Star Trek: Armada - kompletní návod, část třetí

Krátce po vysvětlení veškerých principů hry a jednotek Federace se nyní dnešní třetí díl poohlédne tématicky po zajíamvostech a jednotkách rasy Klingonů. Jejich technika v mnohém vyniká nad Federací, v mnohém ale zaniká - je tedy nastolena rovnováha.
Star Trek: Armada - kompletní návod, část třetí
Krátce po vysvětlení veškerých principů hry a jednotek Federace se nyní dnešní třetí díl poohlédne tématicky po zajíamvostech a jednotkách rasy Klingonů. Jejich technika v mnohém vyniká nad Federací, v mnohém ale zaniká - je tedy nastolena rovnováha.

Klingon Empire neboli Klingonská Říše
Centrum Klingonské říše se nachází v Beta kvadrantu. Centrální planetou je Q’nos - neboli Klingon homeworld. Klingoni jsou rasa válečníků a proto jejich speciální zbraně jsou válečného charakteru - různá torpéda, miny, atd... Jinak ale celkem k ničemu.

Nejdříve stavby. Pro ty platí to samé, co pro stavby federace - zmiňovat budu pouze rozdíly.

Základní stavby
Starbase - hvězdná základna (obrázek) - Je možné upgradeovat počet důstojníků (cena: 500 - 20 - 0)- celkem šestkrát.
Cena: 2000 dilithia - 800 posádky - 0 důstojníků (dále už budu psát pouze čísla)

Dilithium Mining Station (obrázek) - neboli rafinérie
Cena: 1000 - 250 - 4

Shipyard - loděnice (obrázek) - Umožňuje postavit lodě třídy NuQ’Quj, Bird of Prey, Vor’cha a SuQ’jagh.
Cena: 1200 - 500 - 5

Sensor Array (obrázek) - neboli senzory - Poté, co vynaleznete tachyon detection grid je navíc schopen vidět i zamaskované lodě.
Cena: 250 - 0 - 2

Disruptor cannon (obrázek) - Obdoba Pulse Phaser Cannon ve Federaci. Stejnou zbraň používá i třída Bird of Prey a Starbase.
Cena: 250 - 0 - 2

Torpedo turret (obrázek) - torpedová věž
Cena: 450 - 0 - 2

Research Facility - výzkumné středisko (obrázek) - Klingoni mohou zkoumat: Tachyon detection grid, gravity mines, polaron torpedo, commando team a ion cannon (viz níže)
Cena: 1300 - 300 - 20

Science Station - vědecká stanice - Klingoni mohou zkoumat: Ion Storm, energy dissipator, repulsion wave, death chant
Cena: 900 - 200 - 20

Imperial Shipyard (obrázek) - Advenced Shipyard ve Federaci - Umožní stavbu tříd Negh’var a Fek’ihr. Ostatní vlastnosti má shodné s shipyard.
Cena: 2000 - 500 - 5

Shockwave station (obrázek) - Po jeho dostavění budete mít k dispozici speciálni zbraň - lodě třídy Jach’eng (obrázek). Tyto lodě jsou prakticky kamikatze, ale jejich speciální zbraň - subspace shockwave - subprostorová šoková vlna je ideální na prolamování obrany a způsobování extrémního poškození - v jednom směru.
Cena: 5000 - 300 - 20

Lodě
Platí to samé, co u federace, pouze po selhání life support (podpory života) - klingoni umírají pomaleji než ostatní rasy.

Popis lodí
Construction ship (obrázek)
Cena: 500 - 500 - 2

Dilithiun Freighter (obrázek)
Cena: 400 - 100 - 0

Lodě, které se staví v Shipyard.
NuQ’Quj class (obrázek) - nejmenší a nejrychlejší loď ve flotile. Její speciální zbraní je možnost detekce zamaskovaných lodí (Tachyon Detection Grid - cena: 100 - 0 - 10). Má maskování - ideální pro průzkum.
Cena: 100 - 10 - 2

B’Rel class (Bird of Prey) (obrázek) - malá, rychlá, a ne až tak špatně ozbrojená loď. Ve větším množství dokáže potrápit. Zvláště, pokud kolem sebe bude rozhazovat svou speciální zbraň - Gravity Mines (cena: 200 - 0 - 10). Má cloak (maskování, takže se hodí také pro průzkum).
Cena: 200 - 80 - 3

Vor’cha class (obrázek) - Speciální zbraň - Polaron Torpedo (cena: 400 - 0 - 10) - solidní dostřel - navíc má i cloak, takže může projít skupina ze nepřátelské pozice a zaútočit.
Cena: 400 - 200 - 5

SuQ’jagh class (obrázek) - Její speciální zbraň - Commando Team (cena: 400 - 0 - 10) - je dobrá na jednorázové snižování počtu posádky na nepřátelských lodích/stavbách. Ve větším počtu...
Cena: 400 - 250 - 5

Lodě, které se staví v Imperial Shipyard.
Negh’var class (obrázek) - loď která hodně vydrží a má speciální zbraň - Ion Cannon - vhodnou pro prolamování nepřátelských obraných pozic (pomineme-li fakt, že má tento kanón sloužit k orbitálnímu bombardování...)
Cena: 800 - 400 - 7

Speciální lodí této třídy je IKS Kahless , která je větší a má větší odolnost. Je to osobní „lodička“ kancléře Martoka - jehož hlas (a nádherné hlášky) se z ní ozývají.

Speciální loď: Fek’ihr class (obrázek) - Má čtyři speciální zbraně:

Ion Storm (cena: 550 - 0 - 10), je hezká věc - způsobuje celoplošné poškození.

Energy dissipator (cena: 550 - 0 - 10) - vysává energii z nepřátelských lodí.

Repulsion Wave (cena: 550 - 0 - 10) - tak tuhle zbraň jsem nikdy nepoužil, jestli někdo zná nějaký užitečný trik, ať mi ho pošle.

Death Chant (cena: 550 - 0 - 10) - zabíjí nepřátelskou posádku.

Nejnovější komentáře