Slovníček herních pojmů

Nejsou vám jasné některé pojmy, o kterých se píše a mluví v souvislosti s počítači a počítačovými hrami? Možná, že vám je vysvětlí náš slovníček.

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#

2D
Dvojrozměrný, odehrávající se ve dvou rozměrech, tedy v rovině

3D
Trojrozměrný, odehrávající se ve třech rozměrech, tedy v prostoru

3D pipeline
Termín označující celý proces vytvoření 3D scény, její renderování a zobrazení na monitoru. Obvykle se dělí na dvě části: geometrickou a renderovací. Většina současných 3D akcelerátorů provádí pouze renderování a geometrickou fázi (vytvoření koster 3D objektů) přenechává procesoru.

3DNow!
Rozšíření základní množiny instrukcí procesorů rodiny K6 a novějších o specializované instrukce pro rychlejší zpracovávání grafických dat. Je to odpověď firmy AMD na instrukce MMX procesorů firmy Intel.

A

A3D
Technologie pro implementaci 3D zvuku vytvořená firmou Aureal Semiconductors a podporovaná mnoha hrami.

AD&D
Zkratka z "Advanced Dungeons & Dragons", patrně nejpopulárnější nepočítačová RPG hra. Vznikla ze hry D&D rozšířením jejích pravidel a rozmanitým obohacením jejích možností.

adventura
Žánr počítačových her, jehož podrobnější charakteristiku najdete v našem Průvodci.

AGP
Zkratka z anglického "Accelerated Graphics Port" - sběrnicová specifikace firmy Intel, která umožňuje grafickým kartám rychlejší přístup k systémové sběrnici počítače než PCI. AGP také dovoluje dynamicky alokovat běžnou paměť RAM pro ukládání obrazových dat a podporu funkcí typu mapování texturalfa blending nebo z-buffering. Přístup k běžné paměti RAM je sice pro grafickou kartu i prostřednictvím AGP vždy o dost pomalejší než provádění stejných operací s lokální pamětí umístěnou přímo na kartě, ale zase je podstatně rychlejší než proces odkládání grafických dat na pevný disk.

AI
Viz umělá inteligence.

akcelerátor
Hardwarový urychlovač nějakého procesu; nejčastěji se o něm mluví v souvislosti s vytvářením 2D a 3D grafiky. V dřívějších dobách, kdy akcelerátory v běžných grafických kartách nebyly, musel všechny grafické výpočty provádět procesor počítače; principem činnosti akcelerátorů je to, že na sebe přeberou velkou část těchto výpočtů, přičemž procesor se může ve stejné době věnovat jiným věcem. Dnes je akcelerátor součástí prakticky každé grafické karty. Protože pro vykreslování 2D grafiky se používají jiné algoritmy než pro generování 3D grafiky, může určitá karta například velmi dobře akcelerovat 3D grafiku, ale hůře 2D. Zajímají-li nás však výhradně počítačové hry, můžeme se při nakupování grafické karty s klidem soustředit pouze na výkon jejího 3D akcelerátoru, protože výkon všech současných karet ve 2D je pro herní účely plně postačující. Pojem "grafický akcelerátor" nebo i jen "akcelerátor" často v současném slovním i písemném projevu splývá s pojmem "grafická karta".

alfa blending
Proces míchání/průměrování alfa hodnot, při kterém se určí, zda a jak bude jeden pixel vidět skrz druhý; např. při pohledu skrz průhledný pixel červené barvy (simulace červeného skla) se bude jiný (neprůhledný) pixel za ním jevit zabarvený do červena.

alfa hodnota
Číselný atribut pixelu, který udává jeho stupeň průhlednosti. Používá se při vytváření částečně průhledných objektů (voda, sklo, kouř, mlha atd.).

Amiga
Počítač již neexistující firmy Commodore, jehož první verze (Amiga 1000) se objevila v roce 1986. Ve své době nejlepší domácí počítač na počítačové hry a počítačové zpracování videa, pro který vzniklo nepřeberné množství vynikajících her. Mezi pokrokové rysy jeho architektury patřil víceúlohový grafický operační systém podobný Unixu a specializované čipy pro práci s grafikou a zvukem, to všechno v době, kdy majitele PC dělilo od podobných vymožeností ještě zhruba 10 (slovy "deset") let. Marketingová neschopnost firmy Commodore zúročit tento technologický náskok stála bohužel budoucnost jak ji, tak tento počítač, který dnes existuje již jen v domácích muzeích sentimentálních fanoušků.

anizotropické filtrování
Výpočetně náročný typ filtrování, který vylepšuje zejména textury na čtyřúhelníkových plochách, které jsou vzhledem k pozorovateli v šikmé poloze. Ostřejšího zobrazení se dociluje interpolací a filtrováním většího počtu vzorků z jedné nebo více MIP map. Poskytuje lepší výsledky než trilineární filtrování, ale za cenu velkého úbytku grafického výkonu.

anti-aliasing
Filtrovací technika, jejímž úkolem je vyhladit kostrbaté okraje šikmých čar, které se objevují zejména v nízkém rozlišení (< 640 x 480) a při přiblížení k zobrazovaným objektům. Postupuje se tak, že se zjistí barvy sousedících pixelů a pak se zprůměrují, čímž dojde k jemnému rozmazání okraje, takže pixelové "schodiště" není tak zřetelné.

