PC

Tomb Raider 2

Kompletní návod.
Návod jsme převzali z programu Scorpions Cheater, který obsahuje více jak 1800 cheatů, 180 návodů, 60 easter-eggů (tajné - většinou vtipné - funkce jinak vážných a seriózních programů) a několik stovek vtipů. Program můžete stáhnout ze stránky cheater.doupe.cz.

Jste autorem návodů? Napište nám! Chcete si přečíst více návodů? Klikněte zde!

Autoři: Ing. Miroslav Moucha.

THE GREAT WALL
Seběhni do jeskyně k jezírku. Vyřiď tygry a přebroď jezírko. Vlevo vzadu vylez na skalní výstupek a postupně vyskákej až nahoru ke chrámu. Až se dostaneš na výstupek těsně u skály, udělej čelem vzad, přeskoč na protější plošinu a najdeš tam první tajemství (stříbrného draka) . Pokračuj ve výstupu až k chrámové zdi. Vlevo nahoře uvidíš otvor, do kterého musíš vyskočit. V místnosti. Jdi do pravého rohu, kde se propadneš do spodní místnosti s vodou. Po výstupcích vlevo dojdi k páce a přehoď ji. Tím otevřeš dveře na nádvoří. Jdi asi doprostřed, kde je porušená hradba a sklouzni do jezírka pod hradbami. Vzadu, v zatopeném výklenku najdeš klíč. Vylez ven z jezírka, pozor na další tygry a po zelených výstupcích vylez zpět na zeď a na nádvoří otevři dveře na protější straně. Dej si pozor na pavouky a po žebříku vylez na plošinku, kde najdeš další klíč. Otevřela dveře, odsuň kvádr a po šikmé rampě sjeď k vodě. Zeď vlevo je prasklá. Zachyť se v prasklině rukama a přeručkuj na druhou stranu místnosti. Pozor na létající disky. Rychle přeběhni přes propadající se podlahu, zahni doprava a vyhni se valícím se koulím. V další části chodby přeskoč jedovaté trny a dopadneš do uzavřeného prostoru. Před přibližujícími se stěnami s trny rychle vylez výklenkem u kostry do další chodby. Sejfni si hru. Nyní znovu přeběhni a přeskákej propadla a sekající břity a zahni vlevo. V krátké chodbičce, kde se opět k sobě přibližují stěny seber další tajemství a utíkej dál. Na konci chodby se propadneš do jeskyně, kde můžeš teprve trochu nabrat dech. Mezi rotujícími břity proběhni po levé straně, zavěsila se na lanovku a sjeď na druhou stranu rokle. Vyřiď další dva tygry a utíkej chodbou dozadu k opuštěnému tábořišti. Za ním najdeš červené dveře se symbolem draka, které vedou do další úrovně.

VENICE
Úzkou uličkou proběhni na malé náměstíčko a vyřiď chlapíka vpravo nahoře na balkóně. Další uličkou vlevo doběhneš k dřevěné chýši u vody. Zlikviduj muže s baseballovou pálkou a psa a vejdi dovnitř. Nahoď vypínač a po žebříku vyšplhej do prvního patra. Stejným způsobem se dostaneš dál na střechu. Vylez na parapet vlevo u okna, výstřelem rozbij okno a protějším oknem zase vylez ven. Přeskoč na červenou plátěnou stříšku a odtud na balkon a seber klíč. Vrať se na střechu dřevěné chýše a skočila do vody. Proplavala pod vraty naproti, vylez na podestu, klíč použij k otevření vrat a nahoď vypínač. Odnaproti na tebe začne střílet týpek. Vyřiď ho a vrať se na střechu dřevěné chýše, vlezla oknem do chodby a dej se doleva do místnosti a v její zadní části přehoď deon. Vrať se jenom kousek zpět do místnosti, rozstřelil okno a z něj přeskoč na protější plátěnou stříšku. Přeskákej po stříškách doleva až na podestu se žebříkem. Vylez po něm do místnosti a přehoď páku. Vrať se zpět na podestu a skočila zpět do vody. Doplav ke člunu za vraty, která se nyní otevřela. Vlez do člunu a vyjeď otevřenými vraty ven a doprava do zatopeného sklepení. Zahni doprava, přeskoč vodopád, opět doprava a v místnosti se sloupy zajeď ke dřevěné plošině vlevo. Vystup z člunu ven. Prostřel okno před sebou, vyřiď týpka v malé místnosti nahoď pálku. Vylez oknem ven a po žebříku vpravo na plošinu. Skoč vpravo do vody a nahoď druhou páku pod hladinou. Vrata na konci chodby se otevřou a jimi se dostaneš do města. Nejprve se dej doleva, a plav až ke gondolám. Tady vylez na plošinu vpravo a odtud přeskoč na protější červenou stříšku. Leká tě více nepřátel, takže je tady dobré místo pro sejfnutí hry. Přeskoč na můstek, vyřiď nepřátele, vlevo seber klíč a utíkej na náměstíčko na druhé straně. Otevři klíčem dveře, za nimi vpravo seskoč o patro níž a přehoď deon. Vyběhni zpět na můstek, seskoč doprava ke člunu, vlez do něj a projeď pod můstkem a přes gondoly uličkami města až dojedeš k šikmé dřevěné plošině, která vyčnívá z vody ven. Vylez po ní nahoru, rozbij okno a seber náboje a další tajemství. Proskoč protějším oknem k zaparkovaným gondolám a vylezla na dřevěnou plošinu. Vyřiď muže s baseballovou pálkou. V místnosti za dveřmi nahoď páku, která otevírá další dveře (vpravo od křižovatky s podestou se střílejícím mužem). V této místnosti seber stříbrný klíč. V pravém rohu vyšplhej do horního pokoje. Zabij nepřátele a přehoď páku. Pak doplav a dobroď se zpět ke kamennému mostu (kde původně parkoval motorový člun), vylez na betonovou rampu a odemkni dveře. Uvnitř nahoď deon. Opět uličkami doplav k rohové místnosti v pravé části města (asi na polovině cesty k dřevěné rampě) zčásti zatopené vodou. Pozor na nepřítele, vyřiď ho a přehoď vypínač. Vrať se zpět ke kamennému mostu a k betonové rampě. Od rampy plav dál pod vodou, opatrně se vyhni vodním minám a otevřenými vraty se dostaneš do další úrovně.

BARTOLI`S HIDEOUT
Projeď ve člunu otevřenou branou a zaparkuj u prvních dveří vlevo. Vyběhni po dřevěných schodech do místnosti, kde přehodíš deon. Vejdi do místnosti, odkud vyběhl hlídač. Rozbij okno vlevo, zlikviduj dva psy a v kryté zahradě seber lékárnu a další inventář. Vrať se oknem zpět a proběhla podle tři soch rytířů doleva a na konci tmavé chodby přehoď páku. Vrať se zpět do místnosti a s pomocí šikmé plošiny uprostřed vyskoč na horní podestu. Projdi doleva na balkón, posuň kamenný kvádr a z podesty přeskoč doleva na protější balkón se zábradlím. Po žebřících vylez na venkovní balkon. Z jeho otevřené strany skoč doleva na protější plátěnou stříšku, přeručkuj dále doleva a skoč zpět přes zábradlí na protější balkón. Odtud skákej dále na sousední dřevěnou plošinu a na šikmou plátěnou červenou stříšku. Seskoč na rampu pod ní a dále do protějších dveří. Vyběhni po širokých schodech a v místnosti se žlutou tapetou přehoď na stěně páku. Vrať se do sousední místnosti a na venkovním balkoně najdeš tajemství. Jdi zpět do místnosti se žlutou tapetou, rozbij okno a projdi na venkovní balkon. Zastřel hlídače a seber mu náboje do UZI. Rozbij druhé okno dále vpravo a vejdi do místnosti. Ve vyhaslém krbu posuň cihlový kvádr a dostaneš se do místnosti s dřevěnými trámy. Přeskákej dva ostré břity a dojdeš k plošinám se čtyřmi ohni. Dřevěná plošina na začátku ohně na chvíli uhasí a pak musíš v časovém limitu přeskákat všechny čtyři plošiny dřív, než se ohně zase rozhoří. Vstup do místnosti s křišťálovými lustry a zlikviduj nepřítele. Po lustrech vyskákej až na plošinu u stropu na druhé straně místnosti. Dej se doprava a vylez na dřevěné trámy u stropu. Po nich přeskákej na druhou stranu místnosti a odtud znovu zpět na poslední trám, kde na druhé straně sloupu je páka, která posune lustry do jiné výšky. Přehoď ji, přeskoč zpět na kamennou plošinu a odtud se opatrně spusť na první lustr. Z něj přeskoč na plošinu vpravo a přehoď druhou páku, která otevře skrýš s klíčem. Skoč zpět na lustr a odtud se dostaň postupně až na nejnižší lustr a do skrýše s klíčem rozbij okno a vylez na venkovní římsu. Jdi doprava až ke komínu a skoč do otvoru za ním. Ve vodě přehoď páku a dveřmi vlevo proplav do druhé části sklepa. Musíš se ponořit vpravo do zatopené části sklepa, kde až úplně vzadu u zdi najdeš další tajemství a vpravo u komína nahodíš další páku. Vrať se do první části sklepa, vylez z vody ven a otevři dveře do knihovny. Proběhni přes halu do protějších dveří a vyšplhej po regálech nahoru, přehoď páku a vrať se do haly, kde se otevřely dveře vlevo. Vběhni do nich a opět po regálech šplhej až nahoru ke stropu, rozbij okno a přeskoč naproti na vysunutý balkon. Odtud přes doškovou stříšku přeskoč na cihlovou zeď. Projdi po ní doprava a přeskoč na střechu dřevěné chaty. Dojdi ke komínu a skoč na malou cihlovou zídku. Za ní ve vodě najdeš UZI. Vrať se přes zídku do dřevěné chaty a na stole najdeš klíč k odpálení dynamitu. Protějšími dveřmi se dostaneš přes dvůr zpět do knihovny, kde ve vstupní hale přehoď páku. Vejdi do poslední místnosti knihovny a rozbitými okny na dvůr se zahradním altánem. Dveřmi nalevo se dostaneš opět k vodě. Plav doleva, vylezla na zeď a odpal dynamit. Přeplav na protější stranu do zatopených rozvalin a v pravém rohu vylezla až na střechu budovy. Za krovem střechy proběhni doleva ke skluzavce a po ní sjeď do další úrovně.

