Settlers 2: Veni, vidi, vici

Kompletní návod a průvodce se spoustou užitečných rad.
Návod jsme převzali z programu Scorpions Cheater, který obsahuje více jak 1800 cheatů, 180 návodů, 60 easter-eggů (tajné – většinou vtipné – funkce jinak vážných a seriózních programů) a několik stovek vtipů. Program můžete stáhnout ze stránky cheater.doupe.cz.

Autor návodu: Martin Volný

Pár strategických rad
Je důležité si na úvod uvědomit některé souvislosti mezi jednotlivými surovinami a produkty, např. lesník --> dřevorubec --> pila a na konci tohoto řetězce jsou výsledným produktem dřevěné desky, tolik potřebná součást pro konstrukci nových budov. Je proto důležité správně vybudovat infrastrukturu budov a k ní příslušnou síť cest, aby se nemuseli třeba nosit železné ingoty na druhou stranu ostrova ke zbrojíři (armory) od taviče (iron smelter). Je nutné vybudovat větvovitou strukturu cest, přičemž je dobré každou větev zasvětit určitému účelu. Od hlavního stanu vede v nejlepším případě 6 cest. Je dobré tři z nich určit na konstrukci vojenských budov, kde je důležitá rychlost při rozpínání obsazeného území, jednu určit na výrobu desek, další pro zdroj potravin a poslední černým řemeslům. Na všechny cesty umísťujte maximální počet praporků, tj. překladišť, neboť se tím značně urychlí transport surovin a výrobků.

Směr a rychlost rozpínání se mění podle jednotlivých misí, ale je dobré se rozpínat pouze malými pevnůstkami (barracks), protože potřebují pouze dvě desky ke konstrukci a tím je jejich vybudování nejrychlejší a umožní nám tak obsadit některá strategická místa dříve než protivníkům. Někdy je ovšem zapotřebí vybudovat větší pevnůstku (guardhouse), abyste obsadili více území s většími možnostmi staveb a mohli tak pokračovat v dalším rozpínání. Před obsazením této pevnůstky je zapotřebí vypnout výplatu peněz, protože je lepší si zlaťáky ponechat na produkci generálů, čili elitních jednotek v pohraničí. Po vybudování přibližně 3-4 pevnůstek v řadě je výhodné postavit zásobárnu (storehouse), protože pak nemusí rovnač plochy (planer) a zedník (builder) chodit tak zdaleka, nehledě na přepravu materiálu. Po dobudování zásobáren je dobré do nich přesměrovat skladování vojáků, zedníků a materiálů určených ke konstrukci pomocí tlačítek "stop storage" a "take out of store" z hlavního stanu a tvořit nové větvení cest. Na hranicích s protivníkem je důležité včas (vhodný okamžik naleznete pomocí průzkumníka - scouta) vybudovat velkou pevnost (fortress) s katapultem a plně ji obsadit vojáky a kontrolovat jejich vyplácení do doby, než z nich budou generálové a pak vyplácení pozastavit.

V některých misích máte hned od začátku kvalitnější jednotky než jsou "private". Ty je dobré si podržet v záloze a obsadit jimi až hraniční pevnost. K obsazování týlových pevnůstek je zapotřebí používat nejslabší jednotky, protože pokud je nepřítel agresivní, může na vás hned po obsazení hraniční pevnosti zaútočit a on na hranicích určitě nemá slabé jednotky.

Další způsob, kterým se dá zvětšovat území, jsou expedice karavel přes moře. Po vybudování přístavu jsou možné dva postupy. Pokud v dosahu není nepřítel, tak se co nejrychleji rozpínat, v opačném případě je nutné počkat, až se vám v přístavu shromáždí dostatek dobrých vojenských jednotek a pak postavit pevnost, protože na přístav oponent neútočí.

Hned při konstrukci prvních pevnůstek je zapotřebí si zajistit dostatek konstrukčního materiálu. Kámen jsem vždy získával jen pomocí kameníka, nikdy jsem nebyl nucen postavit důl na kámen a navíc kameník nepotřebuje ke své práci jídlo a po vytěžení skal máte k dispozici další volné plochy. Na úvod stačí pouze jeden a není problém v případě nedostatku si postavit dalšího. Větší problémy jsou se dřevem, protože většina budov, které stavíte v hojném množství potřebuje více dřeva než kamení a navíc ho potřebujete též pro konstrukci lodí (shipyard) a do nástrojárny (metalworks). Vybudujte proto někde u lesa na volnějším prostranství 2 dřevorubce (woodcutter), mezi nimi jednoho lesníka (forester) a těsně před připojením větve jednu pilu (sawmill). Poté, co se trošku rozšíříte, je čas vybudovat druhou takovou větev a pokud se vám potom podaří dostat se do problémů se zásobou dřeva, tak klobouk dolů. Jestliže se jedná o expediční misi, vybudujte hned poté loděnici (shipyard) a začněte stavět karavely, protože jich potřebujete minimálně pět. Po dostavení první okamžitě podnikněte expediční výpravu.