API
Zkratka z "Application Program Interface" - knihovna funkcí a objektů, které může programátor použít ve svých programech. API může také poskytovat HAL, tedy rozhraní pro přístup k různým hardwarovým zařízením.

arkáda
Souhrnný název pro mechanické a počítačové hry různých žánrů (zejména akční a simulace), které jsou provozovány na nevýherních hracích automatech. Viz také coin-op.

asynchronní
Odehrávající se nezávisle na nějakém synchronizačním (typicky hodinovém) signálu, tedy nastávající v nepravidelných intervalech. Opakem je synchronní.

B

barevná hloubka
1. Maximální počet barev nějakého prvku (např. textury)
2. Počet zobrazitelných barev v konkrétním grafickém režimu konkrétní grafické karty
Mluví-li se např. o 16bitové barevné hloubce, znamená to, že počet zobrazitelných barev je 216, tj. 65536.

base address
Viz I/O adresa.

benchmark
Program testující výkonnost počítače a/nebo jeho jednotlivých komponent.

betaverze
Téměř hotový program, u kterého si autor ověřuje jeho funkčnost tím, že ho poskytne k testování dalším lidem, tzv. betatesterům, od nichž očekává, že mu budou poskytovat zprávy o fungování programu. Tyto odezvy mu pak pomohou program dotáhnout do finální podoby.

bilineární filtrování
Způsob mapování textur snižující pixelaci, která vzniká při namapování malé textury na povrch velkého polygonu. Dociluje se toho tak, že se pixelu, který chceme "vylepšit", přiřadí zprůměrovaná hodnota barev čtyř sousedních texelů, čímž se sníží rozdíly mezi jednotlivými texely. Viz také trilineární filtrování.

BIOS
Zkratka z angl. "Basic Input/Output System", tj. základní systém pro vstupní a výstupní operace. Sada programů, které má počítač v sobě "od narození" (v paměti ROM čipsetu základní desky), a které slouží k zajištění nejzákladnějších činností (otestování periférií a paměti RAM po bootu počítače, nastartování operačního systému, obsluha a vzájemná komunikace periférií na nejnižší úrovni atd.).

bitmapový obrázek
Někdy také bitmapa. Obrázek uložený ve formě, která bit po bitu odpovídá tomu, jak bude obrázek reprezentován na monitoru. Bitmapa je charakterizována svou výškou a šířkou v pixelech a barevnou hloubkou. Viz také vektorový obrázek.

boot
Proces nastartování počítače od jeho zapnutí nebo resetování do načtení operačního systému.

boss
Anglicky "šéf"; označení pro nepřítele v (typicky akční) počítačové hře, který nad ostatní vyniká svou tvrdostí a obtížností, s níž ho lze porazit. Bossové se obvykle nacházejí na konci jednotlivých úrovní hry a na jejím úplném konci (tzv. finální boss).

bot
Anglická zkrácená forma původně českého slova "robot". Kromě svého původního významu se tento termín začal v počítačových hrách používat k označení umělého protivníka s podstatně vyšší inteligencí, než mají běžná monstra v singleplayeru. Boti doznali masového rozšíření po uveřejnění hry Quake, která dala hráčům k dispozici programovací jazyk vysoké úrovně (Quake C), jehož pomocí lze původní hru změnit takřka k nepoznání a mj. také naprogramovat inteligentní umělé protivníky. První boti byli dílem amatérských nadšenců, od té doby však jejich obliba stále rostla a nadále roste, takže se tito zdatní soupeři stali oficiální součástí prodejních verzí dalších 3D akčních her (např. Unreal). Největší přitažlivost mají boti pro hráče, kteří milují multiplayer, ale z nějakého důvodu ho nemohou hrát (jejich počítač není připojen k žádné síti nebo je dlouhodobé připojení pro ně příliš drahé). Takto můžete hrát multiplayer, i když jste sami - prostě si vygenerujete jednoho nebo více botů-protivníků, můžete si dokonce i vygenerovat boty-spoluhráče a jdete na to.

BPS
Zkratka z "Bits Per Second" - jednotka udávající počet přenesených bitů za sekundu.

BTW
Zkratka z "By The Way" (česky "mimochodem"), která se často používá na Internetu.

buffer
Část paměti vyhrazená pro dočasné ukládání určitých dat.

bump-mapping
Vytváření povrchových nerovností na texturách. Za tímto účelem se obvykle používají dvě textury: vlastní textura povrchu objektu a textura, která určuje, jak hrubá nebo hladká se první textura bude jevit.

bus
Viz sběrnice.

