Silent Hill – analýza historie města

V poslední době jsem byl mnohokrát dotazován na smysl a historii města Silent Hill, hlavního hrdiny oblíbené děsivé hry, která nedávno ožila na PS2. Všichni zmatení hráči nyní dostanou odpovědi, po kterých toužili a pro skutečné fanoušky se otevírá možnost diskutovat o základních kamenech jejich víry v Samaela, vládce Silent Hillu.
Silent Hill – analýza historie města
V poslední době jsem byl mnohokrát dotazován na smysl a historii města Silent Hill, hlavního hrdiny oblíbené děsivé hry, která nedávno ožila na PS2. Všichni zmatení hráči nyní dostanou odpovědi, po kterých toužili a pro skutečné fanoušky se otevírá možnost diskutovat o základních kamenech jejich víry v Samaela, vládce Silent Hillu.

Snad žádná hra v krátké digitální historii neprovokovala fantazii a mozek tak, jako Silent Hill. Geniálně komplikovaná zápletka tohoto mistrovského díla mezi horory se odehrává ve třech dimenzionálních plánech (hmotný, zamlžený, temný) a často více zakrývá než ukazuje. Nový návrat do města, Silent Hill 2 pro PlayStation 2, zmátl hráče stejně jako se to před třemi lety povedlo jeho předchůdci, který mnoho fanoušků objevilo zpětně až nyní. Jelikož se mi v poště hromadí dotazy na téma Silent Hill i Silent Hill 2, rozhodl jsem se rozpitvat historii vzniku Temného Silent Hillu z první hry i pozadí druhého, ještě komplikovanějšího dílu. Zdrojem mi byly i ty nejmenší poznámky v průběhu obou her a nekonečné debaty ve fórech na stránkách fanoušků tohoto úžasného fenoménu moderní kultury, stejně jako úžasná práce některých z nich.

Následující řádky nejsou určeny pro osoby slabší povahy a hráče, kteří doposud nedokončili alespoň jeden díl hry (připravili by se o překvapení).

Silent Hill je klasické americké maloměsto, zvláštní pouze existencí temného kultu, který prodává drogy turistům. Hlavou tohoto kultu je žena Dahlia Gallespie, která se rozhodne přivolat jednoho ze Starých bohů, Samaela. Společně s dalším členem kultu, doktorem Kaufmanem, přivede na svět (za podpory temných rituálů) dítě, ve kterém se však podaří stvořit pouze polovičního temného anděla. Tímto dítětem je Alessa. Dahlia má tedy druhé dítě, Cheryl, aby naplnila své záměry. Ani jedno z dětí není normální a tohle je potřeba mít neustále na vědomí. Alessa je upálena zaživa a následně udržována při životě ve strašlivých bolestech z ran, které se nikdy nezahojí. Z této bolesti čerpá kult a Samael uvnitř Alessy svoji temnou sílu. Pro ošetřování Alessy získá Kaufman nemocniční sestřičku Lisu, která podlehne děsivé atmosféře sklepní ošetřovny a začne brát drogy (které jí dodává Kaufman). Nakonec, po sedmi letech, se Lisa rozhodne strašlivou noční můru skončit a unese druhé dítě, Cheryl, aby ji nechala na okraji mezistátní silnice. Za svůj čin Lisa umírá, zavražděna pravděpodobně Kaufmanem na rozkaz Dahlie.

Silent Hill 2Silent Hill 2

Když byla oddělena od své sestry (jejíž přítomnost v blízkosti Alessy činí duši Samaela kompletní), nešťastná a rozzlobená Alessa stvoří Temný Silent Hill. V tomto paralelním světě skryje svoji duši před matkou, která sem za ní nemůže. Proto Dahlia později využije Harryho, aby Alessu polapil v temném světě a umožnil její návrat do světa našeho, do moci kultu. Protože Alessina síla pochází od Samaela, vstoupí s vznikem Temného Silent Hillu do města i samotný Starý bůh a věci se drasticky změní. Od teď naplňuje temná esence město a to i poté, co Alessa zemře. Tato temnota transformuje město do tří různých rozměrů – normálního, zamlženého a temného, v závislosti na člověku, který do města mrtvých vstoupí. Zamlžený Silent Hill původně využívala Dahlia, aby zastřela své rituály, jejichž stopy najdete všude po městě. Pomocí těchto obřadů přiláká do města Harryho Masona, který naleznul Cheryl v době, kdy jeho žena umírala a rozhodl se tedy dítě adoptovat. Za pomoci Cheryl se chce Dahlia zmocnit Alessy a probudit (také ovládnout, samozřejmě) konečně Temného anděla v celé jeho síle.

Když Harry dorazí do města (po noční automobilové nehodě), začne hledat Cheryl, která se v noci ztratila (zmocnila se jí Dahlia, ne tak docela silou, protože sestry k sobě táhne vzájemné pouto). Narazí přitom na Alessu, ve které vidí zlo, ačkoliv dívka se pouze snaží schovat se nebo utéct před bolestí, ve které musela sedm let žít. Za využití Flaurosu, posvěceného světlem Archanděla Metatrona, porazí Harry Alessu a umožní tak Dahlii, aby se jí zmocnila. Faluros pochopitelně Harrymu nastrčila Dahlia. Při závěrečném vzkříšení Samaela dojde k bitvě, při níž Harry definitivně porazí temné síly a zničí Samaela, Dahlii i Alessu. Umírá přitom i Kaufaman, kterého stáhne do pekla jeho oběť, sestřička Lisa. Stejně tak zemře i Cheryl, předtím však porodí dítě, které svěří Harrymu a policistce Cybil, která se k celé záležitosti nechtěně připletla a je jediným člověkem, se kterým může Harry žít, protože nikdo jiný neprožil to, co oni dva.

Silent Hill 2Silent Hill 2

Po boji zůstane na území města přítomná esence Metatrona i Samaela, temnoty a světa, které donekonečna svádí souboj mezi dobrem a zlem. Každý z lidí, který do města dorazí, získá přístup do té jeho reality, kterou si zaslouží. To znamená, že zlí a špatní lidé vstoupí do Temného Silent Hillu, zatímco ti dobří uvidí jeho světlou stranu (jak řekla Mary, celé tohle místo bývalo svaté a je to na něm vidět). Pokud jde o skutečnou historii města, víme tolik, že kdysi zde stávalo obrovské vězení, kde se za Občanské války popravovali všichni vězni. To je zřejmě první zdokumentované nasáknutí území zlem. Mrtvoly pak byly utápěny v bažině, která nyní tvoří jezero uprostřed Silent Hillu. Jezero Toluca je místem, kde zmizelo několik lodí i s posádkou a podle některých indicií je to místo, kde se ruce mrtvých natahují k hladině, aby stáhly další oběti mezi sebe. Případy strašlivých vražd a sebevražd jsou pak denním chlebem místních novin (v době, kdy ještě vycházely, tedy před vzkříšením Samaela).

Monstra, obývající město, jsou výtvorem Alessy, která jimi zaplnila svůj iluzorní temný svět, do kterého se uchýlila. Jelikož byla ještě dítě, když ji upálili, mnoho příšer vychází z toho, co děsí malé děti: ještěři, brouci, švábi, sestřičky, doktoři. Každý, kdo vstoupí do Temného Silent Hillu, setká se s těmi protivníky, kteří zosobňují jeho hříchy. James proto vidí postavy připomínající nemoc jeho ženy, zatímco Eddie vidí posměváčky. Zvláštní kapitolou pak je Jamesovo vnímání nepřátel zabitých Eddiem jako obyčejných mrtvých lidí. Žádná z těchto nočních můr nebyla původně reálná, ale v Temném Silent Hillu se reálnými staly. Jediná Laura nevidí nic, protože je nevinná. V celém příběhu však není objasněno, zda zemřela s Mary v nemocnici nebo prostě žije v opuštěném městě a baví se s lidmi, které si město přivolá (jak Harry, tak James si v určité fázi uvědomí, že město je doslova přivolalo). Mezi jedny z nezajímavějších (z hlediska vysvětlení původu) nočních můr Jamese patří manekýni, kteří zosobňují to, čím mu v posledních letech života byla jeho nemocná žena – panenku.

Alessa je po celou dobu událostí z prvního dílu fyzicky upoutána na lůžko, ale metafyzicky žije v temném světě. Její život je jedna velká bolest a proto je vždy zmatená a nešťastná. Ve škole můžete najít text, připomínající přítomnost telekinetických sil u mladých dívek. Tato část vysvětluje pověstné rány a zvuky v celém Silent Hillu, přímou demonstrací pak je telekinetické odhození Cybil Alessou v závěru hry. Těsně před ním jsme také svědky drastické scény, ve které Dahlia táhne svoji dceru do sklepa, aby ji upálila a otevřela tak svoji bránu k temné síle.

Silent Hill 2Silent Hill 2

James je muž, který zabil svoji ženu kvůli zdlouhavému průběhu její smrtelné nemoci (doktor řekl, že bude žít 6 měsíců až 3 roky a Mary skutečně umírala tři roky, což se velmi podepsalo na jejím stavu), který je oba trápil za všechny hranice snesitelnosti. Poté si v hlavě vyrobí vlastní historku o tom jak to se smrtí Mary bylo a postupně jí zcela uvěří. Následně dostane dopis od Mary (poslaný nemocniční sestrou) a zmatený se vydává do Silent Hillu. Takhle jej nacházíme na začátku Silent Hillu 2. Miloval svoji ženu, ale neunesl její utrpení v nemoci a tak ji zabil ve víře, že děla dobrou věc. V závislosti na konci, který zvolíte, pak svůj čin omluví nebo ne.

Docela nesprávně se do Temného Silent Hillu dostane Angela, která věří, že je zodpovědná za znásilňování, kterého se jí dostalo od otce v dětství. Temný Silent Hill ji potrestá proto, že věří ve svoji vinu (oběti sexuálních zločinů mají často pocit nesprávný pocit viny, zvláště pokud jim ublížil člen rodiny). Angela si nikdy neodpustí (a není vysvětleno, zda otce zabila ona nebo matka) a nakonec odchází po depresivním setkání s Jamesem na hořícím schodišti vstříc plamenům a vlastní smrti.

Marie je výtvor Jamesovy představivosti. Připomíná mu jeho ženu a ctí ho, nicméně klade nepříjemné otázky. James stále dává najevo svou přednost pro Mary, aby si udržel úctu sám k sobě, nicméně nakonec se musí postavit skutečnosti, že Maria je jeho výtvorem. Má klíče od striptérského klubu, protože to je nejdál, kam Jamesova představivost dokázala zajít (což je obdivuhodné a vychází to z jeho úcty k mrtvé manželce). Když Maria říká „jsem to, čím chceš abych byla“, dává najevo svůj původ v Jamesových fantaziích a dokazuje, že její chování je řízeno Jamesovým podvědomím. Na konci pak James musí nechat Mariu jít, stejně jako se smířit se smrtí svojí ženy (což neplatí pro „špatné“ konce).

Posledním, o kom je potřeba se zmínit, je Pyramid Head. Tyto bytosti s kovovým jehlanem místo hlavy jsou služebníci Samaela a konají jeho vůli (zavraždění Marie například). Jsou stvořeni z duší zlých obyvatel města a vykonávají rozsudky nad slabšími monstry i lidmi, které pro zábavu honí po městě. Jsou služebníky Samaela a protivníky Metarona, takže pokud překročí své hranice, Archanděl se jich zmocní a donutí je k sebevraždě. Není jisté, zda Jamese pronásleduje stále ten samý Pyramid Head, ke kterému se nakonec připojí druhý, nebo jich je neurčité množství a každé setkání znamená novou bytost. Jde o jedinou nestvůru ve městě, která není stvořená ničí noční můrou.

Hra často odkazuje na staré Hebrejské rituály, při kterých byli uctívání temní andělé, kteří mohli člověku sloužit nebo splnit přání. Ačkoliv se ve městě nijak neprojeví (kromě Samaela), jsou často zmiňování. Jejich jména zní: Hagith, Phaleg, Ophiel, Bethor, Aratron, Och, Phul. Tito andělé jsou strážci planet, takže mohou souviset s některými řeckými bohy (zdrojem je Slovník andělů od Gustava Davidsona).


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Hry zadarmo nebo se slevou: akce pro VR a Railway Empire zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: akce pro VR a Railway …

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

11.  9.  2020 |
Vybrali jsme nejlepší hry pro PC, které si teď můžete zahrát

Vybrali jsme nejlepší hry pro PC, které si teď můž…

Spousta lidí v těchto časech volí jako výplň volného času právě hraní her. Jaké dobré kousky aktuálně najdete na platformě PC?

7.  9.  2020 | | 14 N/A
Mafia je zpět a vypadá skvěle. Hra dostala vylepšenou grafiku i příběh

Mafia je zpět a vypadá skvěle. Hra dostala vylepše…

Legendární Mafia se vrací ve svém remaku, ale není to jen nový vizuál, co hra přinese. Vlastně působí úplně jinak, než jako ta hra, kterou jsme hráli před lety.

3.  9.  2020 | | 47 N/A
Ubisoft v Číně omylem poslal do prodeje hrnky s uchem uvnitř

Ubisoft v Číně omylem poslal do prodeje hrnky s uc…

Ubisoft už trápí bugy i v reálném životě.

10.  9.  2020 | | 5 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: výběr toho nejlepšího na PS4 a Division zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: výběr toho nejlepšího …

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

5.  9.  2020 |