Někdy je důležité si přesto rozpočítat, kolik čeho si můžete dovolit postavit, abyste nezjistili, že nemáte dřevo a na dostavbu první pily vám chybí jedna deska.

Budovy jsou rozděleny do tří kategorií. K postavení malých vám stačí 2dřeva/0kamene, výjimku tvoří guardhouse 2/3. Střední budovy potřebují 2/2 kromě shipyard 2/3, watchtower 3/5, katapult 4/2 a storehouse 4/3. Velké stavby pak vyžadují 3/3 vyjma fortress a harbor 4/7. Dále pak potřebujete 4 ks dřeva k výstavbě dolu, 2 ks dřeva na malou loď a 10 ks dřeva na konstrukci karavely.

Po vybudování budov zajišťujících konstrukční existenci je výhodné vybudovat větev s jídlem. Do této větve je potřeba zařadit minimálně dvě obilné farmy, a pokud máte k dispozici více místa, tak raději okolo čtyř. Dále dvě studny (well), poté mlýn na obilí (mill), pak prasečí farmu, oslí farmu (donkey breeder) a na konci větve pekárnu (bakery) a jatka (slaughterhouse). S touto větví jste schopni uživit tak 6-8 dolů. Kolem farem je nutné nechat okolní políčka volná, aby měl farmář kde pěstovat obilí. Dále je též výhodné postavit tak dvě rybárny (fishery) u moře a pokud je na kontinentu dostatek zvěře, vyplatí se vybudovat lovce (hunter), i když produkce obou je omezená. V preferencích pak pro začátek upravte poměry u rozmístění obilí a vody ve prospěch oslí farmy, protože oslíci vám značně urychlí transport věcí. Pokud nemáte dostatek místa, je možné rozdělit tuto větev na dvě samostatné, přičemž v první z nich budete mít mlýn, pekárnu a pivovar (brewery) a v druhé prasečí a oslí farmu společně s řezníkem.

A nyní poslední větev. Hned po konstrukci první dřevařské větve vybudujte, v případě, že máte na začátku mise nějaké zásoby uhlí, železné nebo zlaté rudy, jednoho zlatníka (mint), jednoho slévače (iron smelter) a jednoho zbrojíře (armory) k zajištění dostatečného počtu vojáků a zlaťáků. Někdy, pokud je nepřítel dostatečně vzdálen, se dokonce vyplatí postavit někde strážní věž (watchtower), naplnit ji vojáky, viz preference v hlavním menu, udělat z nich generály a pak věž vypálit a změnit preference nazpět. V některých misích pak může být šest generálů při počáteční fázi konfliktu při prvním kontaktu s nepřítelem neuvěřitelně silnou údernou, případně obranou skupinou.

Jakmile obsáhnete svým územím hory, postavte doprostřed hřbetu praporek a pošlete k němu několik geologů. Doporučuji každou horu nejdříve pořádně prozkoumat, a potom teprve postavit příslušné doly s vědomím, že každý důl těží z místa, kde stojí, a dále z osmi okolních políček. Nejvýhodnější je postavit dva zlaté doly k nim, dva na uhlí a přistavět do této větve ještě jednoho zlatníka. Obdobně je dobré postavit dva doly na železnou rudu, k nim přistavět po jednom slévače, zbrojíře a nástrojaře.

Pokud máte s kterýmkoliv produktem problémy, je vždy možné změnit preference pro získání jednotlivých komponentů. Tyto preference vám bohužel nejsou moc platné v případě, kdy je např. nástrojař před zbrojířem a vy chcete zvýšit produkci zbrojíře. Pak je třeba, aby se daly požadované preference zbrojíře na maximum.

Válečná strategie je značně ulehčena díky katapultům. Díky nim se dají likvidovat nepřátelské jednotky, případně celé pevnosti bez vyhlášení války. Napadá mě jediný příhodný název – zákopová válka. To je postup, který je sice zdlouhavý, ale určitě vede k cíli v misích, kdy jsou oponenti přátelsky naladěni a přibližně dvakrát silnější než vy. Pak se dá vyhrát, i když nemáte jediného kvalitního vojáka. To se však v případě agresivních protivníků nedá uplatnit.