C

cache
Vyhrazený úsek paměti, do něhož ovladač cache umísťuje často používaná data, aby byla rychle k dispozici. Ideální umístění pro cache je co nejrychlejší typ paměti. Nejběžnějším druhem je disková cache, která často používaná data z disku umísťuje do vyhrazené části operační paměti, odkud mohou být v případě opakované potřeby načtena podstatně rychleji než z jakéhokoli disku.

case
Anglicky "pouzdro, bedna". V počítačové branži označuje nejčastěji krabici počítače.

coin-op
Nevýherní hrací automat – zařízení umísťované ve skupinách do specializovaných heren, které po vhození mincí umožňuje hráči, aby si zahrál danou hru. Aby nebylo možné hrát libovolně dlouhou dobu, buď se postupně zvyšuje obtížnost hry nebo mince předplácí pouze určitý počet her. Zkratka z anglického "coin-operated", tedy spouštěný pomocí mincí.

Cooperative
Varianta multiplayeru, ve které hráči spolupracují a společně se probíjejí hrou.

CPU
Zkratka z anglického "Central Processing Unit", tedy centrální výpočetní jednotka. Část počítače, která provádí výpočty, zpracovává instrukce a přenáší data mezi jednotlivými částmi počítače. Mikropočítače (např. PC) obsahují obvykle jednočipovou CPU zvanou (mikro)procesor.

CTF
Zkratka z "Capture the Flag" - populární varianta multiplayeru, ve které proti sobě bojují dva týmy o to, který z nich dříve ukořistí vlajku druhého týmu a dopraví ji na svojí základnu.

čip
Jednotlivý integrovaný obvod, který plní určitou funkci. Na počítačových komponentách (základní deska, grafická karta atd.) se vyskytují obvykle v čipových sadách.

čipová sada
Z anglického "chipset". Jedná se o soustavu čipů, které dohromady zajišťují fungování nějaké komponenty počítače. Čipové sady se (jako všechny výrobky) identifikují názvem výrobce a typovým označením (např. Intel BX, 3Dfx Voodoo 3, nVidia Riva TNT atd.). U počítačů nás z uživatelského hlediska zajímají především čipsety základních desek a grafických karet, protože bezprostředně ovlivňují základní možnosti a výkon počítače.

čipset
Viz čipová sada.

D

D&D
Zkratka z "Dungeons & Dragons", tj. "Jeskyně a draci". Nepočítačová hra z rodu RPG, která předznamenala velkou oblibu tohoto žánru. Její principy byly později rozvinuty hrou AD&D.

Deathmatch
"Boj na život a na smrt", varianta multiplayeru, ve které se nevyskytují monstra, pouze živí hráči, kteří si jdou po krku. Vítězem je ten, kdo nasbírá nejvíce fragů. Po své smrti se hráč znovu vygeneruje na náhodném místě a pokračuje ve hře.

default
Implicitní hodnota určitého parametru, která je přednastavena výrobcem v softwaru nebo hardwaru. Tato hodnota platí, dokud není změněna uživatelem.

depth cueing
Grafická technika používaná k vyvolání dojmu, že objekty, které se vzdalují od pozorovatele, postupně ztrácejí jasné kontury a barvy, jako je tomu v reálném světě.

Direct3D
Často zkracováno na D3D. API firmy Microsoft, které osvobozuje tvůrce 3D her od nutnosti programovat pro každý typ grafického akcelerátoru separátní grafické procedury. Každý výrobce akcelerátoru vytvoří ovladač nazývaný HAL, který "naváže" funkce daného akcelerátoru na funkce Direct3D, a ty pak vyvolává programátor ve svém programu. Direct3D je součástí DirectX.

DirectSound3D
API firmy Microsoft (součást DirectX) pro práci s 3D zvukem. Jeho služeb využívají technologie vytváření 3D zvuku od dalších firem.

DirectX
Soustava API firmy Microsoft, která vznikla v roce 1995 jako motivace pro herní firmy, aby opustily prostředí DOSu a začaly vytvářet hry pro Windows. Windows totiž zpočátku nedisponovaly žádnými mechanismy pro rychlý přístup k hardwaru, které většina her pro svá grafická kouzla nezbytně potřebuje. Za léta své existence DirectX dospělo do fáze reálné použitelnosti, stalo se uznávaným standardem a v současné době si již prakticky žádná firma nedovolí vypustit hru, která by ho nepodporovala. DirectX se skládá ze dvou vrstev: DirectX Foundation a DirectX Media.

