Shadows of the Comet

Návod. Tahle hororová adventura je napsána podle povídek mistra hrůzy H. P. Lovercrafta, tak si to užijte!
Autor návodu: Ing. Miroslav Moucha

Tahle hororová adventura je napsána podle povídek mistra hrůzy H. P. Lovercrafta, tak si to užijte!

První den
Hned v prvním rozhovoru použij odpovědi 1,1. Ve svém pokoji seber a přečti si Boleskinův deník a telegram. Podívej se do prádelníku vedle dveří a do truhly vpravo. Jdi dveřmi ven a 2x dolů - tím se dostaneš před dům. Nejprve jdi do obchodu (General Store), který je pod náměstím. Promluv s prodavačem (vyber odpověď 1), čímž zakoupíš fotografické desky. Nyní jdi k radnici (Town Hall), která je vlevo od náměstí a vstup dovnitř dveřmi vlevo (boční vchod). Prozkoumej malou sochu vlevo a jdi do další místnosti. Promluv dvakrát s Juggem, vyber odpovědi 1,2. Jdi ke stolu vpravo a přečti si seznam na stole. Znovu promluv s Juggem, odpovědi 2,1. Jdi ven a počkej vedle dveří. Až Jugg odejde, jdi znovu do zadní místnosti a prohledej skříňky u zadní stěny. V jedné z nich najdeš lupu (magnifying glass).

Jdi k rybárně (vpravo od náměstí, vedle doků). Po levé straně budovy najdeš provazový žebřík. Nyní jdi dovnitř a promluv s Hambletonem (odpověď 1). Nyní jdi na náměstí se sochou. Promluv se strážníkem (2x), tím se zastaneš cikánů, což se ti později bude hodit.

Zajdi do Juggova domu (nalevo pod radnicí). V první místnosti prozkoumej pušku na zdi vlevo a použij na ní lupu. Potom jdi do další místnosti a do dveří vlevo a dojdi až do studovny, kde promluvíš s Juggem, odpověď 3. Teď se projdi do lesa (od tvého domu doleva) a procházej se tak dlouho, dokud nenajdeš a neposbíráš tři větve (branch) a popínavou rostlinu (creeper). Vrať se do svého pokoje. V truhle najdeš náčrtek (drawing) a mapu. V prádelníku najdeš vatu (cotton) a líh (surgical spirit). Použij vatu na líh. Přejdi k psacímu stolu a použij náčrtek. Opravený náčrtek opět seber a použij mapu. Na mapě posuň ruku (použij klávesy s šipkama) na značku "Searcher" a udělej tam křížek.

Jdi ke vchodu do lékárny (vpravo od tvého domu, nad náměstím) a promluv si s Myerem. Jdi doprava a před hospodou si promluv s Cobblem. Jdi do hospody a promluv si 2x s barmanem. Do hospody vstoupí Tyler, vyber odpovědi 2,2. Až se rozbije okno, jdi ven před hospodu. Vpravo seber tyč a použij jí na Hambletonovy ranaře. Po krátké mezihře v lékárně jdi opět do svého pokoje. V truhle najdeš fotoaparát (camera), stativ (tripod), lucernu (lantern) a objektiv (lens). Jdi k radnici a promluv si s Matthewsem, který tě dovede k mostu v lese. Přejdi přes most a na druhé straně postav stativ (použij k tomu 3 větve a popínavou rostlinu) a na něj použij fotoaparát. Pak postupně použij všechny tři fotografické desky. Jdi do obrazovky vpravo a pozoruj kočku. Sleduj ji a uvidíš, jak mizí v křoví. Prozkoumej místo, kudy odešla a objevíš cestičku. Nyní si raději sejfni hru. Jdi po cestičce a v další obrazovce rychle použij pravou šipku, aby ses schoval za strom vpravo. Pozoruj tajemný obřad a seber pergamen (parchment). Potom rychle utíkej (používej kurzorové šipky) až do města.

