Strifeshadow – revoluční realtime strategie?

Koncept RTS neboli realtime strategie je v herním průmyslu relativně nový. Masově se uchytil teprve před deseti lety s příchodem slavné Dune 2, načež se strhla lavina: Warcraft, Command & Conquer, Starcraft a další a další. Začaly se objevovat stovky a tisíce klonů těchto her. Titul Strifeshadow od Ethermoon Entertainment má být ale jiný.
Koncept RTS neboli realtime strategie je v herním průmyslu relativně nový. Masově se uchytil teprve před deseti lety s příchodem slavné Dune 2, načež se strhla lavina: Warcraft, Command & Conquer, Starcraft a další a další. Začaly se objevovat stovky a tisíce klonů těchto her. Titul Strifeshadow od Ethermoon Entertainment má být ale jiný.

Základem každé RTS jsou tři elementy: mapa, hráči (jejich jednotky a budovy) a zdroje. Mapa je základem všeho, odehrává se na ní v podstatě celá hra. Prohánějí se po ní jednotky a staví se tam budovy, taktéž se zde nacházejí zdroje. V případě Strifeshadow bude mapa rozlehlý terén mnoha typů, od zelených planin po hořící lávová pole. Každý z těchto typů bude vyžadovat poněkud jiný přístup. Jakožto je Strifeshadow multiplayerová RTS ze světa fantasy, budou takového stylu i jednotky a budovy. Potkáte se tak s chrabrými rytíři, přesnými lučištníky, tajemnými kouzelníky a dalšími, méně známějšími fantasy kreaturami. Ve zvláštně vyhlížejících budovách pak budete tyto jednotky produkovat a v dalších budovách budete na ně budete získávat zdroje.

Až potud to vypadá jako zcela běžná RTS, kterých už každý potkal nepočítaně. Jenže teď to začne. Strifeshadow se od naprosté většiny ostatních "rýltajmovek" liší v tom nejpodstatnějším, tedy v boji. V ostatních RTS trávíte jako hráč v bitvě naprosté minimum času. Sice se do nich zapojuje obrovské množství jednotek, jenže ty se mezi sebou velice rychle povraždí a bitva končí... povětšinou navíc záleží pouze na početní převaze. Těžko taktizovat, těžko si hrát nějakou strategii. Bitvy jsou krátké a přímé. Naproti tomu, nejvíce času zabírá takřka vždy samotná příprava na bitvu. Výroba jednotek, jejich řazení do skupin, atd. Strifeshadow má tohle všechno změnit, je to hra postavená na filozofii, že bitvy jsou nedílnou (a co možná nejzábavnější) součástí každé správné RTS. Boje zde budou častější, hráč bude moct zapojit mnohem více své vlastní myšlení při využívání nejrůznějších podvratných taktik a fingovaných útoků. Jinými slovy, bitvy ve Strifeshadow budou jak kvalitativně, tak kvantitativně na mnohem vyšší úrovni než v jiných RTS.

StrifeshadowStrifeshadow

Tento koncept je podložen dvě zásadními vlastnostmi. Tou první je systém zdrojů v podobě soustavy vzájemně propojených věží. Protože vzdálenosti mezi těmito věžemi jsou relativně dlouhé, je zde mnoho míst, kde lze hráče napadnout, což vyúsťuje ve strategii mnoha malých útoků namísto jednoho či dvou velkých (a definitivních). To je obrovský rozdíl oproti ostatním RTS, které mají tendenci mít několik málo velkých zdrojových center, na než jsou pak pořádány jednorázové gigantické útoky. Taktéž jakékoliv zvýšení přísunu zdrojů vás bude stát další kousíček bezpečí - čím více budete chtít do své pokladničky kreditů, tím více budete muset počítat s dalšími možnostmi napadení nepřítelem. Naproti tomu když si třeba v C&C vyrobíte další harvester, nijaké další větší hrozbě se nevystavujete. Můžete mít harvesterů třeba pět a šance, že některého z nich napadnou bude větší to jistě, ale nijak rapidně větší. Ve Strifeshadow to bude jinak. Čím více zdroji budete disponovat, tím častější a tvrdší útoky můžete čekat.

Druhou zásadní vlastností "bitevního" konceptu Strifeshadow jest fakt, že jednotky jsou snadněji zranitelné zezadu a ze stran (jinými slovy při napadení zezadu a ze stran jim lze ubrat více životů). To opět nabádá hráče k přemýšlení, k taktizování, ke správnému rozmisťování svých sil na mapě a obecně v terénu. Dalším zajímavým vylepšením bitev je možnost zavelet pěchotě, aby "zabavila" nepřítele, tj. aby ho zdržela například než stačí project silnější jednotky. A tím se dostávám k další vlastnosti, a to "míchání" jednotek, neboli vytváření skupin, které zde budou velice důležité, zejména co se týká jejich složení. Jakmile totiž zkombinujete nesprávné jednotky, nebo je využijete špatným způsobem, je klidně možné, že celá ona jednotka bude šmahem rozprášena. Naproti tomu když použijete správnou taktiku pro správný typ skupiny, lze dosáhnou až neuvěřitelných výsledků.

Právě proto si tým Ethermoon Entertainment dal na jednotkách velmi záležet, dlouhé, předlouhé hodiny strávili designéři nad jejich balancováním a vylepšováním. A tak se stalo, že Strifeshadow obsahuje nejen několik desítek dokonale vyrovnaných, ale taktéž zcela unikátních jednotek. Každá ze tří stran jich má na výběr dvanáct. Fakt, že hráč musí přemýšlet nejen nad tím, kterou jednotku je právě teď nutné vyrobit, ale taktéž nad tím, jak sestavit bojové skupiny tak, aby nepříteli způsobili co největší ztráty, dává Strifeshadow zcela novou hloubku. Je to hra, kterou se lze velmi jednoduše naučit, avšak těžko mistrovsky ovládnout.

Jak jsem již řekl, budou zde celkem tři rasy a každá z nich bude mít k dispozici dvanáct rozličných jednotek.

StrifeshadowStrifeshadow

Prokletí
Jsou to bytosti navrátivší se ze záhrobí, potulujíce se světem, aby dštili pekelnou pomstu na vše živé a rozšiřovali svou smrtonosnou nákazu. Jejich "život" je plný bolesti a utrpení. Mají pramalé schopnosti jak fyzické, tak psychické. Proto většinu života tráví přemítáním o své minulosti, ještě krásné a "živé", a proto také na všechny živé nepříčetně žárlí. Většina je dokonce nenávidí. Někteří z prokletých se přenesli přes zhoubu své nákazy a začali využívat pouze jejích výhod - necítí bolest, nenesou již více na svých bedrech tíhu smrtelnosti. Tyto ztracené duše, většinou vůdci Prokletých, už k živým nenávist necítí, avšak podporují ji v ostatních. Někteří z nich dokonce vidí jako své poslání podvracet víru živých v bytí. Není zcela jasné, kdo je nejvyšší autoritou Prokletých, ale vysoké postavení se zdají mít Stínový Tyranové a jejich Nekromancer.

Zřejmě nejsilnější jednotkou Prokletých je Padlý drak. Neobyčejně silní a zároveň inteligentní tvorové. Narozdíl od běžných Draků na sebe Padlí draci nechali dobrovolně přenést Nákazu aby se stali silnějšími a mocnějšími, a navíc teoreticky nesmrtelnými - mohou žít minimálně 25 000 let, ale třeba také navždy. Narozdíl od běžných Draků mohou vyjma ohně chrlit i Nákazu, což je vysoce účinná zbraň na dlouhé vzdálenosti a také na prolamování opevněných míst. Samozřejmě, že vyjma chrlení ohně či Nákazy mohou také kousat svými mocnými blýskavými tesáky.

Další jednotky: Zombie, Kostlivec, Lučištník, Wisp, Temný Cvrček, Loď duchů, Prokletý Mstitel atd.

Temní Elfové
Tuto rasu (a jí podřízené, zotročené) lze těžko považovat za vyloženě zlou. Temní Elfové vystavěli své společenství na obdivu k nezpozorovatelnosti, mazanosti, lstivosti a jiným výrazům, vyjadřujícím nejvyšší schopnost - moc. Temní Elfové se tak stali jednou z nejdůležitějších a samozřejmě i nejmocnějších frakcí světa Strifeshadow. Již dávno si uvědomili, že co je "dobré" nebo "zlé" nemusí nutně být to nejvýhodnější či nejefektivnější. Někteří z jejich filozofů dokonce došli k názoru, že jakmile začnete moc přibarvovat jakýmisi morálními názory, ředíte tuto moc v nejčistší formě - což není ani výhodné, ani efektivní, a tudíž je to známkou slabosti (něčeho, co nikdy žádný Temný Elf neukáže). Někteří považují Temné Elfy jen za o něco lépe organizované bandity, jiní by řekli, že jsou to mazaní, nedůvěryhodní obchodníci. Oni sami by asi souhlasili s obojím, jelikož nevidí žádný rozdíl mezi dobře provedenou loupeží a mazaným obchodem - výsledek je stejný, ačkoliv způsob provedení se liší. S čím ale souhlasí asi každá je fakt, že jsou to výborní taktici, kteří mají pod palcem množství výborně sehraných jednotek. Mistrovsky ovládají jak metodu náhlého přepadení, tak i "taktického ústupu".

StrifeshadowStrifeshadow

Nejobávanější, ale zároveň nejnadutější jednotkou Temných Elfů jsou bezpochyby Warlockové. Jsou to bytosti, které dokonale ovládli bojovou magii. Přestože dokáží ovládat mnoho různých druhů magie, v boji využívají zejména nejrůznější elementální magii, jakožto je nejvhodnější pro masovou destrukci. Notoricky arogantní a vždy opojení svou vlastní mocí, cití Warlockové neustálou potřebu předvádět své schopnosti. Zákony Temných Elfů jim navíc dávají až přehnanou (pravo)moc trestat byť i ty sebenepatrnější přestupky, urážky či nepozornosti. V bitvách se většinou drží za hradbou armády přisluhovačům, nohsledů a otroků a útočí ze zadních řad.

Další jednotky: Kobold, Gremlin, Moor Moag, Gremlinský jezdec, Granátník, Dáma, Chaos Elemental, Chaos Džin atd.

Sylvané
Sylvané jsou uzavřená společnost lesních bytostí, povětšinou se držící stranou běžného dění světa. Co se neodehrává v okruhu jejich působnosti, jako by se jich netýkalo. Ovšem pravdou je, že po Druhém pádu a následném rozdělení Elfského národa zaujali Sylvané poněkud agresivnější postoj k udržování a ochraně svých vlastních zájmů. Před Velkým elfským schizmatem si Sylvané udržovali vládu poněkud podivné kombinace - monarchie a zastupitelské demokracie, ovšem od té doby změnili názor a rozhodli se, že tolik moci v rukou jediné osoby je příliš velké (a příliš lákavé) sousto. V dobách míru jsou Sylvané vedeni malým koncilem vůdců každé rasy. Avšak v časech války jsou jmenování tzv. Wardenové (obvykle Elfové) a je jim dána relativně velká svoboda vládnutí. Tito Wardenové jsou, narozdíl od pomalu jednajícího koncilu, velice pohotoví a dokážou včasně reagovat na požadavky "z vnějšku".

Jednou z nejpozoruhodnějších jednotek Sylvanů je bezpochyby Jednorožec. V dřívějších časech ho mohl smrtelník jen přetěžko zahlédnout, dnes ho lze však pospolu se Sylvanskými jednotkami lze spatřit poměrně často. Jejich soužití začalo kdysi v jedné slavné bitvě s Prokletými, kdy si Sylvané a stádo Jednorožců vzájemně vypomohli a od té doby společně brání své lesy. Jednorožci jsou stejně rychlí jako běžní koně, navíc jim však jejich magický roh umožňuje vystřelovat mocné chuchvalce energie.

Další jednotky: Víla, Průzkumník, Treant, Pavouk, Chronomancer, Nymfa, Wyverna, Wisp, Avatar atd.

Tak co tomu říkáte? Vypadá to zajímavě, že? Přípočítejte si k tomu fakt, že Strifeshadow je multiplayerová gamesa zaměřená především na internetové hráče a máme tu další nadějný online kousek, který jistojistě najde své příznivce.

Hardwarové požadavky pro Strifeshadow jsou následující: 300 MHz procesor, 64 MB RAM a případně i nějaký ten 3D akcelerátor (není však nutný). Hra vychází právě v těchto dnech.

Váš názor Další článek: Prodej konzole PlayStation 2 láme všechny rekordy

Témata článku: , , , , , , , ,