Ultima Online v českých hájích aneb Naše virtuální ega

UO je v ČR zřejmě nejrozšířenější on-line hrou. Potvrzuje to mimo jiné i množství herních serverů, které vznikaly a stále vznikají. Právě o nich, ale také o samotných hráčích UO bude tento obsáhlý článek. Ponořte se tedy spolu s ostatními do tajemství světů Dark Paradise, Kelevar, Rhiannon, Anthoria... a snad i dalších?
UO je v ČR zřejmě nejrozšířenější on-line hrou. Potvrzuje to mimo jiné i množství herních serverů, které vznikaly a stále vznikají. Právě o nich, nových shardech, jejich tvorbě, autorech, ale také o samotných hráčích UO bude tento obsáhlý článek. Ponořte se tedy spolu s ostatními do tajemství světů Dark Paradise, Kelevar, Rhiannon, Anthoria... a snad i dalších?

Nebudu se zde dlouze zabývat základy Ultimy Online, o kterých už Honza Kuneš psal na Doupěti nesčetněkrát (viz. například zde, zde či zde). Ve stručnosti pouze zopakuji, že UO se dá hrát jak na oficiálních serverech (tzv. OSI shardy), tak i na free serverech (free shardech). Těch oficiálních OSI serverů jsou přibližně dvě desítky a měsíční poplatek se pohybuje kolem 10 dolarů. Jedním z nejznámějších evropských serverů je asi Drachenfels. Oproti placeným shardům stojí free shardy, které jsou zcela volně přístupné komukoliv, kdo se na nich zaregistruje a pořídí si UO. Jejich nevýhodami oproti OSI bývá např. menší počet hráčů, občasné chyby v herním světě, který je často o něco chudší než na OSI.

Ultima OnlineUltima Online

Je ovšem faktem, že rozdíly mezi OSI a free se s postupem času, jak free shardy strárnou, stále více ztrácejí. Hráčů přibývá, herní svět se neustále vylepšuje (zejména se objevují nejrůznější questy - úkoly pro hráče, dirigované samotnými tvůrci světa, za které lze obvykle získat tučnou odměnu či alespoň "nehynoucí slávu"), stejně jako software (a hardware), na kterém to vše běží (velice rozšířený jest emulátor jménem SPHERE). Tak je to například i s nejznámějším českým free shardem Dark Paradise. Jedním z jeho zakladatelů je i "starosta" Václav Kotyk neboli Vasako. GM (gamemasteři - lidé, kteří se starají o běh serveru a jeho světa) to dnes vpravdě nemají lehké, zejména co se týká časových dispozic (i když zdaleka nejsou jediní…), a tak jsem mu velice vděčný, že si našel čas a zodpověděl mi několik všetečných otázek.

Ultima OnlineUltima Online

… aneb jak to bylo, je a bude s Dark Paradise (http://www.darkparadise.cz/)
Doupě: Kdy jsi poprvé narazil na UO? Na kterých shardech jsi hrál?

Václav Kotyk (Vasako): Na UO jsem poprvé narazil zhruba před třemi lety. Můj kolega a dobrý přítel působil na prvním českém UO serveru Kelevar a ke hře tam mne přivedl. Tento server byl vlastně můj první a poslední na kterém jsem aktivně hrál. Poté jsem si sice zřídil účty i na řadě shardů zahraničních, ale to spíše pro tvůrčí inspiraci než pro hru samotnou.

Doupě: V jednom rozhovoru jsi říkal, že počítačové hry vlastně moc nehraješ. Ultima pro tebe tedy není hrou?

Vasako: Máš pravdu, určitě nejsem typický představitel hráče. Klasické hry hraji opravdu zřídka a jen málokterá si mne udrží delší dobu. Ultima je ovšem trochu o něčem jiném. Není to hra pro zapomnění, uvolnění či lacinou zábavu. Mezi hlavní prvky zde nepatří zabíjení či dosažení počtu bodů. Ultima je o mezilidské komunikaci, svobodě, možnosti uplatnění a vlastní seberealizaci. Je to v tomto směru velmi přesná kopie reálného života, kde si lze ovšem řadu věcí vyzkoušet nanečisto. Tím je pro mne fascinující a v tomto ohledu zřejmě nebudu jediný.

Doupě: Jak se v tobě zrodil ten nápad s vytvořením vlastního UO serveru? Nebyl jsi spokojen s tehdejšími českými UO shardy?

Vasako: Musím říct, že tento nápad nepochází rozhodně pouze z mé vlastní hlavy. Byly jsme tři - Alx, Danad a já, kdož jsme se rozhodli, že utvoříme vlastní free server. Důvod byl prostý. Ultima nás uchvátila a tehdejší jediný český server nás neuspokojoval. A to ani po stránce provedení ani po stránce jeho vedení. Hráči obecně se tam setkávali s velkou arogancí. Vše vyvrcholilo v okamžiku, kdy administrátor Kelevaru prohlásil něco v smyslu že čeští hráči jsou méněcenní a že jimi pohrdá. To byl asi zlom, kdy jsme se rozhodli, že vznikne server, na kterém budou hráči hrát ve vzájemné úctě a rádi.

Doupě: Jaká je finanční náročnost takového UO shardu?

Vasako: Poměrně vysoká. Serverový emulátor vyžaduje nejlepší dostupný jednoprocesorový hardware na trhu a po komunikačních trasách tečou velké objemy dat. Náklady na server a serverhosting se v případě Dark Paradise pohybují kolem 80.000,- Kč měsíčně. Pokud bychom v tomto směru nesehnali spolehlivé partnery (ProCu a World Online), tak bychom si to stěží mohli dovolit. I tak je zde ovšem velmi drahý lidský čas a osobní náklady každého z nás. Zde už nám nikdo nepomůže.

Doupě: Kolik lidí se na "tvorbě" a správě DP aktivně podílí? Jistou formou pomoci prý přispívají i asmotní hráči...? :)

Vasako: Na tvorbě Dark Paradise se nyní aktivně podílí třináct Game Masterů a Counselorů. Každý z nich má přesně definovaný úkol. Za ten je zodpovědný a zde má rozhodující slovo. Pro ilustraci uvedu například pravidla, ekonomika, nastavení postav, osazení světa, rady hráčům, tvorba www (http://www.darkparadise.cz/), zabezpečení serveru atd. Práce je zde opravdu hodně a nikdo se rozhodně nenudí. Naštěstí pro nás se našli i přímo mezi hráči tací, kdož si chtějí nejen hrát, ale rozhodli se pomoci se zajištěním běhu a s dalším rozvojem serveru. Takto vznikl pro Dark Paradise nejen chat a různé doplňky, ale například i vynikající grafický návrh a kompletní provedení webových stránek, jejichž kvalitu nám teď mohou závidět i servery komerční.

Doupě: Je to asi omletá otázka, ale proč právě "Dark Paradise"? Je v tom nějaké skryté poselství, že všechno není takové jak se zdá?

Vasako: Skryté poselství? Ano, možná doopravdy se v tom ukrývá skryté poselství. Poselství nás, tvůrců serveru, hráčům. Poselství, že svět, jež jsme pro ně utvořili má být pro ně místem, kde budou moci stále objevovat nové a nepoznané. Místem, trochu tajemným, kde jim bude příjemně a kam se budou rádi vracet. Proto Dark Paradise.

Doupě: Máš nějaký přehled o tom, kteří lidé hrají na DP? Statistiku jako věk, pohlaví, typ připojení... znáš to. Jsou k dispozici nějaká data tohoto typu?

Vasako: Nějaká data k dispozici máme, ale věk a pohlaví mezi ně nepatří. Snažíme se zachovat naprostou hráčskou svobodu a do jisté míry i anonymitu. Kromě emailu žádný údaj ze strany hráčů nevyžadujeme. Mohu odhadnout, že dívek je na serveru mezi 10-20% a jsou zde zastoupeny všechny věkové skupiny. Není výjimkou, že na Dark Paradise spolu hrají manželé či rodiči s dětmi.

Doupě: Jak taková tvorba shardu probíhá? Co a kdo všechno je k tomu potřeba? Jak dlouho to trvá (třeba konkrétně Dark Paradise)?

Vasako: Dobrá znalost Ultimy Online a fantasy je jistě základ. Poté je třeba mít určitou vizi, jak má shard vypadat. Následně dochází k testu jednotlivých herních emulátorů a zjištění, zda a do jaké míry vyhovují daným požadavkům. Na základě toho se upraví finální koncepce a může dojít k programování a vytváření herního světa. To trvá podle složitosti v řádu několika měsíců až řekněme jednoho roku. Zároveň s tím se vyvíjí i nezbytné www stránky, zajišťuje připojení, hardware a především utváří tým lidí schopných dlouhodobě se na projektu podílet. Hrubý vývoj Dark Paradise do spuštění betatestu trval v pěti lidech přes půl roku. Pokud se dá dohromady opravdu dobrý tým, tak tím práce nekončí, právě naopak. Dotváří a vylepšuje se nejen hráčský svět, ale v případě Dark Paradise například i zázemí a pracovní postupy pro správce serveru.

Doupě: DP je v současnosti nejúspěšnější shard v celé ČR. Čím myslíš že to je? Relativní jednoduchostí hraní (oproti Kelevaru)? Tuhou reklamní kampaní?

Vasako: Můj osobní odhad je, že Dark Paradise patří mezi TOP5 nejúspěšnějších světových free shardů. Hlavní aspekt, který spojuje všechny faktory, proč tomu tak je, je především ten, že jsme se rozhodli od prvního okamžiku dělat Dark Paradise na co nejvyšší úrovni. Skoro si troufám říci profesionálně. Tomu odpovídá nejlepší dostupný hardware, nejlepší konektivita, přesně rozdělené činnosti jednotlivých správců a jejich velmi přísný výběr a nakonec i ona zmiňovaná tuhá reklamní a PR kampaň. Neděláme server s tím, že když zítra skončí, nic se neděje. Hráči tento rozdíl vnímají velmi intenzivně a to hlavní věc, která nás odlišuje od ostatních.

Doupě: Jak jistě víš, vyrůstá teď hned několik dalších shardů (osobně vím o třech). Myslíš že budou pro DP konkurencí nebo spíše vítanými spojenci?

Vasako: Ano je faktem, že shardů stále vyrůstá celá řada. Většina z nich se ale zastaví, a nemyslím to teď ve zlém, ještě před tím, než spatří světlo světa. Z těch pak, které jsou doopravdy spuštěny, jich vydrží po dobu delší než několik měsíců již jen hrstka. Byl by úspěch, kdyby se jednomu z těch tří zmiňovaných podařilo do té hrstky se vypracovat. Potom by to byla svým způsobem konkurence. Ale kromě toho i zdroj dalších nápadů a impulsů a především možnost pro další rozkvět Ultimy Online u nás.

Doupě: A to mě přivádí k další otázce: Co plánujete do budoucna? Jaká vylepšení (softwaru/hardwaru) a novinky?

Vasako: Hardware který máme k dispozici je ten nejvýkonnější na trhu a nová verze softwarového herního emulátoru stále není ve finální verzi. V tomto směru jsme dosáhli maxima a neexistuje nic, co bychom mohli hráčům nabídnout lepšího. Hru samozřejmě zlepšit lze, proto nyní naše úsilí zaměřujeme na organizaci týmu, který bude mít na starost vytváření a realizaci questů (herních událostí).

Doupě: Na závěr něco obecného... Myslíš si, že budoucnost počítačových her tkví právě v online hrách? Pokud ano (jako že asi ano), proč?

Vasako: Rozdělil bych to na blízkou a vzdálenou budoucnost. Blízká budoucnost je jednoznačně v online hrách a to díky zatím slabé a předvídatelné počítačové inteligenci. Zde je lidský faktor nenahraditelný a každý hráč si raději za svého partnera či protivníka, pokud to je možné, vybere živého hráče. Vzdálenější budoucnost začíná okamžikem, kdy se rozdíl mezi počítačem a člověkem vymaže či se dokonce karty obrátí. V tu chvíli, obávám se, budou hráči upřednostňovat škálovatelné počítačové nastavení.

Doupě: Jak to vidíš tady u nás, v Čechách? Až přestane vládnout Velký Žlutý Obr, zlepší se zdejší situace? Nebo se už teď zlepšuje?

Vasako: Asi máš na mysli podmínky pro připojení k internetu. Zde se objektivně vzato situace zlepšuje. Ale tempo neodpovídá možnostem.

Já už jen dodám, že právě nedávno se DP podařilo získat zcela nový, vysoce výkonný hardware, díky kterému je hra takřka naprosto plynulá (a to i pro modemisty!) i při větším počtu hráčů. Už bylo na čase - kdo na DP hrál ještě před dvěma třemi čtyřmi měsíci, ví, jak strašné dokážou lagy být. V současné době, kdy se ve špičce pohybuje na serveru i přes 250 hráčů, je již vše zcela jinak.

Druhým (dobrá, pro někoho jistě Tím Prvním, ale berme to teď z pohledu všeobjímající hráčské masy…;) nejznámějším UO shardem v ČR jest bezpochyby Kelevar. Ten je starší než Dark Paradise, vlastně je to asi nejstarší dosud fungující český free shard. Od DP se však v mnohém liší - jak počtem aktivních hráčů, tak i světem, který tamní GM (jejichž řady se poslední dobou začínají povážlivě rozrůstat, podobně jako u DP - ona servery jich už v současné době mají přes desítku) neustále tvoří a dotvářejí. Na mé otázky odpovídá GM a administrátor Diablonegro.

Ultima OnlineUltima Online

Kelevar vs. Dark Paradise - dobojováno? (http://www.kelevar.cz/)
Doupě: Prozradil bys nám nejprve krátce něco o historii Kelevaru?

Diablonegro: Práce na Kelevaru byly zahájeny v květnu 1999, oficiálně byl spuštěn v červenci 1999. Od té doby prodělal spousty změn, především se střídala místa, kde byl umístěn.

Doupě: Kelevar je sice starší bratříček DP, ale hráčů má v současné době o něco méně... čím to je?

Diablonegro: Především nemáme potřebu mít spoustu hráčů, těch 100 -120 současně hrajících hráčů je pro nás optimum. Program SPHERE na kterém je server založen vyžaduje opravdu silný stroj, pokud něco přeženete, třeba množství NPC v určitých lokacích, či počty předmětů začne Vám hra "lagovat". A to také při velkém počtu hráčů, které již stroj nestačí obsloužit.

Také si musíte si uvědomit, že Kelevar nedělá prakticky, na rozdíl od DP, žádnou reklamu. Kam se podíváte je to samý DP, v časopisech i na internetu. Ale jak jsem již napsal výše, čím víc hráčů - tím víc "lagů".

Doupě: Ještě v nedávné minulosti vládla mezi vám a DP neustupující řevnivost. V poslední se to už tak hrozně nejeví. To znamená že jste se "usmířili"?

Diablonegro: Ano, řevnivost tu byla, ale pokud se dobře podíváte na historii tohoto problému, zjistíte, že GM z Kelevaru s tím nemají nic společného. Když se podíváte do diskusí na určitých boardech, najdete tam především jména GM z Dark Paradise, Já osobně jsem nikam nic nepsal a nabádal jsem k tomu i ostatní GM. Ovšem tyto příspěvky rozpoutaly v jistou dobu mezi hráči menší vlnu hysterie, která naštěstí již opadla. My jsme v klidu od začátku.

Doupě: Nepřemýšlíte také o nějaké bližší spolupráci?

Diablonegro: Ne.

Doupě: Mohl bys prosím pro ty méně zkušené vysvětlit základní rozdíly mezi DP a Kelevarem?

Diablonegro: No na DP jsem nikdy nehrál :) a tak mohu těžko podat nějaký hlubší rozbor. Hlavním rozdílem je , že na Kelevaru je zachován způsob vybírání "povolání" jako na OSI. Cvičit se můžete v čemkoliv a dělat můžete také cokoliv. To znamená, že každý může používat jakoukoliv zbraň , či zbroj. Pokud se rozhodnete, že Vás již boj se zbraní omrzel, tak se vrhnete třeba na studium alchymie nebo magie. To je přece bezva, Kelevar je totiž svět neomezených možností. Zatím chybí možnost horní hranice dosažených dovedností, neboli skillcap (současná verze Sphery to totiž neumožňuje). Naopak na DP mají zaveden systém "povolání", máte tak přednastaveny určité úrovně a omezeny svoje možnosti, je to svět přísných pravidel co můžete a co nesmíte.

Doupě: Jak se díváš na nově vznikající shardy?

Diablonegro: Vím , že uvést do provozu takový funkční shard a prokousat se problémy s bugy, kterých má bohužel Sphere ještě pořád dost, si vyžaduje hodně energie a spoustu hodin práce. Tito lidé, co do toho jdou, mají můj obdiv pokud se jim povede věc dotáhnout do zdárného konce. Díky konkurenci to nebudou mít vůbec jednoduché.

Doupě: Jaká je budoucnost Kelevaru?

Diablonegro: Momentálně posilujeme server na kterém Kelevar běží a chystáme, až bude vydána oficiální verze nové Sphere přejít na ni v co nejkratší době, abychom umožnili hráčům zahrát si Ultimu v nové grafice, tedy UOL Third Down. Co se týče vlastního dění ve hře, bude teď spousta nových dobrodružství s opravdu pořádnou fantasy náplní a bytelným příběhem. Podrobnosti se všichni dozvíte na www.kelevar.cz.

Touha po nových světech je neukojitelná - každý by přeci nejraději žil v tom vlastním, vysněném, téměř dokonalém. A je tomu tak jak ve "skutečné", tak i v té "virtuální" skutečnosti. Informační technologie přímo vybízejí k tvorbě vlastních světů, a počítačové hry nejsou vlastně nic jiného. K nim, jejich vývoji, se ale dnes dostane jen málokdo. Obvykle ti, kteří se o ně zajímají již od dětství, kdy k nim poprvé přičuchli, pak několik let strávili jejich bezuzdným smažením, až se nakonec rozhodli, že je zkusí i sami vytvářet. To jsou všichni ti Meieři, Molyneuxové a také Garriottové. Richard Garriott byl a je z nich všech k ostatním jedním z nejvstřícnějších - dovolil totiž, aby si jeho Ultimu Online mohl doma spustit díky freewarovému emulátoru (i když ne přímo z jeho dílen) v podstatě kdokoliv. Každý si tak může na svém domácím počítači vytvořit fantasy svět zcela podle svého, zabydlet v něm své postavy, hrdiny, zloduchy, monstra, dát mu vlastní příběh. Jistě, vyžaduje to spoustu práce, ale jakmile je takové dílo hotovo, není krásnějšího pohledu.

Ultima OnlineUltima Online

Někteří z hráčů se rozhodli, že se pokusí takový svůj svět vytvořit a navíc ho dají k dispozici ostatním. Jeden takový se bude jmenovat Rhiannon a povídal jsem si o něm s jedním z jeho zakladatelů, Kamilem Čermákem, jenž zove sebe sama taktéž poetickým slůvkem "Sejra".

Rhiannon - nadějný soupeř Dark Paradise i Kelevaru (http://www.rhiannon.cz/)
Doupě: Nových shardů dnes v ČR vzniká hned několik najednou (momentálně vím o třech). Otázka je jednoduchá: proč?

Sejra: Řekl bych, ze se vždy najde pár hráčů, kteří jsou nespokojení s děním na stávajících serverech. Ne vždy se vývoj na nich odvíjí tak, jak by si většina z nich prala. Proto odchází, seznamují se s dalšími hráči, kteří mají stejné názory a zakládají, nebo aspoň zkoušejí udělat vlastní server. I když je to někdy těžší než se to zdá, uskutečnit vše co si přejí, aby tam bylo.

Anebo taky další možnost je, že prostě mají nápad, který chtějí uskutečnit.

Doupě: Jak se vlastně bude jmenovat ten váš? Kolik lidí na něm pracuje a kdy plánujete jeho spuštění?

Sejra: Shard se jmenuje Rhiannon. V současné době na něm pracuje 9 lidí, ale stále to jde pomalu. Není to žádný med. Doufáme však, že se to nakonec povede a hráči budou mít možnost si zahrát. Datum spuštění není pevně dané. Ale nebojte se, že vám nedáme včas vědět. Nejdříve bude testing a teprve potom bude otevřen veřejnosti. Chceme, aby byl pro hráče plně funkční a bez chyb… kterým se však bohužel i přes veškerou snahu zřejmě nevyvarujeme.

Doupě: Co si od Rhiannonu slibujete? Co bude mít společného a co bude naopak odlišné od současných dvou shardů (Kelevar a DP)?

Sejra: Náš shard bude hlavně zaměřený, tedy aspoň doufáme, na hard-core hráče, což znamená, že rozhodně nebudou podporovány newbie zóny (místa, která jsou určena pro začínající hráče (newbie), kde se postavy nesmějí navzájem zabíjet - pozn. autora) a další věci usnadňující newbie jejich zkoumání hry, jako je to na DP.

Jediné co náš shard bude mít společného se dvěma stávajícími shardy bude fakt, že je to Ultima Online a bude se to odehrávat na stejní mapě.

Zvláštní péči věnujeme vytváření ras a věcí okolo nich. Doufáme, že náš systém ras vnese do UO zcela nový nádech.

Každá rasa bude mít sví speciality a nedostatky. Takže například Trpaslík bude umět lépe kovařinu než například lukostřelbu a dokáže ukovat více věcí než Člověk. Ras bude celkem šest a to Lidé, Elfové lesní a temní, Trpaslíci, Půl Elfové a Barbaři. Každá rasa bude mít také svá města. Dále chystáme zapracovat druhy lykantropie. Toto ještě není docela dotáhnuté. Ale můžete se těšit na Vlkodlaky, Vampíry a Medvědodlaky ( hezky česky :o) ). Lykantropie bude, jak z nazvu jistě je už jasné, nemoc. Každý její druh bude mít své výhody a nevýhody. Ale jak říkám, nemáme to ještě dopracované do detailu.

Hlavni rozdíl, který bude určitě zřetelný každému, bude v systému recallů (přemisťování se z místa na místo pomocí svitů a run - pozn. autora), který bude velice vzácný, takže hráč bude nucen chodit pěšky a poznávat krásy přírody. Za zmínku také stojí systém teleportů spojujících města jedno s druhým. Hráč, který bude chtít projít teleportem bude muset vždy zaplatit jistou částku. U teleportů bude možnost zamykat lokace, takže se jeden čas nebude možné dostat například do města Yew. Chystáme také questy, jak dlouhodobé, tak krátkodobí. Tyto questy budou zadávány hlavně přes NPC postavy. Takže se nemusíte bát toho, že se najednou v levém dolním rohu objeví písmo GM vyhlašující nějaký quest (tak je tomu například na DP - pozn. autora).

Je toho ještě mnoho, o čem by se dalo psát, ale chceme, abyste se měli také na co těšit a co prozkoumávat.

Doupě: Jak moc náročná je tvorba takového shardu? Co všechno je k tomu potřeba?

Sejra: Tvorba shardu, když vám jde jen o základní věci, není nijak těžká. Stačí znát pár jednoduchých skriptů a příkazy. Ale pokud chcete udělat shard s vlastními skripty, tak musíte ovládat dost složité a komplexní programování, což už není tak lehké.

Doupě. Myslíš, že se najde dostatek hráčů, aby obsadili byť i třeba jen ten jeden nový shard?

Sejra: Strach o nedostatek hráčů nemáme, neboť vždy se najdou nějací hráči, kteří jsou nespokojení se stávajícími shardy. Anebo prostě chtějí vyzkoušet něco nového, takže si myslím, že v tomto hledisku problém nebude.

Inu, tohle vůbec nezní špatně, co říkáte? Je ovšem s podivem, že takových lidí, kteří chtějí pustit vlastní online svět je mnohem více. Těch, kteří se do toho opravdu pustí, těch je, pravda, již o něco méně, ale stále tu ještě nějaká ta hrstka je, a tak mi dovolte, abych vám představil další připravovaný český UO free shard, a to Anthorii. Povídal jsem si o ní s Martinem Sejkorou alias Amonem.

Ultima OnlineUltima Online

Anthoria - jeden za všechny, všichni za jednoho…
Doupě: Takže, první otázka je asi jasná… povídá se, že Anthoria skončila. Je to pravda?

Amon: Na chvíli jsme si dali pauzu, než jsme našli někoho, kdo by byl ochoten nám dát linku pro server. Toho už jsme našli, takže server dáme co nejdřív na net a jedem!

Doupě: Takže už je všechno naskriptované, svět připravený, příběh sepsaný?

Amon: No, ne zcela. Svět je připraven tak pro začátek, naskriptované už to pomalu je a příběh už se dělá. Kdybychom vše měli udělat najednou, tak to ani nerozjedeme - děláme vše popořadě.

Doupě: Dobrá, a jak dlouho už se na tom tedy pracuje?

Amon: Budou to tři měsíce.

Doupě: Lidé, kteří na tom pracují dřív hráli na OSI nebo na českých shardech? Případně kterých?

Amon: Převážně na Kelevaru.

Doupě: A proč jste se najednou rozhodli, že chcete vlastní?

Amon: No, jako hráč jsem moc platnej nebyl a skriptovat jsem uměl, tak jsem to chtěl nějak využít.

Doupě: Tebe nebavilo hrát?

Amon: Víš, když jsi měl všechny skilly cos potřeboval na max., tak už mě to nebavilo. Pak jsem neměl co trénovat.

Doupě: Ale právě pak začíná ta největší zábava, ne?

Amon: No pro někoho ano, ale nevím, nějak mě to nebralo a chtěl jsem něco udělat pro hráče, tak jsem jim udělal server :).

Doupě: Takže ty jsi otcem myšlenky Anthorie?

Amon: Ano.

Doupě: Slyšel jsem, že i vy budete mít, podobně jako Rhiannon, rasy. Můžeš nám povědět něco bližšího?

Amon: Takže máme šest ras, každý rasa se od sebe vzhledově nepatrně liší. Ve všech další ohledech se liší více než jen nepatrně. Například Temný Elf když vyjde ve dne, tak mu to začne ubírat životy a musí se napít speciálního lektvaru, jinak zemře. Trpajzlík zas může jezdit jenom na poníkovi, na koních se bojej jezdit (ponik = lama :) ). No a když si vybereš jednu z ras tak si pak ještě vybereš povolání , třeba zloděj , warrior, atd. Máme tu taky skillcap (maximální dosažitelná hranice zkušenostních bodů - pozn. autora), který je nastaven na 800 bodů.

Doupě: To zní výborně. Které jsou ty ostatní rasy?

Amon: Human, Dwarf, Druid , Dark Elf, Wood Elf, Vampire

Doupě: A povolání?

Amon: Craftsman, Ranger, Bard, Warrior, Cleric, Necromancer, Rogue, Mage.

Doupě: Co váš příběh? Na čem bude postaven? Války ras/měst?

Amon: Každé město je jakoby království, takže mezi sebou mohou i bojovat. Pro PK (Player Killers - ti, kteří zabíjejí ostatní hráče, jednoduše něco jako"běžní" vrazi - pozn. autora) tu máme připravené speciální město.

Doupě: Takže se může stát, že by všichni bojovali proti všem? A co hráči, ti si budou moct vybrat příslušnost k jednotlivým městům?

Amon: Města mohou žít v míru anebo můžou proti sobě bojovat, třeba i jen dvě města. Záleží, kdo si z hráčů si jaké město vybojuje. A zda je někdo bude zase chtít vytlačit…

Doupě: Aha, takže řekněme, že nějaká guilda se rozhodne dobít třeba město Vesper... co pak z toho bude mít?

Amon: Město :). Vyžene ostatní hráče. Jednoduše řečeno: každé město - jedna rasa. Anthorie bude vlastně o dvou věcech: dát dohromady zpustošenou zem, a každá rasa bude mít navíc za úkol najit svého krále - takže quest tak na rok. Až ho hráči splní, tak zase uděláme nějakou válku… a bude po srandě :-). Hrdina bude prostě hráč, který bude reprezentovat svoji rasu a bude tu rasu (ostatní hráče) hnát k tomu, aby bojovali proti nepřátelským rasám a snažili se dát svět dohromady (najít krále zjistit co se tehdy stalo…).

Doupě: Takže bude vlastně "povinně" zavedeno PvP... (boj hráče proti hráči)?

Amon: Yes.

Doupě: To znamená, že přivítáte raději spíše zkušenější hráče?

Amon: I newbíky, ale žádné zóny nebudou. Prostě když newbík vleze tam, kam nemá, má smůlu.

Doupě: Jak vyřešíte ekonomiku? Při neustalém PvP budou lidi dost často přicházet o majetek. Těžko se asi bude dát tak krásně škudlit jako na DP nebo Kelu :-).

Amon: Kradení povoleno, vykrádání domků povoleno.

Doupě: Máte připraveny i nějaké vyložené speciality?

Amon: Specialní skriptym nechte se překvapit!

Doupě: Aspoň trochu prozraď :-)…

Amon: Měli bychom mít automatický nájem. Prostě přijdeš k baráku co se ti libí, zaplatíš ho a dostaneš od něj klíč. Na konci měsíce máš 5 dní na zaplacení další částky, jinak ti zmizí klíč a může si ho koupit někdo jiný.

Doupě: Jakou budou mít GM funkci? Budou se objevovat i v příběhu nebo tam budou nějaké speciální postavy (třebas ti králové)?

Amon: GM budou jen zajišťovat dekorace a podobné záležitosti. Questy atd. bude zařizovat pověřená osoba.

Doupě: A jak to vypadá s vaším hardwarem / softwarem?

Amon: Duron 850 MHz, 512 MB RAM, 40 GB HADD, pevná linka 2mb/s; SPHERE verze 0.55i.

Doupě: Díky za rozhovor.

Amon: Jasně, kdyby se chtěl někdo na něco zeptat, nechť se obrátí na email můj sejkora@pvtnet.cz.

A protože je tohle článek také o hraní Ultimy Online, nemohl jsem nakonec nevyzpovídat i nějaké ty hráče. Aby to bylo spravedlivé, tak jsou jak z Dark Paradise (ZDSEAL), tak z Kelevaru (Kuba II).

Doupě: Jak dlouho už hraješ Ultimu?

Kuba II: Šest měsíců, začal jsem na free shardu Dark Paradise a přešel jsem po krátké době na jiný český shard a to na Kelevar.

ZDSEAL: No UO už hraju bezmála rok.

Doupě: Na kterých shardech jsi hrál před DP/Kelem, případně hraješ ještě souběžně na nějakých?

Kuba II: Na DP jsem začínal - přivedl mě tam The.Day.X, jehož jsem znal z Diabla.Nehraju na více serverech, pouze na Kelevaru.

ZDSEAL: Současně jsem zkoušel i další, jako Kelevar, Teiravon a další neznámé, co si udělali samotní hráči...

Doupě: V čem vidíš výhody a nevýhody DP / Kelevaru?

Kuba II: Pokusím se zajít více do hloubky. Nevýhody Dark Paradise: Dark Paradise se snaží co nejvíce o fantasy svět , takže zde najdeme postavy s omezenými schopnostmi - např. Mág nemůže těžit atp. (zde bych Kubu opavil - Mág na DP může těžit, ovšem pouze omezeně - pozn. autora). Je čistě věcí gusta , jestli se to člověku líbí nebo ne. Podle mě je to ale ochuzení UO o 90% , a hráči musí zakládat více postav, což mi připadá poněkud nelogické. Chápu že kouzlení je na daleko vyšší úrovni než např. mining (kutání), ale na DP se bohužel rozlišuje i swordsmanship a mining , přičemž zde záleží pouze na fyzické zdatnosti. Ale nechme stokrát omílané písně. Nevýhoda DP z pohledu hráče a ne teoretika je skoro nemožnost mít vlastní barák. Pokud si pamatuji, bylo to řešeno systémem nějakých sošek. Možná se pletu , ale pokud si dobře vzpomínám, na Dark Paradise (neříkejme tomu DP) mělo barák opravdu malé procento lidí a na Kelu ho má skoro každý. Výhodou Kelu jsou každotýdenní turnaje a občas nějaké akce. Opravdu si nevzpomínám jestli něco takového na Dark Paradise bylo , jelikož jak říkám byl jsem horník a o nějakých turnajích sem si mohl nechat zdát. Možná jsem přišel opravdu o hodně. Bohužel... Nevýhodou DP se mi také zdají PK zóny. Pamatuji si na aféru kdy do dolu vlezlo nějaké PK a začalo střílet do horníků. Na pomoc přišla až GM Trinity. Tohle podle mě není věcí GM, ale hráčů samotných. Chápu, že horníkům, kteří tam zemřeli se to těžko vysvětluje, jelikož je to prachsprostá prasárna. Mno, abych dořekl pointu - GM z dolu udělali zónu kam PK nesmí. Přičemž na Kelu jste v dolu ohrožováni ze všech stran. Strašně to zjednodušuje hru , jelikož PK patří k onlineovkám jak k pípě pivo :) (nechal jsem se unést :] ). Ale abych tady jen nebásnil o výhodách Kelevaru… Výhody Dark Paradise: GM odůvodnili svůj počin (viz výše) tím, že to člověka nutí bojovat společně proti nepříteli - jak v jedné české pověsti "O třech synech":) A nebo jinak (myslím, že tuhle píseň napsal Werich) - "Ten umí to a ten zas Tohle a dohromady spolu uděláme moc" :). Prostě je to fakt super pocit , když se sejdou Mágové , Klerici , Lučištníci , Rytíři a dohromady táhnou na jednoho draka - což nutí spojovat se do guild - další výhoda DP. Guildy s poměrně známými jmény. Brotherhood, Templáři, Czech Heroes. Výhodou DP je množství lidí - na tom DP stojí a padá - 200 lidí = pro dial-upisty nervové zhroucení, pro PKčka ráj :). Ale taky to znamená, že města jako Minoc, Vesper, atp. žijí , což není na Kelu tak častým jevem (aspoň tam nechodí PK;). Jak jsem řekl, na DP jsem moc dlouho nepobyl a tak teď může být mnoho věcí jinak… Nevýhody Kelevaru: Pro newbie zpočátku velmi těžké - teď myslím pro ty, kteří se chtějí ohánět mečem, atp. Na začátku si toho za kilo moc nekoupíš a tak zbývá jít na hřbitov. Jenže - zaprvé, co pět minut to jedno PK, za druhé jsou tam dost silné potvory. Druhá nevýhoda je Britanská banka - je zde tolik lidí , že dial-upisti na pomalejších strojích (P133 atp.) prostě zamrznou a můžou se jít klouzat. Taky se všichni tlačí co nejblíže Britainu a na Vesper , Chaos atp. většinou kašlou. Výhody Kelevaru: Výhodou Kelevaru je neomezenost skillcapem ani dovednostmi. Výhodou a nevýhodou Kelu zároveň je počet lidí online. Je to největší výhoda i nevýhoda co může existovat. Řekl bych, že 80 postačí , ale občas je na Kelu i přes 100. Bohužel, to se pak já dialupista (to víte, do Ostravy ještě nedorazila civilizace) můžu jít klouzat. Výhodou Kelevaru jsou domy. Dům tam stojí nějakých 15 000 a vězte , že ho tam má skoro každý. Další výhodou jsou turnaje a akce (jistě, zde ani DP není pozadu). Já osobně hraju na Kelu kvůli třem věcem - spousta známých , neomezený skillcap a barák. Každému podle jeho gusta. Řekl bych, že shardy jsou na stejné úrovni a stojí a padají (spíš padají a to často) na možnostech (spíš nemožnostech) SPHERY.

ZDSEAL: Oproti ostatním vidím výhodu v tom, že se mluví českým jazykem, nevýhoda oproti některým shardům je zase v tom, že je volně přístupný pro každého a tím pádem se zde vyskytují i ti horší z naší společnosti, kteří kazí hru ostatním.

Doupě: Co tě na UO nejvíc baví a drží tě u ní?

Kuba II: Možnost mít barák (ne aby to vypadalo že jsem nějaký úchylák, ale tohle jiná hra prostě nemá). Možnost být dřevorubcem , stavařem , zlodějem , kovářem , prostě býti řemeslníkem. Fantasy svět - i když ho Kelevar a OSI spíše potírají , ale je to fantasy - oproti AC & EQ je UO trochu lidštější. Česky & slovensky mluvící obyvatelstvo (oběma jazyky mluvím plynně). Čeští GM - česká nátura, asi bych se a americkým GM nedohodl ;) . O UO mě drží její nekonečnost. Hned za ní jde Diablo a Final Fantasy 7…

ZDSEAL: Baví mě na ní její rozmanitost a hlavně dobrá parta přátel, se kterou se setkávám i mimo UO svět. A také se UO dá použít jako seznamka :).

Doupě: Hraješ i jiné online hry ?

Kuba II: Ne nehraji , jelikož si dle mého názoru zaslouží jedna postava co největší péči. A navíc mám dial-up a platit za telefon dvojnásobek, to není pro moji kapsu.

ZDSEAL: No jasně, například Operation Flashpoint, Counter-Strike...

Inu článek se blíží ke konci a mně nezbývá než dodat, že tím nejlepším způsobem, jak se o UO něco dozvědět, je si ji na vlastní kůži vyzkoušet. Je opravdu tak úžasná? Může vytvořit závislost? To jsou právě ty otázky, na které se nedá jednoznačně odpovědět. A proto neváhejte a vyzkoušejte si ji sami… v současné době můžete buďto na Dark Paradise (www.darkparadise.cz) či na Kelevaru (www.kelevar.cz), v blízké budoucnosti snad i na Rhiannonu (www.rhiannon.cz) a Anthorii… a možná i dalších?!

Diskuze (38) Další článek: Toy Trains – nová hra od Illusion Softworks?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,