The Dig

Návod.
Autor: Ing. Miroslav Moucha

Raketoplán

Použij vysílačku Pen Ultimate, aby sis mohl promluvit s dívkou Miles o Létajícím praseti. Klikni na Létající prase.

Asteroid

Klikni na prase a vezmi lopatu

Vezmi vakuovou sbíječku (Zero Gravity Digger)

Vezmi výbušninu Unit Alpha

Vezmi výbušninu Unit Beta

Jdi doprava na maoku asteroidu; jdi do kvadrantu 2

Použij vakuovou sbíječku na místo v horní části obrazovky

Použij unit alpha na stejné místo

Použij klíč na výbušninu unit alpha

Jdi do kvadrantu 3

Použij lopatu na valoun

Použij unit beta na půdu, kde kámen ležel

Použij klíč na unit beta

Jdi do raketoplánu

Raketoplán

Použij vysílačku Pen Ultimate, aby sis promluvil s Kenem Bordenem o položených výbušninách. Podívej se na animaci a jdi zpět do asteroidu

V astroidu

Použij vakuovou sbíječku na 3 místa "Odd Projection"

Klikni na všechny 3 kovové desky (největší nakonec)

Leť do tmavého tunelu - podívej se na animaci

Střed astroidu

Jdi k podstavci (Pedestal)

Vezmi všechny 4 desky

Jdi k čtvercovému obrysu ve stěně

Použij všechny čtyři desky na obrys - podívej se na animaci

Planeta

Jdi doleva ven z obrazovky

Jdi k ? napravo (vrak)

Vrak

Jdi do vraku a otevři truhlu

Vezmi detekční kouli

Zatáhni za visící drát a podívej se na animaci

Vezmi drát a žlutou tyčku

Opusť vrak a jdi na mapu

Hrob

Jdi k ? na horním okraji obrazovky (hrob)

Vezmi kel čouhající ze země

Na tom místě použij lopatu a vykopej hrob

Vezmi kostěnou čelist

Opusť hrob

Jdi na mapu

V inventáři použij detekční kouli (Device)

Blátivý svah

Jdi k ? na pravé straně obrazovky (blátivý svah)

Použij detekční kouli

Použij lopatu na označené podezřelé místo

Vezmi náramek

Opusť blátivý svah

Jdi k "dias" (centrum na mapě)

Dias

Podívej se na animaci

Použij lopatu vpravo a vykopej díru

Podívej se na animaci - dopadneš ke vchodu do jeskyně

Jeskyně 1

Seber kovovou desku

Jdi doprava k obrysu ve výklenku a dej tam desku

Ze země seber fialovou tyč

Pokračuj po svahu v dolní části obrazovky naproti temnému tunelu

Generátor

Jdi k okraji a podívej se na spadlou čočku

Jdi ke kontrolnímu panelu

Tlačítky rozsviť : 4x fialovou, 2x žlutou a 1x červenou

Opusť kontrolní panel

Stiskni trojúhelníkové tlačítko - podívej se na animaci

Jdi ke kontrolnímu panelu

Vymaž kombinaci a stiskni : 5x fialovou, 4x modrou a 1x červenou

Opusť kontrolní panel - stiskni trojúhelníkové tlačítko

Otevři panel na stěně za kontrolním panelem - vyndej modrý krystal

Jeskyně 2

Jdi kousek doleva k zavřeným dveřím

Podívej se na panel u dveří (zámek)

V inventáři se lupou podívej na fialovou tyč

Nastav na zámku stejnou kombinaci jako je na tyči - a vstup otevřenými dveřmi

Stiskni tlačítko a přivoláš metro - nastup a podívej se na animaci

Muzeum

Zkus otevřít povolené dveře vlevo (nepůjde to)

Jdi ven na útes a nahoru - dojdi k zařízení "Strange Device"

Vztyč světelný most:

Jdi ke kontrolnímu panelu

Stiskni a podrž šestiúhelníkové tlačítko

Pokud se nic neděje opusť kontrolní panel a pootoč čočku u paty stroje

Opakuj kroky 1. - 3. dokud se ti nepodaří vztyčit světelný most

Jdi po světelném mostě ven z obrazu

Podívej se na krystal

Vrať se do muzea a otevři dveře

Ze zdi sundej kamennou desku (Tablet)

Ze země seber zelené krystaly života a červenou tyč

Podívej se do všech čtyřech trojúhelníkových výklenků (výukové projektory)

Jdi do dveří vlevo – knihovna

Pokecej si s Maggie Robbinsovou

Vrať se na začátek jeskyní

Jeskyně 3

Použij na Brinka zelený krystal

Podívej se na animaci

Jeď s ním metrem do muzea

Muzeum

Klikni na povolené dveře, Brink ti je pomůže otevřít

Za dveřmi vezmi krystaly života a výbušninu

Jdi k útesu a ke břehu moře, prohlédni si kosti a slož je do podoby členovce

Do složeného brouka dej výbušnou kouli

Oživ ho krystalem života (touto návnadou zničíš lochnesku)

Mezitím Brink uteče - jdi do vody

Podmořská jeskyně

Projdi jeskyní do místnosti

Najdi oranžový klíč a druhou desku do výklenku u vchodu do jeskyní

Jdi ven z vody

Jeskyně 4

Jdi zpět do jeskyně

Použij oranžovou desku na výklenek u vchodu do jeskyní

Jdi doleva a otevři první dveře pomocí kombinace z oranžového klíče

Přivolej metro a odjeď s ním

Planetárium

Jdi nahoru na skálu

Přeskoč díru s tříštícími se vlnami

Pomocí rýče (Shovel) na ní shoď balvan

Jdi po pěšině kolem vodopádu až do jeskyně, kde seber slabě zářící modrý klíč

Vrať se k vodopádu

U "Strange Device" vztyč světelný most - stejně jako ten první

Vstup do otvoru ve skále (Plateau)

V následující místnosti seber : železnou tyčku, červenou panelovou desku, hrudní koš, kovovou rourku

Rourku zasuň do otvoru ve velkém kole

Zaklesni do rourky tyč na zemi - 2x kliknout

Na tyč připevni hrudní koš a podlož ho železnou tyčkou.

Zkoumej otvory ve skále, dokud nevyběhne myšoježek (critter)

Hoň se s ním tak dlouho,dokud se ti ho nepodaří chytit do pasti (hrudního koš)

Použij na myšoježka náramek a pusť ho

Seber tyč a hrudní koš

Použij detekční kouli, abys zjistil, kde se myšoježek schovává

Označenou puklinu zvětši rýčem a prolez dovnitř

Znovu použij detekční kouli

Na označeném místě ("Tracked Spot") kopej rýčem

Z díry vytáhni součástku

Vylez z jeskyňky ven

Použij součástku do panelu vedle pravých dveří

Přikryj ji červenou panelovou deskou (Cover)

Jdi do observatoře

Vezmi zelený klíč, třetí kovovou desku, zlaté a stříbrné žezlo

Vrať se metrem na centrální ostrov

Jeskyně 5

Použij nalezenou desku do výklenku

Kruhovou chodbou jdi až k místu, kudy jsi šel ke generátoru

Použij svítilnu a jdi nahoru temným tunelem

Projdi chodbou se zářícími krystaly k přetlakové komoře

První tlačítko stiskni 1x, druhé 2x

Projdi do řídícího centra

Podívej se na panel v centru místnosti

Do otvoru vpravo dej modrý klíč, z otvorů vyjedou tři páky

Ťukni na krystal vlevo, který nesvítí

Tři páky nastavuj tak, aby projíždějící krystal vždy o něco zesvětlily

Nakonec se krystal rozsvítí a nefunkční metro se rozjede

Odejdi zpět do kruhové chodby

Kombinací z červeného klíče odemkni dveře vlevo od zářícího sloupu

Novým metrem odjeď na ostrov s hrobkou

Ostrov s hrobkou

Jdi nahoru k místu "Stone Plate"

Odstraň suť rýčem a vlez do hrobky

Modrý krystal vlož do otvoru (hole) ve stěně

Stoupni si na dlaždici se dvěma proužky a zajisti ji železnou tyčkou

Jdi ven před hrobku - odhrab zeminu na místě vlevo od vchodu (dirt)

Vztyč další světelný most a jdi přes něj do observatoře

Observatoř

Použij zlaté žezlo na slabé světlo na stropě

Použij zlaté žezlo tak, abys dostal planetu do pozice "2 hodiny"

Použij stříbrné žezlo tak, abys dostal měsíc do pozice "7 hodin"

Podívej se na animaci

Tlačítkem si otevři dveře a jdi do hrobky

Hrobka

Klikni na hologram draka, pak na podstavec (Crypt)

Vrať se metrem do centrální kruhové chodby

Jeskyně 6

Zeleným klíčem odemkni dveře vpravo od zeleného sloupu

Odchlípni desku zámku kostěným klem

Připevni drát a druhým koncem se dotkni jiskřícího místa na podlaze

Vejdi do dveří, přivolej metro a jeď na ostrov s mapou

Ostrov s mapou

Jdi doprava nahoru (Cave) , doprava (Pit)

Jdi rovně a nahoru (2x Opening)

Klikni na čočku u paty přístroje "Strange Device"

Ťukni na panel pod ovládacím pultem

Nastav diamanty tak, aby se každého z nich dotýkal alespoň jeden paprsek

Nastav čočku vodorovně

Stiskni a podrž tlačítko na ovládacím pultu. Další světelný most je aktivován.

Vrať se o místnost zpět a podívej se na podstavec

Na panelu nastav kombinaci červeného klíče

Podívej se na návod, jak otevřít hrobku

Jeď do observatoře

Observatoř

Znovu nastav planetu a měsíc na "zatmění"

Jeď k hrobce

Hrobka

Vlez dovnitř a ťukni na trojúhelníkový podstavec

Jdi doleva k zavřeným dveřím

Použij krystaly života na obě hromady kostí

Až se monstra pobijí, použij žlutou tyč na otvor vpravo u dveří

Jdi k pyramidě

Použij žlutou tyč na panel v přední části pyramidy

Použij krystal života na mrtvého pseudodraka - zkus s ním mluvit

Zavolej Magii a uvidíš, že ji budeš muset osvobodit

Jeď na ostrov s hrobkou

Jdi od hrobky doprava až na vrchol skály

Promluv si s Brinkem - je šílený

Vrať se o místnost zpět a posviť si svítilnou na netopýry na stropě

Netopýři vyženou Brinka a ty seber jeho krystaly

Teď půjde Brinke s tebou pomoci Magii

Jeď s Brinkem na ostrov s mapou

Jdi doprava nahoru do jeskyně (Cave)

Tam se dej doleva k síti (Nest)

Řekni Brinkovi ať odláká monstrum a jdi doprava

Jdi na vrchol vodopádu a strč kámen (Push) , aby změnil směr toku vody

Vrať se do místnosti s monstrem a řekni Brinkovi o plánu s mříží

Řekni o mříži Magii - podívej se na animaci

Vrať se těsně před zastávku metra a jdi otvorem (opening) na pláž

Prozkoumej zelená světýlka u hladiny

Dej Magii kamennou tabulku (Tablet) a ona vztyčí most k ostrůvku

Prozkoumej ostrůvek

Zajeď si metrem na ostrov s muzeem pro krystal života

Zajeď do hrobky oživit pseudodraka - zeptej se ho na ostrůvek

Jdi na ostrov s mapou, na ostrůvek a dovnitř otvorem (opening) uprostřed

Seber poletující kovovou desku

Jeď do centrální kruhové chodby - ozve se ti Brink, že je v nesnázích

Jeď na ostrov s observatoří

Jdi po skalách k vodopádu a doprava do místnosti, kde je Brink

Uřízni mu kostěnou čelistí ruku a podívej se na animaci

Vlož poslední desku do výklenku

Projdi dveřmi, přivolej metro a jeď na ostrov s laboratoří

Jdi otvorem do laboratoře

Podívej se na pult s černým místem - chybějící součástka

Promluv o tom s Magií

Vystoupej nahoru na skalní plošinu, kde je poslední zařízení "Strange Device"

Shoď hnízdo, které blokuje čočku

Aktivuj světelný most (mělo by být aktivováno všech pět)

Jeď do muzea a vem si krystal života

Jeď vzbudit pseudodraka a ptej se ho na přístroj (Alien Device) a na chybějící součástku (Eye Part)

Zvedni ze země tyč s kódem a jeď na ostrov s mapou

Podívej se na podstavec a nastav symboly podle tyče s kódem od pseudodraka

Dozvíš se o chybějící součástce

Jdi k vodopádu

Projdi otvorem ve skále vlevo dole na pláž

Ťukni na kámen dole (2x) a máš chybějící součástku

Jeď k muzeu pro další krystal života

Posledním metrem jeď na místo "Cathedral Tram" vložit součástku do stroje

Brink ti sebere krystal života

Jeď na skalní plošinu nad hrobkou (kde jsi Brinka nalezl poprvé)

Promluv s Brinkem o superstroji (Alien Device) a o součástce

Jdi do laboratoře pro součástku (je v pultu kam jsi ji zasunul)

Vrať se k Brinkovi a součástku zasuň do otvoru (Slot) ve stroji

Stroj vyrobí krystaly smrti

Vytáhni součástku ven

Jeď do laboratoře a vrať součástku na místo

Do otvorů po stranách použij krystaly smrti

Jdi do laboratoře k superstroji a zeptej se na něj Magie

Magie uvede stroj do provozu; jdi po mostě k Oku

Až tě napadne papes, jdi zpět k zařízení, které vztyčuje most

Stiskni tlačítko - most se vypne a papes se zřítí dolů

Opět stiskni a podrž tlačítko, most se obnoví

Přejdi po něm k Oku a dotkni se masivní šedé koule - brány

Vychutnej si KONÉÉÉC!

Nejnovější komentáře


NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

19 nejlepších strategických her, který si dnes můžete zahrát

19 nejlepších strategických her, který si dnes můž…

Strategickým hrám ještě neodzvonil konec, byť už se netěší takové popularitě jako dřív. Proto není od věci připomenout si ty největší pecky. A protože je strategických žánrů je mnoho, zaměříme se na válečné kultovky.

11.  10.  2020 | | 34 N/A
Vyměnitelné kryty konzole PS5 dávají hráčům nové možnosti customizace

Vyměnitelné kryty konzole PS5 dávají hráčům nové m…

Ze strany Sony jde rozhodně o výborný nápad, jak ozvláštnit vzhled bez větších problémů.

8.  10.  2020 | | 10 N/A
Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Máme kompletní přehled

Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Má…

Se hrami na novou generaci konzolí je to o něco složitější, než tomu bylo při příchodu té poslední. Kromě klasických launch titulů, které vyjdou ve stejný den jako konzole tady máme navíc zpětnou kompatibilitu. Tím ale ani zdaleka nekončíme.

17.  10.  2020 | | 9 N/A
Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox Studios a Amnesia zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox St…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

16.  10.  2020 |
Hry zadarmo nebo se slevou: balík bojovek a Rising Storm zdarma

Hry zadarmo nebo se slevou: balík bojovek a Rising…

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

9.  10.  2020 |