THE TEATRE
Z dřevěné plošiny s kývající se bednou skoč do vody. Plav doleva a najdi žebřík na zdi. Vyšplhej po něm do prvního patra a na další mezipodestě přehodila deon (musíš se na ni dostat ze žebříku skokem dozadu). Vyšplhej ještě výš a přeskoč na protější plošinu a odtud zpět na výchozí plošinu s bednou. Skoč kolmo do otvoru ve střeše naproti, zabij týpka, seber klíč a po schodišti vyjdeš k původně nahozenému deonu. Stejným způsobem jako prve se dostaň na plošinu s kývající se bednou. Skoč doprava a pak z malé plošiny na šikmou střechu, na které se musíš zachytit rukama nad oknem. Pusť se a znovu se chyť na okenním parapetu. Rozbitým oknem projdi opatrně mezi střepy k žebříku a vylez na rozbitou střechu opery. Cestou odemkla jedny dveře. Po rozpadlé střeše přeskákej na druhou stranu a skoč do úzké chodby, kterou se dostaneš až ke kupoli opery. Okolo kupole doběhni na druhou stranu k plošině s kývající se bednou. Vylez na plošinu na kupoli a odtud přeskoč na plošinu s kývající se bednou. V otvoru za ní přehoď vypínač, který otevřel propadlo v kupoli do horních lóží opery. Vejdi dovnitř a přehoď oba deony. Dveřmi vlevo se dostaneš k dalšímu přepínači. Přehoď ho a vyskoč na zavěšený žebřík a přelez do otvoru. Seskoč do hlediště opery, jdi doleva a najdeš chodbu vedoucí k výtahům. Tady nahoď deon, vrať se zpět a seskákej dolů (nejlépe po pravé straně jeviště) k zatopenému orchestřišti pod jevištěm. Ze strany přeskoč na jeviště. Jdi do místnosti nalevo a za dveřmi přehoď deon. Pak běž doprava do protější místnosti, vylez na plošinu s nastraženými střepy. Odtud přeskočila doleva do praskliny ve zdi a přeručkuj k deonu, který nahoď, čímž spustíš padací most k dalším plošinám. Opět vylez na plošinu se střepy, pokračuj k dalším plošinám a postupně se dostaneš až k plošinám pod stropem s kývajícími se pytli. Opatrně kolem nich proběhni a nahoď další deon. Ten uvolní pytel a otevře propadliště v pódiu. Po oponě vpravo sjeď na jeviště a vlez do otvoru do zatopených prostor. Nejprve jdi vlevo. Na malé dřevěné vyvýšenině nahoď další deon a v úzkém otvoru naproti najdeš další tajemství. Vrať se zpět na rozcestí a jdi doprava. Na podestě se žebříkem seber "Relay Box" a vyšplhej nahoru. Jsi opět v hledišti opery. Vylez ještě o jednu podestu výš a běž do chodby k výtahům. Použij "Relay Box" do panelu u výtahů a rychle skoč do jedoucího výtahu. Sjedeš do přízemí, kde nahodíš deon. Až výtah vyjede opět nahoru, skoč do vody a plav doleva. Proplav do místnosti, kde sebereš ve vodě počítačovou kartu. Potom plav kolem zatopené výtahové šachty naproti do místnosti s velkými sloupy, kde vpravo nahodíš pod vodou páku, která otevře vstup do zatopené výtahové šachty. Tou se dostaň na hladinu z podesty vyskoč o patro výš. Jdi chodbou doprava. Rozbij sklo vpravo a seskoč do šatny, kde nahodíš deon na zdi. Otevřenými dveřmi sjeď po šikmé rampě a před větrákem rychle vyskoč na protější plošinu. Seber klíč a vyskákej nahoru, potom na šikmou plošinu a z té opět před větrákem přeskoč do otvoru. Dojdi na křižovatku a přeskoč naproti před větrák. Nyní musíš skákat nahoru na plošiny, které jsou vždy za větrákem nahoře. Nejlépe saltem vzad. Nakonec se dostaneš do malé místnosti s kvádrem. Pokud odtud skočíš ještě jednou o patro výš na druhou stranu, najdeš další tajemství. Odsuň kvádr a přehodila vypínač za ním. Znovu se dostaneš do šatny. Kvádr z malé místnosti přisuň do šatny až ke schůdkům. Rozbij sklo ve vyšším patře a druhý kvádr posuň na první. Nyní se můžeš po kvádrech dostat zpět do chodby. Běž k výtahové šachtě, kterou jsi se sem dostal a vyskoč ještě o patro výš. Jsi opět v hledišti. Běž doprava ke dveřím, které otevřeš zlatým klíčem a skočíš dovnitř. V místnosti stiskni vypínač. Ještě jednou vyšplhej po zavěšeném žebříku a v místnůstce mezi dvěma nahozenými deony vpravo použij na desku počítačovou kartu. Vyskákej opět do nejvyššího podlaží a jdi k výtahům. Znovu nahoď deon a až sjede výtah dolů, skoč na žebřík vpravo ve výtahové šachtě. Vylez nahoru a v místnosti najdeš tajemství a ve výklenku nahoď deon. Ten otevřel tajný východ z hlediště. Vrať se na jeviště a vejdi do zákulisí mezi bedny. Jednu z nich (vpravo) odsuň a ve skryté malé místnosti nahoď deon. Vylez po bednách nahoru ke světlu a otvorem se dostaneš do rozbité lóže. Jdi doprava a před houpajícím se pytlem nahoď deon. Proběhni kolem pytle do skladiště s bednami, Přeskákej do levého rohu a přepni tlačítko. Otevřenými dveřmi v protějším rohu místnosti vyběhneš ven a dostaneš se do zavazadlového prostoru nákladního letadla.

THE PLATFORM
Ve skladišti s bednami přesuň bedny tak, abys měl co nejkratší cestu od vypínače vpravo vzadu ke dveřím vlevo. Přehoď vypínač a rychle běž ke dveřím dřív, než se zavřou. Skoč do vody, plav rovně kolem letadla až k otáčejícímu se lodnímu šroubu a přehoď páku. Ta otevře mříž vpravo od šroubu. Otevřeným otvorem proplav do zatopeného kanálu (pozor na proud, který tě bude stahovat směrem ke šroubu !) V malé místnosti, kam se dostaneš, přehoď páku pod vodou a vystup do chodby, která tě dovede na plošinu nad zaparkovaným letadlem. Skoč na protější plošinu vpravo a pak na další plošinu pod ní, kde přehodíš vypínač. Tím se otevře poklop ve spodní části trupu letadla pod vodou. Proplav jím a v letadle přepni další vypínač, kterým se zastaví vrtule letadla. Skoč zpět do vody a opět proplav otvorem a doběhni na plošinu nad letadlem. Doskákej na plošinu s vypínačem a odtud skoč na křídlo letadla v místě pravé vrtule. Přeběhla po křídle na trup letadla a v zadní části se propadneš do zavazadlového prostoru letadla. Seber pistole, vylez ven z letadla, skoč do vody a ještě jednou se dostaň na plošinu nad letadlem. Přeskoč na sousední plošinu vpravo, rozbij sklo a zabij oba hlídače. U jednomu z nich najdeš žlutou kartu, kterou vlož do schránky vlevo. Otevřenými dveřmi proběhni do vedlejší místnosti, přehoď vypínač a utíkej do chodby vpravo. Otevři dveře a projdi do další místnosti. V další místnosti s kovovou nakloněnou rampou otevři dveře vpravo, vejdi dovnitř, seber náboje a jdi do další místnosti - ložnice. Na první palandě vlevo nahoře přehoď vypínač, který otevře poklop v zadní části místnosti. Rychle (než se zavře) k němu přeběhni a vylez do úzké chodby. Skluzavkou se dostaneš do místnosti s ohni (ale nezapomeň se na konci skluzavky zachytit a do místnosti se spustit, jinak se pádem zabiješ). Dvě bedny, které jsou v místnosti, vytáhni tak, abys z nich mohl přeskočit ohně na protější žebřík. V chodbě zabij strážného a seber mu červenou kartu. Vlevo po žebříku vylezeš na střechu a najdeš další tajemství. Slez zpět do chodby a na jejím konci skoč do vody. Známou cestou se dostaň do strážní místnosti se žlutou kartou. V místnosti za ní se nyní dej chodbou vlevo ke dveřím s červenou kartou. Otevři je a jakmile vstoupíš do místnosti, zapne se poplach. Vyskoč na podestu vlevo a posuň kvádr tak, aby se z něj dalo vyskočit rovnou do protějšího výklenku, kterým se dostaneš do velínu se schránkou na zelenou kartu. Přehoď deon, čímž se přečerpá vodu do z jednoho bazénu do druhého. Jdi ven, přeplav bazén a na šikmé rampě vpravo mezi bazény přehoď deon a vrať se zpět do velínu. Otvorem v podlaze se spusť dolů a po šikmé ploše sjedeš do velké místnosti s vodou a ochozy. Skočila do vody a na sloupu vpravo najdeš tajemství. Za sloupem vlevo vzadu najdeš žebřík, po kterém vyšplháš na plošinu a nyní musíš postupně přeskákat až k výklenku se zelenou kartou v protějším rohu místnosti. Rozbij sklo, seber kartu, skoč o jednu plošinu zpět a nad ní ústí chodba, kterou se dostaneš zpět do velínu. Deonem přečerpáš vodu do původního bazénu. Zasuň zelenou kartu, vyjdi ven otevřenými dveřmi a přeplavala bazén do protějšího otvoru. V zatopeném tunelu přehoď páku, proplav dveřmi a vylez ven z vody.

