PC

Tomb Raider - 2/2

Kompletní návod s popisem tajných lokací.
Návod jsme převzali z programu Scorpions Cheater, který obsahuje více jak 1800 cheatů, 180 návodů, 60 easter-eggů (tajné - většinou vtipné - funkce jinak vážných a seriózních programů) a několik stovek vtipů. Program můžete stáhnout ze stránky cheater.doupe.cz.

Jste autorem návodů? Napište nám! Chcete si přečíst více návodů? Klikněte zde!

Autor: Jan Alt (Dědula Jaraat)

9) TOMB OF TIHOCAN (Pickups-26, Kills-17, Secrets-2)

Tento level začínala tím, že dokončila pád do vody na dně šachty. Rychle proplavala dlouhým zatopeným tunelem, u mříží na konci plavala krátkou kolmou šachtou dolů, na dně se otočila o 180° a na konci slepého tunelu přehodila páku. Tím snížila hladinu v místnosti nad tímto tunelem. Otočila se o 180°, od páky plavala rovně, na konci nahoru kde už mohla vylézt na břeh. Další pákou si otevřela dveře na konci sousední chodbičky vpravo. Chodbičkou šla opatrně do sousední místnosti, kde nejdříve zabila krokodýla. V této vysoké místnosti vystoupila po schodech až na nejvyšší a na jeho opačné straně se spustila do výklenku za ním. Otočila se doleva a podél stěny přeskočila na protější zeď. Z jejího okraje přeskočila stále podél stěny k vyšší podestě, zachytila se jí a vytáhla nahoru. Otočila se šikmo doleva a s rozběhem přeskočila na římsu pod výklenkem. Vlezla do něj a přehodila páku na jeho konci. Tím zčásti zatopila vedlejší místnost vodou, ta zvedla na svou hladinu šedou kostku pod římsou. Lara vyšla na římsu, seskočila do vody a pod šedou kostkou objevila výklenek, kam se potopila pro lékárničku. Vyplavala na hladinu, přes šedou kostku se dostala do chodbičky, na jejímž konci opět skočila do vody. Potopila se na dno kolmé šachty, kousek dál další šachtou opět na dno, kde na konci zatopeného tunelu přehodila páku. Tou snížila vodu v zatopené šachtě, ale hlavně zlikvidovala silný proud ve vyšším vodorovném tunelu nad hlavou. Vyplavala se nadechnout, pak tímto dlouhým tunelem plavala až na jeho konec, kde otvorem ve stropě vylezla do místnosti, kde nejdříve zabila krysu. Posunula kamenný blok tak, aby mohla vylézt na podestu nad vodou, tady vpravo v tmavém koutě našla výstupky, po těch se dostala až nahoru pod strop místnosti. Z osamělého sloupu přeskočila do nejbližšího výklenku ve zdi a na schodech za ním se opět utkala se stále dotěrnějším střelcem. Když ho zahnala na útěk, sestupovala po schodech dolů, překonala zavírající se ozubené čelisti a když podruhé zabočila doleva, zabila krokodýla na schodech, ihned jak seskočila s vyššího stupně dolů. Po schodišti sešla do místnosti, kde posbírala na zemi ležící náboje do brokovnice a Magnumů.

Na podlaze viděla tři barevně odlišné kostky na podlaze (v protějším rohu před schody, vpravo pod schody a v pravém rohu místnosti). Přeběhla přes ně v pořadí roh u schodů, pod schody vpravo a v roh místnosti, což otevřelo v sousedním rohu místnosti kamenné dveře do tajné místnosti. Uvnitř si Lara stoupla levým bokem ke dveřím, čelem k šikmému výstupku a saltem dozadu přeskočila na šikminu za zády. Od té se odrazila s přidržením klávesy [CTRL], až se přes další šikminy dostala do visu za ruce k horní podestě, kam se vytáhla sebrala náboje do brokovnice a lékárnu. [Sekret 1]

Přes šikminu se vrátila na zem, přes sousední místnost, po schodech nahoru, okolo zubatých čelistí se dostala až na samostatně stojící sloup ve vysoké místnosti před výklenkem. Otočila se šikmo doprava a s rozběhem přeskočila na podlouhlou římsu vlevo od zatím stojícího, zavěšeného kyvadla, které se po dopadu rozhoupalo. Otočila se šikmo doprava a ve vhodný okamžik, tak aby ji kyvadlo nezranilo, přeskočila okolo rohu stěny do výklenku za ním. Tady sebrala náboje do brokovnice, otočila se ke kyvadlu zády, přešla na kraj výklenku, natočila se šikmo doprava a okolo rohu stěny přeskočila k nejbližšímu výklenku ve stěně. Tady se rukama zachytila jeho okraje a vytáhla se dovnitř. Chodbičkou se dostala pod strop místnosti, kde před okamžikem objevila tajnou místnost. Pověsila se rukama za kraj chodbičky a přeručkovala doprava pod výklenek, vytáhla se dovnitř a nalevo na konci přehodila páku. Tím zčásti zaplavila sousední místnost vodou. Z výklenku skočila do vody, přeplavala místnost doprava na opačnou stranu, kde nalezla podestu, kam vylezla. Zastřelila krysu, prošla chodbičkou na konec a znovu skočila do vody. Ponořila se doleva dolů, na konci plavala doprava, pak opět doprava a nahoru nad výstupky, až vylezla v místnosti, kde nejdříve zastřelila lva. Pak sestoupila do úzké chodbičky, která vede dozadu za zeď, proti otvoru s vodou. Asi uprostřed našla páku, kterou přehodila, čímž si otevřela dveře pod stropem sousední místnosti. Vrátila se tam, vylezla na nejvyšší výstupek v pravé zdi, odkud zastřelila dvě gorily běhající na horní podestě. Pak tam sama vylezla, přešla místností před otevřené dveře a přeskočila k prasklině ve zdi nalevo od nich. Tou přeručkovala pod dveře, vytáhla se nahoru a v místnosti za dveřmi sebrala lékárnu a klíč ôGold Keyö. Vrátila se ke dveřím, ze kterých přeskočila past s trny v přímém směru na podestu. Pokračovala přes ní, seskočila na spodní výstupek a průchodem vlevo sestoupila na podestu v sousední podlouhlé místnosti, částečně zatopené vodou. Vložila do zámku získaný klíč, čímž odpoutala od dna čtyři šedé kostky, ty vyplavaly na hladinu a Lara po nich přeskákala na druhou stranu místnosti. Tady nejdříve sebrala na podestě vpravo lékárničku a vchodem prošla do tmavého podloubí. Mezi sloupy prošla do levé vysoké haly se čtyřmi hyeroglify potištěnými kostkami na podlaze. Vpravo na konci objevila kamenný kvádr, který nadvakrát vytáhla od sloupů na první popsanou kostku na podlaze. Hned vylezla na vytažený kvádr a zastřelila gorilu, která vyběhla z právě otevřených prvních dveří. Potom popotáhla dvakrát za kvádr podél sloupů na další popsanou kostku, což otevřelo druhé dveře. Nyní posunula kvádr na sousední kostku vlevo, rychle na kvádr vylezla a postřílela čtyři krysy, které vyběhly z dalších otevřených dveří. Slezla z kvádru a posunula ho na poslední popsanou kostku směrem ke dveřím pod stropem místnosti. Opět na něj vylezla, aby zastřelila poslední gorilu. Pak posunula naposledy kvádr pod otevřené dveře pod stropem, přes něj do nich vylezla, překonala zavírající se ozubené ostří na konci chodbičky a v místnosti za nimi sebrala lékárnu a první klíč ôRusty keyö. Okolo ozubeného ostří a přes kvádr se vrátila na podlahu sousední místnosti a vešla do první místnosti vpravo. Tady na podstavci uprostřed sebrala lékárničku, vyšla ven a stoupla si do sousedních dveří.

Uprostřed místnosti viděla ležet na zemi další lékárničku. Aniž by ji sebrala, rychle přeběhla místnost a vyskočila do protějšího výklenku. Tak se vyhnula valícím se koulím ze šikmin po stranách. V tomto výklenku sebrala druhý klíč "Rusty Key", nezapomněla na lékárničku a přeběhla přes sousední místnost do protějších dveří v podloubí. V místnůstce za nimi našla náboje do Magnumů a brokovnice. Když vše posbírala přeběhla do poslední sousední místnosti pro náboje do brokovnice. Pak vyšla do podloubí, vpravo použila oba klíče do zámků u dveří a jakmile se otevřely, postavila se na kraj šikminy, padající dolů dlouhou a širokou jeskyní. Natočila se šikmo doprava a z místa přeskočila na skály vpravo od šikminy, pod dopadu se hned odrazila dopředu, pak ještě jednou a ještě jednou naposledy. To už přeskočila na šikminu, po které sjela do výklenku, od kterého vlevo objevila tajnou místnost. Tu musela překonat přeskakováním po nestabilních plošinkách uchycených u stěn. Sérií skoků (s držením klávesy [CTRL]): kupředu, salto doleva, 3x kupředu, salto doprava a posledním skokem kupředu se dostala do výklenku, kde sesbírala náboje do Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 2]

Spustila se na podlahu místnosti, na druhé straně vylezla do výklenku, ze kterého seskočila na šikminu, po které sjela dolů až do vody. Rychle plavala kupředu, pak šikmo doprava, kde našla šedou podestu, na kterou vylezla dřív, než ji dostihl krokodýl. Odsud ho potom zastřelila. Průchodem ve skále za šedou podestou se dostala do jeskyně a v té přes výstupky vyšplhala do otvoru pod stropem, kterým přešla do sousední daleko větší jeskyně. Vylezla u protější stěny na výstupek před šikminou, která se svažovala do propasti s vodou na dně. Otočila se zády k propasti, pozadu sjela šikminu, zachytila se rukama jejího okraje, vytáhla se nahoru a saltem dozadu přeskočila na kamenný sloup za zády.

Otočila se, vyšplhala na horní plošinu k páce, kterou přehodila. Otevřela si tak dveře v zatopené chodbě pod chrámem, v sousední levé části jeskyně. Aby nemusela absolvovat potápění ve složitých prostorách na dně propasti a chrámem, přešla doprostřed plošiny, otočila se k propasti zády a obdobným způsobem jako sem, se dostala na protější stranu jeskyně. Nyní se přes sousední jeskyně vrátila na šedou podestu u vody. Skočila do vody a plavala šikmo doleva, kde vylezla na břeh před chrámem, se sochami kentaurů po stranách zavřených dveří. Stoupla si na žlutý písek čelem k soše (vpravo z pohledu Lary), skočila pozadu do vody a potopila se. Plavala k šedému útesu proti sobě, pod ním objevila zatopený tunel doleva, na konci plavala nahoru, kde proplavala na něj navazující chodbou do místnůstky, kde přehodila páku na stěně. Tou si otevřela vstupní dveře do chrámu. Stejnou cestou jako sem, vyplavala před chrám, vylezla na břeh a dřív než obživla první socha kentaura, vběhla dovnitř chrámu. V červené hale za dveřmi se dala doleva, prošla mezi sloupy do sousední haly, kde konečně zlikvidovala celou dobu ji otravujícího střelce. Tomu pak sebrala Magnumy, zlatý klíč "Gold Key" a druhou část SCIONu. Nyní si doplnila život a vrátila se do červené haly. Tady si stoupla tak, aby ji co nejméně ohrožovaly ohnivé koule vrhané kentaurem, kterého přišla zlikvidovat. Když se jí to povedlo, vyskočila do otevřených dveří chrámu, což oživilo druhého kentaura. Rychle uskočila zpátky do chrámu a pomocí obdobné taktiky zlikvidovala i tohoto druhého kentaura. Nyní se už mohla vrátit do sousední haly a přes kvádr v rohu ústředního stupínku vylézt na horní podestu nad sloupy. Nejdříve posbírala náboje do Magnumů na římsách podél bočních stěn haly. Pak se vrátila na podestu nad sloupy, vlevo za zábradlím sebrala lékárnu a zlatý klíč vložila do zlatého zámku na stěně. Tím si otevřela dveře ve stěně dole za zády. Sestoupila na zem a otevřenými dveřmi prošla do vedlejší jeskyně.

V prvním krátkém intru obdivovala krásné fresky na stěnách. Ve druhém intru se dozvěděla, kde hledat třetí, poslední část SCIONu a na motorce se tam také vydala.

10) CITY OF KHAMOON (Pickups-24, Kills-14, Secrets-3)

Tuto úroveň Lara začala tím, že přeběhla jeskyní na opačný konec, rukama se pověsila za okraj, pustila se, aby se zachytila praskliny níž, kterou pak přeručkovala do výklenku vpravo. Tam přehozením páky otevřela dveře ve spodním koridoru, pod výklenkem, kde stála. Seskočila do koridoru, kamenný blok za otevřenými dveřmi dvakrát popotáhla ven a vylezla na něj. Další kamenný blok vlevo přetáhla přes ten spodní a posunula ho k vysokému sloupu v rohu. Pak seskočila znovu do koridoru, ještě jednou zatáhla za blok, pak ho přelezla a v chodbičce za ním sebrala náboje do Magnumů a lékárničku. Vrátila se do jeskyně, kde přes přisunutý blok vylezla na sloup, zachytila se praskliny a přeručkovala doprava do míst, kde se mohla vytáhnout nahoru. Hned ji napadl černý panter, kterého zastřelila. Přešla doleva a vylezla na horní podestu nad vchodem, kterým sem přeručkovala. Tady našla další náboje do Magnumů a lékárničku. Slezla na zem, pokračovala jeskyní až k šikmině, přes kterou vyskočila na její horní plošinku. Stála před obrovskou jeskyní se sochou sfingy v průčelí, zarostlým vchodem vlevo od sochy, zavřenými dveřmi v levé stěně, jezírkem vpravo dole a stavbou za ním. To již dole vyběhl nový nepřítel - mumie. Jakmile ji zlikvidovala, sjela po šikmině dolů před sochu. V bazénku pod sloupem posbírala na dně náboje do Magnumů a vylezla na břeh. Přes zarostlý výstupek za palmami vylezla na zeď, ze které se dostala na vrchol sloupu nad bazénem, kde našla náboje do brokovnice. Stejnou cestou se dostala na zem. Přešla před sfingu a vylezla přes její levou tlapu na tělo pod hlavou. Přešla po jeho levé straně až ke stěně a vylezla do výklenku za hlavou sfingy, kde našla náboje do brokovnice a safírový klíč "Saphire Key". S tím se vrátila mezi tlapy sfingy, našla a vytáhla hnědý blok ze stěny. Ve výklenku za ním použila získaný safírový klíč do zámku u dveří. Otevřenými dveřmi vešla do chodby a tou se dostala do vysoké místnosti s pěti sochami nad výklenky. Rychle vylezla k nim a zastřelila černého pantera, který se schovával dole v jednom z výklenků. Porozhlédla se a sebrala lékárničku před jednou ze soch. Pak na konci místnosti objevila chodbu a tou postupovala dál. Jakmile ji napadl další černý panter, zastřelila i jeho.

Vyběhla za plotem nalevo od sfingy. Podběhla pod koridorem, na konci široké chodby zůstala stát. Zastřelila krokodýla co vylezl z chodby pod tou, kde Lara zůstala stát. Spustila se na zem a doběhla si na konec spodní chodby k mřížím pro lékárnu. Vrátila se na volné prostranství, zahnula doprava a opatrně vstoupila na šikmou rampu vedoucí k dalším mřížím. Uskočila před valícím se balvanem. Pak šla do míst, kde balvan zůstal stát, přešla až do pravého rohu, přeskočila šikminu a v rohu našla skryté místo, kde posbírala lékárnu a náboje do Magnumů. [Sekret 1]

Vrátila se na volné prostranství k balvanu, v bazénu s vodou se potopila a našla zatopený tunel. Plavala až na jeho konec, přehodila páku na levé stěně, čímž si otevřela dveře do částečně zatopené místnosti, kde rychle vylezla na podestu, odkud zastřelila krokodýla plavoucího ve vodě. Pak vylezla na vyšší podestu nad hlavou. Tady objevila hnědý kvádr, který si posunula tak, aby z něho mohla přeskočit k římse před vchodem do malé místnosti. V této místnůstce vylezla do otvoru ve stropu, tam na konci výklenku přehodila páku, kterou si vysunula tři zlaté kvádry v sousední místnosti. Vrátila se k hnědému kvádru, který si přesunula tentokrát doleva, až ke třem žlutým stupínkům a dále podél nich doprava až na konec podesty. Pak na něj vylezla, s rozběhem přeskočila k podestě, na které stál další hnědý kvádr. Ten pak posunula doprava až na konec podesty, prošla odkrytým průchodem do sousedního koridoru, kde si pákou na stěně otevřela poklopy nad třemi zlatými kvádry v sousední místnosti. Vrátila se do ní, vylezla na hnědý kvádr vlevo na podestě a s rozběhem přeskočila k třem vysunutým zlatým kvádrům. Zachytila se jich, vytáhla se nahoru a otevřenými poklopy vylezla do horní místnosti. Tady na šedém kvádru přehodila páku, která otevřela poklopy ve stavbě okolo sochy kočky, pod šedou střechou. Nyní přešla na konec místnosti ke stříbrnému gongu. Nalevo od něho objevila hnědou podestu, přeskočila na ni, přešla na její okraj a přeskočila s rozběhem na protější skálu. Na té vpravo u sloupu objevila náboje do Magnumů. Otočila se doleva přešla až k šikmině, po které sjela až na její konec, kde sebrala lékárničku.

Tady se otočila tak, aby viděla na stříbrný gong a přeskočila směrem k němu na další kamenný výstupek. Z toho přeskočila na šedou střechu nad sochou kočky. Tady na střeše nejdříve sebrala další náboje do Magnumů a pak z okraje střechy zastřelila krokodýla, který lezl dole na zemi. Opět si stoupla tak, aby dobře viděla na stříbrný gong nahoře. Vylezla na pravou šikmou šedou kostku na okraji střechy a s rozběhem přeskočila na římsu pod gongem, která je nad šikmou rampou. Tady sebrala náboje do UZI samopalů. [Sekret 2]

Rukama se pak pověsila za okraj římsy, seskočila na spodní šikmou rampu a došla k soše kočky. U ní sestoupila dolů na šedý výstupek a pak na zem k patě sloupu, na jehož vrcholu socha kočky stojí. Z této místnůstky vedou dva východy. První v tmavém rohu, kde je pod schody nastražená past s otrávenými trny. Druhý - dveřmi, kde schody nejsou. V křížové místnůstce sebrala náboje do Magnumů, v rohu sestoupila do díry v podlaze a prošla na balkón hluboké, čtvercové, tmavé místnosti. Vlevo ve výklenku našla páku, kterou přehodila a tím osvětlila vedlejší místnost. Z okraje balkónu postřílela dva černé pantery pobíhající dole v místnosti. V levém rohu, za sochou kočky našla ve výklenku další náboje do Magnumů. Pověsila se rukama za okraj balkónu, seskočila dolů na podlahu čtvercové místnosti, rychle se otočila, přeběhla okolo středového sloupu a co nejrychleji vylezla na šikmý sloup u stěny, odkud zastřelila další dva černé pantery. Do výklenku, odkud vyběhli si došla pro lékárnu. Opět vylezla na šikmý sloup u stěny, z něj na podestu nad hlavou a přešla přes dřevěnou lávku ke středovému sloupu. To vypustilo poslední dva černé pantery. Z podesty od levé strany sloupu přeskočila s rozběhem přes místnost k soše kočky, zachytila se okraje podesty a vytáhla se nahoru. Ve výklenku za sochou našla náboje do brokovnice. [Sekret 3]

Z okraje podesty postřílela oba pantery, pověsila se rukama za kraj podesty, seskočila na zem a v další osvětlené chodbě sebrala lékárničku. Vyšplhala zpátky přes šikmý sloup u stěny na horní podestu a vešla do osvětlené klikaté chodby, která vedla z místnosti. Rychle chodbou proběhla až do obrovské haly, kde nejrychleji jak to šlo, zastřelila mumii. V této hale vpravo vylezla do výklenku a proběhla tmavou chodbou za ním do další obrovské haly. Tady vyšplhala na sloup proti východu, kde pod mříží sebrala safírový klíč "Saphire Key". Vrátila se na zem, přeběhla přes písek až nahoru a vešla do vysokého průchodu. Tak se dostala pod strop místnosti s pěti sochami nad výklenky. Přeskákala po podestách u stěny na druhou stranu místnosti a cestou sebrala náboje do Magnumů. Pak ve výstupku vlevo přehodila páku, čímž změnila uspořádání obou obrovských hal vedle. Přeskákala po podestách zpátky do první obrovské haly. Ze vchodu seskočila na spodní šikminu a sjela až dolů. Po sutinách vlevo vyšplhala zpátky nahoru. Poslední šikminu před otevřenými zlatými poklopy přeskočila a tak se dostala do malé nízké místnůstky, kde safírovým klíčem odemkla zámek vpravo ode dveří. Otevřenými zlatými dveřmi se dostala doĎĎ

11) OBELISK OF KHAMOON (Pickups-37, Kills-16, Secrets-3)

Lara proběhla otevřenými zlatými dveřmi, zabočila doprava a ze schodů vylezla na zeď vlevo od nich. Po té běžela doprava, na konci seskočila doleva do úzké přístupové chodby. Proběhla do vysoké místnosti se čtyřmi sloupy, které jsou u podlahy zakončeny hnědými posuvnými bloky. Jako první vytáhla ten vpravo v čelní stěně, přesunula ho pod zavřené zlaté dveře ve stěně vpravo nahoře. S brokovnicí v ruce vstoupila do uvolněné chodby a jakmile vyběhl z výklenku vlevo černý panter zastřelila ho. Na konec chodby si doběhla pro lékárničku a vrátila se do vysoké místnosti. Odsunula sousední hnědý blok a vešla do chodby za ním zastřelit druhého černého pantera. Opět se vrátila do místnosti, opět sousední blok odsunula na stranu a na konci chodby za ním proskočila otvorem v podlaze na vrchol šikmého sloupu. Sjela po šikmině a hned jak dopadla na podlahu této spodní místnosti, zastřelila dalšího černého pantera. Na sousedním sloupu přehodila páku a tak si otevřela dveře vysoko pod stropem této místnosti. Vylezla na sloup vlevo u stěny, sebrala zde lékárničku a vylezla výš do mezipatra. Tady vyšplhala na nejvyšší z navršených kvádrů, ze kterého s rozběhem přeskočila do výklenku v protější stěně. Dala si pozor, aby nespadla do díry v podlaze za otevřenými dveřmi. Přeskočila ji a došla si za otevřené křídlo dveří pro náboje do Magnumů. Pak se teprve spustila dírou v podlaze u dveří do spodní chodby, kterou se vrátila do vysoké místnosti, aby odsunula poslední hnědý kvádr. V chodbě za ním skočila do vody, potopila se a plavala zatopenou chodbou do sousední místnosti, kde co nejrychleji vylezla na podestu. To již viděla plovoucího krokodýla a zabít ho nebyl problém. Teď se potopila se na dno a v místech, kde se u dna dalo proplout z vnitřní strany do vnější našla lékárničku.

Ve vnější části sebrala ze dna náboje do Magnumů a v jednom z výklenků vypátrala safírový klíč ôSaphire Keyö. Nyní už mohla proplavat zpátky do vysoké místnosti, tu přeběhla do vysoké přístupové chodby, kde získaným klíčem odemkla zámek vlevo od zlatých dveří. Nejdříve se vrátila do vysoké místnosti, přes hnědý kvádr u stěny vylezla do právě otevřených zlatých dveří ve stěně. Připravila si zbraně a stoupala chodbou po schodech nahoru. V horní místnosti nejdříve zlikvidovala mumii, pak ve výklenku vlevo od stříbrného gongu přehodila páku, čímž spustila první ze čtyř zvednutých mostů u středového sloupu v ústřední místnosti. Výklenkem vpravo od stříbrného gongu si po sklopeném mostě došla ke středovému sloupu pro první klíč "Eye of Horus". Na mostě se pověsila za ruce a seskočila do vody pod ním. Na dně sebrala náboje do Magnumů, pak vylezla na podestu u středového sloupu, kde našla náboje do brokovnice. Přes vodu se dostala do prvního šedého výklenku vpravo, po šikmé rampě sjela dolů a z okraje výklenku postřílela dva černé pantery běhající po vysoké místnosti. Vystoupila na nejvyšší ze tří schodů, ze kterého se pak vytáhla na vyšší šedou kostku vlevo u stěny. Z té přeskočila podél stěny na další vyšší šedou kostku. Tady se obrátila a opět podél stěny přeskočila s rozběhem k podestě, na kterou se pak vytáhla. Otočila se doleva, došla na její okraj a opět s rozběhem přeskočila přes místnost na sloup uprostřed místnosti. Z toho pak přeskočila na římsu u protější stěny, kde nejprve sebrala lékárnu a jediným průchodem seskočila pozadu na šikmou šedou rampu, po které pozadu sjela na podlahu spodní místnosti. To již slyšela řev dvou mumií, které právě obživly v sousedním výklenku. Otočila se od rampy šikmo doprava a co nejrychleji vyšplhala do pravého vyššího okna, odkud pak pohodlně obě mumie zlikvidovala. Z tohoto okna pak přeskočila do sousední vysoké místnosti na římsu u pravé stěny, došla na její okraj a s rozběhem přeskočila přes místnost podél stěny k podestě v protějším rohu. Vytáhla se na ni, vylezla na vyšší kostku vlevo, odkud s rozběhem přeskočila na podestu, kde už jednou stála. Když se na ni vytáhla, přešla na její opačný konec a vytáhla se na vyšší podestu nad hlavou. Udělala čelem vzad a s rozběhem přeskočila podél stěny na další podestu. Po té přeběhla do rohu, vylezla na vyšší šedou kostku, opět čelem vzad a vytáhla se na vyšší podestu nad hlavou. Odsud s rozběhem přeskočila přes místnost na podestu uprostřed protější stěny. Pak pokračovala podél stěny ve skákání k vysoké kostce v rohu místnosti. Vtáhla se na ni, přešla doleva a vytáhla se na další vyšší podestu, už pod stropem místnosti. Rychle vyběhla na schody vpravo, kde zlikvidovala mumii, přibíhající seshora. Když se jí to povedlo, vrátila se dolů na podestu před schodiště, kde na zdi vpravo přehodila páku a spustila druhý ze čtyř mostů u středového sloupu v centrální místnosti. Pak sestoupila na zelenou, porostlou kostku vlevo od páky, pověsila se rukama za její okraj a spustila se do výklenku za mříží, kde posbírala na zemi náboje do Magnumů a lékárničku. Vyšplhala zpátky nahoru na zeď před pákou, po zdi přešla doprava, okolo tří sloupů až na kamenný výstupek. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na vrchol středového sloupu v centrální místnosti, kde sebrala lékárničku a náboje do UZI samopalů. [Sekret 1]

Podívala se přes místnost šikmo doleva a viděla druhý stříbrný gong u protější stěny. S rozběhem přeskočila přes místnost a dopadla na zídku za gong, kde sebrala dvoje náboje do UZI samopalů a lékárnu. [Sekret 2] Stoupla si tak, aby měla zeď po pravé ruce a přitom viděla na gong, rukama se zachytila okraje zídky a seskočila na dlažbu dole za mříží. Udělala čelem vzad, šla podél stěny a zabočila do prvního průchodu vlevo. V sousední místnosti si stoupla na kraj šedé podesty těsně vpravo za průchodem a z místa přeskočila dolů na spodní podestu v rohu místnosti. Doplnila si život, otočila se o 180° a s rozběhem přeskočila podél stěny ke kostce pod místo, odkud před chvilkou seskakovala. Vytáhla se na kostku, průchodem vlevo se dostala do výklenku za mříží, kde přehodila další páku, čímž spustila třetí ze čtyř mostů u středového sloupu v ústřední místnosti. Průchodem se vrátila na kostku, otočila se doprava a z jejího okraje přeskočila na spodní podestu v rohu místnosti. Nyní se zachytila praskliny ve zdi, kterou ručkovala doleva až do místa kde se mohla vytáhnout do výklenku. Popolezla výš, pověsila se rukama za okraj zdi a přeručkovala prasklinou okolo zdi až do místa, kde se mohla opět vytáhnout a postavit. Tady vylezla na výstupek doprava, z toho se dostala průchodem na schody. Po nich vyběhla nahoru na římsu, ze které se vytáhla na podestu nad hlavou, kde viděla sloup. Před sloupem zabočila do výklenku vlevo, kde našla lékárnu a náboje do Magnumů. [Sekret 3]

Pokračovala výklenkem, na druhé straně přeskočila podél stěny na protější zeď, přeskočila díru v ní a běžela až do rohu místnosti. Otočila se doprava a přeskočila na další část zdi, po které si doběhla do rohu pro náboje do brokovnice. Když je sebrala, otočila se opět doprava a s rozběhem přeskočila podél zdi na šedou podestu, ze které v této místnosti začínala. Nyní se vydala dolů prozkoumat spodní část místnosti. Šla rovně, na konci třetího schodu zabočila na výstupky vpravo, po kterých sestoupila až na podlahu. Rychle se vytáhla zpátky na první výstupek, otočila se a zlikvidovala právě obživlé dvě mumie. Jakmile to zvládla, vyšplhala po výstupcích nahoru, kde se přes šedou podestu a průchod vrátila do ústřední místnosti s centrálním sloupem. Hned za průchodem se dala doleva a vylezla na výstupek v rohu. Páku zde nechala bez povšimnutí! Na schodech sebrala lékárnu a zabočila do dalšího průchodu vlevo. V sousední vysoké místnosti vyšplhala po výstupcích až pod strop. Tady se otočila doprava a s rozběhem přeskočila k prasklině ve zdi, zachytila se jí a ručkovala doprava a na konci seskočila na zlatý výstupek. Obešla roh zdi doleva, přeskočila na šikmou rampu, po které sjela na římsu ze které prošla do sousední malé místnůstky, kde přehodila páku na zdi. Tím změnila šikmou rampu na schodiště, po kterém vystoupila opět až pod strop místnosti. Tady se otočila doleva a vytáhla se do horní místnosti, kde byla hned napadena další mumií. Po její likvidaci došla k páce na kostce vpravo od dalšího stříbrného gongu. Jejím přehozením spustila poslední zvednutý most u středového sloupu v ústřední místnosti. Na kraj římsy za stříbrný gong si došla pro lékárničku, pak přešla k páce na zdi vedle zlatých dveří, které si jejím přehozením otevřela. Prošla do sousední místnosti, našla vpravo otvor v podlaze a tím se spustila na výklenek pod ním. Po výstupcích seskakovala dolů (zeď měla po levé ruce). V jednom místě všimla nábojů do brokovnice ležících na šedé římse vpravo. Doskočila si pro ně, pak se vrátila na výstupky a po nich sestoupila až na podlahu této vysoké místnosti. Připravila si zbraně, pokračovala podél zdi do protější chodbičky a jakmile proti ní vyběhl černý panter, tak ho zastřelila. V zadní místnůstce pak našla náboje do Magnumů. Vrátila se do vysoké místnosti, vylezla do prvního výklenku vpravo, kde přehodila páku na zdi. Opět se změnil vzhled místnosti.

Vydala se po výstupcích nahoru a v místě kde to šlo a seskočila na šedou podestu vlevo. Průchodem se dostala do ústřední místnosti s centrálním sloupem, kde již byly všechny čtyři mosty spuštěny. Nyní již nebyl problém posbírat zbývající tři klíče "Ankh"; "Scarab"; a "Seal of Anubis" u středového sloupu. Jakmile se zmocnila posledního, otevřely se dveře pod hladinou, dole pod mosty. Seskočila do vody, proplavala otevřenými dveřmi a kolmou šachtou zamířila dolů až na dno. Pokračovala vodorovně dopředu a dávala pozor, aby nepřehlédla ve výklenku nalevo náboje do Magnumů. V dalším výklenku vlevo našla lékárničku a v protějším výklenku náboje do brokovnice. Nyní se již musela vrátit nadechnout do míst, odkud se sem vydala. Jakmile se nadechla, znovu se ponořila, proplavala rovně až na konec zatopené chodby a zabočila doprava. Na konci následující chodby plavala kolmou šachtou nahoru a v místnosti kam vyplavala se nejprve uprostřed hladiny nadechla. Řev ji signalizoval další mumii. Ve vhodný okamžik vylezla na břeh a zlikvidovala ji. Pak se znovu potopila, aby posbírala na dně lékárničku, náboje do brokovnice a Magnumů. Když se vrátila na břeh vylezla si do výklenku mezi zelení nalevo od východu z místnosti pro další náboje do Magnumů. Vrátila se na zem, ve východu se vytáhla na výstupek a koridorem prošla až na jeho konec. Zastřelila další mumii v sousední místnosti. Pak přeskočila na protější písečný val a došla si do levého rohu pro lékárnu. Přes písečný val se vrátila do protějšího rohu, po výstupcích se dostala do východu, kterým se vrátila do jeskyně se sfingou. Seskákala na zem, oběhla sfingu doleva až ke sloupu před palmami. Do připravených schránek na něm zasunula postupně všechny čtyři získané klíče. Tím si otevřela obrovskou bránu na opačné straně jeskyně, kterou pak (opět bez intra) přešla do další úrovně.

12) SANCTUARY OF THE SCION (Pickups-29, Kills-15, Secrets-1)

Tuto sestavu Lara začínala na schodišti za zavřenou bránou. Jakmile prošla další bránou, zavřela se i ta. Lara se dala po schodišti před sebou nahoru. Shora vyběhly dvě mumie. Ustupovala před nimi dolů, rychle střílela, až je zlikvidovala. Pak se teprve vrátila dolů před schodiště, kde v rozích vstupní haly posbírala náboje do Magnumů. Pak vyběhla do horní místnosti. Vpravo od prostředního kvádru sebrala další náboje do Magnumů, otočila se doleva, vylezla na stupínek, pak na vyšší kvádr a otvorem nad hlavou se vytáhla nahoru. Zjistila, že stojí v obrovské jeskyni, na těle obrovské sfingy, za její hlavou. Běžela kupředu ke skalám a vylezla do horního výklenku. Nejprve sebrala lékárnu, pak se otočila doprava a došla k šikmé rampě, na kterou vyskočila a svezla se zpátky. Opatrně vyšla vlevo od skalního výstupku na kraj skály. Tím vyprovokovala mumii na těle sfingy, ta začala na Laru metat ohnivé koule. Lara odpověděla střelbou a zlikvidovala ji. Vrátila se na tělo sfingy, postupovala podél skal doleva, a po jeho šikmé části sklouzla až na zem. Běžela podél sfingy doprava a hned jak proti ní vyběhla další mumie, zlikvidovala ji dřív, než začala metat ohnivé koule. Pak postupovala stále kupředu podél tlapy sfingy až ke skalám. Na tu nejsvětlejší z nich se vytáhla. Otočila se doprava, přeskočila podél skal (měla je po levé ruce) na další vyšší skalku a tak postupovala opatrně, aby nespadla, až do místa, kde objevila vlevo ve skalách trhlinu.

Zachytila se jí a ručkovala doprava až na její konec. Tam seskočila na skalku pod nohama, otočila se doprava a vylezla na sousední skalku. Tady skály tvořily roh, otočila se tedy doleva a přes vyšší stupínek vylezla na vyšší. Otočila se doleva (skály měla tedy po pravé ruce) a postupovala opatrně stále kupředu až do místa, kde objevila zlatou páku. Tu přehodila, čímž si otevřela dveře do skály na zemi, na opačné straně sfingy. Rychle se otočila k páce zády a počkala si na červenou létající stvůru, kterou hned zlikvidovala. Opět si stoupla čelem k páce, podívala se pozorně doleva za roh skal. Tam viděla ležet na skalním převisu náboje do brokovnice. Řádně si rozměřila skok a s rozběhem k nim přeskočila. Jakmile je sebrala, otočila se doleva a opět s rozběhem přeskočila na další převis, kde sebrala další náboje do brokovnice. Nyní si našla místo, kde se mohla pověsit rukama za okraj římsy a bezpečně seskočit na skálu pod nohama. Opět si našla vhodné místo, pověsila se za ruce, seskočila na šikmou část skal, po které pak sjela na zem. Běžela podél sfingy až na její opačnou stranu k otevřeným dveřím do skály. Dřív než jimi prošla, sebrala vlevo na zemi ležící náboje do Magnumů. Pak vešla do chodby za dveřmi. K šikmině na jejím konci si stoupla zády, sjela ji pozadu a zachytila se jejího okraje. Přeručkovala prasklinou doleva a seskočila na kamennou podestu, sebrala náboje do Magnumů a pak vylezla do vchodu do skal. Po výstupcích vyšplhala až nahoru, minula odbočku vlevo a na konci sjela po šikmé rampě dolů do vody. Na dně našla zlatý klíč "Gold Key", vynořila se na hladinu, našla místo, kde mohla vylézt z vody a po výstupcích vyšplhat opět do horní chodby. Došla podruhé k šikmé rampě, znovu po ní jela dolů, ale na konci se odrazila, přeskočila k protějšímu mostu, zachytila se ho a vytáhla se nahoru. Vpravo na skále do zámku použila zlatý klíč. Tím si za zády otevřela dveře do místnosti, ve které pobíhal kentaur. Sice také ohrožoval Laru ohnivými koulemi, ale nakonec zlikvidovala i jeho. Pak si v uvolněné místnosti sebrala vlevo ode dveří lékárničku a na kvádru uprostřed první klíč "Ankh". Vyšla z místnosti na most, otočila se doprava a přeskočila do vchodu ve skále. Po výstupcích vyšplhala nahoru, na křižovatce se dala doprava, po dalších stupních seskákala na kamennou podestu a přes vodu se dostala do sousedního východu. Po výstupcích vylezla nahoru, zabočila doprava a vyšla ven do jeskyně. Tou pokračovala doprava až do míst, kde se prostor rozšířil doprava.

Našla nejbližší kamenný výstupek, vytáhla se na něj a s rozběhem přeskočila na další sloup u skal šikmo vlevo. Otočila doleva a vytáhla se na kamenný převis nad hlavou. Odsud s rozběhem přeskočila na další vyšší sloup (blíž u skal), zachytila se ho rukama a vytáhla se nahoru. Otočila se doleva opět s rozběhem přeskočila na další sloup, otočila se doprava a vytáhla se na skalní převis nad ním. Postupovala po převisu ke skalám, za rohem překonala automaticky se zavírající ocelové ostří a těsně za ním sebrala ze země lékárničku. Pak postupovala podél skal opatrně (pozor na propadlou část) kupředu až ke zlaté páce. Jejím přehozením si otevřela zlaté dveře pod stropem jeskyně, ale na jejím opačném konci. Rychle se otočila k páce zády a počkala si na další červenou létající stvůru, kterou hned zlikvidovala. U páky se pak otočila doprava a z okraje římsy, podél skal přeskočila z místa na spodní převis, kde našla lékárnu. Na jeho opačné straně se pověsila za ruce, seskočila na šikminu pod nohama a po další sjela až na zem jeskyně. Opět oběhla sfingu, našla tu samou nejsvětlejší skálu, opět na ni vyšplhala a přeskočila na sousední skalku doprava. Tady udělala čelem vzad a přeskočila k protějšímu převisu (skály měla vpravo).

Vytáhla se na něj a postupovala po římse kupředu, přeskakovala přes trhliny, procházela soutěskami, šplhala po výstupcích, až se propracovala k otevřeným zlatým dveřím ve skále. Vešla do malé místnůstky a hned zabočila doprava, kde zatlačila na zlatý kvádr. Oběhla chodbičkou na druhou stranu místnosti, vyšplhala přes vysunutý kvádr doprava na podestu pod stropem. Otočila se doleva a ihned z bezpečného místa zlikvidovala dalšího kentaura, běhajícího uvnitř místnosti vlevo. V té pak sebrala vlevo od vchodu lékárničku a na prostředním kvádru druhý klíč ôAnkhö. S tím se vrátila před zlaté dveře, otočila se doprava a sjela podél skal po šikmé rampě dolů. Sestoupila až na tělo sfingy. Tady našla šikmý výstupek vpravo, vylezla na něj a otočila se k hlavě sfingy. S rozběhem přeskočila z nejvyššího bodu výstupku k výklenku v zadní straně hlavy sfingy. Vytáhla se do výklenku, vylezla rovně na horní část hlavy, kde v nástavbě viděla svítit zámek. Do něj použila první klíč ôAnkhö, pak obešla nástavbou, seskočila na spodní podestu před nástavbu, kde objevila druhý svítící zámek, do kterého umístila druhý klíč "Ankh". Tím si odemkla bránu na zemi mezi tlapami sfingy.

Teď ale vylezla nahoru k nástavbě, přešla doprava na samý okraj hlavy sfingy až pokud to šlo. Podívala se pozorně šikmo vlevo dolů a hledala téměř neviditelnou plošinku. Skočila na ni - bylo to těžké, hlavně na odraz, směr i dopad, ale odměnou jí byly náboje - a dlouho očekávané UZIky. [Sekret 1]

Hned jak vše posbírala, byla napadena dvěma červenými létajícími stvůrami, které rychle zlikvidovala. Doplnila život na 100%, přeskočila šikmo vpravo k hlavě sfingy a sestoupila na zem. Doběhla mezi tlapy sfingy, sebrala náboje do Magnumů a kolmou šachtou za otevřenou bránou seskočila dolů do vody. Hned se potopila až ke dnu, našla zatopenou chodbu mezi tlapami pravé sochy a na jejím konci přehodila páku na pravé stěně. Proud vody jí strhl otevřenými dveřmi a obrovskou halou ji vynesl do otvoru v další místnosti, kde vylezla na podlahu vlevo. Vytáhla se na nejnižší sloup, přeskočila k dalšímu nejbližšímu sloupu a vytáhla se nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila přes jeskyni k protějšímu sloupu. Opět se na něj vytáhla, běžela podél skal doleva a připravila si zbraně. Hned jak sjela po šikmině na spodní kamennou podestu, zlikvidovala další červenou létající stvůru. Postupovala podél skály na okraj podesty (skály měla vlevo) a přeskočila na spodní výstupek k hlavě sochy. Popošla doprava, vytáhla se doleva na hlavu sochy a za bližším uchem našla lékárnu. Vrátila se na výstupek, ze kterého se sem vyšplhala, postavila se čelem ke skále, pověsila rukama za jeho okraj a spustila se na šikminu pod nohama. Po ní sjela před prsa pravé sochy. Došla doprava k páce, přehodila ji a tím si otevřela další dveře v zatopeném tunelu, tentokrát mezi nohama levé sochy. Skočila do vody, plavala po hladině doprava a v mezeře mezi sochami si vylezla do výklenku pro náboje do UZI samopalů. Znovu skočila do vody, plavala stále doprava a na kolenou levé sochy sebrala náboje do brokovnice. Teď už se mohla potopit až na dno a proplavala zatopenou chodbou. Vynořila se a vylezla z vody do klikaté chodby, která stoupala tělem sochy stále nahoru. Cestou našla na zemi ještě dvoje náboje do Magnumů až došla k zavřeným mřížím. Před nimi na zemi ležel další klíč ôScarabö. Jakmile ho Lara sebrala, mříž se sama otevřela a do chodby vběhly dvě mumie, které musela zlikvidovat. V sousední místnosti běhal další nepřítel - kentaur, takže i toho musela zastřelit. Vešla do místnosti a zjistila že je v místě, kde u schodiště začínala tento level. Klíčem ôScarabö si odemkla sousední mříž, za ní sebrala lékárnu a seskákala po stupních dolů do dlouhé vysoké místnosti. Našla otvor ve zdi vlevo nahoře a prolezla do sousední haly. Ihned zlikvidovala střelce v červeném triku kterým byla napadena. Po schodech sousední místnosti přistoupila k oltáři, kde sebrala třetí a poslední část "SCIONu".

V následujícím Intru byla zajata bandou, kterou vedla blondýnka "Natla". Byla oloupena jak o SCION, tak o zbraně a jenom skokem z útesu si zachránila holý život. Na motorce pak pronásledovala lupičskou bandu. Když se banda nalodila na člun, v poslední chvíli se jí podařilo doplavat k odplouvajícímu člunu a schovat se na něm. Probudila se až večer, vylezla z úkrytu a plavala k blízkému ostrovu, u kterého byl člun zakotven.

13) NATLAS MINES (Pickups-29, Kills-3, Secrets-3)

Tuto úroveň Lara začínala plaváním pod vodou, ve staré opuštěné šachtě. Plavala kupředu a hned jak to šlo, se vynořila na hladinu. Vlevo, v částečně zatopené jeskyni staré opuštěné šachty, viděla na bližším břehu navršené dřevěné bedny, proti sobě zakotvený člun, vlevo od něho další část břehu s dlouhou dřevěnou bednou a napravo vytékal z pod stropu jeskyně vodopád. Opět se ponořila a podplavala vodopád vpravo. Vynořila se za ním a vylezla do skryté štoly. Šla až do místa kde se rozšiřovala doleva, kde našla a přehodila páku. Tím si otevřela dřevěná dvířka v jiné štole, kam se hned vydala. Vrátila se k vodopádu, skočila do vody a plavala ke břehu za zakotveným člunem. Tunelem ve skále prošla do sousední jeskyně, kde našla za hromadou kamení dřevěnou bednu, kterou jednou povytáhla k sobě. Přelezla ji a vešla do odkryté štoly, prošla již otevřenými dřevěnými dvířky a na konci přehodila páku. Tím si otevřela další dřevěná dvířka v horní štole za vodopádem. Vrátila se tedy k vodě. Opět podplavala do štoly za vodopád a tou pokračovala až do místa, kde musela přeskočit její propadlou část.

S rozběhem přeskočila šikmo vlevo k červeno-bílé překážce. Postupovala dál až do obrovské jeskyně s prosklenou budovou strojovny vlevo. Na jeřábu pod stropem jeskyně viděla zavěšenou obytnou buňku. Pod ní na zemi našla lékárnu a sebrala ji. Zúženým tunelem po pravé straně proběhla do sousední jeskyně, kde stály dvě obytné buňky a kolejemi, co ústily do protější skály. Dřevěnou bednu vpravo od vchodu přesunula k pravé buňce tak, aby stála pod otvorem ve stropě jeskyně, který byl špatně viditelný, ale objevit se dal. Pak vylezla na bednu, s rozběhem přeskočila na střechu pravé buňky a v jejím rohu se propadla nestabilním stropem dovnitř. Objevila ústí další skryté štoly, tou postupovala stále nahoru a v jejím nejvyšším bodě našla ve výklenku vpravo další páku. Jejím přehozením přemístila zakotvený člun pod vodopádem do nové pozice. Doběhla až na konec štoly, opatrně sjela na nižší plošinku, rukama se pověsila za její okraj a spustila se dolů na přistavenou bednu. Teď přešla po kolejích k dřevěným vrátkům, která se sama otevřela a Lara vešla do štoly. Místy propadlé koleje jsou opatřené červeno-bílými překážkami. Napravo se pak svažovala šikmá rampa, s nastraženým žhavým balvanem. (Velmi brzy zjistila, že v případě neúspěšného pokusu se lze vrátit právě po zmiňované rampě zpátky před vrátka.) Štolu protínala další kolmá štola, kterou se po překonání první překážky převalil žhavý balvan. Aby se dostala k první ze tří pojistek, které musela najít, provedla přesně toto : Vylezla na okraj kolejí, těsně za jejich první propadlou částí (od vrátek). Pak bez ohledu na to, co se děje okolo (zvuky nevyjímaje), rozběhla se kupředu, po dvou krocích přeskočila překážku, následovaly další dva kroky rozběhu, přeskočila druhou překážku (to už se snižovala rampa vpravo), opět dva kroky rozběhu a následoval skok šikmo vpravo tak, aby dopadla na šikmou rampu, po které běžela až na její konec, kde zabočila do štoly doprava. To vše musela provézt plynule a bez jediného zaváhání. Jinak by byla buďto zabita žhavou koulí valící se po rampě zezadu, nebo by koule zavalila jediný vstup do pravé štoly, případně sama mohla spadnou do lávy na dně propasti. Ve štole, do které se takto složitě dostala našla a sebrala první červeno-bílo-modrou pojistku "Fuse" !

Štolou pak pokračovala rovně, doleva nahoru, až vešla do další, širší štoly, ze které uskočila rychle zpátky. Počkala, až se převalí další žhavý balvan, pak se nalevo od něho protáhla do širší štoly, kterou postupovala při její levé straně do svahu. Další žhavý balvan jí minul zprava. Otvorem v zemi na konci štoly seskočila dolů a dala se směrem k žhavé kouli. Jakmile přešla přes koleje, otočila se doprava a vytáhla se na šikmou rampu vpravo. Po té běžela nahoru, na konci zahnula doleva, pak ještě dvakrát doprava a na konci štoly objevila další díru v zemi. Tou seskočila na šikminu, po které sjela do jeskyně, odkud se vydala pro první pojistku. Nyní přes jeskyni s prosklenou strojovnou běžela až k červeno-bíle pruhované překážce. Přeskočila přes ni v přímém směru, dopadla do vody, vynořila se a vylezla na prostřední část člunu. Z toho s rozběhem přeskočila na protější břeh. Přes dřevěné bedny přelezla do skladiště s mnoha kovovými bednami s nápisem "NATLAS".

V zadní části skladiště nejprve sebrala v tmavém výklenku vlevo náboje do Magnumů. Sem přesunula druhou bednu po pravé ruce. Z prostoru za odstraněnou bednou vytáhla další bednu, tu odsunula na bok a na konci odkryté chodby přehodila další páku. Tím nastartovala důlní razící stroj, který vycouval z ústí štoly, čímž do ní uvolnil přístup. Ze skladiště se Lara vrátila k vodě, přeplavala doleva, vylezla na břeh a přeběhla do jeskyně s razícím strojem. V uvolněné štole nadvakrát protlačila další kovovou bednu do sousední jeskyňky. Vylezla na ni a vytáhla se do protější chodbičky nad strop jeskyně. Tady nejdříve sebrala náboje do UZI samopalů a pak přehodila páku na konci. Tím si otevřela další dřevěná vrátka ve štole s pásovým dopravníkem. Nyní sestoupila na zem do jeskyňky. Pokračovala stále kupředu a v místě, kde se štola rozšířila do prostorné jeskyně se sloupy, našla za krátkým svahem ležet na zemi druhou červeno-bílo-modrou pojistku "Fuse".

Tu bleskově sebrala a co nejrychleji běžela stejnou cestou, jako se dostala sem pryč dřív, než byla napadena střelcem, který jeskyni hlídal. Doběhla až do jeskyně s vodopádem, opět ji přeplavala a štolou za ním se dostala až do známé jeskyně s prosklenou strojovnou. V sousední jeskyni s dvěma buňkami našla v levé skále další štolu. Touto různě se klikatící cestou se dostala až do místa, kam v otvoru u země ústil pásový dopravník. Odbočila do štoly vlevo, v její rozšířené části za dvířky přehozením páky dopravník spustila. Vrátila se k místu kam ústil a tady už ležela třetí, poslední červeno-bílo-modrá pojistka ôFuseö. Sebrala ji a vrátila se do jeskyně s prosklenou strojovnou. Vešla dovnitř budovy, nejdříve sebrala z podlahy náboje do Magnumů a pak konečně vložila do míst pro ně určených všechny tři pojistky. Jeřáb spustil zavěšenou buňku na zem a Lara si rozbitými dveřmi vešla dovnitř pro pistole, ležící na zemi. Pak na tuto buňku vylezla a s rozběhem přeskočila do štoly v protější skále za ní. Ve štole po pár krocích objevila vpravo nahoře otvor, kterým se vytáhla do hořejší štoly a prošla dvířky. Ta se sama otevřela a hned zase zavřela. Za šikminou dole viděla dřevený poklop - past s lávou na dně díry pod ním ! Sjela po šikmině jen kousek, odrazila se k protější šikmině a zase zpět. Když se poklop zavřel, Lara si na něj stoupla a vytáhla se do levého horního otvoru, kde v prostoru za ním sebrala lékárnu, náboje do UZI samopalů. [Sekret 1]

Pákou na stěně si otevřela ústupovou cestu (vrátka). Pak se přes dřevěný poklop vrátila do spodní štoly, kterou pokračovala kupředu, až sestoupila na podestu jeskyně s vodopádem. Přeplavala k pravému břehu, proběhla jeskyní okolo odstaveného důlního stroje do štoly za ním, pokračovala až do jeskyně se sloupy, kde sebrala druhou pojistku. Tady podstoupila tvrdý střelecký souboj s členem ochranky. Při boji se pohybovala tak, aby nespadla do zrádných jam s lávou na dně. Jakmile střelce zabila, sebrala mu jeho zbraně - pistole "Magnum". Nyní po okraji propasti s lávou na dně šla doprava a v jednom místě zahlédla dole hnědou plošinku, vyčnívající nad lávu. Rukama se pověsila za okraj propasti a na tuto plošinku seskočila. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila podél skal (měla je po levé ruce) na vzdálený nižší hnědý skalní výstupek. Tady se otočila doleva, zachytila se praskliny ve skále, kterou přeručkovala doleva nad další plošinku, kde našla lékárničku, kvůli které celou anabázi absolvovala. Nyní stejnou prasklinou přeručkovala zpátky na výstupek, přešla okolo rohu skály, kde objevila další prasklinu. Tou přeručkovala opět doprava na další hnědý výstupek. Z nejvyššího bodu (těsně u skály vlevo) pak přeskočila k protější skále, kde se zachytila další praskliny. (Pokud by se zachytila okraje skály nad prasklinou, pustila by se okraje a ihned by se zachytila praskliny pod ním.) Tou pak přeručkovala doprava, kde seskočila v ústí další štoly. Tou pokračovala až k šikmině, sjela dolů, zahnula doprava, až vyšla na dně propasti u žhavé lávy.

Lara z břehu vlevo, opatrně (aby se nepraštila do hlavy a nespadla do lávy) přeskočila na plošinku uprostřed lávy. Přešla na její levý okraj a s rozběhem přeskočila na pravý ze dvou sloupů nad lávou před sebou. Z toho opět s rozběhem přeskočila na sloup asi uprostřed jeskyně. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila do štoly, kterou viděla v protější skále. Doběhla k dřevěné bedně na konci a rychle ji zatlačila do prostoru za ní dřív, než byla zabita žhavým balvanem, valícím se ze štoly vlevo. Bednu pak odsunula doprava a odkrytým otvorem ve stropě vylezla do horní štoly. Tou postupovala kupředu, na konci seskočila na kolejiště spodní štoly. Vydala směrem k žhavému balvanu, když po pár krocích našla ležet v kolejišti náboje do UZI samopalů, lékárnu a brokovnici. Teď už se mohla vrátit do míst, kudy sem seskočila, vytáhla se (vpravo) do horní štoly, běžela až k díře v zemi, kterou přeskočila do jeskyňky za ní, kde ještě našla další lékárnu a náboje do UZI samopalů. [Sekret 2]

V pravém rohu tohoto prostoru objevila za šikminkou díru v zemi, kterou seskočila do štoly za žhavou koulí. Z jejího okraje pak přeskočila s rozběhem na protější sloup vyčnívající z lávy. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila na ten pravý ze dvou sloupů před sebou a z toho na další samostatně čnící sloup. Z něj pak na ten levý ze dvou sloupů, ze kterého už sestoupila dolů na zem. Průchodem se dostala k šikmině, po které pozadu sjela dolů, zachytila se okraje a seskočila na spodní plošinku. Z jejího opačného okraje přeskočila přes lávu k protější skále, zachytila se jejího okraje a vytáhla se nahoru. Štolou se došla až do jeskyně s uskladněnými bednami "TNT". Zadní z těch, kde jsou jen dvě, přesunula do sousední jeskyně, pod otvor v její levé stěně. Přes bednu pak do otvoru vylezla, štolou pokračovala až k další propasti. Tu s rozběhem přeskočila šikmo vlevo na hnědou šikminu. Počkala si, až se převalí další žhavý balvan z protější štoly. Pak opět s rozběhem přeskočila do štoly, tou prošla až do jeskyně s propastí a lávou na jejím dně. Po chodníku podél skal vpravo vyběhla nahoru k páce. Jejím přehozením odpálila nálož TNT v bedně, kterou předtím přemístila. Sebrala náboje do Magnumů ležící na zemi před pákou, seběhla po chodníku podél skal do štoly a podobným způsobem jako předtím překonala propast s lávou na dně. Seskočila do jeskyně, kde po výbuchu zbyly z bedny jen trosky, ale vlevo výbuch uvolnil průlez přes hromadu kamení pod stropem jeskyně.

Přelezla přes hromadu kamení, na druhé straně sjela Lara po šikmině, zabočila doprava a vyšla v obrovské vybetonované jeskyni se sloupy. Vzápětí byla napadena střelcem, který se pohyboval na skateboardu. Po tvrdém boji zlikvidovala i jeho a sebrala mu jeho zbraně - samopaly UZI ! Nyní propátrala celý prostor a posbírala na betonové podlaze ležící troje náboje do UZI samopalů. Přitom si všimla, že v jednom z otvorů je místo lávy voda. Skočila tedy do vody, potopila se a jakmile se otevřela dřevěná vrátka, v zatopené místnosti za nimi posbírala lékárničku, lékárnu a další náboje do UZI samopalů. [Sekret 3]

Vyplavala vrátky z místnosti, ihned za nimi se vynořila a v tmavém koutě našla východ, kudy se přes výstupky vrátila do jeskyně se sloupy. Doběhla doprostřed, zabočila doleva a vešla do další širší štoly. Tou postupovala jejím prostředkem nahoru. Když se proti ní začal valit žhavý balvan, uskočila saltem doprava. Pokračovala kupředu a dalšímu balvanu se vyhnula saltem doleva. Opět šla kupředu a poslednímu balvanu se vyhnula saltem doprava. Těsně před vrcholem stoupání počkala, dokud se nepřevalil další žhavý balvan z levé štoly, kterou pak doběhla až na její konec. Otvorem vlevo nahoře se vytáhla do horní úzké, ale hodně vysoké jeskyně. Tady se vytáhla na nejnižší výstupek, z něho přeskočila na další vyšší, otočila se a přeskočila k dalšímu a vytáhla se nahoru. Otočila se doleva a stejným způsobem se dostala na další vyšší převis, ze kterého se už vytáhla otvorem ve stropě, do místnosti vpravo. Tady našla tmavší kvádr, který nadvakrát protlačila do sousední místnosti. Přešla doprava a vylezla doleva nahoru do hořejší místnosti. Tady naopak tmavší blok vytáhla ze stěny ven a odsunula ho na stranu. Přešla do další místnosti a otvorem v podlaze proti zlatým dveřím seskočila dolů. V další místnosti pak nalezený tmavší kvádr jedenkrát povytáhla ze stěny ven. Vrátila se do horní místnosti, tou přeběhla k dalšímu otvoru v podlaze, kterým seskočila do spodní místnosti. Tady nyní mohla ještě jednou posunout tmavší kvádr stojící v rohu. V uvolněném prostoru za ním pak našla a přehodila páku, která otevřela zlaté dveře v horní místnosti. Vylezla tedy nahoru, na konci chodby za zlatými dveřmi sestoupila po schodišti dolů a jednou zatlačila na hnědý kvádr. V uvolněném prostoru našla ve druhém výklenku vlevo další páku. Přehozením si otevřela další zlaté dveře, které již vedly do obrovské jeskyně s pyramidou. Po schodech se vrátila nahoru, proběhla místností do vedlejší vpravo, tady vlevo od hnědého kvádru proskočila otvorem v podlaze do spodní místnosti, kde už našla naposledy otevřené zlaté dveře. Těmi prošla do obrovské jeskyně se žlutými stavbami po stranách. Ihned byla napadena dalším střelcem. Jakmile ho Lara zlikvidovala, sebrala mu jeho brokovnici (i když už jednu našla ve štole). Doběhla k zlaté pyramidě a vylezla na nástavbu nad zamčeným vchodem. Po její levé straně objevila záseky, po kterých vyskákala až na nejvyšší z nich. S rozběhem přeskočila co nejblíže k levé skále a po hladkém povrchu pyramidy sjela do spodního záseku, kam ústila další štola. Na jejím konci si přehozením páky otevřela dveře do pravé, ze dvou žlutých staveb, na opačném konci jeskyně. Vyběhla ven, sjela po pyramidě dolů, doběhla do stavby, kde nejdříve sebrala další náboje do UZI samopalů, lékárnu a vpravo za rohem zlatý klíč k bráně pyramidy "Pyramid Key". Tím si pak odemkla zámek vlevo od vrat a těmi, jakmile se otevřely, proběhla dál.

Nyní byla svědkem, jak blondýnka ô Natlaö umístila uloupený Scion do zvláštního otočného mechanizmu. Následoval výbuch.

14) ATLANTIS (Pickups-50, Kills-32, Secrets-3)

Světle hnědým tunelem šla kupředu, nábojů do UZI samopalů ležících před jeho koncem na zemi si zatím nevšímala. Vstoupila do podivného obrovského prostoru, se šesti zámotky po stranách (po třech na každé straně). Hned z prvního vlevo se vylíhla nestvůra, kterou Lara ihned zlikvidovala a až pak sebrala náboje do UZI samopalů, ležících na okraji tunelu. Pak šla podél levé strany kupředu a jakmile se přiblížila k třetímu zámotku, vylíhla se další nestvůr a opět ji rozstřelila. Došla až k zavřeným dveřím, před nimi na podlaze sebrala náboje do UZI samopalů a zabočila do tmavého koutu vlevo, kde se samy otevřely dveře. Lara po schodech za nimi vystoupila do horní části prostoru. Tady se pohybovala opatrně, aby nepropadla otvory v průhledné skleněné podlaze. Nejdříve ze všeho si doběhla podél stěny vlevo do protějšího tmavého koutu, pro lékárničku. Pak podél této stěny přešla na prosklený přechod uprostřed, pro náboje do brokovnice, které tam viděla ležet. To se již dole z dalšího zámotku vylíhla létající nestvůra, kterou odsud seshora rozstřelila. Nyní podél stěn oběhla celý horní prostor do míst, kam ústí schody zezdola. Tím vyprovokovala další zámotek, z něho se vylíhla další nestvůra. Na tu si Lara počkala na vhodném místě před schodištěm, salty do stran se vyhýbala jejím střelám, až ji nakonec taky zabila. Nyní již mohla v klidu přeběhnout v této horní části ke stěně nad spodní hnědý tunel, kde v pravém tmavém koutu našla a přehodila páku. Tím si otevřela dveře do výklenku v protějším tmavém rohu po pravé ruce. Tam pak přehodila další páku, která otevřela další dveře ve stěně asi uprostřed horní části. Těmi pak prošla na schodiště, po něm sestupovala dolů k další páce, kterou si konečně otevřela dveře ve spodní části prostoru. Nyní již sestoupila po schodišti až ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara vešla do spodní části prostoru. Tady vyprovokovala svým pohybem zbylý zámotek a poslední vylíhlou létající nestvůru opět rozstřelila. Nyní už mohla projít otevřenými dveřmi do krátké chodbičky. Vyšla v obrovské, vysoké, ústřední síni, s lávou na dně. Na konci vyčnívající plošinky zůstala stát, podívala se nahoru a seshora přilétající nestvůru ihned zlikvidovala. Přitom si dávala pozor na automatické zubaté ostří. Nyní si stoupla čelem k zubatému ostří, zády k lávě a pověsila se rukama za okraj plošinky. Pak se jí pustila, aby se ihned zachytila horního okraje černého skalního výstupku vyčnívajícího z lávy. Vytáhla se nahoru a v chodbě před sebou pak posbírala lékárnu, náboje do Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 1]

Chodbou pak pokračovala doleva, na konci se vytáhla doleva do její horní části, pokračovala až na konec, kde přes pověšení se za ruce seskočila do hlavní chodby. Vpravo viděla připravenou další past z ocelových zubatých ostří, ale tam nešla. Otočila se doleva a prošla do obrovské jeskyně. Došla až na konec prosklené podlážky, otočila se doprava a z jejího okraje přeskočila k prasklině ve skále, které se zachytila. Té se pak pustila, aby se zachytila níž, okraje chodby, ve které za rohem našla a přehodila páku, která otevřela dveře na konci sousední jeskyně. Pokračovala chodbičkou dál, nahoru, kde našla ležet dvoje náboje do UZI samopalů. Z okraje chodbičky pak přeskočila na prosklenou podlážku, otočila se doprava a přešla až na její konec. S rozběhem pak přeskočila k protější prosklené podlážce, zachytila se jí a rychle se vytáhla nahoru. To se už ze zámotku dole vylíhla další létající nestvůra, kterou hned zlikvidovala. Otevřenými dveřmi pak prošla do chodby, na jejím konci pak s rozběhem přeskočila na sloup trčící z vody v další velké jeskyni. Vlevo měla šikmou stěnu se záseky, proti sobě zavřené červené dveře a vpravo sloupy vyčnívající u skal z vody. Lara se otočila doleva, s rozběhem přeskočila do nižšího ze dvou záseků a když se proti ní začala seshora valit žhavá koule, přeskočila do výš, kousek vpravo. Nyní se otočila doprava (šikminu měla po levé ruce) a s rozběhem přeskočila do dalšího vzdáleného záseku. Tady se otočila čelem k šikmině a po čtyřech dalších zásecích vyskákala až pod strop jeskyně. Tady se vytáhla do chodbičky vpravo, kde na konci našla lékárnu, náboje do Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 2]

Nyní vyšla z chodby a po šikmině sjela podél skály na spodní plošinku nad vodou. Pozorný pohled šikmo doprava jí odhalil pod hladinou skrytou páku u protější skály. Doplavala k ní a jejím přehozením si otevřela červené dveře. Rychle plavala doprava k plošince u sloupu, vylezla na sloup, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila (podél šikminy) na šikmý sloup blíž ke dveřím. Ihned po dopadu se od něho odrazila a jakmile dopadla do záseku v šikmině, rychle přeskočila do dalšího vyššího záseku vpravo, aby se vyhnula žhavému balvanu. Pak už přeskočila na šikminu, po které sjela k otevřeným dveřím a prošla do další místnosti dřív, než se zavřely! Přes tmavé dno se dostala k betonovému bloku, vylezla nahoru a doběhla k páce na protější stěně. Jejím přehozením otevřela dveře na opačné straně místnosti, vrátila se k nim a vyšla na římsu do jeskyně s vodou. S rozběhem přeskočila podél skály k protějšímu sloupu, vytáhla se nahoru a sebrala lékárnu. Pak stejným způsobem pokračovala na další sloup, po chodníku došla k chodbě vlevo ve skále. V rohu sebrala náboje do UZI samopalů, pak přehodila páku, která otevřela v místnosti pokopy ve stěně, ze kterých vytekla láva a posunula betonový blok na novou pozici. Vyšla na chodník a přeskákala podél skály zpátky do spodní místnosti. Po podestě přešla doleva a pak podél stěny přeskočila k nižšímu bloku a vytáhla se nahoru. Po blocích šla až ke zdi, kde přeskočila do vysokého vchodu vlevo. Stoupající chodbou postupovala opatrně, přeskočila past s trny na dně, až došla k otvoru s vodou. Tady se potopila, proplavala otvorem u dna do sousední zatopené jeskyně, kde nejdříve přehodila páku vpravo za rohem. Tou si otevřela další dveře, pak sebrala na dně náboje do brokovnice, proplavala otvorem do další jeskyně, kde se otvorem ve stropě dostala do další chodby. Tou se dostala na plošinku v ústřední síni, ale výš, než poprvé. Nejdříve ze všeho rozstřelila seshora přilétající nestvůru (pozor na ostří za zády), pak sebrala dvoje náboje do UZI samopalů na plošince kde stála, otočila se doprava a podél stěny přeskočila s rozběhem na protější plošinku. Tady sebrala další náboje do UZI a na konci krátké plošinky skočila do vody.

Plavala rovně do další místnosti se třemi sloupy. Za prvním z nich vpravo na dně sebrala lékárničku, nad vchodem kudy sem vplula, se vynořila a vylezla na pravou podestu velké haly. Pod stropem viděla viset další čtyři zámotky, v rozích čtyři páky a vpravo mezi sloupy zlatou páku. Vlevo mezi sloupy pak šikminu na jejíž vrchol si doběhla pro další náboje do UZI. Za šikminou viděla zatopenou chodbu se třemi zavřenými mřížemi. Pak se vrátila na místo kam vylezla z vody a zvážila dvě možnosti dalšího postupu :

1) Bez boje postoupit do dalších prostor ů přeskočila vodu na podestu doleva, kde přehodila 1. páku vlevo vpředu, která otevřela třetí, mříž (poslední v řadě). Přeběhla místnost do pravého zadního rohu, přehodila 2. páku vzadu vpravo, která otevřela druhou mříž (prostřední v řadě). Popošla doprava mezi sloupy, kde přehodila zlatou páku, která otevřela první mříž (první v řadě). Nyní se musela rychle otočit a skočit do vody dřív, než ji napadla právě se vylíhlá nestvůra. Pak už mohla plavat dál.

2) Nebezpečný boj s nestvůrami - po přehození 1. páky vpravo vpředu, se zámotku vlevo nahoře vylíhla létající a vzápětí z vedlejšího zámotku běhající nestvůra - obě zlikvidovala. Po přehození 2. páky vlevo v zadní části místnosti se vylíhla létající nestvůra ze třetího zámotku - likvidace. Po přehození zlaté páky se vylíhla poslední běhající nestvůra - likvidace. To však již byla otevřená první mříž, 2. páka vpravo vzadu otevřela prostřední mříž a 1. páka vlevo vpředu otevřela poslední mříž. Pak už mohla plavat dál.

Plavala zatopeným tunelem okolo třech otevřených mříží a na konci vylezla otvorem ve stropě do chodby, kterou došla až na křižovatku. Dala se doprava, pákou vlevo od mříží si je otevřela a vešla do místnosti, kde právě žhavá koule zavalila jediný východ. Aby se to příště nestalo, našla vpravo kvádr, který přemístila ke stěně na konec šikminy, po které se koule valila. Pak se červenou chodbičkou vrátila před mříž, podruhé si ji otevřela, hned u vchodu sebrala ze země dvoje náboje do UZI samopalů a místnost přeběhla rovně do chodby. Na jejím konci zůstala stát na plošince v centrální síni a zlikvidovala seshora přilétající nestvůru. S rozběhem pak přeskočila na další plošinku a chodbou za ní přešla do další místnosti.Hned ze vchodu zlikvidovala létající nestvůru vylíhlou ze zámotku vlevo a v zápětí druhou z pravého zámotku. Popošla doleva a po šikmé rampě sjela tak, aby po odraze dopadla na červenou část protější šikminy za pastí s trny na dně. Vyšla nahoru, v levém rohu sebrala náboje do UZI samopalů, před východem z místnosti náboje do brokovnice a lékárnu. Chodbou pak prošla do další obrovské jeskyně s valem uprostřed. Po chodníku podél skal šla doprava až na roh, zastřelila zleva přilétající nestvůru a sebrala na zemi náboje do UZI. Vrátila se ke vchodu, na konci chodníku přeskočila šikmo doprava na další chodník u skal a šla doprava až na jeho konec. Připravila si zbraně, okolo rohu skal přeskočila na sloup, odkud ihned zlikvidovala létající nestvůru, která se právě vylíhla ze zámotku za sloupem. Do chodbičky vlevo si došla pro náboje do UZI, vrátila se na sloup a z jeho levého okraje s rozběhem přeskočila na hnědou část protějšího valu uprostřed jeskyně. Popoběhla po něm doleva a rozstřílela tři nestvůry ostřelující ji zpoza rohu vpravo za zbytkem zámotku. Po jejich likvidaci se otočila zády ke sloupu, přešla napříč přes val, odkud s rozběhem přeskočila na chodník podél protějších skal. Po něm šla doprava, nepřehlédla na zemi ležící náboje do UZI a na konci přehodila páku. Pak šla po chodníku zpátky až k jeho šikmé části, tu s rozběhem přeskočila a na konci odtáhla kvádr, aby si uvolnila cestu k právě otevřeným dveřím. Chodbou došla až k zubatému ostří, hned jak se dostala za něj se otočila doprava a došla až na konec šikminy. S rozběhem pak přeskočila na protější svah ve skále, vešla dovnitř a po výstupcích vlevo vyšplhala až do horní chodby. Tady sebrala lékárničku, náboje do UZI, vyšla na plošinku v ústřední síni, kde nejdříve zlikvidovala další seshora přilétající nestvůru. Pak s rozběhem přeskočila na protější plošinku, vešla do chodby, prošla automatickými dveřmi do místnosti s vyčnívajícími sloupy z lávy. Šla rovně podél zdi vlevo, s rozběhem přeskočila na sloup v rohu a na konci chodbičky vlevo, přehozením páky přemístila sloupy v lávě. Vrátila se zpátky na první podestu, přeskočila podél stěny vpravo na nejbližší sloup vlevo, z něho na sousední šikmo doleva a z toho pak s rozběhem ke vchodu do levé stěny. Zachytila se okraje, vytáhla se do chodby, na jejímž konci přehozením páky znovu přemístila sloupy v lávě. Vrátila se na kraj chodby, přeskočila šikmo doleva na nejbližší sloup, z něho pak s rozběhem na pravý z těch dvou nalevo (je blíž ke stěně vpravo), odkud přeskočila na poslední vlevo. Tady si připravila UZI samopaly, doplnila si život na 100% a s rozběhem přeskočila do chodby ve stěně.

Chodbou šla rovně, na konci zabočila vlevo do hnědého tunelu. Tady za neustálého střílení (proti Laře bojovaly tři nestvůry), popřípadě i doplňování životů postupovala kupředu a likvidovala nepřátele. V místě, kde tunel přecházel do úzké, nízké, červené chodbičky, zabočila doprava a proběhla otevřenými dveřmi do tajné místnosti dřív, než se automaticky zavřely. Uvnitř našla lékárnu, náboje do brokovnice a UZI samopalů. [Sekret 3] Pokud cestou do tajné místnosti nezlikvidovala všechny tři nestvůry, dokončila to hned, jak vyšla ven z tajné místnosti. Pak zabočila do červené chodbičky, prošla automatickými dveřmi, které se hned za ní zavřely. Došla k páce na pravé stěně a přehodila ji. Tím začala zleva vytékat láva a Lara se musela bleskurychle otočit doprava a utíkat až k zavřeným dveřím. Tam se vytáhla do horní chodby vpravo, prošla do ústřední síně, kde s rozběhem přeskočila šikmo doprava na protější plošinku. Sebrala dvoje náboje do UZI, prošla chodbou do její rozšířené části, kde nejdříve zlikvidovala nestvůru, která přiběhla zleva na konci tunelu. Sebrala ze země náboje do UZI, došla na konec chodby , zabočila těsně okolo levého rohu a došla až ke stěně (tím se vyhnula otráveným šipkám). Vytáhla se na šikmou rampu a hned uskočila zpátky, počkala až se převalí ohnivý balvan, znovu se vytáhla na rampu, šla po ní nahoru až do obřadní místnosti se třemi oltáři. V tom nalevo protlačila hnědý kvádr dozadu a tak se dostala do prostor za oltáři. Vpravo našla zavřené dveře s pákami po stranách. Přistoupila k levé z nich, přehodila ji a ihned saltem vlevo uskočila z právě se otevírajícího poklopu (dole je past s trny). Přešla k pravé páce, po přehození saltem vpravo opět uskočila z poklopu a pak přes pověšení se rukama za okraj seskočila otvorem na spodní sloup. Došla k jeho okraji, skočila přes lávu dopředu a ihned saltem dozadu uskočila zpět. Tím se vyhnula žhavému balvanu. Když zapadl do lávy, přeskočila na protější chodník, doběhla do vysoké místnosti, kde vlevo po výstupcích vyšplhala k páce, kterou si otevřela dosud zavřené dveře mezi pákami. Pokračovala doleva nahoru až pod strop. Pověsila za ruce a seskočila do sousedních prostor za oltáře, prošla dveřmi a chodbou šla do horní místnosti se třemi zámotky. Hned jak vešla se za ní zavřely dveře. V rozích sesbírala náboje do UZI, vytáhla zbraně a jakmile se ze spodního zámotku vylíhla nestvůra vrhající ohnivé koule, za neustálého uhýbání ji zlikvidovala.

Přehozením páky v levém zadním rohu si otevřela dveře, ale jakmile se k nim přiblížila, vylíhly se další dvě nestvůry (jedna létá, druhá běhá), které musela zlikvidovat. Po levé straně šikminy za dveřmi sjela do spodní jeskyně, počkala si až přiběhnou další dvě nestvůry a pak je zlikvidovala. Nyní schovala zbraně a vešla do jeskyně. Proti sobě viděla červenou postavu (hologram), která zrcadlově napodobovala pohyby Lary. Aby mohla postoupit dál, musela se hologram zlikvidovat, aniž by použila střelbu - to by zabíjela sama sebe. Využila proto past z lávy, která byla na horní skalní plošině, vlevo od vchodu. Vylezla na nízký sloup vpravo u skály, přeskočila na vyšší sloup vpravo, ze kterého přeskočila šikmo doleva na nejbližší část protější plošiny (sloup u skály vlevo). Došla k páce a jejím přehozením otevřela poklop s lávou na dně. Saltem se otočila o 180- a nyní co nejrychleji (časově limitováno) přeběhla na okraj plošiny, přeskočila na světlý protější sloup u skal vlevo, z něho na vedlejší vyšší sloup, ze kterého s rozběhem na světlou plošinu, otočila se čelem k hologramu a popošla kupředu. Jelikož hologram Laru přesně napodoboval, spadl do jámy a shořel. Tím se otevřely dveře, Lara se stejně jako prve dostala na plošinu s pákou a prošla dveřmi. Vytáhla se otvorem ve stropě do horního tunelu, kde hned na kraji sebrala náboje do UZI, pokračovala dopředu a za rohem si počkala, až přiběhne kentaur, kterého po tvrdé přestřelce zlikvidovala. Sebrala další náboje do UZI a hned jak vyšla z tunelu do jeskyně s lávou se otočila doprava, aby zastřelila nestvůru ohrožující ji zprava. Pak si po chodníku podél skal doběhla doleva až na konec k první páce pro další náboje do UZI, ale páku nepřehazovala. Opět přeběhla po chodníku podél skal na opačnou stranu k druhé páce. Tu přehodila - otevřely se dveře, saltem se otočila a co nejrychleji běžela na opačnou stranu jeskyně k první páce, jejímž přehozením se zvedl uprostřed jeskyně padací most přes lávu. Opět se otočila saltem a co nejrychleji přeběhla přes most do další místnosti. Stačilo jediné zaváhání a nestíhala stanovený časový limit! Uvnitř nejdříve sebrala náboje do UZI a pak vystoupila po šikmince k rotujícímu mechanizmu, kde se uprostřed v magnetickém poli vznášel složený SCION. Rychlým pohybem se pokusila zmocnit se ho.

V intru : se stala svědkem zvláštního rituálu, kde byla "Natla" mimozemšťany zavřena do zvláštního výtahu a spuštěna do pyramidy, aby dokončila svůj úkol. Rozmluva s Natlou skončila roztržkou a ta se pokusila strhnout Laru do lávy na dně ústřední síně. V poslední chvíli se Laře podařila zachytit se a vytáhnout na podestu pod zámotek. Natla padala dolů do lávy a Lara omdlela.

15) THE GREAT PYRAMID (Pickups-30, Kills-5, Secrets-3)

Lara se probrala z mdlob v době, kdy se ze zámotku právě vylíhla nejdrsnější a nejtíže likvidovatelná zrůda celé hry ! Střídavě do ní střílela a věšela se rukama za okraj podesty (ručkovala vždy co nejdál od stvůry před jejími pařáty) tak dlouho, dokud jí neudolala. Pak si teprve posbírala v rozích podesty rozházené náboje do UZI samopalů. Červenou chodbou šla až na konec, kde sjela přes její dvě šikmé části dolů. Na konci objevila tmavý kvádr, který zatlačila natřikrát dozadu. Uvolněnou chodbou vpravo vyběhla nahoru, kde jednou zatlačila na další kvádr. Vylezla na něj a saltem dozadu přeskočila do horní chodby za zády. Přeběhla nestabilní podlážku, proběhla skrz zavírající se ozubené čelisti a pokračovala chodbou dál, zabočila do první odbočky vpravo, seběhla šikmou částí dolů, kde jednou zatlačila na další kvádr vlevo dole. Potom přeběhla chodbami přes šikminy k tomuto kvádru z druhé strany. Přelezla přes něj na druhou stranu a zatlačila ho až k šikmině. Opět oběhla chodbou na opačnou stranu až na právě přisunutý kvádr, přehodila páku na stěně vpravo, čímž si otevřela mříž za zády. Došla na konec chodby, otočila se doprava a přeskočila do nejbližšího záseku v šikmině vpravo od lávy. Pak do sousedního vpravo, otočila se šikmo doleva a s rozběhem přeskočila přes lávu do záseku vpravo od černého sloupu. Pak přeskočila podruhé přes lávu do záseku uprostřed šikminy a naposledy přeskočila přes lávu do záseku už u tmavých skal vpravo. Prošla krátkým tunelem, postavila se zády k žhavému balvanu nahoře na šikmině a udělala tři skoky pozadu. Jakmile uslyšela dunění (začal se valit žhavý balvan zleva), ihned se seběhla schovat do výklenku. Počkala až se balvan zastavil ve výklenku vpravo a pak šikmým tunelem vyběhla na další křižovatku s druhým nastraženým balvanem, tentokrát vpravo. Postavila se k němu zády a stejně jako poprvé vyprovokovala žhavý balvan k pohybu, opět se běžela schovat do výklenku. Teď se vrátila do jeskyně s lávou, přeskočila přes ni do protějšího záseku, čímž se zvedl na určitý čas most vpravo na konci jeskyně. Rychle proto přeskákala přes záseky až na most a přeběhla přes něj do tunelu, kde za rohem sebrala lékárnu, náboje do brokovnice a Magnumů. [Sekret 1]

Páku na konci přehodila dolů, pak ji hned vrátila do původní polohy, čímž si zvedla bližší část mostu, ze kterého pak přeskočila k protějšímu vchodu. Přes záseky se známým způsobem vrátila do tunelu, kde předtím vyřešila problém s žhavými balvany. Uvolněným tunelem vyběhla nahoru, zabočila doleva, na okamžik si stoupla na nestabilní podlážku. Ihned uskočila zpátky, doplnila si život na 100 %, pověsila se rukama za okraj chodby a spustila se do známé místnosti s rotujícím mechanizmem. Tentokrát se však Scion nepokusila vyndat, ale do mechanizmu několikrát vystřelila. Záblesky, zemětřesení Laru nevystrašilo. Prošla otevřenými dveřmi, vyběhla na most, odkud zlikvidovala poslední tři nestvůry. Pak seskočila na ztuhlou lávu vpravo pod most, kde brzy našla otvor, kterým se spustila na podestu ve spodní jeskyni s lávou a nebezpečnými otrávenými šipkami. Otočila se doleva, přeskočila ke stěně, zachytila se spáry a ručkovala doprava až na konec. Tady seskočila na šikminu pod nohama, odrazila se a saltem dozadu přeskočila na břeh za lávou. Prošla do sousední obrovské jeskyně, kde nejdříve našla vlevo od vchodu náboje do UZI. Prostředkem jeskyně pak postupovala až na okraj propasti (vlevo se převalil další žhavý balvan), opatrně se přiblížila k ostrému kyvadlu vlevo a z okraje propasti pak přeskočila na plošinku vlevo u skal, kde nebyly trny. Otočila se doprava, opatrně prošla uličkou mezi trny, přeskočila otvor s lávou na dně, pokračovala kupředu a přeskočila přes roh větší jámy s lávou na dně, šikmo doleva. Stoupla si na pravý roh vyvýšené šikminky, přeskočila rovně dopředu na nestabilní podlážku, ihned udělala salto doprava a následným skokem kupředu se dostala do tunelu vpravo u skal. V další obrovské jeskyni s vyčnívajícími sloupy uprostřed z lávy šla po okraji chodníku doleva a našla jediné vhodné místo, odkud mohla přeskočit ke stěně nalevo do místa, kde se mohla zachytit špatně viditelné praskliny. Tou přeručkovala doprava až na její konec, kde seskočila na širokou podestu, kde posbírala tři lékárny a náboje do UZI samopalů. [Sekret 2]

Nyní si stoupla uprostřed podesty na její okraj zády ke sloupům a udělala salto vzad. Dopadla na šikmý sloup dole. Odrazila se a doskočila na nižší sloup před sebou, ze kterého přeskočila k protější stěně, zachytila se praskliny v ní a tou přeručkovala doprava, kde seskočila na pevnou část podlahy v tunelu. Nyní ve vhodný okamžik přeběhla přes nestabilní podlážku ke kyvadlu, okolo kterého proběhla do chodbičky za ním vpravo. To vše dřív, než ji zavalil žhavý balvan valící se proti ní. V dalším tunelu vlevo šla opatrně dolů a jakmile zaslechla dunění valícího se balvanu za zády, utekla se schovat do chodbičky na konci vpravo. Jakmile se balvan zastavil, přeskočila ho zpátky, aby si sebrala na zemi lékárničku, protože před tím na to nebyl dostatek času. Opět přeskočila zpátky za balvan, došla k šikmině, po které pak ve vhodný okamžik sklouzla okolo ostrého kyvadla, na konci se odrazila a přeskočila na protější sloup dřív, než ji dohonil další žhavý balvan valící se jí za zády. Ze sloupu slezla doleva do tunelu, prošla do další jeskyně, která měla po stranách vždy po dvou otvorech s vytékající lávou. Nejdříve se dobře rozhlédla, aby zjistila kde na zemi leží lékárnička a pak běžela přímo k ní. Nad lékárničkou se zastavila, sebrala ji a udělala dva úkroky doleva. Pak nejkratší cestou doběhla až k zavřeným mřížím, otevřela si je pákou vlevo a v dalším dlouhém tunelu si nejprve došla doprava pro náboje do UZI samopalů. Bez zastávky běžela tunelem na opačnou stranu, nenechala se vyděsit valícím se žhavým balvanem nahoře a zastavila se až na okraji další propasti. Tu přeskočila z místa, zachytila se okraje protější podlahy a počkala, až se jí nad hlavou převalí poslední žhavý balvan. Pak se vytáhla nahoru a prošla do další dlouhé jeskyně, částečně zatopené vodou.

Uprostřed na sloupech hořely ohně. Opatrně, pokud možno po okrajích sloupů, přeskakovala z jednoho na druhý tak, aby byla co nejkratší dobu blízko ohňů. Tak se dostala do sousední obrovské jeskyně s lávou hluboko na dně, uprostřed které se leskla vodní hladina. Stoupla si na okraj propasti proti kyvadlu naproti, udělala krok zpátky a pak ještě jeden skok zpátky. S rozběhem, ve vhodný okamžik, přeskočila na nestabilní podlážku u kyvadla, po dvou krocích se odrazila a přeskočila do tunelu v protější skále. Tady v malé jeskyňce sebrala lékárnu, náboje do UZI a vrátila se na okraj průchodu. Skočila kupředu a dopadla do vody uprostřed lávy. Potopila se na dno, vedle zborcené podlážky sebrala další náboje do UZI a proplavala červeným tunelem na jehož konci vylezla otvorem ve stropě do široké zděné chodby. Nejdříve posbírala UZI náboje na zemi vpravo, vlevo a vyběhla do obrovských prostor v pyramidě. Tady se otočila doleva a za neustálého metání salt do stran svedla souboj s Natlou, která přilétala zleva, seshora a vrhala na Laru ohnivé koule. Podle potřeby si doplňovala životy tak dlouho, dokud se jí nepodařilo Natlu zastřelit. Nyní si stoupla do nejvýhodnější pozice před ležící Natlou, počkala si až naposledy ožije a definitivně nebezpečnou blondýnku zlikvidovala. Do chodby, ve stěně napravo od široké chodby si mohla dojít pro dvanáct zásobníků nábojů do UZI samopalů. Přeběhla přes volné prostranství k hromadě černého kamení v levém rohu. Přelezla přes něj a vytáhla se do chodby, kterou proběhla a přeskočila na protější sloup. Otočila se doleva a přes další dva sloupy přeskákala pod vchod do další chodby. Vytáhla se do ní a proběhla na její opačný konec, kde seskočila na sloup. Z toho pak přes další tři sloupy přeskákala pod další chodbu a vytáhla se nahoru. Na jejím konci pak seskočila na poslední,nejvyšší sloup, ze kterého přeskočila na podestu u zdi vlevo, vytáhla se do horní chodby a na jejím konci začala sjíždět po dlouhé šikmině.

V závěrečném intru pak za výbuchů pyramidy skočila do vody, doplavala ke člunu a odplula k obzoru. Ohromný výbuch nakonec rozmetal celý ostrov.

KONEC.

Diskuze (1) Další článek: HW novinky: čtvrtý Athlon, třetí Kyro, dvě atakdále…

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,