Na začátku je dobré získat velké území s kvalitními a početnými osádkami na hranicích. Poté stavět nové pevnosti a vyzbrojovat je vojáky, které postupně zlepšíte. K zrekrutování nového vojáka je potřeba štít, meč a soudek piva na opití civilisty, aby se vůbec nechal najmout. Doporučuji velice citlivě vyplácet zlaťáky, protože jich někdy skutečně není nazbyt. Proto plaťte vojáky jen ve velkých pevnostech, kde ke získání 8 generálů a jednoho officera je třeba 11 zlaťáků. Současně je dobré oslabovat soupeře svými katapulty, pozor tutéž strategii může uplatňovat i soupeř, a proto se vyplatí, vidíte-li, že se schyluje k budování katapultu, vybudovat malou pevnůstku, čímž katapult shoří a kterou hned potom vypálíte. Nikdy nesmíte připustit, aby si soupeř postavil katapult, který by vám likvidoval jednotky. Pokud se tak stane, raději svoji pevnůstku vypalte a "zakopejte" se o kousek dál ve vnitrozemí. Doporučuji útočit až v momentě, kdy máte dostatečný počet elitních jednotek na hranici s nepřítelem. Pak jsou ztráty přibližně 1:1. Z toho pak vyplývá počet útočníků na jednotlivé pevnůstky. Počet nepřátel je dán počtem fáborků na pevnosti kromě velkých pevností, kde může být více než jen avizovaných šest vojáků. Je dobré každou takovou pevnost dobýt počtem vojáků, jako je její kapacita, abyste mohli bez přestávky útočit dál. Je dobré nechávat jen soupeřovi dobyté strážní věže, velké pevnosti a zbytek pevnůstek vypalovat. Vaše jednotky se pak předistribují do těchto nově dobytých pevností a vy budete mít pořád dostatek jednotek k dispozici a v případě protiútoku nehrozí ztráta těchto pevností. Čas od času je nutné útok pozastavit a počkat na doplnění počtu do plného stavu. Nedoporučuji přitom útočit na hlavní stan, protože někdy mohou být zálohy nepříjemně početné a kvalitní a váš útok by tak mohl být silně oslaben. Když vám začnou docházet síly, je výhodnější obsazovat velké pevnosti a zbylé likvidovat katapulty. Daleko výhodnější je odseparovat ho pomocí pevností od zbytku území.

Hra v kampani se dá ukončit tím, že obsadíte území, na kterém se nachází brána, ale doporučuji si to vždy dohrát do úplného zničení soupeře, je to pak již příjemné uvolnění před dalšími nervíky, i když někdy to může trvat hodně dlouho.

Přehled všech budov, které lze postavit
Malé stavby:

Střední stavby:

Velké stavby, doly + něco navíc:

Jednotlivé mise
I – Off we go

Úvodní mise je bez nepřátel a slouží k postupnému seznamování s jednotlivými budovami a vzájemnými vztahy mezi surovinami a produkty. Pokud se touto misí nechcete zdržovat vězte, že máte dostatek surovin k vybudování kameníka, dřevorubce, lesníka, pily a 7 pevností a obsazení brány do druhého levelu. Je však lepší, když si raději vyzkoušíte výše uvedenou strategii, přestože je to obtížné, neboť můžete budovy stavět až po dokončení předchozích. Brána se nachází SZ od HQ (headquarter) a dá se k ní dostat pouze po V úbočí hor. Tyto hory se rozkládají S od HQ a ve své J části obsahují železnou rudu, severněji je uhlí a ještě výše pak zlato.

II - Initial contact

V této misi se utkáte s jedním protivníkem (žlutý), který je vám přátelsky nakloněn a nalézá se v S části ostrova. Bránu do třetí úrovně naleznete v SV části ostrova u moře, kousek na V od HQ žlutého. Jelikož v úvodu nemáte kromě 10 ks uhlí žádné nerostné suroviny, je důležité se k nim co nejrychleji propracovat. Na západ od HQ naleznete kopec v jehož J části je uhlí a v S části pak zase uhlí. VJV (východo-jiho-východně) od HQ u moře je další malý kopec, kde najdete na Z zlatou rudu a na V uhlí. Ještě jste schopni obsadit 2 hory. První je na VSV od HQ a najdete tam uhlí a železnou rudu. Druhá se rozkládá VSV a v jejím Z sektoru je železná ruda, na J pak velké množství zlaté rudy a uprostřed je trochu uhlí. Soupeř netěží zlato, takže má pouze jednotky typu "private".

