Podaří-li se vám zdárně splnit všechny předcházející podmínky, již nic nebrání rozsáhlé výpravě do srdce oceánu.

Bohužel či bohudík, z pozice vládce ostrova nemáte nad následujícím děním žádnou kontrolu. Loď tak po patřičném příkazu opustí doky a vydá se vstříc nástrahám okolního světa - loupit, získávat nové pracovní síly. Vaše bohulibá činnost pirátského patrona se tak v dobách výprav omezuje na čekání na návrat lodi i její posádky a především, na výslednou kořist. Ovlivňovat však můžete cíl, který lze připravované výpravě vytýčit. Dle vaší volby tak může být plavba vypravena za účelem objevování nových končin, zisku zajatců (nových pracantů), peněžní hotovosti či také k likvidaci základen a provokaci svých pirátských kolegů a nepřátel. Samotné lodi velí v době její plavby kapitán, důležitá to postava, kterou však není lehké a především levné naverbovat do vlastních řad.

Vaši nepřátelé, edikty a skvostná hudba

Činnost pirátů jistě není chvályhodná, přesto se nehodlám pouštět do mravního rozboru hry i základních principů jejího fungování. Rukou spravedlnosti jsou zde totiž vyspělé národy evropské - Anglie, Francie a Španělsko. V mnoha případech je však některá ze stran konfliktu také vaším spojencem. Mít za své spolupracovníky bandu dobře vycvičených pirátů, navíc v čele s geniálním velitelem, to je bezpochyby lákavá nabídka, kterou ani moderní mocnosti nepohrdnou.

 
Pěstování obilí je nezbytný přísun potravin! * Návrat z výpravy a výčet kořisti!

Svou jen ztěží zastupitelnou roli hrají ve hře také edikty, v srozumitelném českém překladu nařízení, které můžete směřovat na své poddané. Přestože jejich význam v porovnání s předchozím dílem lehce poklesl, stále jsou velmi užitečné. Některé edikty jsou tak nepostradatelnou pomůckou diplomacie, často vám pomohou zažehnat krizi na domácí frontě - akce typu "pivo a rum zadarmo!" má mezi korzáry zaručený úspěch. Pozitivní vliv na jejich spokojenost má také uspořádání velkého festivalu! 

V souvislosti s atmosférou hry lze mluvit pouze v kladném slova smyslu - již tak sympatické prostředí karibských ostrůvků je totiž skvěle dotvářeno nápaditou hudbou, která je stejně jako v jedničce pastvou pro vaše uši. Trochu zklamán jsem byl absencí výraznějších změn grafického zpracování. To se tak jen minimálně liší od prvního dílu, i tak ale působí velmi pěkně a neurazí ani hráče s vytříbeným smyslem pro detail.

Světlé stránky hry
  • Tématika pirátů a korzárů
  • Pirátské výpravy
  • Koncept hry a závislosti celého výrobního procesu
  • Hudba a ozvučení jako takové
  • Doba, po kterou si s hrou vystačíte
Temné stránky hry
  • Mnohdy obtížné, zejména pro strategická batolata
  • Ke škodě by nebyla možnost více ovládat pirátské výpravy
  • Prakticky nulová vylepšení grafiky

Vskutku povedený návrat

Tropico 2: Pirate Cove s sebou přineslo takřka vše, co jsme od něj čekali - inteligentní zábavu hodnou pokračování jedné z nejlepších budovatelských strategií všech dob. Prostředí světa pirátů navíc hře dodává na atraktivitě i v očích strategických batolat, které s prvním dílem neměli tu čest. Stejně jako v případě prvního dílu, i tentokráte jsme se dočkali okouzlující hudby a z ní plynoucí atmosféry. A co dalšího Tropico 2 nabízí? Mimo jiné také vyšší užitnou hodnotu - druhý díl vám bezpochyby vystačí na velmi dlouhou dobu a to i přes absenci multiplayeru.

Většina z vás jistě přemítá nad výší bodového hodnocení. Jaké tedy je? Tropico 2 je bezpochyby hodno nejvyšších poct, přesto jsem coby hráč prvního dílu zklamán absencí výraznějších změn a novinek. Na druhou stranu - proč měnit něco, co dobře fungovalo a ještě dnes funguje? Spousta polemických otázek, na které jsem dokázal najít jedinou vhodnou a doufejme i správnou odpověď - hodnocení 8/10. A na samý závěr jedno malé doporučení. Pro zpestření atmosféry rozhodně investujte do krabičky kubánských doutníků a láhve chutného rumu ze stejných končin!

Grafika: 8/10
Zvuky: 8/10
Hudba: 9/10
Hratelnost: 8/10

Druhý díl si zachoval propracovaný koncept svého předchůdce, malým dárkem pak jest prostředí světa korzárů a pirátských výprav. Veliká škoda, že tento skvostný celek byl obdařen jen minimem dalších novinek. Bez nich totiž může jen ztěží pomýšlet na mety zhola nejvyšší.

Celkové hodnocení: 8/10

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Do prodeje míří Playstation 5 s retro designem, kusů je extrémně málo

Do prodeje míří Playstation 5 s retro designem, ku…

Chcete svou konzoli s příchutí kultovní PS2? Pak si pospěšte.

5.  1.  2021 | |1 N/A
Daniel Pánek
PlayStation 5Konzole
Temná strana eSportu: videoherní steroidy a další vylepšováky

Temná strana eSportu: videoherní steroidy a další …

Ne každý z nás má na to stát se tím nejlepším z nejlepších. Co když ale k úspěchu existuje zkratka?

10.  1.  2021 | |24 N/A
Miroslav Werner
TémaBezpečnost
Tipy na 7 překvapivých herních hitů, od kterých nikdo nic nečekal

Tipy na 7 překvapivých herních hitů, od kterých ni…

Od následujících her si hráči příliš neslibovali, přesto všechny dokázaly překvapit.

12.  1.  2021 | |10 N/A
Ladislav Novák
Téma