THE DEEP
Z chodby skoč na protější žebřík. Vypínačem zastavíš chod lodního šroubu v bazénu. Skoč do vody a pod vodou přehoď páku. V prostoru za lodním šroubem můžeš najít náboje do granátometu. Vylez z vody ven a jdi doleva do místnosti s jeřáby. Po plošinách pod jeřáby přeskákej na druhou stranu. Projdi do další místnosti a sjeď po šikmé ploše do otvoru uprostřed, kde najdeš tajemství. Vylez ven a přeskoč nádrž s kyselinou na protější plošinu. Chodbou vlevo se po dlouhém žebříku vyšplháš do místnosti s otvorem v podlaze. Sjeď po šikmé ploše, na konci se zachyť a spusť se na kovovou lávku. Nejprve jdi doleva a mezerou v zábradlí přeskoč do šikmého otvoru ve stěně pro modrou kartu. Sjeď na dno místnosti a vlez do otvoru vlevo, kterým se dostaneš opět na dlouhý žebřík a posléze opět na kovovou lávku. Nyní jdi ke dveřím vpravo a otevři je pomocí modré karty a projdeš jimi do čtvercové místnosti. Zlikviduj psy a plamenometčíka (na toho pozor !). Běž na protější stranu místnosti a otevři dveře. Vstup do místnosti s bazénem. Skoč do bazénu, vyřiď potápěče a plav do labyrintu, který ústí dole v rohu. Nejdříve nahoď jednu páku a pak za otevřenou mříží druhou. Rychle (než se mříže zavřou) proplav zpět do bazénu a vylez ven z vody. Jdi ven do čtvercové místnosti, a běž doleva k dalším dveřím. Otevři je a chodbou a po schodech se dostaneš do haly, odkud odlétá vrtulník. Projdi dál do velínu. Podívej se do chodby vlevo s planoucími ohni. Nejprve přepni vypínač po levé straně a pak nahoď deon vpravo. Rychle proběhni chodbou, na jejím konci sebrala zelenou počítačovou kartu a vrať se zpět do velínu, než se ohně opět rozhoří. Na zpáteční cestě se dají ohně také překonat saltem vzad. Mezi ohni je propadlo, ve kterém najdeš skvělou automatickou pušku M 16. Vrať se do místnosti s bazénem. Odsuň kvádr vlevo a vlož počítačovou kartu. Otevřenými dveřmi proběhni do strojovny s bazénem, skoč do vody a proplav chodbou vlevo do další místnosti (opět pozor na potápěče !). Na malém výstupku vyskoč k deonu a nahoď jej. Vrať se do první místnosti s bazénem. Otevřenými dveřmi jdi do velínu, kde nahodíš vypínač, čímž se posune jeřáb se zavěšeným panelem do středu místnosti nad bazén. Přes panel přeskoč na protější stranu bazénu a za bednami vpravo v rohu přehoď v chodbičce vypínač. Vrať se do haly, odkud odletěl vrtulník, a uprostřed skoč do chodby, která vede do podzemního velínu. Opět se spustí se alarm, zlikviduj hlídače seber mu počítačovou kartu. Běž zpátky do místnosti s bazénem, opět přeskákej přes jeřáb na druhou stranu a vlož kartu do panelu na zdi. Tím se konečně zastaví cirkulárka, takže nyní můžeš už bez nebezpečí sebrat červenou kartu. Vrať se opět do velínu, kde jsi před chvílí spustil alarm a nalezl počítačovou kartu. Vlož červenou kartu do zámku u dveří projdi do místnosti s bazénem. Na protějším ochozu dojdeš k zavřeným dveřím. Spusť se vlevo podzemím do haly se zajatcem. Zlikviduj stráže a běž k zajatci. Tím se dostaneš do další úrovně.

40 FTHM
Začínáš v moři. Dej pozor na žraloky a plav podél barelů a rozbitých beden, které tě dovedou k vraku lodi. U kotvy najdeš otvor, kterým se dostaneš dovnitř a konečně se můžeš nadechnout. Na žraloky, barakudy a jinou vodní havěť můžeš dobře použít harpunu. Otvorem pod vodou proplav do zatopené prostory, odtud dalším otvorem do druhé, kde v levém zadním rohu nahodíš páku. Otevřenými dveřmi proplaveš do podpalubí a vynoříš se v místnosti s modrými bednami. Za bednami proplav do modré místnosti, kde přehodíš páku, čímž vypustíš vodu. Vrať se zpět k bednám, vylez na ně a skoč na bedny vpravo, odkud můžeš přelézt do další místnosti. Tady seber tajemství. Uprostřed místnosti se propadneš o patro níž. Po bednách vyšplhej a přeskákej do chodby s blikajícím světlem. Odboč první chodbou vpravo a za dalším rohem najdeš žebřík, po kterém vylezeš do místnosti. Pákou otevři dveře. Vrať ke vstupu do chodby s blikajícím světlem. Přehoď páku na zdi vpravo a rychle (na čas) proběhni chodbou. Na jejím konci zahni vlevo a skoč do otevřených dveří. Skoč do vody, zlikviduj barakudy a žraloka a v zatopené místnosti na dně najdeš tajemství. Vylez z vody, projdi dveřmi a běž stále rovně a na konci chodby zahni doprava. Utíkej na konec chodby, cestou si všimni ohňů vlevo a na konci chodby opět zahni doprava. Dojdeš až do místnosti s pákou. Doporučuji nyní často sejfovat hru, protože tato část je dost náročná na čas. Pákou vypneš první dva hořící rošty v úzké chodbě. Běž k nim a další pákou otevři dveře vlevo od dveří, jimiž jsi se dostal k tajemství. Tyto dveře vedou opět do malé místnosti s pákou. Sejfni hru. Pákou vypneš dva zadní ohně, rychle přeběhni ke druhé páce, vypni dva přední ohně a pak utíkej do chodbičky s rošty, proběhni na její konec a pákou vlevo otevři dveře. Proplav vodním kanálem a v jeho horní části nahoď páku, která dole otevře vchod do zatopené místnosti s tajným místem a další pákou. Ta otevírá východ ze zatopené místnosti. Projdi chodbou a proskákej otvory v podlaze o dvě úrovně níž až do místnosti s bednou, kterou posuň pod výklenek. Vylez na bednu a vyhoupni se do výklenku s pákou. Jejím nahozením způsobíš ve vedlejší místnosti menší otřes. Přes rozvaliny se dostaneš prvním otvorem ve stropě vlevo u zdi do horní místnosti a stropem dále k páce, kterou opět nahodíš. Vrať se do místnosti s rozvalinami a druhým otvorem u levé zdi se přes horní podlaží dostaneš do výklenku s pákou a nahodíš ji. Otevřenými vraty ve stropu uprostřed místnosti se spustíš opět do původní místnosti. Najdi otvor přesně na opačné straně, než je výklenek s pákou, vylez do něj a doběhni k zatopené místnosti. Otvorem u dna proplav do místnosti, kde otevřeš dveře nahozením páky a pak už rychle do další úrovně.

THE WRECK OF MARIA DORIA
Chodbou vlevo pod vodou se dostaneš do další místnosti. Sjeď po šikmé plošině a propadneš se do místnosti pod ní. Běž přímo a za první zdí vlevo vylez otvorem ve stropě. Tím se dostaneš do tajné místnosti se stříbrným drakem. Seber ho a vrať se zpět. Jdi doleva a na konci místnosti přesuň bedny do slepé uličky, čímž uvolníš dva vchody. Nejprve se jdi doprava do velkého sálu s mozaikovým stropem. Běž podle zdi vpravo, zahni do chodby, přejdi přes střepy k otvoru v podlaze, opatrně se spusť do chodbičky o úroveň níž (na dno šachty neskákej !) a tam najdeš klíč. Vrať se na místo s odsunutými kvádry a jdi do druhé místnosti s převrácenými stoly a židlemi, kde vlož klíč do zámku. Za otevřenými dveřmi přehoď vypínač, který otevřel protější dveře s dalším vypínačem. Zlikviduj týpka a nahoď vypínač, který otevře chodbu v místnosti s mozaikovým stropem. Běž tam, použij šikmou rampu vzadu vlevo, aby ses dostal na podestu a přeručkuj k otvoru. Pokračuj chodbou k několika dveřím. Otevři poslední dveře napravo a přesuň kvádr vpravo tak, abys mohl nahodit deon vlevo nahoře na zdi. Pak ještě přesuň horní bednu a projdi dál. V další místnosti s bednami odsuň bednu vpravo vzadu, pod ní najdeš klíč, přisuň bednu tak, abys mohl nahodit páku vlevo nahoře a otevřenými dveřmi se dostaneš zpět do chodby s dveřmi. Získaným klíčem odemkni další dveře vlevo. V místnosti přisuň kvádr k ostatním tak, abys mohl horní kvádr vysunout do místnosti a dostat se za něj. Projdi do chodby a seskoč do místnosti. Rychle běž na druhou stranu přes propadající se podlahu a přeskoč valící se sudy zprava. Až se všechno uklidní, jdi do chodby, odkud se sudy vyvalily. Na konci vlez do malé chodbičky, kde je další tajemství. Vrať se zpět a jdi doprava až na konec místnosti, zahni doleva a vylez do místnosti s rošty. Všimni si dveří po pravé ruce a spusť se otvorem uprostřed místnosti na člun. Ze člunu skoč do vody a přehoď páku pod hladinou. Rychle vylez zpět do místnosti a do dveří, které se nyní otevřely. Nahoď další páku a jdi doprava. Na šikmé poše postupuj pozadu a na okraji se zachyť a počkej, až se poklop uzavře. Vyskoč do chodby vpravo a nahoď další páku. Tím se otevře průchod do velké místnosti s podestami a střepy na podlaze. Vyřiď nepřátele a jdi po podestě doleva k vypínači. Jím spustíš propadlo, kterým se dostaneš na nižší podestu (stačí jenom opatrně skákat od vypínače dozadu). Po pravé ruce máš v rohu první čtyřhranný klíč a potom utíkej doleva k dalšímu vypínači. Jeho přehozením odčerpáš vodu z místnosti se člunem. Najdi nášlapnou desku, která opět spustí propadla a vrať se do místnosti se člunem. Otevři dveře v rohu a jdi po šikmé ploše nahoru. Potom jdi doleva a doprava a seskoč do místnosti s převrácenými stoly, kde jsi už jednou byl. Nahoď vypínač v rohu (ten, který jsi už jednou přehazoval) a vyšplhej zpátky do chodby. Jdi dvakrát doleva a seskoč do malé chodby, kde přehodíš vypínač a sebereš druhý čtyřhranný klíč. Vylez zpátky do chodby, jdi doprava a rovně a vylezeš do místnosti s mozaikovým stropem. Přeskoč na protější podestu vlevo a seber třetí čtyřhranný klíč. Seskoč dolů a běžela do místnosti, kde jsi na začátku rovnal kvádry do slepé uličky. Jdi doleva až do první místnosti a v pravém rohu vzadu skoč do vody. V chodbě, která vede svisle nahoru nahoď páku a nahoře vylezeš do velké místnosti. Hned vpravo za rohem použiješ čtyřhranné klíče, čímž pozhasínáš ohně a potom posuň bednu vpravo v rohu pod výklenek tak, abys do něj mohl vlézt. V místnosti přehoď páku. Vrať se ke vchodu do místnosti a přeskákej (přes konstrukce u stropu) k otvoru na na protější straně místnosti. Proběhneš krátkou chodbou a skočíš do vody. Proplav do místnosti s blikajícím světlem a pokračuj přes vodu doleva do místnosti a v ní doleva kolem otvoru v podlaze a přímo ke dveřím. V malé místnosti přehoď deon a rychle přeběhni kolem oken (všimni si klíče) na druhou stranu do další, kde posuneš kvádr a přehodíš další deon. Nyní jdi opět na druhou stranu místnosti, ale tentokrát až na úplný konec, kde se v podlaze otevřel vstup do vody. Dej pozor na žraloky a barakudy a doplav pro klíč. Také je tam v zatopené místnosti vzadu tajemství, ale vystačíš s dechem ? Vrať se nahoru do velké místnosti a odemkni vpravo v chodbě dveře do místnosti, do které je vidět malými okýnky ve zdi. Nahoď deon, čímž se uvolní propadlo. Jdi opět do velké místnosti s okny, skoč do otevřeného prpadla, posuň kvádr, vylez na něj a přehoď deon. Tím se v boční místnosti, kde jsi byl před chvílí otevře ve stropě vstup do další místnosti s bazénem. Skoč do vody, vyřiď potápěče a ostatní vodní havěť a skalním tunelem za potopenými sudy se dostaneš do další úrovně.

THE QUARTERS
Vlevo pod vodou (za rohem) nahoď páku a plav nahoru k otvoru do podpalubí vedle strojovny. Přejdi na druhou stranu místnosti a jdi doleva do strojovny. Pokračuj doleva až na konec místnosti a tady se dá přelézt na druhou stranu. Jdi chodbou a na jejím konci seskoč do další chodby, která vede do místnosti s hořícími rošty. Pozor na valící se sudy zleva. Z rampy přeskoč a zachyť se ve štěrbiny na protější straně a přeručkuj přes ohně doprava, kde přehodíš páku, čímž ohně zlikviduješ. Vyskočila do otvoru vlevo a krátkou chodbou projdeš k další páce. Jejím přehozením změníš polohu pístů ve strojovně. Proskoč otvorem v podlaze do strojovny a po pístech vyskákej nahoru. Z posledního, nejvyššího pístu skoč do výklenku vpravo, kde najdeš tajemství. Spusť se na podlahu strojovny a opět po pístech skákej až do chodby na protější straně u stropu. Pokračovala dále chodbou až ke kvádru. r. Zasuň ho a o kousek dál posuň další. Seskoč vpravo do místnosti s pákou a jejím přehozením vrať písty do původní polohy. Chodbou u stropu se vrať k pístům a přeskákej až na poslední. Potom přeskoč do výklenku s pákou vpravo. Sejfni si hru (další část bude opět na čas) a přehoď páku. Tím zatopíš místnost s původně hořícími rošty. Zprava seskoč do strojovny a utíkej do zatopené místnosti. Rychle přehoď páku hned na kraji místnosti vpravo u stropu a proplav otevřenými dveřmi na protější straně místnosti. Otvorem v další místnosti se dostaneš pod vrak lodi. Dej pozor na potápěče, v protější štěrbině přehoď páku a novým otvorem v lodi vlez do druhé části strojovny. Vyskočila na podestu, nahoď páku vpravo a doběhni k dalším dvěma ve vedlejší místnosti. Sejfni si hru a nahodila postupně obě páky. Přeskoč na druhou stranu a zachyť se odklopených plátů a přeručkuj po nich doprava k plošině. Tady stiskni další páku, seskoč s plošiny a pomocí malé rampičky vpravo se vrať do velké místnosti. Běž do levého zadního rohu a vylez nahoru na podestu. Přeběhni na druhou stranu místnosti, posuň kvádr o jedno místo doprava, přeskoč kolem něho vlevo a přeručkuj na plošinu dále doleva. Přeskoč do úzké chodby naproti, znovu přeběhni místnost na druhou stranu a nyní už se nacházíš skoro v rohu místnosti. Přeskoč do chodby v rohu V chodbě jdi rovně a doprava a na konci sjeď po šikmé ploše do další místnosti. Na konci šikmé plochy se musíš odrazit a přeskočit propadající se podlahu. Jdi doleva až k zatopené části místnosti, ve vodě se propadneš do prostory, ve které najdeš další tajemství. Vrať se zpět do místnosti a jdi kolem vody dál doleva. Na konci přeskoč šikmo do štěrbiny ve sloupu a přeručkuj doprava. Vylez nahoru a utíkej chodbou dopředu. Doběhneš do salonku. Po šikmé ploše vpravo vyjdeš do druhé části, kde vzadu v levém rohu posuneš kvádr dopředu, aby se uvolnil vchod do spodní místnosti. Místností proběhni doleva dozadu a skoč do prohlubně. Vysuň bednu vlevo a za ní najdeš klíč. Vrať se k prvnímu kvádru v chodbě a nyní ho posuň dvakrát k sobě. Přes zábradlí seskoč do spodní místnosti chodbou za odsunutým kvádrem se dostaneš ke dveřím vlevo. Odemkni je a po schodišti nalevo dojdeš do hlediště kina. Skoč do výklenku na protější straně hlediště a přehoď deon. Tím se odsune část opony. Jdi na jeviště a za oponu. Přisuň kvádr na konci a vylez nahoru do chodby. Jdi doleva a dej pozor na jámu s bodci (použij pochodeň). Jámu přeskoč a na konci chodby přehoď vypínače, čímž zatopíš prohlubeň zatopila prohlubeň v místnosti, ve které jsi našla klíč od kina. Vrať se tam, skoč do vody a protějším otvorem se dostaneš ven z lodi.

ON DECK
Oknem vlevo proskoč ven do vody. Vylez na malou skalní plošinku vlevo a doskákej pro klíč. Skoč zpět do vody a pod skalním masivem vlevo od plošinky s klíčem proplav do otvoru ve stropu. Vylezla z vody a jdi doprava (pozor na plamenometčíka) a potom zahni doleva k bednám. Za bednou, která je uprostřed dole, jsou dveře do místnosti. Přesuň bedny tak, aby ses k nim dostal a odemkni je. Vstup do vody a plav chodbou. Po pravé straně za rohem přehoď páku a vrať se ven k bednám. Jdi doleva a do výklenku, ve kterém předtím strašil plamenometčík. Propadneš se otvorem do místnosti. Proběhni na druhou stranu, vylez na výstupek a nahoď páku. Tím vypustíš vodu z místnosti za bednami. Vrať se tam, vzadu odsuň bednu a chodbou projdeš do jeskyně, která ústí u podzemního jezera. Plav na druhou stranu jezera, kde se na dně skrývá tajemství. Ještě dále, vpravo od něj se za skalami skrývá vchod do tunelu. Proplav jím, a až se dostaneš otvorem ven z vody, postupuj opatrně skalní chodbou ; povšimni si odbočky doleva, ale jdi stále rovně až k tvoru v podlaze jeskyně. Opatrně se spusť otvorem na bedny ve člunu a seber klíč. Skoč do vody a znovu proplav do téže chodby (nyní pozor na žraloky !) a teď se dej odbočkou vlevo. Postupně vylezeš a vyšplháš až na horní palubu lodního vraku. Jdi dopředu a doleva a po několika schodech na plošinu, ze které se můžeš spustit o patro níž, na palubu s bazénem. Vyřiď plamenometčíka a skoč do bazénu. V rohu se otevřou dveře, za kterými čeká jednak potápěč a jednak tajemství. Vylez ven z bazénu a jdi dopředu na vysunutý můstek. Po pravé straně, u rozbitého zábradlí se můžeš spustit na plošinu, ze které přeskočíš na kamenný kvádr a potom dále na betonovou rampu na okraji. Z této rampy skoč do skalní dutiny vpravo a za střepy v podlaze objevíš další tajemství. Nyní ti nezbývá, než se spustit až dolů k bednám a odtud opět stejnou cestou k jeskynnímu jezírku, podvodním tunelem a skalní chodbou na horní palubu, odkud opět dojdeš na betonovou rampu. Z betonové rampy přeskoč dál na převrácený trup lodi. Přejdi na druhou stranu a spusť se do štěrbiny ve stěně lodního vraku, na kterém stojíš. Štěrbinou přeručkuj doleva na malou plošinu, ze které přeskočíš do protější jeskyně. Běž vzhůru jeskynní chodbou. Šikmou stěnu s výstupky překonáš šikmými skoky do stran. Vyběhni až na vrchol jeskyně, přeskoč na protější střechu a odtud na další střechu vlevo. Běž po rampě kolem dokola střechy, až se dostaneš k propadlu, kterým seskočíš do kajutového prostoru lodi. Proběhni klikatou chodbou a dojdeš ke kvádru, který je zasunut do zdi. Odsuň ho a nahoď deonu za ním. Tím se otevřou jedny dveře na palubě. Otoč se, proběhni dveřmi vpravo na palubu, utíkej doprava a kolem rohu opět doprava až doběhneš k otevřeným dveřím. Jdi do místnosti a další dveře odemkni klíčem. Zahni doprava, drž se u zdi a doběhni přes padající strop až na plošinku na druhé straně místnosti. Nahoď vypínač, kterým se otevřou venku další dveře. Z místnosti opět vyběhni přes padající strop, tentokrát po druhé straně místnosti a běž ven na palubu. Vrať se k místu, kudy jsi vyběhl původně na palubu a protějšími dveřmi se dostaneš až do jeskyně. Až se dostaneš na konec chodby, musíš nejprve skočit na výstupek za tebou a odtud teprve do vyššího patra jeskyně. Na konci jeskyně seskoč na vrak lodi a seber klíč. Nyní tě čeká sestup po všech úrovních až dolů k bednám, které jsi na začátku přestavoval. Tady si dej velký pozor, protože tady na tebe budou číhat hned dva plamenometčíci. Od beden se dej doprava, přímo k dalším dveřím. Odemkni je, jdi dovnitř a seber žlutou sošku.

THE TIBETAN HIGHLANDS
Zastřel orla a jdi skalní soutěskou a doprava. Sklouzni po šikmé ploše a jdi dál po cestě. První valící se koule přeskoč a před dalšími se schovej do výklenku vlevo ve skále. Potom pokračuj dál po cestě a dojdi až ke skalní rampě. Posuň se na pravý okraj rampy, rozběhni se a proskoč zamrzlým otvorem naproti, sjeď po šikmé ploše a rychle uskoč vpravo před propastí. Dojdi až na konec jeskyně. Dole pod tebou je otvor do další jeskyně, do kterého se můžeš dostat dvěma způsoby. Buď se opatrně spustíš, zachytíš se nejprve na skalním výstupku pod tebou a potom na podestě před jeskyní, nebo skoč dolů do jezírka a vylez na malé bílé plošině vlevo. Vylez po zdi a potom přeskoč na podestu před jeskyní. Je to ale dost obtížný skok, který se ti určitě nepovede hned napoprvé. Dále postupuj jeskyní, uprostřed přeskoč propast a vyhni se padajícím krápníkům a až zase vyjdeš ven, dej se doprava po sklaních výstupcích nahoru. Dej pozor, ať nepřehlédneš místo, kde je třeba odbočit doleva - jinak dojdeš až k mříži a budeš se muset vrátit. Za odbočkou opět dojdeš po chvíli k jezírku. Jdi podle skalní stěny vpravo a přeskoč na další plošinu. Odtud už můžeš přeskočit na druhou plošinu na protějším břehu jezírka (je na ní lékárnička). Pak už se snadno vyšplháš po ledových výstupcích až k dřevěné chatě. Od chaty jdi doprava k mříži (tentokrát stojíš na druhé straně) a seber tajemství. Nasedni na sněžný skútr, otoč ho o 180Ţ a jeď do jeskyně. Až vyjedeš z jeskyně ven, zaparkuj na volném prostranství a jdi do jeskyně naproti, v jejímž vchodu je velký kvádr. Pozor na jaguáry zleva, jdi rovně až dojdeš k propasti. Přeskoč ji po pravé straně a pokračuj dál jeskyní vlevo. Na rozcestí se dej nejprve doprava a na konci cesty vyšplhej po stěně do výklenku, kde pákou otevřeš dveře. Vrať se na rozcestí a pokračuj cestou vlevo. Přeskoč další menší proláklinu, proběhni dveřmi a po chvíli se dostaneš k mostu. Přeběhni ho a za ním dojdeš na volné prostranství se skalní rampou. Na plošině vpravo hned za rohem najdeš tajemství. Z této plošiny sestup dolů po skalní stěně, vyřiď tři hladové jaguáry a utíkej na druhou stranu, kde po jiné skalní stěně opět vyšplháš nahoru. Seskoč z výstupku doprava do chodby a na jejím konci dojdeš k velké propasti. Jdi pomalu po cestě, která vede po pravé straně propasti, dej pozor na zavěšené koule, které se skutálí na cestu a v místě, kde je cesta přerušená se zachyť na hraně a sešplhej k ústí další jeskyně ve které najdeš v levém zadním rohu klíč. Skoč do otvoru ve druhém rohu jeskyně a pokračuj chodbou. Až se dostaneš k ledové stěně, tak ji rozbij jediným výstřelem, pákou si otevři dveře nahoře a pochvíli opět dojdeš na volné prostranství se skalními rampami. Vyšplhej opět nahoru k velké propasti, přerušené místo nyní přeskoč a pokračuj v cestě kolem propasti do zadní jeskyně, kterou přijdeš až k zamrzlému jezírku. Vlevo na sloupu na začátku této prostory najdeš zámek. Použitím klíče spustíš padací most nahoře. Přeběhni zamrzlé jezírko a jdi doleva nahoru a na padací most. Za ním rychle utíkej a skákej po cestě do jeskyně, abys unikl veliké lavině. Jeskyní pokračuj až k propasti. Po levé straně ji snadno přeručkuješ. Potom se ozbroj a utíkej dál. Za chvíli se dostaneš do jeskyně se zamrzlým jezírkem. Mezi pozůstatky po lavině najdi klíč a vyřiď si to s útočníkem na skútru. Na jeho skútru můžeš potom dojet až na prostranství se skalními rampami a dokonce s ním můžeš seskočit z rampy dolů. Potom už pěšky vyšplhej na protější výstupek, přeskoč na rampu a vrať se jeskyní ke svému zaparkovanému skútru. S ním opět dojedeš zpátky k dřevěné chatě. Odemkni klíčem dveře, posbírej všechny věci a stiskni páku vpravo. Tím se otevřou dveře do jeskyně vpravo od chaty. Vyběhni ven, zlikviduj nepřátele a běž do jeskyně. Nejprve doběhneš do větší prostory, kde tě napadne další jezdec na skútru a potom k propasti. Zleva ji přeručkuj a na druhé straně můžeš po stěně sešplhat dolů do propasti. Jakmile se octneš na dně propasti, ihned uskoč vlevo, aby ses vyhnul valícím se koulím. Potom v ústí chodbičky seber tajemství a vyšplhej z propasti ven. Pokračuj dál až vyběhneš ven z jeskyně. Tady tě napadnou hned dva nepřátelé na skútrech. Až je zabiješ, běž dál po cestě až do velkého skalního výklenku, kde vzadu najdeš černý kvádr zasunutý do skály. Dvakrát ho posuň a dostaneš se do další jeskyně. Zlikviduj nepřátele a doběhni k propasti s jezírkem na dně. Spusť se na nižší plošinu a odtud skoč do jezírka. Vylez na bílou plošinu vlevo na druhé straně jezírka a pokračuj doleva do chodby, kterou proběhneš k dalšímu dobrodružství.

THE CONVENT OF BAFKHANG
Seběhni skalní chodbou přímo před palác, kde to nejprve musíš pořádně vyčistit. Po žebříku na zdi vlevo vyšplhej nahoru, přeskoč na podestu vpravo od žebříku a odtud na další plošinu naproti. Z ní seskoč do výklenku a z něho se dalším skokem dostaneš na skálu na druhé straně. Popojdi až na vrcholek skály a opatrně popojdi několik kroků směrem k budově. Až se dostaneš na šikmou plochu, odkud začneš klouzat dolů, rychle se zachyť na hraně a ručkuj doleva až kam to jde. Potom se opatrně spusť na římsu, která je o něco níž a po ní přeručkuj až k plošině, na kterou se vytáhneš. Přeběhni k oknu paláce, rozbij ho výstřelem a jdi dovnitř. Z místnosti pokračuj chodbou, odboč doleva a potom jdi do místnosti vlevo. Vzadu vpravo najdeš žebřík, po kterém vyšplháš nahoru. Jsi na podestě ve velké místnosti se sochou. Běž doprava a potom doleva na visutou plošinu, kde najdeš klíč. Vrať se po žebříku dolů a do chodby a vrata vlevo otevři nalezeným klíčem. Jsi opět v téže místnosti se sochou, ale o patro níž. Nejprve jdi mezi sloupy doprava. Vstup do prvních dveří vpravo, projdi místností a jsi před chodbou se sekajícími břity. První břit přeskoč a jdi hned doleva. V malé místnosti najdeš další klíč. Vrať se zpět do místnosti se sochou, seběhni po několika schodech vpravo od sochy a dej se chodbou doprava. Odboč doprava do místnosti s bednami. Proběhni do další místnosti a dál do chodby. Přeskoč propadlo, za ním jdi doprava a potom po schodech vlevo nahoru k oknu. Po schodech postupuj pozadu, protože až budeš na pátém, nebo šestém schodě, objeví se dole pod schody skupina nepřátel, které musíš zlikvidovat. Rozbij okno, seshora postřílej nepřátele na nádvoří a skoč dolů. Vlevo v podloubí najdeš žebřík. Vyšplhej nahoru a postupně po dalších žebřících až na nejvyšší podestu, kde najdeš první modlitební mlýnek. Sestup zpět na nádvoří, pákou si otevři dveře a chodbami se vrať zpět přes místnost s bednami až do chodby. Jdi doprava a v místnosti na konci jdi do úzké chodby vlevo, kde musíš proběhnout mezi kyvadly s trny a valícími se břity. U posledního břitu najdeš v zadní části chodby tajemství. Vrať se do chodby s kyvadly a břity, na jejím konci najdeš klíč. Pokračuj dále chodbou doleva a dojdeš k místnosti s bazénem. Ve výklenku pod vodou, v pravém zadním rohu místnosti najdeš další tajemství. Pak jdi z místnosti ven a vrať se do velké místnosti se sochou. Lerveným klíčem otevřeš propadlo. Projdi krátkou chodbou a až vylezeš ven, jdi úzkými dveřmi vpravo ven z chrámu. Pokračuj cestou mezi skalami. Na jejím konci najdeš vpravo výklenek, ve kterém je žebřík. Vylez nahoru a jdi po skalním ochozu doprava,mezi skalami k visuté lávce, kterou přeběhneš a po další cestě mezi skalami dojdeš až ke střeše chrámu. Po výstupcích a plošině vpravo se dostaneš nahoru a odtud otvorem dovnitř. Seber druhý modlitební mlýnek, pákou si otevři dveře a stejnou cestou se vrať zpět do chrámu, do místnosti se sochou. Buď můžeš znovu projít propadlem, nebo si pákou otevřít velké dveře. Ve velké místnosti se sochou se otoč doprava a proběhni chodbou až na konec. V místnosti vlevo najdeš na konci u okna dveře. Otevři je klíčem a za nim najdeš další klíč. Jdi zpátky k místnosti se sochou a cestou odboč do místnosti vpravo rotujícími břity. Proběhni mezi břity, na druhé straně místnosti si odemkni dveře a po schodech proběhni nahoru do atria. Nyní se musíš dostat přes ohně v uličce naproti. Můžeš běžet doprava mezi sochy, kde v chodbě napravo najdeš páku, kterou ohně uhasíš, ale také se dají přeskákat. V uličce za ohni zahni doleva a vypořádej se s nepřáteli. V místnosti s propadly najdeš na sloupu páku. Jejím přehozením dvě propadla spustíš. Seskoč do dolní místnosti, rozbij sklo a seber dva krystaly. Vzadu za rohem najdeš v této místnosti páku a žebřík. Páku přehoď a po žebříku vylez nahoru. Vrať se do uličky s ohni a jdi doleva. Dojdeš na nádvoří se dvěma sochami nalevo. Jdi mezi ně a do otvoru vlož jeden krystal. Tím se naproti sochám uvolní vchod. Vběhni dovnitř a odsuň bednu vlevo. Ve skrýši najdeš třetí modlitební mlýnek. Nyní se vrať zpátky na horní podestu v místnosti se sochou (tam, co jsi našel první klíč) a jdi doprava. Na konci ochozu skoč do chodby a vyhni se valícím se koulím Za druhou koulí jdi chodbou doleva až dojdeš do místnosti s bazénem. Ten musíš přeplavat do protější chodby, ale pozor na silný vodní vír ! Proběhni chodbou, proskákej zavírajícími se dveřmi a nakonec doběhneš k žebříku. Vylez nahoru a běž do místnosti vpravo. Vyskákej doleva nahoru přes řady ohnišť a najdeš čtvrtý modlitební mlýnek. Přeskákej ohně, které se rozhořely a vrať se do první místnosti. V pravém zadním rohu odsuň bedny, běž do chodby za nimi a po žebříku a další chodbou se dostaneš zpět do místnosti se sochou. Sestoupila o patro níž a v místnosti se sochou a s propadlem jdi do druhých dveří vpravo (kousek od zábradlí). Vylez po dalším žebříku a přeskoč na sochu. Z plošiny, kde hoří oheň přeskočíš na hlavu sochy a odtud na další plošinu a do výklenku na protější straně. Tady použij druhý krystal, čímž se otevře propadlo dole pod sochou. Dostaň se dolů k patě sochy a uprostřed skoč do otvoru, kterým se dostaneš k otevřenému propadlu. Chodbou se dostaneš do místnosti vedle bazénu. Mezi sloupy přehoď páku a jdi do zadní místnosti s bednou. Tu přesuň tak, aby přehradila proud vody po podlaze, vrať se do první místnosti a otvorem vlevo vepředu se dostaneš do vypuštěného bazénu. Posuň bednu naproti na podestě a ve výklenku za ní najdeš pátý modlitební mlýnek. V protějším rohu bazénu najdeš žebřík, vyšplhej na podestu a běž znovu do velké místnosti se sochou. Jdi k patě sochy a ke dveřím, které jsou po levé straně sochy. Do prázdných otvorů po obou stranách místnosti zasaď modlitební mlýnky a proběhni otevřenými dveřmi do další místnosti. Do zlatého zámku nahoře na rampě použij zlatý klíč - sošku. V rohu vpravo se otevřou další dveře, kterými vyběhneš do další úrovně.

THE CATACOMBS OF TALION
Dej pozor na padající krápníky a až doběhneš do jeskyně, přeručkuj v prasklině vlevo na podestu, odkud seskočíš do tajné jeskyně s tajemstvím. Znova vyšplhej na podestu a na druhé straně se spusť do místnosti s yettim. Zlikviduj ho a přehoď páku na zdi vpravo u mříže. Jdi po schodech nahoru a po žebříku opět vyšplháš do první jeskyně. Nyní sklouzni po šikmé ploše vlevo u praskliny, rychle se odraž a skoč na podestu naproti. Po dlouhém schodišti seběhni dolů k jezírku. Kousek nad jezírkem v chodbě vyprovokuj dvě zavěšené koule a rychle před nimi uskoč. V zadní části místnosti za jezírkem vyskoč na malý výstupek a odtud na visutou plošinu nahoře, která vede k jezírku a pak doprava do další chodby. Přeběhni propadající se podlahu a zachyť se na žebříku naproti. Z něj saltem vzad přeskoč na zadní plošinu (kde byly dřív ledové koule). Pákou zvedni mříž a vyšplhej se na horní plošinu pro zlatou masku. Sestup do nyní vypuštěného jezírka a otvorem vejdi do chodby, která tě dovede k mříži. Vlož zlatou masku do otvoru a tím otevřeš mříž. Připrav si zbraň, běž nahoru a úskokem vpravo se vyhni koulím. Zlikviduj čtyři jaguáry pomocí výstupku přeskoč do otvoru vpravo nahoře. Seskoč dolů Tady se jaguárům asi opravdu daří, protože jich je tu asi šest, nebo osm. . Kolem zamrzlého jezírka proběhni po pravé straně do místnosti s ledovou stěnou. Vyšplhej se na výstupek vlevo a z něj skoč dozadu do vody. Tam najdeš další zlatou masku. Vrať se do otevřeného prostoru s lávkou a jdi doleva dozadu. Hned za rohem najdeš dveře, které otevřeš maskou. Po ochozu jdi na druhou stranu místnosti a přeskákej na prostřední sloup s pákou a ohništěm. Přehoď páku, čímž otevřeš všechny mříže. Zlikviduj potvory, které se na tebe vyhrnou a utíkej ke kvádru v pravém rohu místnosti. Posuň ho pod krajní mříž tak, aby se nemohla zavřít a proběhni do místnosti vzadu za mřížemi. Stiskni další páku vzadu na stěně a vrať se opět do otevřeného prostoru s lávkou. Opět vyskoč do otvoru vpravo a proběhni přes lávku (vyhni se koulím !) až na malou plošinu, ze které přeskočíš na visutý žebřík vpravo. Doběhni na konec chodby k otvoru a skoč dolů do vody. Dej pozor na dravé ryby a přeplav až do zadní části zatopené místnosti, kde se dá vystoupit na malou bílou plošinu a z ní vyskočit na visutý žebřík. Vylez nahoru a saltem vzad skoč do malé jeskyně s tajemstvím. Potom se vrať dolů do vody a doplav až do nejvzdálenějšího koutu jeskyně se zavřenými dveřmi. Vyskoč na kvádr naproti dveřím a z něj přeskoč na protější visutý žebřík. Opět saltem vzad se dostaneš na kamennou lávku, kde stiskni páku, která otevírá dveře dole. Vběhni do místnosti a pákou na sloupu uprostřed otevřeš dveře v první místnosti s lávkou. Udělej čelem vzad a v zadní části místnosti seskočíš přímo do jeskyně se zamrzlým jezírkem, odkud je to již jen kousek do volného prostoru s lávkou. Utíkej doleva ke dveřím a přeskoč propast hned za dveřmi na podestu. Vyprovokuj nejdříve koule proti tobě a potom koule vlevo. Ty vybourají vchod napravo, kterým projdeš do předposlední místnosti této úrovně. Tady se nejprve postav na plošinu uprostřed a vyskoč do místnosti s trny. Po zdi vlevo vyšplhej na podestu nade dveřmi, kde najdeš tajemství. Pak se vrať do přední místnosti. Postav se na plošinu u dveří (ta otevře protější dveře v místnosti s trny), přeběhni po druhé plošině, vyskoč do místnosti s trny a rychle přeběhni do protějších dveří dřív, než se zase zavřou. Za dveřmi projdi krátkou chodbou do další úrovně.

THE ICEPALACE
Proběhni do místnosti se zvonem, střel do něho a otevřou se dveře vlevo. Vpravo vylez na plošinu a skoč do většího otvoru vlevo. Trampolína tě vymrští vzhůru a ve vzduchu střel do dalšího zvonu. Nalevo v podloubí se otevře první mříž. Vlevo od této trampolíny, přímo před podloubím s mřížemi je dvojitá trampolína. Skoč na ní šikmo od podloubí směrem do místnosti a zachyť se o dvě patra výš na podestě. Vlevo na zdi je páka, která otevře klec se sněžnými muži. Opatrně se spusť vpravo dolů na velkou plošinu a jdi ke kleci se sněžnými muži. Nad ní je otvor do chodby. Pobij sněžné muže a jdi do chodby. Na konci v místnosti najdeš páku, která narovná plošinu nad podloubím. Jdi zpátky a pomocí trampolíny v podloubí na plošinu vyskoč. Naproti plošině je zvon. Střel do něj a otevře se konečně i druhá mříž v podloubí. Projdi mřížemi a najdeš další trampolínu. Skoč na ni zleva a zachyť se na šikmé plošině. Vytáhni se nahoru a šikmými úskoky (přeskakováním z jedné šikmé plošiny na druhou) se dostaneš až naproti otvoru se zvonem. Ve skoku do něho střel a otevře se mříž nad podestou vlevo. Zachyť se na okraji šikmé plošiny, přeručkuj na podestu, vlez do otvoru s mříží a po žebříku vyšplhej nahoru. Z plošiny vylez na parapet skoč šikmo doleva do místnosti. Zabij yettiho a jdi naproti do otvoru v mřížích. Jdi stále rovně a přijdeš do jeskyně vlevo, kde je na kvádru zlatá maska. Vyřiď si to s hlídacími bílými tygry a seber masku. Vrať se a po cestě si všimni římsy po levé ruce, ze které odbočují dvě chodby. Jedna vlevo a druhá vpravo. Nejdříve jdi do chodby vpravo a najdeš tajemství. Potom jdi do druhé chodby, slez o několik úrovní dolů a dojdeš do místnosti s řadou ozdobných mis uprostřed a mezi nimi jsou otvory. Jedním otvorem se spusť o patro níž (pozor na ostré trny na podlaze!) a vylez na plošinu na balkóně. Na zdi vlevo je místo, kde můžeš použít zlatou masku. Ta otevře dveře ve výklenku vlevo vedle balkónu. Vejdi do nich a po visuté lávce přeběhni na druhou stranu. Chodbou vlevo dojdeš do místnosti se zamrzlým jezírkem, kterou už znáš z minulé úrovně. Tentokrát je tu ovšem navíc ještě zavěšený velký lustr. Dojdi k páce vlevo. Jejím přehozením se vyleje roztavená hmota z lustru na zamrzlé jezírko. Spusť se dolů k jezírku, pobij tygry a skoč do jezírka. Na dně najdeš palici ke gongu. Proplav do vedlejší jeskyně. Opatrně se vyhni krápníkům, pobij sněžné muže a vystup z vody ven. Jdi do zadní části jeskyně a vlevo nahoře najdeš dveře do další jeskyně s koulemi. První z nich spadnou ještě před tebou, před ostatními musíš utéct doleva a vyskočit do výklenku na konci jeskyně vpravo. Krátkou chodbou dojdeš k propasti. Přeskoč ji a zachyť se na protější hraně. Přeručkuj doprava k plošině a vytáhni se na ni. Přeskoč propast na druhé straně, zachyť se na stěně a vyšplhej k otvoru nahoře a mírně vpravo. Dojdi k otvoru v podlaze a spusť se do velké místnosti s gongem. Udeř do gongu paličkou, otoč se, seskákej dolů a běž do levého zadního rohu velké jeskyně. Za ledovým sloupe uvidíš žebřík na zdi. Přeskoč na něj a sešplhej dolů. Od žebříku jdi doleva a slez dolů k páce, kterou otevřeš dveře do domku nahoře vedle gongu. Vylez nahoru a jdi k domku na pravé straně jeskyně. Vlez dovnitř a na sloupu uprostřed najdeš tajemství. Opět se vrať do velké jeskyně a nyní se musíš dostat do ledové místnosti přímo pod gongem. Oběhni ledový val doleva až ke zdi, kde se dá ze šikmé plošiny vyskočit nahoru. Potom v přímém směru přeskoč další šikmou plochu a jsi před vchodem do místnosti. Ze vchodu přeskoč na sloup uprostřed a seber zlatý klíč. Kterýmkoliv ze tří otvorů v místnosti se vrať do velké jeskyně a zlikviduj velké, ale nemotorné monstrum, které tam na tebe už čeká. Konec úrovně.

TEMPLE OF XIAN
Proběhni první místnosti a pak tě čeká dlouhý sjezd k vodopádu. Přes další vodopád se pak dostaneš do jezírka se dvěma zlatými barakudami. Zlikviduj je a vylez na plošinu před žebříkem naproti vodopádu, kde si můžeš konečně trochu vydechnout. Znovu skoč do vody a napravo od vodopádu najdi tunel, kterým proplaveš k chrámu. Zabij tygry a použij trampolínu vlevo vedle chrámu, aby ses dostal na střechu. Přeběhni na druhou stranu a přehoď páku. Seskoč dolů a proplav tunelem na plošinu před žebříkem. Vyšplhej po žebříku nahoru a dojdeš do místnosti s lávou. Dojdi až na kraj plošiny, a po žebříku sešplhej do výklenku o patro níž. Opět se chyť za hranu výklenku a ručkuj doleva až k žebříku, kde se můžeš vytáhnout nahoru a potom po žebříku sešplhat ještě níž. Škvírou vpravo od žebříku přeručkuj až do výklenku s tajemstvím. Vrať se zpátky k žebříku a jdi po plošině doleva a přeskoč na žebřík vlevo. Vyšplhej po dvou žebřících do chodby s kovovými rošty. Projdi chodbou do další místnosti. Opatrně se spusť dolů, obejdi trny a vylez na žebřík naproti. Přeručkuj až doprava a nahoru. Potom saltem vzad přeskoč na stříšku za tebou a odtud dalším skokem na plošinu vedle čouhajících trnů naproti Jdi pomalu prostředkem šikmé plošiny až dopadneš na propadající se lávku. Rychle přeběhni asi doprostřed místnosti a propadneš se na sloup. Z něj skoč do otvoru naproti. Sjedeš po šikmé ploše, před koncem se odraž a skoč na šikmou plošinu naproti, ještě jeden odraz a rychle se zachyť na sloupu v protějším rohu místnosti. Vylez na plošinu o patro výš a přehoď páku. Tím otevřeš dveře do chrámu v zadní jeskyni. Projdi kolem páky dál a skočíš rovnou do jezírka u vodopádu. Proplav tunelem k chrámu a jdi dovnitř. Projdi místností se sochami (pozor na ty pohyblivé !) a jdi do otevřených dveří naproti vpravo. Po výstupcích vyšplhej až nahoru do místnosti s lávou. V protějším výklenku u stropu je páka. Dojdi až na roh plošiny, obrať se čelem do místnosti a nyní musíš pěti skoky přeskákat po šikmých výstupcích v místnosti a zachytit se na sloupu v protějším rohu místnosti (ne pod pákou, ale diagonálně). Vylez nahoru a přeskoč na výstupek pod pákou a vylez konečně k páce. Ale ouha ! Než ji stihneš stisknout, propadneš se na šikmou skluzavku a odtud do místnosti s lisovacími stěnami s otrávenými trny. Rychle přeběhni k páce, přehoď ji a salty vzad přeskákej do chodby naproti. Nyní jdi po rampách nahoru a vyhýbej se valícím se koulím. Až dojdeš k žebříku, vyšplhej nahoru a seskoč do tmavé místnosti. Běž do protějšího rohu, kde pákou otevřeš dveře k žebříku vlevo od páky. Vylez nahoru k žebříku, ale nešplhej po něm, raději si vezmi lékárničku a seskoč dolů, protože žebřík je opatřen několika sekajícími noži. Projdi krátkou chodbičkou a stojíš před místností s jezdícími břity. Proběhni mezi nimi na druhou stranu a do chodbičky nalevo a dojdeš horní úrovně chrámu, nad místnosti s figurínami. Rychle se ozbroj, protože na tebe zaútočí dva orli a potom přeběhni po trámu na druhou stranu. Po kamenném, lehce šikmo nakloněném parapetu jdi doleva a přeskoč na protější parapet, kde na zdi vidíš tlačítko. Nyní si sejfni hru, protože další sérii úkonů musíš udělat na čas a určitě se ti to nepovede hned na poprvé. Stiskni tlačítko, otoč se o 180 stupňů, šipkou dozadu se přitiskni zády ke stěně a potom se rozběhni a přeskákej přes trámy až do protějších dveří dřív, než se zavřou. Projdi krátkou chodbou a dojdeš k místnosti s lávou, přes níž vede úzká lávka a nad ní se kývají pytle s ostrými hroty. Proběhni opatrně mezi pytly na druhou stranu a dej pozor, ať za posledním pytlem nespadneš do kanálu s lávou. Opět si sejfni hru, další část hry je znovu na čas a ani potom se ještě chvíli nebudeš moci zastavit. Stiskni oba vypínače po stranách, nejprve ten vpravo, pak se skokem do strany přesuň k levému vypínači, stiskni ho a rychle utíkej do chodby. Z první plošiny rychle přeskoč na další než se sklopí a utíkej na druhou stranu ke dveřím, které se už už zavírají. Proběhni jimi a hned sjedeš po šikmé ploše do místnosti s dračí sochou. Na nic nečekej, protože se za tebou valí velká koule a rychle utíkej po molu dopředu. Na konci mola vyskoč a zachyť se na sloupu pod sochou. Vytáhni se nahoru a seber zlatý dračí klíč. Přeskoč na plošinu vlevo a po výstupcích vylez k otvoru, který vede do místnosti za za sochou draka. Tady nahoď páku a vrať se do místnosti se sochou. Na jedné z dřevěných plošin u stropu nalezneš tajemství. Pak se vrať na nejvyšší podestu pod otvorem do zadní místnosti, přeskoč na sochu draka a přes jeho hlavu na sloup, kde jsi nalezl dračí klíč. Odtud přeskoč doleva na černý sloup u zdi a přes další, nižší černý sloup na trampolínu, která tě vymrští na sloup na druhé straně místnosti. Ihned znovu vyskoč, aby ses vyhnul valící se kouli. Pokračuj šikmými skoky po výstupcích a vyhýbej se koulím, až se dostaneš do otvoru vlevo u stropu místnosti. Jím projdeš do další místnosti, kde odsuň kvádr vpravo vzadu a v další, ještě menší místnosti přehoď páku na zdi vpravo. Tím se otevře mříž v podlaze. Seskoč dolů a dej se svažující se chodbou. Vyhni se kouli, která se řítí za tebou, zahni doleva a po šikmé ploše sjedeš opět na trámy v místnosti s figurínami. Seskoč dolů a jdi k zavřeným dveřím. Do otvoru vpravo vlož dračí klíč a dveře se otevřou. Vejdi dovnitř a přijdeš do chodby s jezdícím břitem. Proběhni za ním do protějšího výklenku a ještě jednou to zopakuj. Potom proběhneš po třetí do odbočky na konci chodby. Sjedeš po šikmé ploše do další místnosti s vodou. Zde nahoď rychle tři páky a proběhni otvorem v rohu do další místnosti. Vylez na kvádr vpravo a přeskoč na druhý, vyšší. Odtud vylez na plošinu u dvou kovových roštů. Opět si sejfni hru a skoč do bazénu. Nahoď páku vzadu v rohu a plav do zatopené chodby na druhé straně. Před koncem chodby odboč doprava do otvoru u stropu chodby. Naproti červeným dveřím je páka. Jejím stisknutím se dveře otevřou a za nimi najdeš další páku, která otevírá dveře nahoře nad bazénem. Nyní se musíš rychle na čas vrátit zpět do bazénu a vplout do protější chodby, kde přehodíš další páku. Znovu se vrať do bazénu, jehož hladina mezitím stoupla a vyplav ven otvorem vpravo nahoře a vylez do červených dveří dřív, než se zase zavřou. Projdi do další místnosti a z ní do chodby vpravo. Rychle skoč doleva a stiskni páku na pravé stěně. Potom rychle několika salty uteč před stěnou s hřeby a skoč do otvoru v rohu chodby. Tady je silný proud, který tě vtáhne do vodního tunelu, na jehož konci sebereš zlatý klíč. Zatoč doleva a plav dál až do jezírka před chrámem a odtud do vedlejšího jezírka s plošinou a žebříkem, kde jsi na počátku této části hry poprvé vylezl z vody. Vylez na plošinu a zlatým klíčem odemkni dveře vlevo. Potop se do zatopené chodby. Na rozcestí se dej doprava a otvorem ve zdi se dostaneš dál do tmavé místnosti. Na druhém sloupu je zezadu páka, jejímž přehozením se otevřou další vrata. Propluj jimi a otvorem ve stropu se dostaneš konečně zase na hladinu. Z vody vylezeš před pavoučí jeskyně. Připrav si zbraně a běž do jeskyně. Proběhni až do velké jeskyně se světélkujícím zámotkem u stropu. Přes sloupy a plošiny u zdi jeskyně a přes další dva sloupy uprostřed jeskyně postupně přeskáčeš do chodby nahoře a z ní potom na protější sloup ve vodě. Na něm najdeš další klíč. Skoč rovnou dolů do vody a plav až na dno. Známým otvorem stejnou cestou se potom vrať až do jezírka před chrámem. Klíčem otevři dveře vpravo a jdi dovnitř. Po výstupcích vlevo vyskákej šikmými skoky do horní chodby a dej přitom pozor na valící se koule. Běž doleva a po lávce do další místnosti. Přeskákej po sloupech nahoru a jdi doleva k jezdicímu břitu. Vyšplhej na horní plošinu nad břitem a jdi doprava do místnosti s dalším břitem. Projdi ven na lávku, přejdi ji a rychle uhni doleva před břitem, který jede za tebou. Stiskni tlačítko a počkej až opět přijede břit. Skoč před něj a doběhni až pod druhý břit. S rozběhem skoč na trampolínu vlevo a potom na další trampolíny až nahoru do výklenku. Odtud vyskoč doleva do místnosti s lávou. Z mola přeskoč doleva na podestu se zámkem a odtud na další plošinu s posuvnou stěnou s trny. Rychle přeběhni na druhou stranu a vyskoč na žebřík. Vylez na vrchní podestu a z ní do místnosti s dalším lisovacím kvádrem s trny. Rychle přeběhni doprava a přeskoč k dalšímu žebříku. Po něm vylezeš až do úzké, několikrát zalomené chodby, na jejímž konci přehodíš páku. Tím se otevřou dveře vpravo do velké místnosti s dračí sochou. Z podesty skoč doleva na další podestu a dál doskákej až na sloup před dračí hlavou. Na něm seber zlatý klíč. Seběhni opět až dolů na podestu se zlatým zámkem. Odemkni ho nalezeným klíčem, skoč zpět na molo a odtud doleva na kovovou plošinu. Z ní přeskoč na žebřík, vyšplhej nahoru na plošinu vpravo. Mezi ní a dalším žebříkem jsou jedovaté trny. Nejdříve skoč šikmo doprava na plošinu u sloupu, stiskni páku, přeskoč na první žebřík, opět vylez na stejnou plošinu a tentokrát skoč na protější žebřík. Vylezeš opět do horní chodby. Tentokrát jdi doleva do obdobné místnosti s dračí sochou, která je proti první ovšem obrácená o 180 stupňů. Skákej po plošinách u zdi doleva a na konci na šikmou plošinu a odtud ke sloupu se žebříkem. Šplhej nahoru, až se dostaneš k sekajícímu břitu. Saltem vzad skočíš na šikmou plošinu za tebou a ihned dalším skokem (se šipkou vpravo) na další žebřík. Opět šplhej až k sekajícímu břitu a přeskoč se šipkou dopředu na žebřík za sebou . Nyní už vylezeš v klidu nahoru a doprava do chodby, kterou doběhneš na konec této části hry.

THE FLOATING ISLANDS
V této úrovni si dej pozor na zkamenělé bojovníky, kteří ožívají a jsou velice nepříjemní. Po zelené plošině dojdi až k šikmé ploše, po které se spustíš na malou plošinku vlevo. Odtud přeskoč na zelenou plošinu naproti, na které je zlatá plaketa. Seber ji, skoč zpátky, přeskoč doleva a dostaneš se ke zkamenělému bojovníkovi. Po výstupcích vlevo vylezeš zpět na zelenou plošinu, kde jsi začínal. Postav se naproti zelenému masivu vlevo, skoč na něj a dalším skokem doprava se dostaneš na podestu s vysokým plotem. Jdi až k zadní stěně a nahoď páku. Proběhni chodbou vlevo k otevřené mříži a spusť se dolů ke chrámu. Otvorem nad zkamenělými bojovníky se vytáhni dovnitř a seber další zlatou plaketu. Seskoč opět dolů a jdi doprava až k zelené hraně. Chyť se na ní rukama a spusť se do zelené místnosti o patro níž. Vlevo na zdi přehoď páku a přeskoč do otevřeného otvoru naproti. Nyní musíš po zelených výstupcích a masivech vyskákat až nahoru na tmavou plošinu se dvěma zkamenělými bojovníky. Obě zlaté plakety zasaď do otvorů po stranách a vrata uprostřed se otevřou. Projdi dovnitř a před mostem k chrámu s hořící střechou jdi doleva. Dojdeš k zelené kouli. Přeskoč ji, na druhé straně sjedeš po zeleně plošině, hned přeskočíš na druhou a vyhneš se druhé kouli. Jdi asi do poloviny zelené plošiny (těsně pod druhou podestu) a přeskoč na protější zelený masiv. Zachyť se rukama a přeručkuj doprava k plošině, na kterou se vytáhneš. Dojdi k lanovce, chyť se jí a až budeš nad mostem vedoucím ke chrámu, tak se pusť. Po mostě dojdi ke chrámu a vstup dovnitř. Jdi doleva ke třem zkamenělým bojovníkům. Za prostředním z nich, který brzo ožije, je páka. Přehoď jia jdi na druhou stranu místnosti. Obejdi roh a jsi u druhé lanovky. Sjeď až k žebříku, kterého se zachytíš a vyšplháš ke druhému žebříku a po něm k zelenému výklenku nahoře vpravo. Jdi až na konec výklenku zachyť se rukama na hraně a spusť se do spáry kousek níž. Přeručkuj doleva a skoč na podlahu. Po šikmém zeleném sloupu vylez na střechu. Přeskoč hřeben střechy a známozu cestou se dostaň opět k první lanovce. Tentokrát sjeď až na konec, do zeleného výklenku. Otoč se, dojdi až na kraj a skoč na plošinu vpravo. Zelený kvádr uprostřed posuň až ke zdi s vrhačem disků a vedle něj a vylez po něm na horní podestu. Přehoď páku na sloupu z druhé strany a slez zpátky dolů. Spusť se do mezery v podlaze, přes kterou vede lanovka. Je sice plná lávy, ale nyní je tam úzká lávka, po které přejdeš do výklenku a přehodíš druhou páku. Potom z lávky vyskoč doleva k dalšímu vrhači disků a odtud zpět na původní plošinu. Vylez až nahoru na podestu s pákou na sloupu a odtud vlevo na zeď před hořící stěnou. S rozběhem skoč do otvoru v plamenech a dopadneš do vody ve spodní místnosti. Nahoď další páku, a jdi směrem k ohnivé stěně. Vlevo od ní je pod vodou tunel, kterým propluješ k úzké chodbičce se sekajícími břity. Pákou ve výklenku za tebou je vyřadíš z provozu. Proběhni chodbičkou a vylez po několika plošinách zpět k lanovce. Skoč opět doprava na plošinu s kvádrem, přisuň si ho až k lanovce a skoč z něj do horní chodby. Jdi rovně, na konci skoč naproti do skuliny a přeručkuj k výklenku vpravo, kde přehoď páku. S rozběhem od páky přeskoč trny do nižší chodby naproti a stejnou cestou se opět dostaň do horní chodby. Nyní jdi doleva, kde otevřená mříž uvolnila cestu do místnosti s otvorem uprostřed. Skoč do otvoru a skončíš v podzemní místnosti. Přehoď páku na sloupku, čímž se zdvihnou mříže kolem tebe. Pobij nepřátele a vpravo a vlevo ve výklencích stiskni páky. Odejdi chodbou na protější straně od první páky a po dlouhém, lomeném schodišti dojdeš opět do horní místnosti s otvorem uprostřed. Jdi do otevřených dveří, vylez na žebřík a skokem s šipkou dopředu přeskoč na další žebřík za tebou. Podobný skok zopakuj i na konci druhého žebříku a po třetím žebříku vyšplháš až nahoru skoč do chodby vlevo a jdi až na kraj. Zelený kvádr vlevo přisuň doprostřed, tak aby smrtící disky nemohly létat dál do místnosti, vylez na něj a použij lanovku. Tím jsi se dostal na konec této části hry.

THE DRAGON`S LAIR
Podle zkameněliny bojovníka se protáhni do druhé místnosti. Za rohem vpravo přehoď páku. Pobij další oživlé bojovníky a nahoď další páku naproti vchodu do místnosti. Zamiř k východu vlevo a vběhneš do velké místnosti se sloupy. Tady na tebe čeká celá horda nepřátel. Všechny je pobij a u jednoho z nich najdeš zlatou plaketu. Tou otevřeš velké dveře v místnosti. Chodbou doleva se dostaneš až do poslední svatyně. Běž stále kupředu k oltáři a budeš svědkem proměny oběti v impozantního draka. Až se ti ho povede složit, rychle ho oběhni a vytáhni mu z břicha dýku. Místo je jasně označeno červenou barvou. Když se ti to nepovede včas, drak opět obživne a musíš ho znovu skolit. Jakmile budeš mít dýku, rychle uteč právě otevřeným východem na druhé straně oltáře. Běž a běž dlouhou chodbou, tak dlouho, až doběhneš do poslední úrovně.

HOME, SWEET HOME
Opět doma a v klidu, v domácím úboru a beze zbraní si prohlížíš ukořistěnou dýku, když tě poplašné zařízení upozorní na vetřelce. Klíčem si otevři dveře vpravo, posbírej všechny zbraně a jdi do boje s nepřáteli. Vyběhni až před dům k jejich autům. Postupně tam všichni za tebou sami doběhnou, včetně jejich bosse. Teď se teprve můžeš v klidu podívat, jak se bude Lara sprchovat. Bohužel je v tom malý háček - Lara nemá ráda šmíráky! KONEC.
Diskuze (5) Další článek: HW novinky: Ať žije Palomino

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,