DirectX Foundation
Nízkoúrovňová vrstva DirectX skládající se z několika komponent, z nichž každá se stará o rychlý přístup k určitému druhu hardwaru. Jako příklad lze uvést Direct3D obsluhující grafické akcelerátory, Direct Sound pro využití zvukových karet nebo Direct Input starající se o joysticky, myši a jiná vstupní zařízení. Pokud daný počítač nedisponuje nějakým zařízením, které hra vyžaduje, postará se DirectX o emulaci chybějícího zařízení. Viz také DirectX Media.

DirectX Media
Vrstva DirectX, která "sedí" nad DirectX Foundation a poskytuje programátorům grafické a zvukové funkce vyšší úrovně. Skládá se z několika komponent, které se starají mj. o animaci a proudový přenos zvuku a videa přes Internet.

dithering
Metoda používaná k vizuálnímu napodobení barvy, která v dané barevné hloubce není dostupná, pomocí barev, které jsou k dispozici. Tohoto efektu se dociluje vytvořením jemné mřížky z dostupných barev, které by při dokonalém smísení daly dohromady požadovanou nedostupnou barvu. Jedná se samozřejmě o nouzové řešení, kterému je lepší se vyhnout.

DMA
Zkratka z anglického "Direct Memory Access", tj. přímý přístup do paměti. Některá periferní zařízení (např. zvukové karty) umí číst a zapisovat do paměti RAM přímo, tj. bez účasti procesoru, který se ve stejnou dobu může věnovat jiným věcem. Obvykle se touto zkratkou rozumí číslo konkrétního kanálu, po němž dané zařízení do operační paměti přistupuje.

Dopplerův efekt
Změna frekvence zvuku způsobená pohybem zdroje zvuku nebo posluchače. Pokud například kolem posluchače projede troubící auto, posluchač po projetí auta zaregistruje náhlý pokles výšky tónu houkačky.

driver
Viz ovladač.

dungeon
Anglicky "starobylý žalář, podzemní kobka, jeskyně". V uvedených prostorách se odehrává mnoho počítačových her, takže se s tímto slovem často setkáváme, a to zejména u her žánru RPG.

E

EAX
Zkratka z "Environmental Audio Extensions"; standard pro implementaci 3D zvuku vytvořený firmou Creative a podporovaný mnoha hrami.

edutainment
Výukový software, který prezentuje informace zábavnou formou. Praktická realizace Komenského hesla "Škola hrou".

EMS
Zkratka z anglického "Expanded Memory Specification", tj. specifikace firem Lotus, Intel a Microsoft pro použití expandované paměti. Touto zkratkou se běžně označuje i samotná expandovaná paměť. Máte-li pouze hry pro Windows, nemusíte se jednotlivými druhy operační pamětí zabývat - pro vás je důležitá pouze celková velikost RAM. Pokud ovšem hrajete starší hry pro DOS, nemusí být jednoduché počítač a jeho paměť správně nakonfigurovat - proto je tu náš Konfigurační poradce, který vám pomůže vyřešit některé typické problémy vznikající v těchto situacích. Viz také XMS.

emulace
Více či méně dokonalé napodobení funkčnosti originálu jiným softwarovým a/nebo hardwarovým prostředkem.

emulátor
Softwarový nebo hardwarový prostředek, který emuluje nějaký hardware. Můžeme se setkat například s emulátory osmibitových počítačů (Sinclair ZX Spectrum, Atari 800 atd.), které umožňují na PC spouštět programy pro tyto roztomilé dědečky, takže si lze i bez domácího muzea připomenout staré dobré časy.

engine
Anglicky "motor"; zde se tímto pojmem rozumí softwarové prostředky, jejichž pomocí lze na poměrně vysoké úrovni vytvářet počítačové hry. V podstatě se jedná o programovací jazyk specializovaný na tvorbu her určitého druhu, jehož součástí jsou bohaté knihovny zejména pro práci s grafikou a zvukem. Engine bývá výsledkem dlouhodobé práce konkrétní firmy. Pokud je dostatečně kvalitní, obecný a dokumentovaný, firma ho často nabídne k licencování, tj. prodává jiným firmám práva na použití svého enginu k vytvoření jejich her. Tyto firmy se pak nemusí zabývat programováním na nízké úrovni, protože mají k dispozici licencovaný "základ", a mohou se soustředit na ostatní důležité prvky své hry. Licencování enginů zaznamenalo svůj prvotní rozmach s příchodem akčních her odehrávajících se ve třech rozměrech a své dlouholeté zkušenosti v tomto oboru zúročila především firma id Software (Wolfenstein 3D, Doom, Quake). V současnosti, kdy přechod do 3D je marketingovou nutností, se herní firmy rozhodují mezi vytvořením vlastního 3D enginu a licencováním hotového enginu, přičemž každý z těchto přístupů má své výhody i nevýhody.

Environment
Anglicky "prostředí". V užším slova smyslu souhrn proměnných DOSu, které svými hodnotami ovlivňují chování aplikačních programů, her nebo samotného operačního systému. Typickou proměnnou, kterou může potřebovat hráč dosovských her, je proměnná BLASTER (viz Konfigurační poradce).

environment mapping
Schopnost textury zobrazovat na sobě odrazy okolního prostředí - využije se u textur, které mají znázorňovat vysoce odrazivý povrch (například chrom).

ergonomičnost
Vlastnost konkrétního hardwaru nebo softwaru, která je dána zdravotní nezávadností, pohodlností a efektivitou, se kterou se s daným prostředkem dá pracovat.

extender
Nadstavba operačního systému DOS, která přepíná procesor (80286 nebo vyšší) do pokročilejšího režimu a umožňuje tak 32bitovým programům (např. hrám) přístup k celé instalované operační paměti. V dobách vlády DOSu se programátoři, kteří chtěli plně využít možností novějších počítačů, nemohli spolehnout na operační systém (v tomto směru Microsoftem naprosto zanedbaný), a museli si buď licencovat některý z dostupných extenderů (u her typicky DOS/4GW od Tenberry Software, dříve Rational Systems) nebo si naprogramovat extender vlastní. Běhová část extenderu je pak nedílnou součástí distribuovaných programů.

F

FAQ
Zkratka z anglického "Frequently Asked Questions", tj. "Často kladené otázky". Seznam otázek a odpovědí k určitému tématu (např. softwarovému nebo hardwarovému produktu).

filtrování
V grafickém slova smyslu proces, kdy se vezme v daném obrázku určitý pixel, provede se porovnání barev jeho okolních pixelů a hodnota vzniklá interpolací těchto barev se přiřadí výchozímu pixelu. Účelem je nejčastěji vyhlazení kostrbatých textur a obecně vylepšení jejich vzhledu při pohledu z různých vzdáleností. Filtrování je ideální pro stejnorodé textury (silnice, podlahy, zdi), ale nevhodné pro textury s ostrými barevnými přechody (obličeje, text atd.). V současných hrách se vyskytuje zejména bilineární, trilineární a anizotropické filtrování.

FM syntéza
Zvuk se v počítači vytváří synteticky, přičemž se používají dva druhy syntézy: FM syntéza a wavetable syntéza. FM syntéza je technologicky starší, velmi umělý způsob vytváření zvuků pomocí složených sinusoid, který má daleko ke kvalitě zvuku skutečných hudebních nástrojů. Jako FM generátor se v současných zvukových kartách používají zejména čipy Yamaha OPL 3.

FMV
Zkratka z "Full-Motion Video" - videozáznam přehrávaný na počítači.

fog
Anglicky "mlha", často používaný efekt v počítačových hrách, jednak jako skutečná příběhová kulisa, ale často také jako prostředek k urychlení zobrazení dané scény (díky mlze se nemusí  vykreslovat detaily vzdálenějších objektů).

fog of war
Některé strategické hry, ve kterých se odhalují neznámá (zakrytá) území, neponechávají odhalené části mapy stále viditelné; když se z nich vzdálí vaše jednotky, dané území se opět zahalí do částečné nebo úplné tmy, takže nevidíte, co se na něm odehrává. Tato vlastnost se obvykle nazývá "fog of war" (válečná mlha) a u některých her ji lze podle chuti hráče zapnout nebo vypnout.

force feedback
"Silová zpětná vazba", vlastnost moderních joysticků, která dává hráči pocítit pohyby stroje ovládaného daným joystickem. Uvnitř joysticku jsou motorky, které lomcují pákou podle toho, co se ve hře odehrává, takže zážitek hráče je realističtější.

FPS
Zkratka z "Frames Per Second" (počet snímků za sekundu) - jednotka snímkové rychlosti.

frag
Hrajete-li 3D akční hry v multiplayerovém režimu, nejčastěji bývá měřítkem kvality vaší hry počet zabitých nepřátel (ať už živých nebo botů). Jedno takovéto zabití nepřítele - jakýsi skalp - se označuje jako frag. Viz také Deathmatch.

frame
Viz snímek.

frame rate
Viz snímková rychlost.

FTP
Zkratka z "File Transfer Protocol" - protokol pro přenos souborů přes síť realizovanou protokolem TCP/IP.

FYI
Zkratka z "For Your Information" (česky "pro tvou/vaši informaci"), která se často používá na Internetu.

G

gamepad
Krabička sloužící k ovládání specifických druhů her (zejména simulátorů, sportovních a některých druhů akčních her). Nachází se na ní tlačítka pro určování směru a tlačítka pro aktivaci funkcí, které se jsou v různých hrách různé. Je alternativou joysticku.

gamma correction
Úprava kontrastu obrazu, kterou umožňují některé hry a ovladače grafických karet.

Glide
Proprietární API firmy 3Dfx umožňující programátorům využívat funkce grafických akcelerátorů této firmy.

Gouraudovo stínování
Metoda stínování, při níž se barva určitého trojúhelníku na 3D objektu získá interpolací barev z vrcholů daného trojúhelníku. Objekt po takovémto vystínování získá hladší a přirozenější vzhled.

grafický režim
Režim zobrazení charakterizovaný rozlišením obrazovky a barevnou hloubkou.

H

HAL
Kromě názvu počítače z knihy a filmu 2001: Vesmírná odysea (zkuste si posunout každé písmeno o jednu abecední pozici dále a uvidíte :-) se jedná o zkratku z "Hardware Abstraction Layer", což je ovladač vytvořený výrobcem grafického akcelerátoru, který implementuje funkce Direct3D pomocí daného akcelerátoru.

CH

chat
Anglicky "rozhovor". V počítačové branži označuje textový rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím počítačové sítě.

cheat
Anglicky "podvod, švindl". Postup, který umožňuje hrát počítačovou hru jinak než podle jejích standardních pravidel. Autoři zabudovávají do her mechanismy, které jim usnadňují ladění, testování a potažmo i hraní - tyto mechanismy pak ve hře často (ne)úmyslně ponechávají, takže jsou k dispozici i koncovým hráčům. Viz také trainer.

chipset
Viz čipová sada.

I

ICD
Viz OpenGL.

IMHO
Zkratka z "In My Humble Opinion" (česky "dle mého skromného názoru"), která se často používá na Internetu.

interaktivní
Vyžadující/umožňující spolupráci uživatele/hráče.

interrupt
Viz přerušení.

I/O
Zkratka z anglického "Input/Output" - označuje něco spojeného se vstupem/výstupem dat.

I/O adresa
Číslo kanálu, po kterém probíhá komunikace zařízení (např. zvukové karty) s procesorem.

IPX/SPX
Protokoly firmy Novell používané v jejích sítích Netware.

IRQ
Zkratka z anglického "Interrupt ReQuest", tj. požadavek na přerušení. Obvykle se jím rozumí číslo konkrétní hardwarové linky, po níž zařízení (klávesnice, zvuková karta atd.) posílá procesoru svoje požadavky na obsloužení.

ISA
Starší sběrnicový standard pro počítače PC - definuje sběrnici o šířce 16 bitů. Dnes se ještě setkáváme s rozšiřujícími kartami pro tuto sběrnici, ale do budoucna je pro svou zastaralost zřejmě odepsána. Viz také PCI a AGP.

izometrie
Česky "shodnost" - geometrické zobrazení, které zachovává vzdálenosti mezi body. V počítačových hrách se izometrie používá již mnoho let jakožto ten nejjednodušší typ 3D enginu, který se obejde bez grafické akcelerace; jeho jednoduchost spočívá v tom, že nepracuje se skutečnými 3D modely, ale pouze s bitmapami. Poznáte ho podle toho, že hrací plochu a objekty na ní vidíte šikmo zhora pod úhlem cca 45°. Název "izometrie" je však u počítačových her často pomýlený, protože se ve většině z nich nejedná o skutečnou shodnost zachovávající vzdálenosti; vzdálenosti na postranních osách bývají zkráceny na polovinu, aby bylo vytvořeno zdání perspektivy (místo poměru vzdáleností na prostorových osách 1:1:1 je tento poměr 2:1:1).

J

joystick
Řídící páka používaná k ovládání specifických druhů her (zejména simulátorů, sportovních a některých druhů akčních her). Joysticky kromě směrovací páky obsahují jedno nebo více tlačítek, která slouží k různým účelům (nejčastěji palbě). Alternativou joysticku je gamepad.

K

knihovna
V počítačovém slova smyslu soubor(y) obsahující programové funkce, které lze volat z jiných souborů (programů). Pod operačními systémy Windows mají knihovní soubory nejčastěji příponu DLL (Dynamic Link Library). Příkladem knihovny související s počítačovými hrami je DirectX nebo OpenGL.

kompatibilní
Slučitelný, použitelný s něčím, fungující stejně/obdobně jako něco.

komprese textur
Schopnost grafické karty nebo softwaru provádět v reálném čase kompresi textur, takže lze do texturové paměti uložit objemnější textury s vyšším rozlišením a/nebo větším počtem barev.

konvenční paměť
Úsek paměti RAM s adresami 0-640 KB.

konzole
Jednoúčelové zařízení určené pouze k hraní her. Připojuje se k televizi, která slouží jako zobrazovací jednotka. Nejznámějšími a největšími výrobci konzolí jsou firmy Sony, Sega a Nintendo. Hry určené pro konzole nelze hrát na PC (a naopak), nicméně k nejúspěšnějším konzolovým hrám výrobce často vytvoří i jejich verze pro PC (a naopak).

korekce perspektivy
Funkce, která přizpůsobuje aplikaci textur na polygon v prostoru tak, aby se jevily správně orientovány bez ohledu na polohu pozorovatele nebo perspektivu. Objekty blíže u pozorovatele vypadají větší, koleje se v dálce sbíhají atd.