III - The pass

Na rozsáhlejším ostrově se setkáte se dvěma přátelskými protivníky, kteří obsadí V území ostrova, přičemž žlutý je na severu a červený na jihu. Bránu naleznete opět v SV části ostrova na území žlutého. Na úvod máte k dispozici nerostné suroviny a několik kvalitnějších vojáků, které je výhodné si umístit do rezerv a poslat ve vhodný čas do hraniční pevnosti. Nerostné bohatství najdete na pohoří SSZ od HQ, kde se nachází v jeho JZ části uhlí, V železná ruda a SV opět uhlí. Na malém kopečku na SSV od HQ je také uhlí a železná ruda. V od HQ lze nalézt vrch s uhlím a zlatou rudou. Dále na východ se rozkládá rozsáhlé pohoří, kde lze objevit všechny suroviny.

IV - On the high seas

Přivítá vás první kapitola, kde se neobejdete bez lodí a expedic. Oba přátelští soupeři jsou na stejném kontinentu, žlutého potkáte na V od HQ a jeho území je pak jižně. A ještě jižněji je teritorium červeného, v jehož centru je i brána do páté úrovně. Výhodou je počáteční stav nerostných surovin, které je výhodné využít, jakož i kvalitnějších vojáků. Co nejrychleji se rozšiřujte JZ směrem, kde potkáte Vikinga, který vám prozradí tajemství konstrukce lodí. Pak hned vybudujte loděnici a začněte hned stavět karavely, protože železnou rudu lze těžit jen na pohoří, které se rozkládá na ostrově J od HQ. Přístav lze postavit JV od HQ. Uhlí je dostatek na celém hřbetu hor, které se táhnou S od HQ na východ. Velké množství zlaté rudy pak naleznete ještě dále na V za výběžkem hor. K snadnému dokončení této mise doporučuji vytvořit si předmostí na kontinentu JV od HQ a pomocí pevností se pořádně vyzbrojit. Brána je pak V od vás a po několika málo bitkách jste u cíle.

V - In the wasteland

Tato kapitola se odehrává na sopečném ostrově. Soupeři se od vás nacházejí na Z a jsou vůči vám dost silní. Žlutý má severní a červený jižní část ostrova. Brána se nachází na ZJZ od HQ na území žlutého. Velkým problémem je zlatá ruda a následně počet elitních jednotek, navíc nemáte v úvodu ani suroviny ani lepší vojáky. Doporučuji proto na Z stavět jen velké pevnosti a poté, co si je vytrénujete, můžete zkusit zaútočit, ale až po pečlivé přípravě katapultů a k tomu vám pomůže několik kameníků, kteří vytěží kámen z úžiny, přes kterou pak můžete projít. Je lepší se kontaktu s červeným úplně vyhnout, proto směrujte svůj útok S směrem podél pobřeží. Na V od HQ naleznete rozsáhlé pohoří, kde ve V části najdete velké množství uhlí a na západě menší množství železné rudy. Další železná ruda se dá těžit v J části. Zlatou rudu objevíte v malém množství na třech návrších JV od HQ. Tamtéž naleznete i malé množství uhlí.

VI - Divided country

Další mise, kde se neobejdete bez námořních expedic. Navíc na vás čekají dva vojensky naladění protivníci. Červený je od vás na JV, žlutý pak ještě dál na V a brána je právě uprostřed jeho území ve středu výběžku. Výhodou je množství nerostných surovin v úvodu a pár lepších vojáků. Celý vtip vašeho vítězství spočívá v rychlém obsazení pásu hor na JV od HQ a jeho udržení. K tomu vám poslouží právě těch několik kvalitnějších vojáků na úvod a poté si je už vypěstujete sami. Tento pás hor totiž obsahuje všechno nerostné bohatství, takže od Z na V je postupně uhlí, železo, uhlí a na úplném V je zlato. Přístav si postavte na J od HQ a podnikněte expedici na J, kde se nachází ostrov s dalším nerostným bohatstvím. Dále je strategicky výhodné vytvořit si výsadek JV na tom samém kontinentu, neboť pak to budete mít blíž k bráně do šesté úrovně.

VII - The snake

Nacházíte se ve středu rozsáhlého kontinentu mezi nepřátelskými protivníky. Červeného máte západním směrem a ZJZ je brána do 8 levelu. K dispozici máte pár kvalitních vojáků a něco málo surovin. Další najdete na Z od HQ, kde je v S výběžku u moře zlato, jižněji je pak dostatek uhlí i železné rudy. Postupem času obsadíte pohoří na JJZ od HQ na hranicích s červeným, kde najdete uhlí a zlatou rudu. Zlatá ruda s uhlím je též na JJV, a proto je důležité se rozpínat tímto směrem co nejrychleji.

VIII - Sea routes

Asi nejzajímavější kapitola, protože hned na začátku se setkáte na Z se žlutým nepřítelem. Doporučuji, co nejdříve využít zásob vojáků a surovin k útoku mezi horami na západ a skončit až u druhého pohoří. Pozor je to hodně daleko, ale pak si můžete být jisti, že máte k dispozici více nerostného bohatství a o jednoho protivníka méně. Na Z od vás jsou dva hřbety, kde především objevíte železnou rudu a uhlí. Na zlato jsem narazil právě v horách ještě Z. Tam je také něco málo železné rudy na jihu a uhlí na severu. Čím dřív přijdete, tím více vám tam toho žlutý nechá. Brána do další kapitoly je pak úplně na JZ kontinentu na území nikoho a vám stačí jít po Z pobřeží na J přes území červeného.

IX - The gray Island

Co nejrychleji se rozšiřte na V k horám. Tam postavte před úbočím hor co nejvíce pevností a držte pozice. Pozor, nepřítel je poměrně silný a agresivní. Jelikož nemáte na začátku zlatou rudu, je nutné ji začít co nejdříve těžit. Zlatá ruda i s uhlím se nachází na S od HQ. Železnou rudu pak v dostatečném množství na hřbetu JV od HQ. Poté, co si v pevnostech vycvičíte tak kolem 40 generálů, je nejvyšší čas zaútočit na V. Tato síla by měla být zárukou, že jedním dechem přejdete území žlutého a měla by i stačit na pár pevností červeného, kde je již mírně severně od vašeho směru útoku brána do poslední kapitoly.

X - The last Gate

Tak a máte poslední šanci se realizovat. Na SSZ od HQ je nádherná sopka vzdáleně připomínající Vesuv a za ní tak, jak praví legenda, dva bratři, dva protivníci. Ten červeně zbarvený vás nemá rád, ale je zase slabší takže po zkušenostech, které jste nasbírali, ho na S udržíte. Poté ho trošku potrapte katapulty. Vybudujte si pevnosti na severu a na JZ úbočí Vesuvu na hranicích se žlutým, se kterým si to raději nechtějte rozházet. Pak se věnujte vycvičení vojáků v nich. K tomu vám pomůže nerostné bohatství na úbočí Vesuvu, kde najdete od západu postupně uhlí, zlatou rudu, uhlí, železnou rudu a na S opět uhlí. Dál na západ se rozkládá oblý pás hor, kde najdete od V uhlí a železnou rudu. Za ohybem pak i zlatou rudu. Nemá cenu se pokoušet tento pás obejít. Poté, co si vytrénujete velké množství elitních jednotek tak okolo čísla 60, můžete s chutí zaútočit průrvou mezi horami na žlutého. Až bude váš útok odražen, vaše jednotky poraženy a vy vypálíte dobyté pevnosti, vyčkejte, až si žlutý přeskupí své jednotky a zasaďte mu smrtelnou ránu útokem S směrem na Z. Brána je pak od vás opravdu kousek na SZ. Bohužel v této kapitole nelze uplatnit strategii s katapulty, protože soupeřovy katapulty vám nedovolí se rozpínat potřebným směrem.

Chopili jste se své šance a založením druhého Říma vytvořili vlastní legendy stejného věhlasu jako vaši předkové. Teď už vám nezbude než jen litovat, že to bylo tak jednoduché a krátké, a raději vyzvat nějakého kamaráda, aby vám byl důstojným protivníkem.

KONEC


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si letos můžete zahrát

Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si let…

Mobilní hry se v dnešní době vyrovnají mnoha počítačovým i konzolovým kouskům. Jaký si ale vybrat? Tady jsou naše tipy na nejlepší hry pro mobily.

25.  11.  2020 | |19 N/A
Ladislav Novák
Nejlepší hryTémaMobily
Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahrát. Playstation, Xbox i Switch

Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahr…

12 her, které vám nesmí uniknout, pokud hrajete na herních konzolích. Našli jsme nejzajímavější pecky pro Playstation, Xbox i Switch.

19.  11.  2020 | |6 N/A
Martin Nahodil
Konzole
Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Steamu a Black Friday

Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Stea…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

27.  11.  2020 | |1 N/A
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce