PC

Tomb Raider - 1/2

Kompletní návod s popisem tajných lokací.
Návod jsme převzali z programu Scorpions Cheater, který obsahuje více jak 1800 cheatů, 180 návodů, 60 easter-eggů (tajné - většinou vtipné - funkce jinak vážných a seriózních programů) a několik stovek vtipů. Program můžete stáhnout ze stránky cheater.doupe.cz.

Jste autorem návodů? Napište nám! Chcete si přečíst více návodů? Klikněte zde!

Autor: Jan Alt (Dědula Jaraat)

1) CAVES (Pickups-7, Kills-14, Secrets-3)

Od zavřené brány běžela rovně soutěskou mezi skalami, za rohem proběhla otrávenými šipkami a po levé ruce minula otvor do skal vlevo nahoře, kam se jen podívala. Běžela pořád rovně přes kamenný val do zadní části jeskynního komplexu. Na konci v levém zadním rohu našla otvor. Aby se do něj dostala, použila ostrou skalku blízko u něho. Vytáhla se na ni z její kolmé strany, z druhé se odrazila, přeskočila k otvoru, zachytila se okraje a vytáhla se nahoru. V malé jeskyňce pak našla lékárničku. [Sekret 1]

Přes šikmou skalku se pak vrátila na zem. Šla doprava a na kamenném valu zabočila doprava. Přes výstupky vyšplhala do otvoru, který prve minula. Připravila si pistole, běžela rovně a postřílela tři netopýry na první křižovatce, dala se doleva, až na konec velké jeskyně. V pravém zadním rohu našla otvor do skály a v místě, kde ležel sníh vylezla do horní jeskyně. Tam nejprve zastřelila netopýra vlevo za rohem a pak sebrala v rohu další lékárničku. [Sekret 2]

Na zem se dostala tak, že se pověsila rukama za okraj jeskyně a seskočila. Vrátila se na rozcestí, okolo zabitých netopýrů zabočila doleva a ve třetí části jeskyně našla místo s trávou. Sestoupila dolů, pokračovala chodbou dolů po schodech a pákou na pravé straně si otevřela dveře. Hned jak vešla do dalšího prostoru, zastřelila dalšího netopýra. (Vrata po pravé ruce nešly otevřít.) V levém zadním rohu otvorem ve stropě vylezla nahoru. Klikatou chodbou se dostala do obrovské jeskyně se dvěma mosty. Hned u vchodu zabočila doprava a po skalách přešla podél stěny na druhou stranu. Pokračovala pořád podél stěny až na první most. Odsud seshora zabila dva vlky, kteří pobíhali dole a přeběhla přes most. Přes místnost za sloupem se dostala na druhý most. Ten opět přeběhla, pokračovala podél stěny doleva a prošla průchodem. Hned za rohem šla doprava až na kraj velké díry. Počkala si s připravenými pistolemi a jakmile vylezl medvěd dole na dostřel, zabila ho. Pověsila se rukama za okraj díry, seskočila dolů a ihned po dopadu vytáhla zbraně, aby zastřelila netopýra přilétajícího z prostoru za průchodem. Tím pak prošla, zastřelila dalšího netopýra, šla rovně, pak doleva, kde našla lékárničku v levém výklenku. Aby se dostala ven, použila hnědou nášlapnou kostku na zemi. Otevřenou kamennou bránou pak prošla do spodní části jeskyně s mosty. Vpravo, ve výklenku za mumií vylezla na horní podestu, přes první most vlevo se vrátila se do míst, odkud předtím do díry seskočila k medvědovi. Nyní však uprostřed mezi kamennými náspy přeskočila přes díru na druhou stranu. Před schody se dala doleva za sloupy, kde našla v rohu na zemi lékárničku. Po schodech sestupovala dolů a jakmile prošla zarostlým průchodem, zlikvidovala dva vlky, kteří ji napadli. Další lékárničku našla ve spodní místnosti vpravo pod schody. Pak se vrátila na první odpočívadlo na schodech, došla ke sloupu vpravo až u stěny a s rozběhem přeskočila šikmo doleva ke stěně. Dopadla na špatně viditelnou kamennou plošinku. Ve stěně za zarostlým otvorem našla ukrytou místnost, kde vpravo od vchodu sebrala na zemi lékárnu. [Sekret 3]

Vyšla z místnosti, rukama se zachytila plošinky a seskočila na zem. Nad podestou v pravém rohu přehodila páku na stěně. Tím si na určitý čas otevřela velkou bránu na sousední podestě vlevo. Otočila se doleva, došla až na okraj podesty a z místa přeskočila na nižší kamennou zídku, po ní se dvěma kroky rozběhla a přeskočila na podestu před vrata, kterými rychle proběhla na schody. Proběhla i otrávenými šipkami na druhém schodišti a v místnosti nahoře zastřelila vlevo za rohem dalšího vlka. Přibližně uprostřed místnosti si stoupla na nestabilní část podlahy, kterou se opatrně propadla do spodní místnosti. V této úrovni přešla do sousední místnosti až ke zdi a podél ní šla doleva ke kraji podesty. Pak přeskočila díru v obrovské hale do protější místnosti. Tou běžela doleva, zastřelila posledního vlka, který vyběhl z průchodu naproti Laře a pak teprve sebrala lékárnu na zemi. Průchodem se dostala do malé místnůstky, kde přehodila páku na stěně. Tím si otevřela velkou bránu v nejspodnější části haly. Vrátila se do vedlejší místnosti, zabočila hned za rohem doprava a došla na kraj výklenku, otočila se zády do volného prostoru (přidrž klávesu [CTRL]) a pozadu sjela šikminou pod sebou až na zem. Otevřenou bránou prošla doĎĎ

2) CITY OF VILCABAMBA (Pickups-13, Kills-29, Secrets-3)

Hned, jak Lara prošla otevřenou bránou, postřílela smečku čtyř dotírajících vlků. Pak se vydala prozkoumat celý prostor a vyčistit ho od všech nepřátel. Od brány se vydala rovně na konec jeskyně, kde proběhla chodbou v pravém rohu do další jeskyně a zastřelila dalšího vlka. Tuto jeskyni přeběhla šikmo doleva za sloup, kde hned na kraji další chodby postřílela tři netopýry. Na rozcestí neodbočila vlevo, ale pokračovala rovně. Nyní zastřelila i vlka čekajícího na konci této slepé chodby. Tam také našla v trávě lékárničku. Odsud pokračovala další chodbou, přes její širší světlou část do další chodby. Na dalším rozcestí si všimla dveří se zámkem vpravo. Lara však pokračovala stále rovně až do další rozšířené části chodby. Zprava za sloupem začali vylétat netopýři, takže všech pět postřílela. Vrátila se na rozcestí k zamčeným dveřím a širokou chodbou zabočila doprava. Dostala se do ústřední jeskyně s bazénem uprostřed. U protější zdi si všimla krmelce mezi dvěma vchody. Doběhla k pravému z nich, otočila se tak, aby viděla na oba najednou a jakmile zevnitř vyběhl medvěd, zastřelila ho. Potom vešla dovnitř, vylezla vpravo přes zeď na horní poval, kde sebrala lékárničku. Sestoupila na zem, doběhla k bazénu, stoupla si k němu tak, aby viděla krmelec a skočila do vody. Plavala zatopeným tunelem dolů, na rozcestí se dala doprava nahoru, až vyplavala ve velké zatopené místnosti se sloupy. Tou proplavala mezi sloupy šikmo křížem doprava do míst, které je jako-by osvětlené. Tam přehodila páku na zdi, kterou si otevřela poklop nad hlavou a vyplavala se tam nadechnout. Znovu se potopila a přeplavala zatopenou místností šikmo křížem doleva, kde v rohu, vpravo od ústí zatopeného tunelu, přehodila další páku. Tou si otevřela tajné kamenné dveře v další místnosti. Nyní se přeplavala přes místnost do míst kde se prve nadechla, vylezla do horní malé místnosti, kde v rohu sebrala lékárničku. [Sekret 1]

V opačném rohu si pákou otevřela dveře do ústřední jeskyně, došla k bazénu a opět se potopila. Opět plavala zatopeným tunelem dolů, na rozcestí tentokrát zabočila doleva, na konci opět doleva a vzhůru a vyplula v další místnosti se sochami. Vylezla z vody našla otevřené kamenné dveře, v tajné místnosti za nimi sebrala uprostřed na zemi náboje do automatických pistolí a v rohu lékárničku. [Sekret 2]

Vrátila se ven, skočila do bazénu, plavala dolů, pak doprava a v místech, kde se tunel začal zvedat vzhůru, zabočila opět doprava nahoru, vynořila se a vylezla na břeh v ústřední jeskyni. Našla dveře, které měly napravo v pruhované kostce páku a tou je otevřela. Po schodech v místnosti vyšla až nahoru a přeskočila do výklenku v protější zdi. Rozběhla se po propadajících se deskách, přeskočila do výklenku ve stěně, kde sebrala lékárnu. Seskočila dolů, našla šedý kamenný kvádr, kterým se dalo manipulovat. Ten tlačila dlouhým tunelem, až mohla projít do místnosti za ním. Nejdříve zastřelila netopýra, pak v zadní části místnosti ve výklenku vlevo sebrala stříbrný klíč ôSilver Keyö a v pravém výklenku speciální klíč ôGold Idolö. Přes šedý kvádr vylezla doleva na horní palandu. Zastřelila dva netopýry co přilétali z otvoru ve stropě a po palandě přešla vlevo za roh, kde v tmavém koutě nalevo našla a sebrala lékárnu. Vylezla na konci do výklenku, zastřelila další dva netopýry co přilétali odnaproti, pak se pověsila rukama za okraj výklenku a seskočila na zem. Otočila se doprava, doběhla do ústřední jeskyně s bazénem a odsud zabočila do široké chodby mezi dvě sochy. Došla ke dveřím se zámkem, který si odemkla stříbrným klíčem. V místnosti za dveřmi proběhla otrávené šipky, za druhým průchodem zlikvidovala nejprve vlka vlevo, hned nato druhého přibíhajícího zprava. Rozšířenou částí jeskyně postupovala kupředu, zastřelila dalšího vlka na schodech chrámu a poslední dva od schodů nalevo, i napravo. Po schodech vystoupila k chrámu s trojími dveřmi a těmi úplně vlevo vešla dovnitř. V místnosti s bazénem z okraje posledního schodu vlevo přeskočila doprava k vyšší plošince, na kterou se vytáhla, odsud s rozběhem přeskočila na římsu šikmo vpravo před vchod. Vyšla po schodech nahoru, na římse nejdříve zastřelila netopýra a pak s rozběhem přeskočila před protější vchod. Po schodech vystoupila do horní hnědé místnosti, kde zastřelila dalšího netopýra, sebrala na zemi lékárničku a na stěně přehodila páku, kterou si otevřela dveře do chrámu úplně vpravo. Vyšla oknem, na římsu pod stropem jeskyně, rukama se pověsila za okraj a opatrně se spustila dolů na černou podestu. Sebrala náboje do brokovnice, opět se pověsila rukama za okraj a spustila se na červenou střechu. Našla zde lékárničku, naposled se rukama pověsila za kraj střechy a seskočila na zem. Prve otevřenými dveřmi opět vstoupila do chrámu. U bazénu šla do pravého rohu, otočila se doleva a stoupla si zády až ke stěně. Od zdi se dvěma skoky rozběhla a přeskočila k plošince u zdi, vytáhla se nahoru a odsud z místa skočila k další plošince, na kterou se opět vytáhla. Udělala čelem vzad, vyskočila nad sebe, kde se zachytila další podesty, na kterou se vytáhla. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila k římse před protějším vchodem. Jakmile se na ni vytáhla, zastřelila netopýra, který ze vchodu vzápětí vylétl. Po schodech vystoupila do horní místnosti a přehodila páku, kterou si otevřela prostřední dveře do chrámu. Sestoupila po schodech na římsu, odkud seskočila do bazénu, vylezla na břeh a vyšla před chrám. Vstoupila potřetí do chrámu, prošla okolo tří kyvadel a v pravém rohu přehodila páku. Propadla se do vody. Plula rovně, hned jak to šlo nahoru. Vynořila se a ve vhodný čas vylezla z bazénu na podlahu vysoké místnosti, kde ihned zlikvidovala medvěda. V postranní místnosti za sloupy našla schody, po nich vyšla do horní místnosti, přehozením páky zastavila kyvadla. Pak se otočila k páce zády, přeběhla do výklenku (vlevo od východu na schody) kde chodbou, kterou zde našla šla doleva. Na konci se rukama pověsila za okraj, seskočila na spodní výstupek a pak ještě jednou do tajné místnosti, kde uprostřed sebrala náboje do UZI samopalů. [Sekret 3]

Přes stupínky se vrátila do místnosti s pákou, seběhla po schodech k bazénu a skočila do vody. Zatopeným tunelem ve stěně plavala rovně, pak doleva, vynořila se v další místnosti a vylezla na schody. Po nich vystoupila do horní místnosti, kde si přehozením páky vlevo otevřela zlaté mříže v místnosti s bazénem, kde předtím zabila medvěda. Otočila se doprava, prošla sloupovím doleva a z římsy seskočila do bazénu. Vylezla na břeh a do zámku vpravo od otevřených zlatých mříží vložila speciální klíč ôGold Idolö. Tak si otevřela kamenné dveře se stejným symbolem za zlatou mříží, kterými vzápětí prošla doĎĎ

3) LOST VALLEY (Pickups-16, Kills-13, Secrets-5)

Lara vyběhla z tunelu k řece, skočila do ní a nechala se proudem strhnout do jezera pod vodopád. Vylezla na plošinku vlevo od vodopádu, odkud zlikvidovala, na břehu proti vodopádu pobíhající, tři vlky. Pak na břehu kam přeskočila, vylezla na kamenný val proti vodopádu, zastřelila dalšího vlka za ním, sjela po šikmině a pokračovala soutěskou mezi skalami až k další šikmině. Sjela po ní dolů, kde postřílela poslední tři vlky. Vrátila se do soutěsky nad šikminou, obešla skálu po pravé ruce, a pak přes její výstupky vyšplhala až do průchodu pod stropem jeskyně. U kostry našla lékárnu a sebrala ji. Na opačné straně průchodu slezla dolů a tak se dostala do obrovského údolí. Ihned zastřelila červeného ještěra který vzápětí přiběhl a pokračovala středem údolí v přímém směru. Napravo od vodopádu vyběhl další červený ještěr, kterého rovněž zastřelila. Potom si nejprve vyhledala malý, zelení zarostlý skalní výklenek ve skalách napravo a zapamatovala si jeho polohu. Nyní běžela středem údolí pod rozbitý most. Jakmile zaslechla dusot a země se začala třást, rychle se otočila a běžela se schovat do objeveného výklenku. Z tohoto výklenku se jí podařilo zastřelit největšího ještěra. Nyní pokračovala údolím podél skal vpravo k vodopádu. Za ním objevila vchod do tunelu ve skále vpravo, běžela tímto tunelem a když zahnula doleva za roh, zastřelila dalšího červeného ještěra, na kterého narazila. Když došla na konec tunelu, pověsila se rukama za jeho okraj a seskočila na zem. Otočila se a tam, kde skály tvořily přirozený roh údolí vylezla do dalšího zelení zarostlého výklenku, kde na jeho konci, vpravo za rohem, našla náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Vrátila se do údolí, pokračovala okolo vodopádu, který vytékal z jeskyně vpravo nahoře. Za tímto vodopádem našla skalní výstupek, přes který se vyšplhala na další vyšší nad tím prvním. Otočila se šikmo doprava a přeskočila na plošinku vpravo od skály. Zachytila se trhliny ve skále, kterou přeručkovala doprava doprostřed vodopádu a tady se vytáhla do jeskyně, odkud vytékal. Šla rovně na její konec, zabočila doprava, kde v zeleném výklenku našla náboje do brokovnice a automatických pistolí. [Sekret 2]

Vrátila se k okraji vodopádu, zachytila se ho rukama a seskočila do tůně pod ním. Jakmile se potopila, plavala doprava zatopeným tunelem až na jeho konec, rychle vylezla na břeh, otočila se doleva a vylezla vlevo na skalní výstupek dřív, než přiběhl další červený ještěr. Odsud shora ho pak pohodlně zastřelila. Přes sousední výstupky vylezla pod strop této jeskyně, kde našla ve výklenku na zemi první ozubené kolo "Machine Cog". Jakmile ho sebrala, slezla po skalních výstupcích zpátky na dno jeskyně, skočila do vody a proplavala zpátky tunelem do tůně pod vodopádem, kde vylezla na břeh v údolí. Pokračovala podél skal doprava, okolo dalšího vodopádu, pod vysokým kamenným převisem a jakmile se ze tmy na konci údolí vynořil chrám, zastřelila další dva ještěry přibíhající od chrámu. Vystoupila po schodech do chrámu, skočila do vody a plavala doprava. Na konci zatopeného tunelu sebrala druhé ozubené kolo "Machine Cog" a plavala zpátky. Vylezla z vody, vyšla před chrám a sestoupila po schodech doleva. V místech, kde leží torzo kmenu mezi dvěma palmami našla výstupek u skal, na který mohla vylézt. Otočila se doleva a z místa přeskočila k vyššímu výstupku, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Otočila se šikmo mírně doleva a z místa přeskočila k vyššímu výstupku vlevo šikmo od skály, zachytila se jeho okraje a opět se vytáhla nahoru. Přešla na jeho opačný levý roh a opět z místa přeskočila k dalšímu vyššímu výstupku vlevo od skály, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Opět přešla na jeho levý opačný roh, odkud opět z místa přeskočila již na samotnou střechu chrámu. Tady posbírala: lékárničku, náboje do automatických pistolí, na vrcholu pak náboje do UZI samopalů a za vrcholem vpravo náboje do brokovnice. [Sekret 3]

Došla na nejnižší bod střechy, pověsila se rukama za okraj a seskočila na šikminu pod sebou. Po další šikmině se sklouzla až na zem, otočila se doprava a pokračovala podél skal údolím. Tam brzy objevila otvor ve skále vpravo nahoře a přes skalní výstupky do něho vylezla. Chodbou za ním pak doběhla až na konec rozbitého mostu. Odsud s rozběhem přeskočila k jeho protější zachovalé části, chytla se jí rukama a vytáhla se nahoru. Na pilíři u skal vlevo pak objevila poslední třetí ozubené kolo "Machine Cog". Jakmile ho sebrala, vyšla na most, pověsila se rukama za okraj a spustila se na zem. Otočila se doprava a běžela až na konec údolí, kde po skalních výstupcích vylezla do horní jeskyně, tou přeběhla na její opačnou stranu a tady opět po výstupcích slezla do skalní soutěsky. Nyní se vrátila k jezírku pod vodopádem, kde vlevo našla soutěsku, kterou vyšplhala nahoru, až do jeskyně vlevo od vodopádu. Tou přeběhla rovně podél řeky vpravo, (okolo tunelu kudy sem prvně vyběhla na začátku levelu) až ke skále. Tady se otočila doprava a s rozběhem přeskočila přes řeku na protější břeh. Otočila se doleva, došla až ke skále, opět se otočila doleva a znovu přeskočila s rozběhem na protější břeh. Tady se otočila doprava přešla až k řece a z místa (těsně od skály vlevo) přeskočila přes řeku do protějšího výklenku. Tady se otočila doleva a opět z místa přeskočila přes vodu do levé části tohoto výklenku. Došla až ke skále, otočila se doleva a stoupla si až na jeho kraj k vodě. Proti sobě viděla nahoře skalní výklenek. Z místa k němu přeskočila, zachytila se ho rukama a vytáhla se dovnitř. Klikatým, dlouhým tunelem, vystříleným ve skále, proběhla až do jeskyně, odkud byla natažena vysutá lávka přes propast do jeskyně na protější straně. Přes lávku přešla k soustrojí, kam zasadila tři chybějící ozubená kola "Machine Cog". Pak přehodila páku vlevo a tím se spustil mechanismus ohromných vrat, čímž odvedla vodu napájející vodopád do podzemního tunelu a velké roury, ústící ve skále napravo od vodopádu. Otočila se čelem k soustrojí couvla až k okraji jeskyně, kde se pověsila se rukama a ručkovala prasklinou ve skále doleva až na konec. Spustila se na bílou skalku dole u hladiny, vešla do výklenku vpravo od vodopádu, kde našla lékárnu. [Sekret 4]

Vrátila se zpátky na bílou skalku, skočila do vody a plavala k obrovským zavřeným vrtům, zabočila do kanálu vlevo, kde hned na kraji vylezla na pravý břeh. U kostry sebrala brokovnici. Znovu skočila do kanálu a v místě, kde se voda ztrácela do podzemí, se potopila. Proplavala dlouhým, klikatým, zatopeným tunelem a ve čtvercové místnosti na konci se vynořila v otvoru ve stropě. Vylezla v tajné místnosti, ve které v rozích posbírala dvoje náboje do brokovnice a lékárničku. [Sekret 5]

Ve východu z místnosti se pověsila rukama za okraj a seskočila do vyschlého řečiště. Otočila se doprava a u ústí vyschlého vodopádu přeskočila přes šikminu dolů do jezírka. Když se vynořila na hladinu a otočila se směrem k vodopádu, objevila vchod do tunelu, který byl předtím zakryt padající vodou. Doplavala k němu a vešla do tunelu. Doběhla na jeho konec a kamennými dveřmi, které se vpravo samy otevřely pokračovala tak dlouho, dokud nepřešla doĎĎ

4) TOMB OF QUALOPEC (Pickups-7, Kills-8, Secrets-3)

Lara pokračovala tunelem do ústřední oranžové haly. Pak vpravo od vchodu našla páku kterou přehodila. Ihned se saltem otočila, vytáhla zbraň a zastřelila dva červené ještěry, kteří vyběhli z pravé, právě otevřené chodby. Prošla touto chodbou do čtvercové místnosti, odkud se rozbíhaly čtyři chodby. Zabočila do první z nich vpravo a vyběhla v místnůstce s hnědou kostkou u pravé stěny. Dvakrát zatlačila na kvádr v protější stěně, otočila se doleva a jednou zatlačila na další kvádr. Tím si zpřístupnila páku na konci místnůstky s nestabilní podlahou. Přeběhla přes ní a páku přehodila. Tím si zvedla první ze tří mříží v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Pak se otočila, došla na kraj díry v podlaze s otrávenými trny na dně, z místa ji přeskočila na protější stranu a vrátila se na rozcestí. Zabočila opět do první chodby po pravé ruce a proběhla do místnosti s výklenky po stranách. Tady objevila na konci malého výklenku proti soše páku (brzy zjistila, že nejde přehodit). Proto se Lara postavila čelem k soše, zaměnila brokovnici za pistole, nechala je vytasené a pozpátku postupovala k páce. Nestabilní podlahou se propadla do spodní místnosti, kde rychle postřílela tři vlky. Po šikmé rampě vystoupila na její vrchol, kde zatáhla jednou za kvádr uprostřed stěny. Pak přeskočila na rampu vlevo od vytaženého kvádru a zatlačila na kvádr ještě jednou z boku, čímž si zpřístupnila východ z této místnosti. Postupovala po schodech nahoru a v díře kam spadla, sebrala lékárničku. Pak po schodech vystoupala až do místnosti s otvorem v podlaze napravo, lékárničkou v rohu a pákou na levé stěně. Nejdříve sebrala lékárničku, pak přehodila páku, čímž zvedla druhou mříž v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Pozpátku postupovala k otvoru v podlaze, rukama se zachytila jejího okraje a seskočila do spodní chodby. Otočila se o 180- a chodbou se vrátila na rozcestí. Opět zabočila do první chodby po pravé ruce a proběhla do její rozšířené části, kde přehodila páku vpravo, čímž přesunula sloup ve vedlejší místnosti do nové pozice.

Nepřehlédla ani zavřené tajné dveře těsně vpravo od páky. Nyní seskočila do velké místnosti, kde před chvilkou přemístila sloup, prošla jediným východem vlevo a po schodech vystoupala až nahoru. Na sloupu kam se dostala se otočila doprava a z jeho okraje, z místa, přeskočila k hornímu výklenku v pravé stěně, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Vyšplhala na výstupek na konci, pak na další doleva, pak ještě na dva další v přímém směru, až se dostala do horní chodby. Tu přeběhla na její konec, rukama se chytla jejího okraje a seskočila do spodního výklenku. Tady se opět pověsila rukama za okraj a seskočila na spodní zídku mezi stěnami. Zaslechla, jak se otevřely tajné dveře vpravo od páky, kterých si všimla při přehazování první páky. Nyní měla velkou místnost se sloupy dole, po pravé ruce. Otočila se k ní zády a seskákala po výstupcích před sebou dolů, prošla otevřenými dveřmi a podruhé přehodila páku napravo, čímž vrátila první sloup v sousední místnosti do původní pozice. Otočila se doprava, opět prošla dveřmi, po výstupcích vylezla až na nejvyšší, na tom se otočila zády k velké místnosti se sloupy a seskočila s úchytem za ruce do spodního výklenku. Odsud vyšla na sloup, otočila se doprava a z jeho okraje přeskočila z místa k výklenku v pravé stěně nahoře.

Zachytila se okraje, vytáhla se nahoru a na konci chodbičky přehodila další páku. Tím přesunula druhý sloup do nové pozice. Vrátila se na kraj výklenku, pověsila se za ruce a seskočila na zem velké místnosti. Oběhla sloup za zády, z malé šikmé rampičky vlevo se vytáhla do horní rozšířené chodby, kde potřetí a naposled přehodila páku vlevo. Tím naposledy přesunula první sloup. Otočila se doprava, podruhé prošla dveřmi vpravo od páky, po výstupcích vylezla až na nejvyšší, na tom se otočila zády k velké místnosti se sloupy a seskočila s úchytem za ruce do spodního výklenku. Odsud s rozběhem přeskočila na bližší sloup, z toho na druhý sloup a odsud šikmo doprava do výklenku ve zdi. V této místnůstce s torzem mumie přehodila páku, kterou zvedla poslední třetí mříž v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Vrátila se na kraj výklenku, z jeho pravého okraje přeskočila šikmo doprava na bližší sloup, ze kterého seskočila na podlahu místnosti tak, aby dopadla mimo past z otrávených bodáků. Přeběhla místnost, ze šikmé rampičky se vytáhla do horní chodby, vytáhla brokovnici, cestou zastřelila posledního červeného ještěra, který na ni vyběhl a vrátila se na rozcestí. Zabočila do první chodby po pravé ruce, přes ústřední halu přeběhla rovně do protější chodby. Tou se dostala do velké místnosti se sochami po stranách. Opatrně proběhla šipkami až k prvnímu schodu. Tam si stoupla doleva těsně k vrhači otrávených šipek a vytáhla se do horního výklenku k soše. Otevřely se dveře do tajné místnosti, na jejímž konci vlevo na plošince viděla náboje do brokovnice. Bez zastavení k nim doběhla a sebrala je. [Sekret 1]

Nyní (zády ke vchodu) se pověsila rukama za okraj plošinky, přeručkovala doleva až těsně ke stěně a seskočila dolů na podlahu místnosti těsně vedle otrávených trnů, kde sebrala náboje do automatických pistolí. [Sekret 2]

Otočila se doprava, pomalu, opatrně prošla mezi trny až ke stěně pod vchod, z místa vyskočila nahoru, chytila se okraje a vytáhla se nahoru. Protáhla se kolem sochy vlevo a šikmo doleva seskočila na schody. Po nich vystoupala nahoru a chodbou za nimi, s pistolemi v rukou, se dostala do velké místnosti. Tady u levé stěny viděla sedět na trůnu kostlivce, se dvěmi mumiemi po stranách. Ihned zastřelila tu po pravici kostlivce. Nyní již mohla přistoupit k oltáři uprostřed místnosti a sebrat z něho první část zlatého kruhu - ôSCIONö. Po krátkém zemětřesení přeběhla opatrně místností ke zlatým mřížím, které se samy otevřely. Utíkala svažující se chodbou do hlavní oranžové haly, kde zabočila do pravé strany, aby se vyhnula velkému balvanu, který se jí valil za patami. Jakmile se balvan převalil a spadla část stropu, prošla tunelem okolo balvanu a na konci skočila do jezírka. Pod vodou našla v pravé skále průrvu s malým zatopeným tunelem, kterým proplavala. Pak plavala nahoru a dostala se tak do poslední tajné jeskyně tohoto levelu, kde se mohla nadechnout a sebrat na podestě lékárnu a náboje do automatických pistolí. [Sekret 3]

Opět skočila do vody, proplavala tunelem do jezírka, kde se co nejrychleji vynořila a vylezla na břeh. Již pod vodou zjistila, že je ostřelována. Střelbu opětovala tak dlouho, dokud střelec nepadl na zem.

V následné první části intra střelce musela zlikvidovat úplně. V druhé části intra po přepálení lana výtahu byla vytažena na střechu mrakodrapu, ke světelné reklamě těžební společnosti "NATLAS". Ve třetí části intra přečetla v knize, že další část zlatého kruhu musí hledat v St. Francis Folly

5) ST. FRANCIS FOLLY (Pickups-19, Kills-21, Secrets-4)

V obrovské hale se sloupy, kde Lara tento level začínala, přeběhla doprava na podélný výstupek u zdi, odkud zastřelila dva lvy, kteří přibíhali od sloupů uprostřed. Sestoupila na zem, popošla rovně k šedému kvádru, který stál mezi dvěma deskami se symbolem ôW ö. Nejdříve ji přitáhla k sobě - na tu bližší, potom ji postrčila na tu vzdálenější, čímž si otevřela dveře ve zdi naproti sobě, mezi sloupy. Nakonec posunula kvádr až na konec rýhy, ve které ho posunovala. Pak běžela dopředu, vylezla na podestu a stoupla si do otevřených dveří. Dovnitř zatím nevcházela, ale počkala si na gorilu, která vzápětí přiběhla z levé strany místnosti. Jakmile ji zlikvidovala, vešla do místnosti, kde zastřelila další gorilu, která přiběhla zprava. Potom přehodila páku na kvádru se symbolem ôW ö proti dveřím. Otočila se doleva a zastřelila další gorilu, co přibíhala zleva, z horní části místnosti. Po schodech pak vystoupala do horní části místnosti vpravo ode dveří, kde přehodila další páku. Připravila si pistole a vyšla před chrám, kde byla napadena střelcem. Několika výstřely ho zahnala na útěk - zastřelit ho nebylo možné. Sice střelbu opětoval, ale nakonec utekl. Nyní došla k šedému kvádru, vylezla na něj a z jeho okraje přeskočila k nejbližšímu sloupu vlevo, zachytila se okraje a vytáhla se nahoru. Z jeho protějšího okraje se obdobným způsobem dostala na vyšší sloup naproti, kde sebrala lékárnu. Otočila se šikmo doleva a přeskočila s rozběhem šikmo doleva na nižší sloup. Z tohoto sloupu přeskočila na římsu před vchodem do vysoké místnosti u stropu haly. Těsně za vchodem si stoupla čelem k šikmině nalevo (takže vchod měla po levé ruce). Skočila dopředu na šikminu (za neustálého držení klávesy [CTRL]), ihned se od ní odrazila, saltem dozadu se dostala na šikminu za záda, od té se hned také odrazila a pověsila se rukama za podlahu výklenku nad šikminou. Vytáhla se nahoru, otočila se vlevo, uprostřed výklenku si stoupla zády k vyšší šikmině, skočila na tu nižší před sebou (za neustálého držení klávesy [CTRL]), odrazila se od ní, hned na to i od té za zády, kam saltem vzad dopadla a pověsila se rukama za podlážku proti sobě. Když se tam vytáhla, sebrala si lékárnu i náboje do brokovnice, aniž by vstoupila na nestabilní podlážku v rohu. [Sekret 1]

Opět se pověsila rukama za okraj plošinky, seskočila do spodního výklenku, odkud se přes šikminu vrátila na podlahu místnosti. Vyšla na římsu před vchod a s rozběhem přeskočila na sloup, přes který se sem dostala. Přešla na jeho protější pravý kraj, z místa přeskočila na ten nižší otočila se doleva, přeskočila k tomu vyššímu a vytáhla se nahoru. Odsud přeskočila šikmo doprava na rozpadlou římsu u zdi, pod stropem haly. Přes sousední části této římsy se dostala až na stříšku, kde otevřenými dveřmi vešla do chodby. (Následná operace byla náročná na přesnost odrazů a rychlost reakcí, proto si vyžádala několik pokusů.) Na jejím konci seskočila na dlouhou šikminu, po které sjížděla dolů. Před jejím koncem se v určitém místě odrazila tak, aby dopadla na níže položenou šikminku, popojela kousíček níž a odrazem z ní se dostala do protější tajné místnosti, těsně nad hladinu vody, kde našla náboje do brokovnice a lékárničku. [Sekret 2]

Ve výklenku na konci se pověsila rukama za okraj podlahy a seskočila do spodní místnosti, kde přehozením páky vypustila vodu ze zatopeného kanálu pod touto místností. Pak se na konci pověsila za ruce, aby přilákala krokodýla dole blíž, vytáhla se zpátky a odsud seshora ho zlikvidovala. Pákou si znovu zaplavila kanál vodou, skočila do ní a plavala k sousednímu otvoru ve stropě, vylezla v další tajné místnosti, kde sebrala další náboje do brokovnice. [Sekret 3]

Skočila opět do vody a vrátila se do první místnosti, kde pákou definitivně vypustila vodu z kanálu. Rukama se pověsila za podlahu a seskočila dolů. Na konci kanálu vystoupila po schodech do obrovské a hluboké místnosti, se zvláštní stavbou uprostřed. Tato ústřední stavba měla různé podesty s otvory a sloupy na kterých byly páky. Okolo stěn pak viděla různé římsy, výklenky a schody. Hned vlevo si všimla zavřených dveří, s nápisem "NEPTUNE". Nejdříve se pověsila rukama za římsu na které právě stála doprava, rychle se vytáhla zpátky a zastřelila vyplašeného netopýra vpravo dole. Pak s rozběhem přeskočila na stavbu uprostřed a postřílela tři netopýry přilétající od stropu místnosti. Nyní přešla doprava, rukama se pověsila do vnitřní strany stavby seskočila dolů. Otočila se a přehodila páku za zády na sloupu. Ta otevřela dveře s nápisem "THOR". Nyní se otočila doprava a viděla šedou desku na římse u zdi. Jakmile na ni s rozběhem přeskočila, otevřely se tajné kamenné dveře na podlaze, úplně dole, v rohu místnosti. Aby v časovém limitu prošla těmito dveřmi, než se zase zavřou, musela co nejrychleji provést tyto úkony. Doplnila si "zdraví" na 100% dřív, než na šedou kostku skočila. Ihned po dopadu se otočila doprava (zeď tedy měla po levé ruce), popoběhla dopředu a seskočila na dolní římsu. Po té opět popoběhla dopředu a seskočila znovu dolů na další římsu. Tady se saltem otočila o 180- a běžela dopředu (zeď nyní měla po pravé ruce), seskočila na zem a proběhla otevřenými dveřmi do malé tajné místnůstky. Křiku netopýrů si nevšímala. Až uvnitř místnosti zastřelila prvního netopýra (pokud dovnitř stihl vlétnout za Larou). Přiblížila se ke dveřím aby se otevřely a zastřelila druhého netopýra. Nyní v klidu sebrala lékárnu a náboje do automatických pistolí. [Sekret 4] Vyšla z místnůstky, obešla sloupy a na tom blíž ke schodům přehodila páku, kterou si otevřela dveře s nápisem "ATLAS". Nyní vystoupila po schodech, došla doprava až na konec podesty a vytáhla se na vyšší nad hlavou. Po té přeběhla na její konec a přeskočila šikmo doprava do výklenku, kde hned zastřelila netopýra a pak sebrala náboje do automatických pistolí. Vrátila se na původní podestu, přeběhla ji až na konec, odkud s rozběhem přeskočila na protější římsu, po které přešla asi doprostřed, otočila se doleva a přeskočila na centrální stavbu. Tady na sloupu našla a přehodila páku, která otevřela dveře s nápisem "NEPTUNE". Otočila se o 180°, došla ke kraji podesty a dostala se na protější vyšší výstupek. (Vlevo si všimla zavřených dveří s nápisem "DAMOCLES".) Na tomto výstupku se opět otočila o 180° a z místa přeskočila k protější podestě a vytáhla se na ni. (Mezi sloupy nalevo viděla otevřené dveře s nápisem "THOR".) Zatím tam však nešla, ale pokračovala v cestě nahoru. Okolo otvoru v podestě, se dostala až ke druhému sloupu, postavila se k němu zády a z okraje podesty se dostala na protější výstupek. Z něj přešla na vyšší vpravo, zastřelila dva netopýry, otočila se doprava a z místa přeskočila na podestu ústřední stavby. Tady vylezla na nejvyšší schod, otočila se doprava a přeběhla po mostíku k otevřeným dveřím s nápisem "ATLAS", rychle se otočila a zastřelila dalšího netopýra. Pak se vrátila na nejvyšší schod odkud prve vyběhla vylákat netopýra, sestoupila dolů doprava, kde na sloupu přehodila další páku, kterou otevřela dveře s nápisem "DAMOCLES". Nyní se dobře rozhlédla a když si všimla ve výklenku u zdi lékárničky, doskočila si pro ni. Vrátila se zpátky, vylezla na nejvyšší schod a z jeho okraje se protáhla otvorem nad hlavou na vyšší podestu. Stoupla si zády ke sloupům a s rozběhem přeskočila k protější stěně na schodiště. Po něm pak vyběhla nahoru až do míst, odkud začínala. Nyní po otevření všech čtyř dveří musela Lara všemi projít, vyřešit ve všech připravené úkoly, aby získala klíče ke čtyřem zámkům, které jsou až u paty obrovské haly.

a) NEPTUN

Otočila se doleva, přes ústřední stavbu se dostala do otevřených dveří s nápisem "NEPTUNE". V místnosti za nimi popošla rovně, otočila se doleva a přistoupila k bazénu. Skočila do vody, potopila se a plavala kolmo dolů zatopenou šachtou až na dno. Tady kousíček rovně, pak do tunelu nad hlavou, v tom doleva, kde na konci přehodila páku. Tou si otevřela mříže na dně, do výklenku ve zdi. Otočila se o 180°, plavala rovně, na konci dolů, na dně doleva, kde za otevřenou mříží na podestě sebrala první klíč "Neptune Key". Opět se otočila o 180°, plavala rovně až na konec a rychle kolmo nahoru, kde vylezla z bazénu. To vše velice rychle a bez možnosti jediného nádechu. Vyběhla z místnosti, přeskočila na ústřední stavbu uprostřed, známým způsobem se dostala o patro níž. Jakmile proskočila otvorem, musela zastřelit další dva netopýry, kteří přilétli seshora. Pak se otvorem v podestě dostala na nejvyšší schod, ještě o jedno patro níž. Nyní již mohla projít otevřenými dveřmi s nápisem "ATLAS" plnit další úkol.

b) ATLAS

Zastřelila gorilu vlevo za rohem. Přešla místností k mřížím, vstoupila na desku se symbolem "W" a mříže se otevřely. V úzké chodbě vlevo měla jámu, vpravo na šikmině viděla balvan. Otočila se k balvanu zády a pozadu k němu postupovala. Jakmile uslyšela dunění, běžela kupředu, seskočila do jámy a ihned uskočila dozadu, aby se schovala u zdi před balvanem. Jakmile se převalil Laře nad hlavou, sebrala si na dně jámy lékárničku a vylezla ven. Šla směrem k šikmině a v místech, kde začínala se vytáhla do výklenku vlevo, otočila se doleva, vytáhla se na horní chodník a na jeho konci sebrala druhý klíč "Atlas Key". Tady se přes vis za ruce dostala dolů do chodby, prošla mříží a vrátila se na ústřední stavbu. Stoupla si na konec nejvyššího stupínku čelem ke dveřím ze kterých právě vyšla, pověsila se rukama za jeho okraj a seskočila na podestu pod nohama. Nyní již slyšela dole na dně haly řvát lvy. Nyní už mohla projít protějšími dveřmi s nápisem "THOR" a plnit třetí úkol.

c) THOR

Opatrně došla až na třetí (poslední) schůdek na konci chodby. Uprostřed místnosti viděla viset tmavou kouli, ze které začaly létat blesky střídavě do kovových desek u stěn. Ze schůdku šla těsně podle stěny doleva až do rohu a pak opět podél stěny až před kovovou desku na podlaze, kterou ve vhodný okamžik přeběhla do vedlejší místnosti. V této druhé místnosti s visícím obrovským kladivem, našla na podlaze desku se symbolem "W". Zaujala takovou pozici, aby viděla na topůrko kladiva a pak si na desku stoupla. Uslyšela skřípavý zvuk, ale vyčkala, až se dalo kladivo do pohybu a pak popoběhla kupředu. Kladivo udeřilo do desky a od stropu spadl na zem šedivý kvádr. Ten si přistrčila k vyšší nástavbě za hlavou kladiva a vylezla nahoru. Kvádr ležící vpravo přelezla, posunula si ho ke sloupu v rohu a vylezla na sloup, kde sebrala lékárničku. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila podél stěny k protější římse, zachytila se jí, vytáhla se nahoru a na konci výklenku sebrala třetí klíč "Thor Key". Stejnou cestou jako sem, se vrátila na podlahu místnosti s kladivem, opět opatrně přeběhla přes místnost s blesky a vrátila se na ústřední stavbu. Otvorem vlevo za sloupy seskočila o jedno patro níž a opatrně, aby ji nezasáhl střelec, který běhal úplně dole na podlaze hlavní místnosti, přeskočila na podestu v rohu místnosti. Vylezla si do horního výklenku nad dveřmi s nápisem "DEMOCLES", kde sebrala lékárnu a mohla projít dveřmi plnit poslední úkol.

d) DEMOCLES

První místností prošla bez nebezpečí pod visícími meči u stropu k protějším dveřím. Stoupla si na desku se symbolem "W", dveře se otevřely a Lara mohla na podstavci uprostřed této místnosti sebrat čtvrtý klíč "Damocles Key". Z podstavce se vytáhla otvorem nad hlavou na horní podestu, kde našla náboje do brokovnice a lékárničku. Přes podstavec se vrátila na zem a nyní již musela postupovat pomalu a obezřetně. Při cestě zpátky přes sousední místnost už na meče musela dávat velký pozor a vyhýbat se jim když padaly od stropu. Orientaci jí navíc ztěžovaly sloupy a pohybu zas bránily torza sloupů na podlaze. Pouze otáčející se stíny mečů na podlaze prozrazovaly přibližné místo jejich dopadu. Jakmile vyšla z této místnosti, připravila si pistole a z nejvýhodnějšího místa, se snažila výstřely zahnat dole běhajícího střelce (zastřelit ho opět nešlo) a zahnat ho na útěk už bylo poněkud obtížnější. Jakmile se to Laře podařilo, odsud seshora také postřílela dole běhající lvy a pak teprve sestoupila až na zem. Přešla ke zdi za sloupovím, kde do čtyř zámků, vpravo od brány se čtyřmi závorami, zasunula právě získané klíče. Každé odemknutí odsunulo jednu závoru. Otevřenou branou prošla dále.

6) COLOSSEUM (Pickups-14, Kills-26, Secrets-3)

Lara vyběhla z úzké chodby do jeskyně, došla k vodě, počkala si na krokodýla a zastřelila ho. Přeplavala do vedlejší jeskyně, vylezla na břeh a zastřelila lva, který přibíhal od chrámu. Vešla do chrámu a na schodech vlevo zastřelila druhého lva. Vyšla z chrámu, dala se doprava a za rohem zastřelila třetího lva. V místě, kde skály tvořily roh vylezla na skalní výstupek, z něho přeskočila na římsu chrámu, otočila se doprava, přelezla přes výstupek a pokračovala po římse za roh, kde na konci za sloupem našla lékárnu. Vrátila se k výstupku na římse, vylezla na něj, otočila se o 180° a vytáhla se na římsu nad hlavou. Po té přešla až na její konec za rohem, přeskočila přes její propadlou část a šikmo doprava na skálu. Tady si všimla průchodu do skal vlevo, ale zatím tudy nešla. Otočila se doprava, sjela po šikmině a přešla až na pravý okraj plošiny. Tady se rozběhla a dlouhým skokem přeskočila podél skal šikmo na vzdálený skalní výstupek. Odsud již bylo vidět skrytý výklenek, kde v chodbičce, kam si doskočila, ležely náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Nyní vyšla z výklenku a podél skal po pravé ruce přeskákala po plošinkách zpátky pod šikminu, po které před chvilkou sjela. Proskočila šikmo doprava do průchodu ve skalách a dostala se do jeskyně, s obrovskou jámou. Na jejím dně zastřelila dva krokodýly a pak tam přes výstupek vlevo u skal sama slezla, aby sebrala v rohu lékárničku. Přes ten samý výstupek vylezla zpátky, otočila se doprava, vyskočila, zachytila trhliny ve skále, pak ručkovala doprava. V jednom místě, kde se trhlina rozšířila se tam Lara vytáhla a prošla jeskyňkou doprava za roh, kde sebrala náboje do brokovnice. [Sekret 2]

Vrátila se na okraj jeskyňky, pověsila rukama a trhlinou ručkovala doprava až na druhou stranu jámy, kde seskočila. Úzkým průchodem a dírou v zemi, se dostala do spodní chodby. Zjistila, že je na druhé straně mříží, kde na začátku levelu zastřelila na schodišti lva. Mříže otevřela pákou vedle a vyšla po širokém schodišti až na obvodovou zeď ohromné arény, kde dole pobíhali dva lvi a gorila. Když přiběhl zleva střelec opět ho pár výstřely zahnala na útěk. Střelbu opětoval a byl opět dotěrnější, ale nakonec přece jen utekl. Teprve teď v klidu postřílela zvířata běhající dole v aréně. Po obvodové zdi přešla až doprava ke skalám, kde přes spodní skalní blok slezla dolů do arény. Obešla skály i díru s otrávenými trny na dně a vešla do úzkého průchodu mezi skalami. Lva, který na ni vyběhl od zavřených mříží Lara zastřelila. Vrátila se do arény, šla podél zdi doleva až ke vchodu a sjela po šikmině do spodní místnosti s klecemi. Tady ji hned napadl další lev. Jakmile ho zastřelila, vyběhl z levé zadní klece další lev. Zabila i toho, přehodila páku na zdi proti šikmině, kterou si otevřela mříž za úzkým průchodem ve skalách nahoře v aréně. Doběhla k protější páce a jejím přehozením si otevřela mříže ve vedlejší úzké chodbě. Tou proběhla do malé jámy, nad kterou již čekali další tři lvi. Když je postřílela, prošla průchodem mezi skalami a šikminou za otevřenými mřížemi sjela do spodní místnosti. Tady úspěch závisel na rychlosti a přesnosti. Ve zdi za levým ramenem viděla zavřené dveře, ve stěně vlevo dvě zamřížované místnosti a vpravo další dvě. Šla do té zadní a stoupla si na šedou kostku v rohu. Ta otevřela oboje mříže v protější zdi. Lara proběhla tou vlevo, přehodila páku v rohu, která otevírala mříže v rohu sousední místnosti. Hned jak přehodila páku, saltem se otočila o 180°, přeběhla do sousední místnosti, kde proběhla otevřenou mříží v rohu do slepé chodbičky.

Na jejím konci přehodila páku, která otevřela dveře pod šikminou. Vrátila se do místnosti, sebrala si lékárničku v rohu u mříží, ty si pak otevřela stoupnutím si na šedou desku v rohu a otevřenou mříží vyšla ven. Chodbičkou za otevřenými dveřmi sešla do jámy s otrávenými trny, ty obešla zleva a další chodbičkou došla ke skalám. Po nich vylezla až nahoru. Otočila se doleva, přešla okolo díry ze které vylezla až ke skalnímu výstupku, vylezla na něj a přeskočila šikmo doprava do průrvy mezi skalami, kde sebrala náboje do brokovnice. Vrátila se zpátky k díře kterou sem vylezla a šla rovně až na okraj skály nejvíce vyčnívající do arény, odkud s rozběhem přeskočila na skály u stavby šikmo vpravo. Po nich přešla na kamennou podestu, otočila se doleva, s rozběhem přeskočila k římse stavby, kam se vytáhla. Popošla dopředu, otočila se doprava a zastřelila gorilu, která běhala po místnosti s pohovkami. Sestoupila do této místnosti, obešla kamennou příčku a zastřelila druhou gorilu běhající na schodišti za ním. Na druhém schodu objevila šedý kamenný kvádr ve stěně, který vytáhla ven a odsunula na stranu. Ve výklenku za ním našla lékárničku a přehodila páku, která otevřela dveře ve stavbě, který je na ochozu, v levém rohu arény. Vrátila se proto na balkón, z jeho levého okraje přeskočila na kamennou podestu a po šikmé skále vpravo sjela na zem do arény. Oběhla skály vlevo a přes kamenný blok vylezla na obvodovou zeď. Vylezla na druhý schod ochozu a po něm přešla ke stavbě v rohu vpravo. Jakmile vstoupila dovnitř, zastřelila dva netopýry u stropu a prošla otevřenými dveřmi. V místnosti, když se za ní zavřely mříže, běžela proti kouli na šikmině a seskočila dolů do jámy. Když se koule převalila Laře nad hlavou, vylezla zpátky na nižší stranu jámy, z jejího okraje přeskočila k vyššímu okraji a vytáhla se nahoru. Po šikmině vyběhla do horní místnůstky, kde přehodila další páku, která otevřela dveře v další stavbě na ochozu. Otočila se zády k páce, podél stěny vlevo došla na konec místnosti a pozadu postupovala tmavou chodbou, na konci opět pozadu sjela po šikmině, zachytila se jejího spodního okraje a seskočila na zem. Udělala čelem vzad a průchodem před sebou šla na schody. Sestoupila na obvodovou zeď kolosea a šla po ní doleva. U východu si počkala na lva, zastřelila ho a opět se střetla se střelcem. Ani tentokrát nešel zastřelit, ale byl opět dotěrnější. Když se ho Laře konečně podařilo zahnat, prošla okolo východu z kolosea, vylezla doleva na druhý schod, po kterém šla doprava, do druhé stavby na ochozu. Nejdříve zastřelila dva netopýry u stropu a pak prošla chodbičkou za otevřenými dveřmi do vysoké místnosti se sloupy a hnědou kostkou. K této kostce si stoupla čelem tak, aby měla jeden sloup za zády a další dva po pravé ruce. Úspěch následující operace záležel na přesnosti, rychlosti sekvence skoků a salt, které Lara musela provést, aby objevila další tajnou místnosti za kamennými dveřmi, které se na určitý časový limit otevřely u stropu. Nejdříve (za neustálého držení klávesy [CTRL]) přiskočila pozadu až ke sloupu za zády, čímž otevřela kamenné dveře nahoře. Následovaly: skok kupředu, salto doprava, salto dozadu, salto doleva, skok kupředu a rychlý běh kupředu skrz otevřené dveře. To vše bez jediného zaváhání - což si vyžádalo několik pokusů! Odměnou Laře byly dvě lékárny, náboje do UZI samopalů a pistole Magnum s náboji. [Sekret 3]

Když vše posbírala, přistoupila ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara vyšla na římsu před nimi. Zastavila se až v místě, kde ji nemohly shodit dolů, když se zavíraly! Tam se otočila doleva a s rozběhem přeskočila na další římsu k páce, kterou přehodila. Tím si otevřela dveře v poslední stavbě na ochozu kolosea. Po sloupech seskákala na podlahu místnosti, prošla chodbičkou ven a průchodem vlevo vyšla na schody ochozu, po kterých přeběhla do poslední stavby. Otevřenými dveřmi se vytáhla do horní místnůstky a skočila do vody v otvoru. Zatopenou šachtou plavala kolmo dolů a na konci tunelu vylezla v malé místnůstce, kde nejdříve sebrala lékárničku. Pak protlačila šedý kvádr v rohu do sousední místnůstky, tam ho odsunula do strany a ve výklenku za ním, sebrala klíč "Rusty Key". Zatopeným tunelem a šachtou proplavala zpátky do první místnůstky, kde přehodila páku na stěně. Tou si otevřela velkou bránu na konci schodů za zástěnou v místnosti s pohovkami. Seskočila do stavby na ochozu, pověsila se rukama za okraj obvodové zdi arény a seskočila dolů. Připravila si pistole a běžela do úzkého průchodu mezi skalami. Zastřelila gorilu, proběhla mezi skalami, sjela po šikmině, proběhla okolo trnů, vylezla na skály, přeskočila na skály u stavby a dostala se až na balkón místnosti s pohovkami. Sestoupila do ní, obešla zástěnu a sestoupila po schodech. V místnosti za otevřenou bránou sebrala lékárničku a vrátila se až na balkón, aby zastřelila poslední dvě gorily, které pobíhaly u skal vlevo dole. Pak už zasunula klíč do zámku v místnosti s pohovkami a otevřenou mříží proskočila do vody. Plavala dolů a pak rovně zatopeným širokým kanálem. V místě, kde byly po stranách mříže, vylezla otvorem ve stropě do horní místnůstky dřív, než ji dohonil krokodýl, který připlaval od protější zavřené mříže, na opačné straně kanálu. Z místnosti nejdříve zastřelila krokodýla, pak přehodila páku na stěně, kterou si otevřela mříž v úzkém kanále, který navazoval na ten široký, nad kterým stála. Stoupla si před otvor čelem k páce, skočila do vody a plavala rovně, v úzkém kanále minula otevřenou mříž a pokračovala, dokud se neukončila tato úroveň a nepřešla dál.

7) PALACE MIDAS (Pickups-22, Kills-43, Secrets-3)

Lara dokončila plavání a vpravo od mříží vylezla z vody. Šla rovně tunelem ke dvěma sloupům a zabila dvě gorily, které na ni zaútočily. Přeběhla přes místnost, prošla vchodem vlevo a v jeskyni s chrámem v průčelí zastřelila další dvě gorily. Vyšla po schodech ke dveřím, které se automaticky otevřely. Před nimi sebrala na zemi lékárnu, prošla dveřmi a na konci tunelu přehodila páku, která otevřela mřížovou branku do zahrady. Vrátila se před chrám, došla až ke zdi průchodu a couvla zpátky na schodiště, kde si počkala na další tři gorily, které zlikvidovala. Nyní se mohla vrátit k bazénu a odbočit doleva, kde za rohem vpravo zastřelila krokodýla. Proběhla širokou chodbou na konec a u schodiště se dala doprava spodní chodbičkou, kterou se dostala na prostranství před vysokou stavbou s výklenky a římsami nahoře. Odbočila doprava a na konci doleva za roh stavby, kde po zlikvidování gorily našla dvoje náboje do Magnum pistolí. Vyšla zpátky před stavbu, šla stále rovně až k předposlednímu výklenku vpravo, ve kterém zastřelila dva lvy. Došla až na konec prostranství, otočila se doprava a postřílela čtyři netopýry. Nyní si do druhého výklenku vlevo došla pro lékárničku. Tím prozatím skončila v této části a vrátila se ke schodišti, po kterém vystoupala nahoru. Širokým tunelem vyšla do obrovské haly, kde nejdříve postřílela tři gorily. Nyní se již mohla porozhlédnout. Proti vchodu viděla stavbu, různě rozmístěné kamenné sloupy po hale, v okolních zdech čtvery zavřené dveře. Nad každými byly vyryty symboly "W" a "U", které, jak zjistila později určovaly polohu pěti pák ("W" nahoře ; "U" dole), aby se otevřely. Nad jedněmi z nich byl první znak zleva poškozen, ale i ten se později Laře povedlo správně uhodnout. Přes obrovskou halu přeběhla šikmo doprava, kde vylezla na bílý kvádr u stěny, udělala čelem vzad a přeskočila s rozběhem k protějšímu sloupu, na který se vytáhla. Z něj opět s rozběhem, na nejbližší sloup šikmo doprava. Tady se otočila doleva a z okraje sloupu přeskočila k první římse u zdi, kam se vytáhla, otočila se doprava a došla až na kraj římsy. S rozběhem přeskočila k druhé, protější římse, vytáhla se na ni a sebrala si zde lékárničku a náboje do Magnumů. S tímto úlovkem se vrátila na první římsu, stoupla si zády až ke stěně před sloup a z místa na něj přeskočila. Otočila se doleva, rozběhla se a přeskočila na nejbližší sloup. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila k dalšímu sloupu, vytáhla se nahoru a otočila se opět doprava k dalšímu sloupu. S rozběhem na něj přeskočila, opět s rozběhem přeskočila k poslednímu sloupu a vytáhla se nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem skočila na stavbu, která měla v levé stěně zasazených pět pák, které byly všechny v horní poloze. Podle vytesaných nápisů nade dveřmi přehazovala páky v různých kombinacích, čímž otvírala jednotlivé dveře, do prostor za nimi se pak vydávala plnit jednotlivé úkoly tak, aby našla a sebrala tři olověné cihly.

Začala tedy takto:

1) Přehodila první páku zleva dolů ( U W W W W ). V díře za zády sestoupila po schodech až dolů, přehozením páky u mříží si je otevřela a vyšla před stavbu. Běžela kolem ní doleva, kde našla první otevřené dveře. V dlouhé, částečně zatopené místnosti nejdříve ve vodě zlikvidovala tři krysy. V této místnosti musela přeskákat po sloupech s ohni, (na určitý časový interval se ohně vypnuly tím, že překročila tmavou čáru před prvním z nich) dostat se až dozadu na podestu, a ve výklenku sebrat první olověnou cihlu. Časový interval, kdy byly ohně vypnuty byl krátký, takže si poradila tak, že na sloupu těsně u podesty se pověsila rukama za jeho okraj (čelem k podestě), přeručkovala doleva, na rohu se vytáhla nahoru, rychle se otočila doprava a znovu se pověsila za ruce. Nyní již okolo plamenů přeručkovala doleva, kde se mimo jejich dosah vytáhla nahoru a bez nebezpečí si došla do výklenku pro první olověnou cihlu "Lead Bar". Z podesty skočila do vody, přeplavala k plošince vlevo u stěny a vylezla nahoru. Vyšla z místnosti, cestou zastřelila gorilu a otevřenou brankou se vrátila k pákám.

2) Nyní první páku zleva vrátila do původní polohy, pak přehodila prostřední páku a hned tu vedle vpravo dolů ( W W U U W ). Po schodech uprostřed stavby sestoupila dolů, vyšla ven, běžela okolo stavby doleva a vpravo od prvních dveří našla otevřené druhé dveře (poškozené prvním písmeno v nápisu nad nimi). Přeběhla vysokou místnost se sloupem uprostřed do protějšího průchodu. Sestoupila po schodech doprava do spodní místnosti, kde vytáhla ze zdi dřevěný blok. To způsobilo otřes v horní místnosti se sloupem. Nyní vyběhla po schodech nahoru a po dalších schodech naproti prvním, vystoupila až do horního výklenku, odkud z místa přeskočila šikmo doprava na plošinu u písečného náspu. Otočila se doprava, přešla na konec plošiny a opět z místa přeskočila na tmavší šikminu na náspu. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na vrchol zlomeného sloupu. Otočila se šikmo doprava a s rozběhem přeskočila na další tmavší šikminu na svahu a z jejího levého okraje pak z místa na násep u zdi. Odtud se skokem z místa dostala do průchodu ve zdi. Z místnůstky za ním vylezla jedinou cestou po výstupcích nahoru a vyšla na okraj kamenného převisu před vodu. Postřílela dvě gorily, které běhaly po obvodové zdi, stejně tak dva netopýry. Přeskočila s rozběhem na obvodovou zeď vodojemu a kousek si v něm zaplavala, aby přilákala prvního krokodýla, vylezla před ním na zeď a zastřelila ho. To samé opakovala ještě jednou. Když byli oba krokodýli mrtví, úzkým kanálem plavala ke skále, podplavala jeho zatopenou částí do sousední jeskyně, kde vylezla vpravo na břeh. Otočila se doleva a v rohu vylezla na skály nad vodou. Přešla po nich k první šikmině a podél skal z místa přeskočila na další šikminu, kousek po ní popojela a (při stisknuté klávese [CTRL]) přeskočila přes vrchol další šikminy, po které sjela dolů. Podél skal šla doleva a po další šikmině sjela do místa, kde sebrala lékárničku a náboje do Magnum. [Sekret 1]

Skočila do vody, proplavala zatopenou částí úzkého kanálu a vylezla doleva na obvodovou zeď. Otočila se doprava a doběhla až na roh této zdi udělala čelem vzad a pověsila se rukama za její okraj. Seskočila dolů, kde ve skalním výklenku sebrala lékárničku, náboje do UZI a do pistolí. [Sekret 2]

Vytáhla poslední jmenované zbraně, postavila se zády ke skále tak, aby mohla přeskočit přes ostrou skalku před sebou a hned po dopadu zastřelila za ní čekající gorilu. V této vysoké místnosti s výklenky po stranách, našla v druhém zprava lékárničku. Vrátila se do prvního volného výklenku vpravo, odkud přeskočila šikmo doleva na římsu této stavby. Ve druhém výklenku zleva zastřelila další gorilu a pokračovala po římse kupředu. Z posledního výklenku vyběhla další gorila, takže zabila i ji. V předposledním výklenku si stoupla na kraj římsy, čelem k protějším skalám a v rozšířené trhlině nad dolním průchodem, spatřila ležet lékárnu. S rozběhem přeskočila přes volný prostor, zachytila se trhliny a vytáhla se nahoru k lékárně, kterou pak sebrala. Znovu se rukama pověsila za okraj trhliny a ručkovala doleva, až na její konec. Tam seskočila na skalní plošinku pod nohama, rychle se otočila, vytáhla zbraně a zastřelila dva netopýry, přilétající z průchodu za stavbou. Potom tam sama s rozběhem přeskočila. Pokračovala šikmými chodbičkami nahoru až do míst, kde musela projít jeskyní s nestabilní podlahou. Tu přeběhla jen do výklenku vpravo, kde sebrala lékárnu a zbývající část podlahy přeskočila. Vešla do průchodu, sjela dlouhou šikmou chodbou, rukama se chytla plošinky na konci a seskočila do spodní jeskyně. Po skalkách sestoupila dolů a průchodem se dostala na ochoz pod stropem místnosti s bazénem. Postupovala podél zdi a jakmile proti ní vyběhl lev, hned ho zlikvidovala. Nyní se po ochozu dostala až do další jeskyně a průchodem vlevo vystoupila na hlavu sloupu pod stropem známé místnosti, kde už jednou byla. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila na protější sloup a v jeskyni napravo došla až k vodě. Skočila do ní a rychle vylezla zpátky na břeh. Tím přilákala krokodýla, kterého pak zastřelila. Nyní už mohla proplavat zatopeným tunelem do další části této jeskyně, ve které vylezla do průchodu, odkud zastřelila dva netopýry. Pak přeskočila na střechu chrámu, kde na její druhé straně našla druhou olověnou cihlu "Lead Bar". Nyní došla k okraji střechy, odkud zastřelila dva lvy, kteří běhali dole před chrámem. Na nejnižším bodu střechy se pověsila za ruce a seskočila na zem. Známou cestou průchodem, přes místnost se sloupy, u bazénu doleva, okolo mrtvého krokodýla, po schodech nahoru a přes halu se vrátila k pěti pákám.

3) Přehodila první páku vpravo a druhou páku zprava vrátila do původní polohy ( W W U W U ). Sestoupila po schodech zabočila doleva a za sloupy opět doleva a už viděla otrávené trny v místnosti za právě otevřenými dveřmi. Opatrně prošla mezi bodáky do průchodu v pravé zdi, pod šikminou nadvakrát vytáhla šedý kvádr ze zdi a ve výklenku za ním přehodila páku. Tím si vysunula sloupy v místnosti s trny. Přes šikminu se dostala ke schodům, po nich vystoupala do horní chodby a na konci přeskočila z místa na nejbližší sloup. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila podél zdi k protějšímu sloupu, na který se pak vytáhla. Opět s rozběhem přeskočila na další, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na další až konečně opět s rozběhem přeskočila na poslední sloup před výklenkem ve zdi. Přešla na protější okraj a z místa přeskočila do výklenku. Hned jak dopadla, přeskočila saltem zpátky na sloup, vytáhla zbraně a zastřelila gorilu, která ve výklenku pobíhala. Pak se tam vrátila a na podstavci sebrala třetí olověnou cihlu "Lead Bar". Přeskočila zpátky na nejbližší sloup, otočila se doprava a tak, aby nedopadla na trny dole, seskočila na podlahu místnosti. Vyběhla z místnosti ven a naposledy se vrátila k pákám.

4) Vrátila prostřední páku do původní polohy a první páku úplně vlevo přehodila dolů ( U W W W U ). Známou cestou vyběhla ze stavby a vešla do chodby za otevřenými dveřmi v protějším výklenku. Jakmile z místnosti na konci vyběhl lev, zastřelila ho. Tím si připravila vše co měla a šla dál.

Vyšla zpátky do haly a vydala se "pozlatit cihly", což byl poslední její úkol. Průchodem vyběhla z haly, sestoupila po schodech, okolo mrtvého krokodýla se dostala do místnosti s bazénem, kterou přeběhla rovně do protější chodby. Tou seběhla k otevřené mříži do zahrady. Nejdříve zastřelila dvě gorily v zahradě. Potom vlevo od otevřené mříže přešla po prvním záhonu v místech, kde stojí dva stromy za sebou až ke zdi, kde našla skrytou páku. Jejím přehozením otevřela další mříže v té samé zdi, uprostřed zahrady. Tou prošla do druhé části zahrady. V cestičce mezi keři proskočila zavírající se ocelové čelisti, aby se dostala do malé zahrádky, kde posbírala po zemi rozházené náboje do brokovnice, Magnum pistolí a lékárničku. [Sekret 3]

Opět okolo čelistí se vrátila se do sousední zahrady. Vlevo měla podestu podepřenou šesti sloupy. Přešla k jejímu pravému rohu a vytáhla se nahoru, kde nejprve sebrala lékárnu. Přeběhla rovně přes podestu do tmavého průchodu a klikatou chodbičkou se dostala do jeskyně s torzem sochy krále Midase. Postavila se těsně vedle kouzelné kamenné ruky a použila všechny tři olověné cihly "Lead Bar" jednu po druhé, čímž je přeměnila na cihly zlaté "Gold Bar". S nimi se vrátila do zahrady. Po schodech, přes místnost s bazénem, po schodech nahoru a přes halu se vrátila do posledně otevřených dveří, kde předtím zastřelila posledního lva. Chodbou vstoupila do místnosti, ve které po schodech vystoupala až pod strop, průchodem vyšla až na ochoz se zábradlím, kde za ústředním sloupem našla náboje brokovnice. Seběhla po schodech k prvnímu průchodu vpravo a po schodech za ním sestoupila dolů. Ve třech výklencích zasunula do tří schránek tři zlaté cihly, čímž si otevřela velkou bránu v pravé stěně. Otevřenou bránou prošla do šikmé chodby, kterou sjížděla dolů.

8) CISTERN (Pickups-28, Kills-34, Secrets-3)

Lara seskočila do spodní místnosti, kde zabila krysu. Protlačila kamenný blok ve zdi do sousední místnosti, přisunula si ho k pravé zdi pod páku, vylezla na něj a páku přehodila. Tím si otevřela dveře v rohu, odkud vyběhly další dvě krysy, které zastřelila. Páka otevřela i poklop v podlaze. Lara si nejdříve došla za otevřené dveře pro lékárnu a potom se otevřeným poklopem v rohu spustila do spodní místnosti. Z té pak vyšla na most, došla až k jeho okraji a postřílela na zemi dvě běhající krysy a v bazénu dva krokodýly. Nyní se rozhlédla po okolí, aby zjistila, že se ocitla se v hale plné mostů, převisů a plošinek. Vrátila se k zábradlí u v chodu, odkud přeskočila na kamenný sloup vpravo a ihned zastřelila další krysu. Našla si prasklinu ve zdi napravo, přeručkovala doleva nad výstupek, kam si seskočila pro náboje do brokovnice. Zachytila se pokračující praskliny a ručkovala až do místa, kde se mohla vytáhnout nahoru. Vylezla nahoru, otočila se doprava a opět vylezla nahoru, doběhla až na opačný konec této římsy, kde našla první klíč "Rusty Key". S tím se vrátila zpátky na opačný konec, slezla dolů a spustila se na cihlový můstek pod sebou. Došla k šedivému sloupu, vylezla na něj a přeskočila na balkón s kamenným zábradlím. Vystoupila po schodech do místnosti s podlahou z roštů, kde ve vodě pod podlahou plavaly dvě krysy. Opět Laru napadl střelec, kterého zahnala střelbou na útěk. Nyní vylezla na kamenný blok vpravo od vchodu, udělala čelem vzad a přes další kamenné zídky (stěnu s vchodem měla po levé ruce) se dostala na podestu u protější stěny, kde sebrala náboje do brokovnice a lékárnu. Přes stejné zídky jako prve sem (zeď s vchodem tentokrát měla po pravé ruce) se dostala do tmavého kamenného výklenku v protější zdi. Tady sebrala lékárničku, otočila se doprava, přešla do tmavého koutu, otočila se doleva a přes výstupky se vyšplhala až na hořejší zeď před šikminou. Tady sebrala náboje do brokovnice, seskočila na šikminu, kousek po ní popojela, odrazila se a zachytila se protější zídky, kam si vylezla sebrat další dvoje náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Seskočila zpátky na šikminu a přes další sjela dolů, kde přelezla přes zeď vpravo do místnosti s podlahou z roštů. Páky si zatím nevšímala. Našla chybějící desky v podlaze a tudy zastřelila obě krysy plavající ve vodě pod podlahou. Když se jí to povedlo, seskočila do vody, našla pod hladinou otvor ve stěně a zatopeným klikatým tunelem proplavala do sousední místnosti, kde rychle vylezla na nejnižší schod. Odsud zastřelila další krysu, vystoupila na nejvyšší schod, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila k sloupu v protějším rohu, vytáhla se na něj, opět se otočila doleva a obdobným způsobem se dostala na poslední sloup, kde sebrala druhý klíč "Rusty Key". Na konci průchodu se podívala doprava dolů, zastřelila tam dvě krysy, pak se pověsila rukama za okraj výklenku, přeručkovala doleva a seskočila k mrtvým krysám. Na konci této místnosti seskočila na šikminu, po které sjela dolů. Seskočila na plošinku dole a po další šikmině sjela opět níž, popošla rovně a skočila do bazénu. Na protější straně bazénu vpravo v tmavém koutu našla pod hladinou otvor ve zdi, proplula jím do zatopeného tunelu, vlevo za rohem asi uprostřed plavala do jeho snížené části, kde našla další náboje do Magnum pistolí. [Sekret 2]

Nyní vyplavala tunelem zpátky do bazénu, kde uprostřed mezi sochami vylezla na břeh. Od šikminy vpravo vylezla na výstupek u zdi, z něho na plošinku nad šikminou, otočila čelem k bazénu a přeskočila doleva na cihlový můstek. Otočila se doleva a vytáhla se na výstupek k prasklině. Otočila se doprava, vylezla na římsu u zdi a přeběhla na její opačný konec. Tam se spustila na cihlový můstek vpravo, z jeho konce s rozběhem přeskočila na most vedle zábradlí u vchodu, kde začínala. Přešla po něm doprava, přeskočila na druhou část tohoto mostu, otočila se doleva a jako prve přeskočila k sloupu před první zavřené dveře ve stěně. Vytáhla se nahoru a klíčem si odemkla zámek vlevo. Otevřenými dveřmi vešla do vysoké místnosti, kde nejdříve zastřelila dvě gorily. Potom vylezla na římsu nade dveřmi, otočila se a s rozběhem přeskočila na protější římsu. Hned nato zahnala na útěk střelce, který běhal dole pod římsou, na které Lara stála. Když se ho zbavila, opět s rozběhem přeskočila k vyšší římse, vytáhla se na ni a sebrala zde lékárnu. Pak přeskočila na poslední nejvyšší římsu. Ve výklenku v protější zdi pod prasklinou viděla ležet náboje do Magnum pistolí. Aby se k nim dostala, stoupla si levým bokem k výklenku, až na samý okraj římsy, udělala krůček doprava a saltem doleva si pro náboje doskočila. Když je sebrala, s rozběhem a přes zachycení se rukama okraje, se vrátila na nejvyšší římsu. Nyní již s rozběhem přeskočila ke stěně, zachytila se praskliny v ní a přeručkovala do průchodu doprava. Seskočila v sousední místnosti na zídku, sjela po první šikmině na její spodní část, otočila se vpravo a s rozběhem přeskočila na podestu u pravé stěny. Odsud seshora postřílela dva krokodýly lezoucí po zemi.

Seskočila na zem přešla k protější stěně a opatrně postupovala do nízké chodbičky. Jakmile vylezl třetí krokodýl, tak ho zabila a postupovala chodbičkou dál. Vlevo za rohem zastřelila krysu a uprostřed chodbičky sebrala lékárnu. Vrátila se z chodbičky do místnosti, vylezla na sloup v levém rohu a přeskočila podél stěny k podestě, na kterou se vytáhla. Pak se obdobným způsobem dostala na podestu v rohu místnosti, otočila se doprava a opět s rozběhem přeskočila podél zdi na další podestu. Z místa kam dopadla se odrazila a dopadla na nižší podestu u zdi. Vlevo objevila prasklinu ve zdi, kterou přeručkovala do výklenku vlevo, kam se pak vytáhla. Přehodila páku, prošla otevřenými dveřmi, zastřelila krysu dole v nastražené pasti s trny, kterou přeskočila na protější stranu. Mimo trny seskočila do chodbičky dole a zastřelila v ní další krysu. Na konci chodbičky seskočila na sloup v rohu další místnosti, zastřelila krysu běhající po zemi a prošla do vedlejší místnosti. Tady nejdřív zabila další krysu a pak vystoupila na nejvyšší schod vedle otvoru s vodou. Vytáhla se na horní podestu u zdi a z té na další vyšší vpravo. Přešla na její opačný konec, otočila se doprava a přeskočila na nižší podestu u zdi. Vylezla na její vyšší část v rohu, otočila se doprava a podél stěny přeskočila na další, ze které se už dostala do výklenku v rohu, kde přehodila páku. Ta otevřela dveře v rohu vlevo od otvoru s vodou. Přes výstupky sestoupila na zem a ve výklenku za otevřenými dveřmi sebrala první stříbrný klíč "Silver Key". Hned jak ho sebrala a vešla zpátky do místnosti, musela zahnat střelce, který ji napadl. Pak skočila do otvoru s vodou a plavala zatopeným klikatým tunelem. V jednom místě se mohla vynořit v další místnosti. Vylezla na břeh a na horních dvou podestách pod stropem zastřelila dvě krysy. Také si všimla páky pod jednou z nich. Opět skočila do vody a vyplavala do hlavního bazénu. Místo, kde byl otvor kterým sem doplavala si dobře zapamatovala propříště ! Známým místem mezi sochami vylezla na břeh, podruhé se dostala na cihlový můstek, Po něm přešla k šedému sloupu napravo, vylezla na něj a přeskočily na balkón se zábradlím. Vyšla po schodech do známé místnosti s podlahou z roštů a v rohu našla páku, kterou přehodila. Tím zaplnila hlavní halu vodou až do úrovně mostů. Vyšla ven, skočila do vody a přeplavala halu k protější stěně, kde vylezla před pravé dveře a odemkla si je druhým "Rusty Key" klíčem. Za dveřmi skočila do vody, potopila se plavala dolů, u trnů doleva, pak dolů, hned se otočila doprava, plavala nahoru, do vedlejší zatopené místnosti, kde v levém rohu sebrala lékárničku. Otočila se o 180°, hned jak zahlédla zlatý klíč "Gold Key", tak ho sebrala a dveřmi vlevo, které se samy otevřely plavala do hlavního bazénu. Tam co nejrychleji vylezla na nejbližší most, aby zastřelila krokodýla, který ji pronásledoval.

Na mostě si stoupla vedle zábradlíčka, zády k obojím otevřeným dveřím a když se podívala do vody, viděla na dně čtyři zamřížované kanály. V těch místech, v levé zdi bazénu, byl otvor, kudy se dostala do zatopeného tunelu. Tímto klikatým tunelem se dostala do místnosti, kde vyplavala mezi dvěma podestami, s už mrtvými krysami. Na nich sebrala náboje do brokovnice a na druhé náboje do brokovnice a lékárnu. Pod hladinou u této druhé podesty pak přehodila páku, která otevřela dveře dole v rohu této místnosti. Lara se tam potopila a sebrala ve výklenku za nimi druhý stříbrný klíč "Silver Key". Jakmile ho sebrala, otevřely se druhé dveře, kterými proplavala do hlavní haly. Vyplavala hned na hladinu a vylezla na podestu vlevo pod balkónem se zábradlím. Vytáhla se nahoru, vyběhla po schodech a přede dveřmi vlevo zatlačila na kvádr se znakem berana. Tak si odkryla vchod do tajné místnosti. Vešla dovnitř, stoupla si zády k šikmině pod balkón se zábradlí a udělala salto vzad. Od šikminy se odrazila a vyskočila na balkón, kde našla dvoje náboje do Magnum pistolí a lékárnu. [Sekret 3]

Přes šikminu se vrátila na zem, vyšla ven a ve výklenku vlevo, použila oba stříbrné klíče do dvou po sobě jdoucích zámků u dveří. Prošla do vysoké místnosti se zamčenou bránou. Přes sloup u pravé stěny se dostala na římsu nad vchodem, připravila si zbraně a přeskočila s rozběhem do protějšího výklenku nad zamčenou bránu. Nejdříve zastřelila gorilu schovanou ve stínu za rohem vlevo, pak použila do zámku zlatý klíč a přeskočila zpátky na římsu nad vchodem. Odsud zastřelila dva lvy, kteří přiběhli z vedlejší prostorné místnosti. Seskočila dolu, proběhla bránou a bez zastavení běžela rovně až ke kvádrům u protější zdi. Tady udělala čelem vzad, sestoupila o dva stupínky dolů, na nejnižší část podlahy. Našla druhou nestabilní podlážku vpravo, přeběhla ji a když se propadla, našla na dně lékárničku. Vylezla ven z díry, došla k páce na kvádru a přehodila ji. Hned vyšplhala nahoru na kvádr, odkud postřílela tři lvy, kteří sem vběhli právě otevřenými dveřmi. Když se jí to povedlo, obešla kvádr s pákou doprava a vytáhla druhý kamenný kvádr ven, přesunula ho do vedlejší místnosti a přehodila páku v rohu. Sice se zavřely dveře, ale Lara se přes přisunutý kvádr vyšplhala na horní podestu, vešla průchodem na podestu pod stopem sousední místnosti, kde nejdříve zastřelila poslední dvě krysy. Nyní již mohla posbírat lékárnu i dvoje náboje do Magnum pistolí. U nich se pověsila rukama za okraj podesty a seskočila dolů. Opět oběhla kvádr s pákou, kde v místě, odkud vytáhla kvádr našla kolmou šachtu dolů, s vodou na dně. Lara se sice rozkřičela když se do ní vrhla, ale bez úhony přešla dál.

Pokračování příště…

Diskuze (1) Další článek: Mobilní AMD Athlon 4 i pro hry – wow!

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,