Druhý den
Až lékař odejde, seber recept a přečti si ho. Přečti si také pergamen a jdi ven. Zajdi do lékárny a dej recept lékárníkovi. Až s ním odejde, jdi do zadní místnosti a prozkoumej chemikálie na stole a na polici vpravo (k nim musíš vylézt po schůdkách). Potřebuješ najít metol (Metol), hydrochinon (Hydroquinone), sirnatan sodný (Sodium Thiosulphate) a hydrogensíran draselný (Potash Metabisulf). Až to všechno najdeš, jdi do místnosti vlevo (za závěsem). Nejprve jdi k zadní stěně místnosti, kde vypneš světlo. Pak jdi doleva k nádobám na vyvolávání a použij na ně exponované fotografické desky. Potom použij chemikálie přesně v uvedeném pořadí a prohlédni si vyvolané obrázky. Jdi k Juggovu domu. Najdeš před ním mnicha. Sleduj ho až do obchodu, kde na pult u pokladny položí klíč. Ten seber a vrať se s ním k Juggovu domu. Je zamčeno a tak použij získaný klíč. V první místnosti prozkoumej krvavé skvrny na podlaze a vlevo seber sošku dítěte (statue of the baby). V další místnosti, v malé skříňce u dveří vlevo najdeš sošku mladého muže (statue of young man). V chodbě vlevo otevři první (nejmenší) vitrínu s motýly a najdeš tam sošku starce (statue of the old man). Jdi do studovny. Z knihovny vpravo u zdi vyndej knihu Mládí (Youth) a nahraď ji soškou dítěte. Z poličky u zdi vzadu vezmi knihu Neviditelný muž (Invisible Man) a místo ní dej sošku mladého muže a ještě knihu Stařec a moře (Old Man and the Sea) a vyměň ji za sošku starce. Pokud omylem vytáhneš nějakou jinou knihu, tak ji dej opět na své místo. Nyní se odsune knihovna vlevo a objeví se vchod do tajné knihovny. Ale ještě než tam půjdeš, prozkoumej okraj koberce vlevo a najdeš pod ním malý klíček. Nyní vstup do tajné knihovny. Promluv s Juggem a použij na něj pergamen. Potom na stole seber zprávu, ale zatím ji nečti!! Seber také knihu Necronomicon. Použij na ní malý klíček a přečti si ji. Nyní ji znovu použij, čímž ji opět položíš na stůl. Prohlédni si knihy na policích a můžeš jít z knihovny ven. Před odchodem ze studovny se raději ještě ujisti, že u sebe nemáš Necronomicon. Ten se nesmí odnést ven, protože se hned za dveřmi studovny s m vznítí a s ním bys shořel i ty. Pokud je všechno v pořádku, můžeš jít ven. Nyní se musíš dostat do svého pokoje, ale pozor ! Jediná bezpečná cesta vede přes náměstí a kolem lékárny. Doma si přečti zprávu z Juggovy knihovny a jdi opět ven.

Jdi na poštu (doleva od Juggova domu) a promluv s paní Gilchristovou, vyber odpověď 1. Jdi do dveří vzadu a v další místnosti promluv s panem Underhousem. Vrať se před poštu a promluv venku s paní Pickottovou, odpověď 1. Jdi do obchodu a kup brož (Brooch), medailon (Locket) a další fotografické desky (Photoplates). Vrať se k poště, brož použij na Pickottovou a na druhou ženu medailon. Získáš bibli. Prohlédni si ji a jdi k radnici. Tentokrát vstup dovnitř hlavním vchodem (vpravo). Promluv si se Swiggem (zřízenec) a vyber postupně odpovědi 2,3,1. Jdi nahoru po schodech do kanceláře. Prohlédni si obraz naproti dveřím a zjistíš, že skrývá trezor. Prohlédni trezor a nastav kombinaci 345 (pro přesun ruky používej opět kurzorové šipky). V trezoru najdeš deník (diary) a cigaretové pouzdro (cigar case). Prohlédni pouzdro a najdeš v něm lístek (deposit note). U stolu si přečti deník a potom ho opět vrať do trezoru. Jdi na poštu.