L

LAN
Zkratka z "Local Area Network" - místní počítačová síť. Počítače jsou propojeny v rámci jedné místnosti, budovy nebo komplexu budov.

lens flares
Vizuální efekt simulující přesvětlení čočky kamery sluncem nebo jiným přímým světlem.

level
Anglicky "stupeň, úroveň". Některé hry (hlavně akční a logické) bývají členěny do jednotlivých úrovní - po překonání jedné úrovně se dostanete do další.

LOD
Zkratka z "Level of Detail" - stupeň detailnosti. Označuje konkrétní verzi textury pro pohled z určité vzdálenosti. Viz MIP mapping.

M

mainboard
Viz základní deska.

mapování textur
Proces pokrývání polygonů v 3D prostoru texturami.

MCD
Viz OpenGL.

MIDI
Hardwarová specifikace a protokol určený k předávání informací o notách a efektech. Nachází použití při propojení syntetizérů, počítačů, klávesových nástrojů a jiných elektronických hudebních zařízení. MIDI konektor na sobě má většina zvukových karet.

MIP mapping
Metoda pro docílení lepší vizuální podoby textur při pohledu z různých vzdáleností. Funguje tak, že se předem vygenerují a uloží do paměti menší a detailnější verze původní textury, které se pak použijí při renderování konkrétní 3D scény. Při pohledu zblízka se použijí malé - detailní verze textur, takže se předejde nežádoucímu efektu rozpadnutí původní textury do velkých bloků. Jednotlivé verze textury se někdy označují pojmem MIP mapa nebo zkratkou LOD. MIP je zkratka z latinského "multium in parvo", neboli "více v jednom" - jedna textura má několik verzí.

MMX
Rozšíření základní množiny instrukcí novějších procesorů firmy Intel o specializované instrukce pro rychlejší zpracovávání grafických dat. Viz také 3DNow!.

motherboard
Viz základní deska.

motion capturing
Metoda převedení videozáznamu pohybů reálných tvorů do digitální (počítačové) podoby a jeho použití k vytvoření plynulých pohybů postav v počítačové hře. Postava ve hře může vypadat zcela jinak než člověk, který byl natočen na video - použity jsou pouze obrysy těla nebo jen jakási kostra.

multipass texturing
Viz víceprůchodové texturování.

multiplayer
Režim hry, ve kterém ji může hrát více (živých) hráčů. Všichni tito hráči musí být připojeni do stejné sítě - buď lokální (LAN) nebo do Internetu. Konkrétní pravidla multiplayeru dané hry se mohou výrazně lišit; většina her navíc dává hráči možnost, aby si vybral z několika druhů multiplayeru s různými pravidly. Nejpopulárnější je multiplayer v 3D akčních hrách, kde se postupem času vyvinulo několik poměrně jasně definovaných variant: Deathmatch, Cooperative a CTF. Hráči mezi sebou obvykle mohou komunikovat určitou formou chatu. Viz také singleplayer.

N

NPC
Zkratka z anglického "Non-Playing Characters", tj. "nehrající postavy" – postavy, které generuje a ovládá sama hra, nejedná se tedy o živé hráče. Tento pojem se používá především v souvislosti s herními žánry RPG a Adventure.

NTSC
Formát pro přenos televizního signálu v USA. Používá snímkovou rychlost 30 FPS a rozlišení 640 x 480 pixelů. Není kompatibilní se systémem PAL.

O

obnovovací frekvence
Přesněji "vertikální obnovovací frekvence". Maximální počet snímků, které mohou být na monitoru v daném rozlišení zobrazeny za sekundu (udává se v Hertzech). Obnovování obrazovky se řídí vertikálním synchronizačním signálem, který dává monitoru instrukci, aby umístil elektronový paprsek do levého horního rohu a vykreslil další snímek (viz také V-Sync). Za ergonomické jsou v současnosti považovány obnovovací frekvence od 85 Hz výše; při nižších hodnotách je citlivější lidské oko schopné postřehnout chvění obrazu.

OpenGL
Platformově nezávislé API vytvořené firmou SGI, které programátorovi poskytuje řadu funkcí pro vytváření a zobrazování 3D grafiky. Původně vzniklo pro potřeby 3D konstruování v programech typu CAD; jako herní rozhraní je poprvé použila firma id Software ve hře Quake. Podporu OpenGL pro své grafické akcelerátory realizují firmy jedním ze dvou způsobů: buď vytvoří ovladač, který implementuje všechny funkce OpenGL (tzv. Installable Client Driver neboli ICD) nebo se spokojí s ovladačem, který implementuje pouze podmnožinu funkcí OpenGL nezbytně nutnou pro určité hry (tzv. Mini Client Driver neboli MCD).

ovladač
Anglicky "driver"; software, který zpřístupňuje funkce určitého hardwaru. Existují ovladače grafických karet, zvukových karet, monitorů, jednotek CD-ROM atd. Jako každý software se i ovladače trvale vyvíjejí a zdokonalují - pro hráče je obzvláště důležité, aby si ke svému hardwaru (zejména grafickým kartám) obstarávali aktuální, tj. nejnovější ovladače, jinak jim nové hry nemusí správně a dostatečně rychle fungovat.

P

PAL
Formát pro přenos televizního signálu používaný ve více než 60 zemích včetně České republiky. Používá snímkovou rychlost 25 FPS a rozlišení 768 x 576 pixelů. Není kompatibilní se systémem NTSC.

patch
Anglický termín, který se dá přeložit jako "záplata". Jedná se o program, který doplní do nainstalovaného softwarového produktu (hry apod.) nové funkce a/nebo opraví chyby. S rychlým inovováním hardwaru zejména grafických karet vydávají výrobci her patche, které tyto inovace zohledňují v jejich hrách.

PCI
Zkratka z anglického "Peripheral Component Interconnect" - norma firmy Intel z roku 1993, která specifikuje způsob připojování periférií k počítači. Pracuje s 32bitovou sběrnicí a je podstatně pokročilejší a rychlejší než ISA. Viz také AGP.

periférie
Také "periferní zařízení". Jakákoli hardwarová komponenta kromě procesoru a operační paměti; v užším slova smyslu hardware připojený zvenčí ke konektoru na krabici počítače (klávesnice, monitor, tiskárna atd.).

perspective correction
Viz korekce perspektivy.

pinball
Arkádní hra s kuličkou, která se na začátku vymrští pomocí pružiny na ohraničený obdélníkový stůl. Stůl je mírně nakloněný směrem k hráči, takže kulička má tendenci se tam pomalu kutálet, její pohyb však ovlivňují nejrůznější mechanismy a překážky, které kuličku odrážejí, zpomalují a všelijak mění její směr. Na spodní straně stolu, kam se kulička pomalu a oklikami přes uvedené mechanismy propracovává, jsou otvory, kterými může kulička propadnout (čímž se hra ukončí), pokud jí v tom hráč nezabrání pomocí "pinkátek" ovládaných tlačítky na levé a pravé straně stolu.

pixel
Z anglického "picture element", tedy obrazový prvek, nejmenší jednotka obrazu. Obraz na monitoru je tvořen mřížkou skládající se z pixelů, přičemž jejich počet je dán grafickým rozlišením (například v rozlišení 640 x 480 je jich 307 200).

pixelace
Nežádoucí stav při zobrazování textur, kdy jednotlivé pixely textury začínají být viditelné jako velké bloky. K pixelaci obvykle dochází při velkém přiblížení k objektu pokrytému texturou.

platforma
Specifická kombinace počítačového hardwaru a operačního systému (např. PC + Windows 98). Někdy mluvíme pouze o hardwarové nebo softwarové platformě - pak stačí pro označení použít jen příslušný hardware nebo operační systém.

Plug & Play
Anglicky "zasuň a hraj". Norma pro periférie a rozšiřující karty, která určuje, jak se má dané zařízení chovat, aby operační systém automaticky rozpoznal jeho přítomnost a nainstaloval pro něj ovladače.

plug-in
Softwarový modul, který se přiinstaluje k nějakému programu a obohatí určitým způsobem možnosti tohoto programu.

polygon
Mnohoúhelník; v počítačové grafice obvykle trojúhelník. Základní stavební blok, z něhož se skládají 3D objekty. Komplexnější 3D objekty (např. lidské tělo) se skládají z tisíců polygonů.

port
1. Komunikační brána mezi centrální jednotkou počítače a perifériemi (např. paralelní nebo sériový port)
2. Viz I/O adresa.

power-up
Předmět v počítačové (obvykle akční) hře, který hráč může sebrat a vylepšit jím svůj stav nebo svoje možnosti. Charakter power-upů silně závisí na konkrétní hře - mohou doplňovat zdraví, vylepšovat zbraně, dávat dočasnou nezranitelnost atd.).

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Vybrali jsme nejzajímavější hry pro PC, které si teď můžete zahrát

Vybrali jsme nejzajímavější hry pro PC, které si t…

Ať už si chcete zahrát sami nebo zvažujete koupit hru jako dárek na Vánoce, bude se vám hodit přehled současných nejatraktivnějších her pro počítače.

11.  11.  2020 | |4 N/A
Martin Nahodil
Nejlepší hryPC
Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahrát. Playstation, Xbox i Switch

Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahr…

12 her, které vám nesmí uniknout, pokud hrajete na herních konzolích. Našli jsme nejzajímavější pecky pro Playstation, Xbox i Switch.

19.  11.  2020 | |5 N/A
Martin Nahodil
Konzole
Hry zadarmo nebo se slevou: Black Friday a Elite Dangerous zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: Black Friday a Elite D…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

21.  11.  2020 |
Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce