Star Trek: Armada - kompletní návod, část druhá

Včera jsme se na stránkách Doupěte věnovali prvnímu dílu rozsáhlého návodu na strategický klenot ze světa Star Treku. Dnes tu máme díl druhý, nikoliv poslední, jenž vás, ctěné to čtenáře, uvede do problematiky mocenských sporů všech po celé galaxie. Dozvíte se vše, co víme o jednotkách Federace.
Star Trek: Armada - kompletní návod, část druhá
Včera jsme se na stránkách Doupěte věnovali prvnímu dílu rozsáhlého návodu na strategický klenot ze světa Star Treku. Dnes tu máme díl druhý, nikoliv poslední, jenž vás, ctěné to čtenáře, uvede do problematiky mocenských sporů všech po celé galaxie. Dozvíte se vše, co víme o jednotkách Federace.

UNITED FEDERATION OF PLANETS (UFP) neboli FEDERACE
Centrum Federace se nachází v Alfa kvadrantu - v sektoru 001 (sluneční soustava). Velení federace se nachází v San Franciscu (planeta Země :-). Federace je sdružení desítek ras. Úkolem hvězdné flotily je chránit členy Federace, zkoumat nové světy a pomáhat v krizových situacích. Od tohoto se odvíjí technologie, kterou Federace používá. Tato technologie je určená hlavně k obraně a podpoře jednotek.

Nejdříve stavby, i když… Stavby není správné slovo - jedná se o vesmírné konstrukce, ale pro jednoduchost ho budu používat. Základní stavby jsou pro všechny rasy stejné, nanejvýš se liší jménem. Dilithium, počet posádky a počet důstojníků však je shodný. Při popisu dalších mocností se proto nebudu dále podrobněji rozepisovat o těchto stavbách.

Některé budovy se staví tak, že mají minimální počet kompletní posádky (tj. počet posádky je zelený, ale ne maximální). Doplnit ji můžete stiskem „R“ (Recrew).

Základní stavby
Starbase (obrázek) - hvězdná základna - Jádro vaší základny, můžete zde postavit construction ship a dilithium freighter. Je možné upgradeovat počet důstojníků (cena: 500 - 20 - 0)- celkem šestkrát. Každý upgrade vám přidá 20 důstojníků. Starbase je taktéž důležitá pro přísun posádky. Čím víc těchto budov máte (i třeba obsazených nepřátelských), tím rychleji vám přibývá posádka - se třemi nebo čtyřmi starbase máte jistotu, že vám nikdy nebude chybět posádka. Navíc má tato stanice palebnou sílu zhruba čtyř obraných věží (plus-mínus).
Cena: 2000 dilithia - 800 posádky - 0 důstojníků (dále už budu psát pouze čísla)

Dilithium Mining Station (obrázek)- neboli rafinérie - Zpracovává dilithium vytěžené freightery. POZOR! Tato budova je oblíbeným cílem útoků nepřátel - respektive jejich snahy obsadit ji. Když v této budově klesne posádka na nulu, freightery ji nemohou používat a zamíří k vaší nejbližší další rafinérii (nebo se zastaví, když už žádnou nemáte). Z tohoto důvodu se doporučuje mít posádku doplněnou na maximu.
Cena: 1000 - 250 - 4

Shipyard - loděnice (obrázek) - Umožňuje postavit lodě třídy Venture, Defiant, Akira a Steamrunner. Navíc je to stavba, ke které zamíří lodě, kterým dáte příkaz k opravě nebo k rozložení. Oprava vás nestojí žádné dilithium, pouze posádku, která je také automaticky doplňována. Z rozložení získáte půl dilithia z původní ceny lodi a všechnu posádku. Tento úkol může plnit i Advanced Shipyard. Vyšší počet těchto staveb NEMÁ vliv na rychlost stavby. Pokud této stavbě zadáte stavbu nějaké jednotky, na kterou momentálně není dilithium, posádka nebo důstojníci, bude jednotka uložena mezi úkoly do budoucnosti a jakmile bude dilithium - začne stavba. Takže se pak nedivte, že vám zmizelo 800 dilithia a 400 posádky :-).
Cena: 1200 - 500 - 5

Senzor Array (obrázek) - neboli senzory - Tento satelit bez posádky odkryje docela slušnou část mlhy, přes kterou nevidíte lodě. Poté, co vynaleznete tachyon detection grid je navíc schopen vidět i zamaskované lodě.
Cena: 250 - 0 - 2

Pulse phaser cannon (obrázek) - phaserové pulsní dělo - Samostatná obranná jednotka. Stejnou zbraň používá i třída Defiant a Starbase.
Cena: 250 - 0 - 2

Torpedo turret (obrázek) - torpedová věž - Nejlepší obraný systém. Pálí kvantová torpéda s kadencí ta-ta-ta-ta-ta, někdy i rychleji... Je potřeba si uvědomit, že narozdíl od pulse phaser cannon chvilku trvá, než torpédo dorazí k cíli, zvláště v případě, že cíl míří směrem od věže. Nicméně torpédo cíl VŽDY dožene.
Cena: 450 - 0 - 2

Research Facility (obrázek) - výzkumné středisko - Lze v něm vyzkoumat pět technologií - každá pro jeden druh lodi. Navíc první technologii - v případě federace je to tachyon detection grid dá vaším sensor array schopnost vidět maskované lodě. Poslední technologie je vždy vyhrazena pro nejlepší třídu lodí flotily - stavěnou v Advanced Shipyard. Tato technologie se zpřístupní až poté, co AS postavíte. Každá rasa má navíc speciální třídu lodí (v případě federace je to třída Nebula), která může používat čtyři speciální zbraně, které lze vyzkoumat ve Science Station.

Výzkumné středisko má pět pilonů a na každý se po vyzkoumání nějaké technologie přidá symbol této technologii. Když útočíte nebo nepřátelé útočí na výzkumné středisko, můžete zaměřit buď celé středisko, nebo jen ten daný pilon. Pokud ho zničíte, lodě třídy které se týká ztratí danou speciální zbraň. Pokud dojde ke zničení střediska, ztratí všechny lodě svou speciální zbraň.

Federace může zkoumat: Tachyon detection grid, antimatter mines, chain reaction pulsar, engine overload a corbonite deflector (viz níže)
Cena: 1300 - 300 - 20

Science Station (obrázek) - vědecká stanice - Výzkum čtyř technologií pro speciální třídu lodí - v případě federace třída Nebula. Co se ztráty těchto technologií týče, platí pro ně stejná pravidla jako u Research Facility.

Federace může zkoumat: Gemini effect, shield disruptor, engeneering team, point defence phaser
Cena: 900 - 200 - 20

Advanced Shipyard (obrázek) - vylepšená loděnice - Umožní stavbu tříd Sovereign a Nebula. Ostatní vlastnosti má shodné s shipyard.
Cena: 2000 - 500 - 5

Temporal Research Facility (obrázek) - středisko výzkumu času - Po jeho dostavění budete mít k dispozici speciálni zbraň - časové stázové pole. Vždy když se pole nabije (vyplní se pět žlutých bodů pod nákresem budovy v informačním okně) - můžete toto pole vyvolat na kterýkoliv bod bitevního plánu. V jeho okolí toto pole „umrtví“ veškerý nepřátelský pohyb (Včetně letících torpéd!). Vaše lodě se ale dále mohou hýbat. Tuto zbraň má k dispozici ještě USS Premonitions (viz dále).
Cena: 5000 - 300 - 20

Lodě
Každá loď má pět systémů, které jsou vyobrazeny v informačním okně nelevo v podobě kulatých ikonek. Navíc nad nákresem lodi je pruh, který značí sílu štítů a pod nákresem je pět žlutých bodů, které značí nabití speciální zbraně. Systémy jsou tyto (odshora) shields - štíty, engines - pohon, life support - podpora života, sensors - senzory, weapons - zbraně. Pokud je některý systém poškozený, je kroužek červený a červené postupně ubývá, jak je opravován (pokud je posádka). Pokud bliká žlutě (typicky štíty), pak je tento systém vypnut (typicky, když je loď zamaskovaná).

Co se stane, když zkolabuje ten či onen systém:

Štíty - Dokud není opraven, nedobíjejí si lodi štíty a jeden dva zásahy pak většinou znamenají konec. Eventuelně je loď obsazena nepřáteli.

Pohon - Když je porouchán pohon - loď pokračuje v neovladatelném pohybu ve směru, ve kterém letěla před poškozením motorů. Pokud je loď blízkosti černé díry - je do ní vtáhnuta. Pokud máte čirou náhodou poblíž construction ship, můžete loď zastavit použitím tažného paprsku. I zde platí železné pravidlo, že když lodi odejdou motory, pak většinou zrovna letěla k nepřátelskému území nebo směrem na nějakou nepříjemnou mlhovinu...

Podpora života - Když selže tento systém, začne umírat posádka lodi.

Senzory - Pokud selže tento systém, loď „nevidí“ dál, než do svého bezprostředního okolí. Navíc nemůže střílet po nepřátelích - pokud nejsou hned vedle lodi. Nebo pokud je nevidí nějaká jiná spřátelená loď. Můžete ale použít některé speciální zbraně.

Zbraně - Pokud je tento systém mimo provoz, nemůžete střílet ani používat speciální zbraně. Indikátor nabití speciální zbraně klesne na nulu a po znovu zprovoznění zbraní se musí znovu nabít.

Pořadí v jakém posádky opravují jednotlivé systémy je následující: Podpora života, pohon, štíty, senzory, zbraně.

Rychlost oprav závisí na stavu posádky - pokud je kompletní (číslo informující o počtu posádky je zelené), pak opravuje velmi rychle, štíty a energie speciální zbraně se dobíjejí velmi rychle. Pokud je nekompletní - číslo je žluté - trvá to déle. Pokud je číslo červené - posádky je málo - trvá to tak dlouho, že je většinou s danou lodí, eventuelně její posádkou amen. Pokud není posádka, loď se neopravuje a čeká, až si ji kdokoliv vezme tím, že na ni transportuje posádku.

Popis lodí
Construction ship - stavební loď - hlavní loď ve flotile. Pokud máte tuto loď, trochu dilithia, jeden dilithium moon a čas - můžete vybudovat neporazitelnou armádu. S touto lodí postavíte všechny stavby.

Loď se staví v Starbase. Má speciální „zbraň“ - tažný paprsek - se kterým je schopna odtáhnout lodě bez motorů.
Cena: 500 - 500 - 2

Dilithiun Freighter (obrázek) - těžební loď - tato loď vytěží z dilithium moon 150 jednotek dilithia a převeze ho do Dilithium Mining Station.

Loď se staví v Starbase a nemá žádné zbraně.
Cena: 400 - 100 - 0

Lodě, které se staví v Shipyard.
Venture class (obrázek) - nejmenší a nejrychlejší loď ve flotile. Její speciální zbraní je možnost detekce zamaskovaných lodí (Tachyon Detection Grid - cena: 100 - 0 - 10). Jinak je celkem k ničemu.

P.S.: Jestli vám při pohledu z blízka něco připomíná - máte pravdu: Deltaplán z Voyageru.
Cena: 100 - 10 - 2

Defiant class - malá, rychlá, a ne až tak špatně ozbrojená loď. Ve větším množství dokáže potrápit. Zvláště, pokud kolem sebe bude rozhazovat svou speciální zbraň - Antimatter Mines (cena: 200 - 0 - 10).
Cena: 200 - 80 - 3

Speciální lodí této třídy je USS Avenger - osobní loď velvyslance Worfa, která má posádku 100 a vydrží zhruba dvakrát tolik, co normální Defiant. Navíc je tato loď od šesté mise vybavena makováním. Ale i tak se s ní raději do bitvy nepouštějte.

Akira class (obrázek) - první loď, která je celkem použitelná i v pozdější fázi hry. Má speciální zbraň - Chain Reaction Pulsar (cena: 400 - 0 - 10)- která se po odpálení odráží od jednotlivých nepřátelských lodí a každé další způsobí větší poškození než té předchozí. Větší skupina těchto lodí dokáže být k nepříteli vážně hnusná...
Cena: 400 - 200 - 5

Steamrunner class (obrázek) - tak tohle je loď která je IMHO k ničemu od začátku hry až do konce. Její speciální zbraň - Engine Overload (cena: 400 - 0 - 10) - zneškodní na nějakou dobu motory nepřítele, takže je pak snadným cílem... ale to je všechno.
Cena: 400 - 250 - 5

Lodě, které se staví v Advanced Shipyard.
Sovereign class (obrázek) - nejlepší a nejužitečnější loď ve flotile. Velká odolnost, obrovská palebná síla a vysoký počet posádky ji předurčují ke všem druhům akcí - o průlomu nepřátelské obrany až k obsazování lodí. Navíc její speciální zbraň - Corbonite Deflector (cena: 800 - 0 - 10) - vrací nepříteli veškerou jeho munici v neoslabené podobě. Zvlášť účinné je to, když vlétnete doprostřed nepřátelské základny a půlku škod, které tam naděláte si vlastně způsobil nepřítel sám...
Cena: 800 - 400 - 7

Speciální lodí této třídy je USS Enterprise-E (jaké překvapení, co?), která je větší, má posádku navýšenou na 750 a odolnost takovou, že z většiny nejkrvavějších bitev vychází se štíty v zeleném pásmu. Navíc, kdykoliv na ni kliknete ozve se mužný hlas kapitána Picarda - což oceňují zvláště dámy :-)))

Speciální loď: Nebula class (obrázek) - o účinnosti této lodi, stejně tak jako ostatních speciálních lodí se dá pochybovat. Každopádně - Nebula je ideální podpůrné plavilo - pokud umíte rychle klikat a využívat jejích schopností. Má čtyři speciální zbraně, z nichž tři jsou celkem užitečné - ta čtvrtá je Point Defense Phaser (cena: 550 - 0 - 10), který prostě zlikviduje všechny torpéda, která míří na danou Nebulu.

Speciální zbraně:

Gemini Effect (cena: 550 - 0 - 10) - dočasně vytvoří přesnou kopii cílové spřátelené lodě, včetně jejích štítů, zbraní, atd... Bohužel má zpoždění od okamžiku, kdy byl na danou loď tento efekt „vystřelen“ - čím dál je cílová loď tím déle. Bitva do té doby většinou skončí...

Shield Disruptor (cena: 550 - 0 - 10) - hezká podpůrná věcička, která na chvíli vyřadí nepříteli štíty. Pokud mu to uděláte uprostřed bitvy - má to za sebou.

Engeneering Team (cena: 550 - 0 - 10) - výborná věc po bitvě - první věc, kterou zkoumám, když si postavím Science Station - opraví všechny poškozené systémy cílové lodi a obnoví půlku síly štítů.

Lodě, které nemůžete postavit
Mimo USS Avenger a USS Enterprise-E je to ještě USS Premonitions (obrázek).

Premonitions disponuje stejnou zbraní jako Temporal Research Center - tedy časovým stázovým polem. Odolnost Premonitions je zhruba stejná jako třídy Sovereign.

Další třídou lodí, kterou nemůžete postavit je třída Galaxy (obrázek) (například Enterprise-D ze seriálu). Tato třída má odolnost o něco nižší než Sovereign, ale posádku má stejnou - tedy 400.

Tak to by bylo pro dnešek vše, příště si povíme o zbytku ras, za které můžete hrát.