Dej lístek Gilchristové a dostaneš balík. Jdi ven z pošty a balík otevři. Nyní jdi ke studni (za hospodou) a za ní se převlékni do kutny, která byla v balíku. Od studny jdi doprava a přijdeš k bráně, kterou hlídají dva muži. Protože jsi převlečený, tak ti nic neudělají. Na jejich otázky odpověz: "....Grumph...." a oni odejdou. Otevři bránu a jdi k majáku. Jdi po schodech nahoru a potom doprava a opět se převlékni do svých šatů. Potom jdi do leva pod okna a použij provazový žebřík. Nahoře na majáku prozkoumej sluneční hodiny a za nimi seber křídla (wings). Z lucerny vedle hodin vyndej svíčku (candle) a použitím ji polož na zem. Použij na ní lupu a šipkami ji potom posunuj tak dlouho, až svíčku zapálíš. Pak použij hořící svíčku na křídla a nakonec použij křídla. Ocitneš se u cikánů v lese. Dojdi k ženě s křišťálovou koulí a promluv s ní. Potom se vrať pěšky, lesem do města. Jdi k lékárně a před ní promluv s Bishopem. Odpovědi 1,1. Promluv s ním ještě jednou a dostaneš klíč. Nyní jdi ke hřbitovu (Cemetery - napravo od náměstí). Bránu otevři klíčem a jdi dovnitř. Nejprve jdi dozadu k boudě, kde vlevo najdeš provaz. Potom jdi doprava před hrobku, kde najdeš páčidlo. Vstup do hrobky, na mříž použij páčidlo a až ji otevřeš, tak na ní použij provaz. Po něm můžeš potom sešplhat dolů do podzemí.

V návodu pro průchod podzemím budu používat pro větší přehlednost zkratky názvů světových stran. Od provazu jdi tedy nejprve na V. Tady jenom seber lebku a jdi 2x na Z. Pozor na netopýra, opatrně se mu vyhni a pokračuj na Z. Místností projdi opatrně kolem stěn, aby ses vyhnul bodákům v podlaze. Jdi na S a seber druhou lebku. Vrať se k provazu (J,V,V) a jdi na S. Na podstavce po stranách mříže dej lebky a mříž se otevře. Jdi na S, v další místnosti pozor na skrytou propast a pokračuj na Z a J. Opatrně se vyhýbej pavoukům a přejdi přes skrytou dlaždici uprostřed místnosti. Jdi na S, Z. Jsi v místnosti se 4 dlaždicemi uprostřed. Musíš stoupnout na každou z nich, ale pouze jednou! Tím se otevře další mříž, pokračuj na S, V. Vyměň vzájemně dvě sošky na podstavcích po stranách místnosti a jdi na S, Z. Přejdi přes skrytou dlaždici a pokračuj na V, V, V, S, S ,vyhni se propasti, jdi na J, pozor na pavouky a znovu J a tady je opět netopýr. Opatrně kolem něj proběhni jdi na V a tady opět aktivuj dlaždici v po dlaze. Vrať se do místnosti se skrytou propastí (Z, S, S) a zde se otevřel nový východ na V. Jdi tam a potom na J, V, J, J. Nenechej se vtáhnout do díry a jdi na Z. Aktivuj další dlaždici v podlaze a jdi na V,S,S,S. Ulož si hru. Jsi v místnosti s 9 dlaždicemi. Musíš stoupnout na každou dlaždici, aby se otevřela mříž na S. Projdi jí a potom na Z, S. Odleva doprava přečti cedule na zdi a potom 3x obejdi stůl. Otevřou se dveře na V. Jdi dovnitř a opět ulož hru! Nyní zbývají poslední dveře na S. Jimi projdeš do místnosti, kde jsou 4 sošky na podstavcích a uprostřed jakási spící, nepojmenovatelná, beztvará hrůza. Posbírej všechny 4 sošky. Tím se ovšem slizoun probudí, takže na nic nečekej a zdrhej! Musíš doběhnout až do první místnosti s provazem a vyšplhat nahoru. Celou cestu ti bude hrůzák šlapat na paty, ale vždy se na okamžik zastaví ve dveřích, čehož můžeš využít k uložení pozice v každé místnosti. Cesta ven je Z, J, V, J, J, V, S, V, S, S, V, V, J, V, J, Z, Z, J, J.

Nahoře v hrobce už na tebe čekají. V domku paní Websterové si - po ukončení rozhovoru - prohlédni obrázek vlevo na zdi. Seber papír a prohlédni si ho. Ještě jednou promluv s paní Websterovou a jdi ven. Jdi před hřbitov a potom doleva. Musíš se dostat k Tylerovu domu (vpravo od tvého). Až se objeví Tyler, použij první sošku (first statue) a odříkej postupně tyto slabiky: IAE-YOG-THU-SOT. Jakmile se objeví symbol pentagramu, jdi k němu a znovu použij první sošku. Potom musíš jít k Arlingtonovu skladišti (hned nad radnicí). Zde použij druhou sošku (second statue) a odříkej slabiky RLA-GNA-HAS-TEP. Pentagram se objeví nahoře v domě, vyšplhej k němu po provazu a znovu použij druhou sošku. Nyní musíš jít ke Coldstonům - jejich dům je pod Juggovým domem. Jdi až Úplně doleva a použij třetí sošku (third statue). Nyní vybírej slabiky NGH-HLU-KHU-WIG. A opět jdi k pentagramu a znovu použij třetí sošku.

Splnění čtvrtého Úkolu bude poněkud obtížnější. Jdi k obchodu a z odpadků vpravo vytáhni zkaženou rybu (rotten fish). Jdi doprostřed obrazovky a rybu použij. Tím přilákáš a chytíš kočku. Pak jdi k Hambletonovu domu (je v jihovýchodním rohu města a dostaneš se tam oklikou kolem hřbitova, potom na jih a na západ) a použij kočku na psa. Pomocí šipkových kláves nyní utíkej na V,S,Z,J,J a jsi před velkým domem. Vběhni dovnitř. Ze skříňky vlevo vezmi kompasovou tabulku (compass card) a vpravo lampu (lantern). Použij kompasovou kartu na kormidlo na zadní stěně místnosti. Vpravo se otevřou dveře, kterými se dostaneš do místnosti s krbem. Na krb použij lampu a v pravé stěně se otevřou tajné dveře. Jimi vyběhneš o další patro výš, do místnosti s dalekohledem. Prohledej 2x stolek u dalekohledu a získáš kliku (handle). Použij ji na dalekohled a objeví se 3 páky. Jdi k páce v popředí uprostřed, prohlédni si ji a použij ji. Tím získáš míček (ball), který použiješ na obraz vlevo na zdi. Vpravo se otevřou další tajné dveře. Z knihovny ještě vezmi knihu "Magic Rites" a přečti si ji a pak tajnými dveřmi vystup do posledního patra domu. Ulož si hru. Použij čtvrtou sošku (fourth statue) a odříkej slabiky THO-NYA-CHT-TUR. Až budeš klečet u oltáře, dříve než tě muži, kteří se náhle objevili, stačí zabít, použij čtvrtou sošku ještě jednou a potom pomocí šipkových kláves rychle proběhni všemi místnostmi a vyběhni před dům.

Třetí den
V rozhovoru s Cobblem použij odpověď 1 a potom si přečti zprávu (message), která se ti objevila v inventáři. Jdi před dům. Promluv s paní Pickottovou, opět odpověď 1. Jdi na poštu. Až se objeví policista, použij odpověď 1 a v následujícím rozhovoru s Underhousem také 1. Nyní jdi do rybárny (vedle doků). Promluv s Bishopem a potom seber ze země klacek. Klacek použij na dveře. Potom použij v inventáři brož (brooch) a takto získaný špendlík (pin) použij na visací z mek. Uvnitř si prohlédni Curtise (má dost). Prozkoumej ohniště a najdeš luk. Podívej se na stůl a potom prozkoumej podlahu. Pod druhým prknem odleva najdeš šíp. Nyní jdi do lesa. Najdi mýtinu s pařezem a polož na něj pero (feather). Dostaneš se k Natawangovi, který ti může pomoci, ale napřed si tě bude chtít vyzkoušet. Na jeho otázky odpovídej takto:
  • Mic Macs
  • Yog Sototh
  • 1834
  • Star
  • Dagon
Natawanga bude spokojen a dá ti plechovku barvy. Vrať se do města, dojdi ke studni a podívej se dovnitř. Dole jdi doprava a na vodu použij plechovku s barvou. Až se voda uklidní, přejdi dále doprava a seber prázdnou plechovku (empty can) a plechovku s kyselinou (can of acid). žádnou jinou neber! Projdi ještě dále doprava a seber dva křemeny (flints). Ulož hru. Nyní musíš najít místo kousek napravo od prostředku místnosti, pod jakýmsi tmavým roštem, kde se dá nabrat do prázdného kanystru nafta. Na zmíněný rošt nestoupej, nebo se propadneš! Až budeš mít naftu, jdi o jednu obrazovku na jih a použij ji. Pak rychle použij křemeny a potom luk. Získáš Natawangův prsten. Posbírej tyrkys (turquoise), akvamarín (aquamarine) a motýla (butterfly). Vrať se znovu nabrat naftu do kanystru a v inventáři použij tyrkys na Natawangův prsten (a obráceně, dokud nevložíš kámen do prstenu). Jdi doleva a vylez ze studny ven.

