The Sims online aneb Virtuální realita zítřka

Hra The Sims byla bezpochyby geniální nápad, další z té obrovské kulaté klenotnice, kterou si na krku nosí osoba jménem Will Wright, tvůrce kupříkladu také legendárního SimCity. Jenže The Sims byli jenom začátek, jakási startovací rampa pro něco mnohem většího. Pro co? Nad tím se snažím zauvažovat v tomto krátkém přemítání o budoucnosti projektu The Sims Online.
The Sims online aneb Virtuální realita zítřka

Zrekapitulujme si základní premisy: The Sims Online vás uvrhnou do virtuálního online světa dvaceti měst po 50 000 obyvatelích. Stanete se jedním z jejich obyvatel a spolu s dalšími desetitisíci občany budete mít možnost žít svůj "malý sen". Získáte bydlení, najdete si práci, nové přátele, třebas začnete i podnikat a vydělávat obrovské částky, stavět nové a nové domy - a časem se z vás může stát virtuální magnát nebo šoumen. Vlastně úplně cokoliv si zamanete, nabízejí se nepřeberné možnosti.

Proč jsou Sims Online revoluční záležitostí? Protože jsou už jen několik málo nesmělých krůčků od skutečného "cyberspacu" či "kyberprostoru", tak, jak ho známe z četných science fiction filmů či knih (nejlépe asi z Neuromancera od Williama Gibsona, někteří možná viděli i film Trávníkář). Jen si představte, že bychom zastaralý a nepřístupný monitor, pomocí kterého se na tento virtuální svět díváme dnes, nahradili nějakými vyspělými 3D brýlemi - tím bychom získali pocit, že "tam" skutečně jsme. Přidejme nějaké ty senzorické vstupy a možnost přímo manipulovat s okolními předměty (kupříkladu pomocí datových rukavic), to znamená schopnost ovlivňovat prostředí kolem sebe a být jím ovlivňován (tedy cítit, nejen vidět, že s něčím manipulujeme). Potřást si rukou s ostatními virtuálními Simáky, držet sklenici pití v nějaké dobrém virtuálním baru nebo klubu. V knize Virtuální komunita od filosofa Howarda Rheingolda nacházíme tuto pasáž: "Děláme to, co dělají lidé, když se sejdou, jen to děláme slovy na obrazovce monitoru a těla necháváme za sebou." Pojďme tedy ještě dál, ke kombinézám pokrývajícím celé tělo, neboli tzv. datovým oblekům (datasuits). Ty, ačkoliv se stále jedná o skutečně nesmírně složité záležitosti plné nejrůznějších čidel, optických vláken, a dalších serepetiček, již existují, ač jsou ještě poměrně těžkopádné a neohrabané. Díky nim lze ale dosáhnout téměř definitivního přenesení vlastní osoby do virtuálního světa - můžete s v něm pohybovat a cítit stejně jako v reálném prostředí, získáváte od něj i jistou dávku zpětné vazby (když zajdeme hodně daleko: někdo do vás kopne => cítíte lehkou bolest).

Kyberprostor

Toto slovo se poprvé objevilo v románu Neuromancer od Williama Gibsona v roce 1984. Označovalo tam virtuální prostor celosvětové informační sítě, do níž se lidé připojovali pomocí konektorů zavedených přímo do hlavy (tzv. neurální rozhraní).

Dobrá, předpokládejme, že jsme dosáhli dokonalého propojení s virtuální realitou, kdy je nám umožněno cítit se tam téměř stejně jako v reálném světě. Na povrch však nyní vyplouvají četné psychologické a společenské otázky. Může se člověk stát na virtuální realitě závislým, podobně jako na droze? Jaký status dát virtuální komunitě - co když si někdo řekne, že založí virtuální stát, nebo se bude chtít vdát/oženit? A co sex? Jak nakonec rozeznáme virtualitu od reality? To jsou jen některé z četných problémů, které se ve spojitosti s virtuální realitou (dále jen VR) vynořují. Na druhou stranu, VR může mít i řadu pozitivních dopadů, například na vzdělávání - přístup k informacím bude jednodušší, rychlejší a mnohem přímější. Umělci získají naprosto neomezený prostor pro svou fantazii. Někteří lékaři poukazují na fakt, že pomocí VR by bylo možné léčit některé fobie, jiní lidé v ní vidí skvělou příležitost pro začínající herce, kteří si zde mohou pilovat své výkony. Technologii VR lze též využít k rozvíjení schopnosti jednat s lidmi - kterážto činnost je ve virtuálním prostředí, jak všichni víme, mnohem jednodušší. Další využití nachází VR v armádě, archeologii, inženýrství, a mnoha dalších oborech lidské činnosti.

The Sims Online zamyšlení The Sims Online zamyšlení

Bohužel, v dnešní době tomu brání množství problémů - od nedostatečné kapacity přenosových linek (respektive malého rozšíření vysokorychlostních internetových připojení) po nedokonalost a značnou nákladnost hardwaru pro ovládání VR (jako jsou brýle, rukavice, atd.).

Francouzská společnost Cryo Networks už jistou dobu dohlíží nad projektem nazvaným SCOL (Standard Cryo On Line). O co se jedná? Vlastně jde o takový trojrozměrný web. Jedná se o propojení možností webu s 3D grafickým rozhraním (které využívá technologie VRML - Virtual Reality Modeling Language, což je webový standard založený na jazyku XML). Webové dokumenty, tedy stránky tak jak je známe dnes, jsou zde reprezentovány 3D objekty. Internetové rádio zde má tedy podobu "skutečného" rádia. Virtuální knihovna obsahuje tisíce svazků virtuálních knih. V muzeu lze najít místo dvourozměrných fotografií trojrozměrné modely. Některé z nich může být možné i procházet. Zdá se vám to nemožné? Zdaleka ne, vždyť četné historické památky jsou dnes vymodelovány do 3D podoby a mnoho z nich je přístupných přes internet (opět pomocí VRML). V systému SCOL pak není problém vzájemně propojit dva a více VRML objektů do jednoho obrovitého celku, podobného dnešnímu world wide webu.

Ale jakou má SCOL spojitost se Sims Online? Obě tato snažení mají totiž společný cíl - dokonalý virtuální svět, ve kterém je všechno možné. Oba projekty na to ale jdou z poněkud jiné strany. Zatímco SCOL se zaměřuje zejména na vyhledávání informací a zábavy, Sims Online umožňují svým obyvatelům žít "skutečný" život ve virtuálním prostředí, zaměřují se více na interakci mezi jednotlivými obyvateli, možnost vyjádřit emoce. Pokud by došlo k propojení obou těchto světů, bylo by to - nu přinejmenším velmi zajímavé. Konečně by se totiž zřejmě jednalo o ten cyberspace, který známe z tolika knížek a filmů.

The Sims Online zamyšlení The Sims Online zamyšlení

Budou tak vypadat The Sims Online verze 2.0? Kdo ví. Jisté je to, že virtuální prostředí, kyberprostor, člověka mění. Pomalu ale jistě mění jeho chápání reality, pohled na ni a pohled na člověka samotného. Jedinec už dnes není pouze fyzická osoba, jedincem může být vlastně i jen shluk písmenek. Vždyť kolik z vás už si kdy povídalo s někým, koho jste znali pouze podle jediného atributu - a to jeho přezdívky na chatu? Je pravda, že existují chatovací roboti, kteří se snaží simulovat mluvu živého člověka - ti jsou dnes ale stále ještě velmi nedokonalí a je snadné je po pár větách rozpoznat. Tak mě ale napadá... co až to jednou tak snadné nebude? Setkáme se v daleké virtuální realitě s umělými entitami, neživými bytostmi schopnými komunikovat podobně jako člověk? Budeme prolétávat třírozměrným kyberprostorem, setkávat se s přáteli ve virtuálních muzeích a chodit na koncerty do virtuálních sálů? Třeba. A třeba taky ne.

Je mi jasné, že tohle krátké zamyšlení nad budoucností mnohem více otázek vyvolalo nežli zodpovědělo, ale já na ně vlastně ani odpovědět nemohu, nejsem vševěd. Zkuste se však nad nimi zamyslet i vy sami - a dejte nám vědět váš názor, nápady, připomínky, prostě jak vy to vidíte!

Nejnovější komentáře