Jdi do doků (napravo od rybárny). Promluv s Bishopem a vybírej odpovědi 2,3,3,2. Tím získáš přístup k loďce. Jdi k ní a odpluj na první ostrov. U kamenné hlavy na pobřeží seber smaragd (emerald) a rubín (ruby). Podívej se na hlavolam na skále. Obrázek složíš tak, že nejprve posuneš třetí sloupec 2x dolů, potom poslední řádek jednou doleva, druhý sloupec 1x dolů a třetí řádek 2x doleva. Obrázek lebky odklepni pravým myšidlem a vstup do jeskyně. Použij rubín na sochu a připrav si k použití akvamarín. Postav se na pentagram v popředí uprostřed, až se objeví příšera, použiješ akvamarín a později vyběhneš z jeskyně ven. Získáš Boleskinův prsten, který zkompletuješ s smaragdem. Loďkou dojeď ke druhému ostrovu a vstup do jeskyně. Použij lampu a až zhasne, tak kanystr s naftou. Ulož si hru. Počkej si na vhodný okamžik až monstra na chvíli zmizí a běž nahoru a potom doleva do další (modré) jeskyně. Opět ulož hru. Opatrně se vyhýbej monstrům a najdi východ do poslední jeskyně, který je zhruba uprostřed nahoře. V této jeskyni použij kanystr s kyselinou uprostřed místnosti a seber diamant. Potom použij postupně Natawangův a Boleskinův prsten. Vrať se do první jeskyně (monstra už jsou pryč) a prohlížením najdi tajný průlez, který se otevřel u cesty ve východní části jeskyně. Až vylezeš ven, použij stativ, potom fotografické desky, a kameru. Potom použij 2x motýla a potom lupu. Dále použij lampu, fotografické desky a ulož hru. U kamene vlevo uprostřed seber Úlomek komety (fragment of comet). Na tento kámen s červeným bodem použij křemeny, na kámen vlevo pod ním akvamarín. Potom přejdi doprava, ale opatrně, aby tě nestáhnul ohnivý vír. Na kámen vpravo uprostřed (se zelenou značkou) použij diamant a na kámen vpravo pod ním Úlomek komety. A tím je vlastně cel hra u konce. Až se objevíš ve svém pokoji, tak už jenom vyjdi ven na ulici a pak už si můžeš oddechnout a podívat se na závěrečnou animaci. KONEC.

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Vybrali jsme nejzajímavější hry pro PC, které si teď můžete zahrát

Vybrali jsme nejzajímavější hry pro PC, které si t…

Ať už si chcete zahrát sami nebo zvažujete koupit hru jako dárek na Vánoce, bude se vám hodit přehled současných nejatraktivnějších her pro počítače.

11.  11.  2020 | |4 N/A
Martin Nahodil
Nejlepší hryPC
Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahrát. Playstation, Xbox i Switch

Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahr…

12 her, které vám nesmí uniknout, pokud hrajete na herních konzolích. Našli jsme nejzajímavější pecky pro Playstation, Xbox i Switch.

19.  11.  2020 | |5 N/A
Martin Nahodil
Konzole
Hry zadarmo nebo se slevou: Black Friday a Elite Dangerous zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: Black Friday a Elite D…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

21.  11.  2020 |
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce