World Eater - Pojídač světů

Naskytl se mi nedávno letmý pohled něco dosud nevídaného. Na novou masivně multiplayerovou hru, která je však z celé té nekonečné řady jí podobných mnoha věcmi výjimečná, originální a v lecčems dosti novomyšlenkářská. Je to vesmírná real-time strategie a jmenuje se World Eater.
Její příběh je docela prostý a zdaleka není zas až tak důležitý. Přesto si ho v krátkosti představíme: Na počátku 25. století se lidstvu podařilo vynalézt mezihvězdný pohon a obyvatelstvo se rozuteklo do všech koutů vesmíru. Roku 2700 již lidská populace čítala na 14 bilionů a obývala větší část galaxie. O dvacet let později konečně lidská rasa narazila na mimozemšťany. Jmenovali se Wor. Nebyli to zrovna přátelské bytosti - v podstatě začali lidstvo postupně z vesmíru vyhlazovat. Všechny snahy lidí o komunikaci ztroskotaly. Za dva roky se objevují další cizáci, lidstvo se zadrženým dechem čeká, jak se Soolové, jak sami sebe nazývají, zachovají. Vydechují však často v šokující křeči - Soolové sice bojují proti Worům, ovšem lidstvo si zároveň s tím zotročují. Nyní je rok 2755. Objevily se další dvě cizácké rasy a všichni bojují proti všem. Zároveň si také všichni podrobují ony malé zbývající ostrůvky lidství, čítající řádově miliardy osob. Dokonce i bojovní Worové přistoupili raději na zotročování než na vyvražďování, protože také konečně pochopili, že lidé jsou výbornou, početnou a levnou pracovní silou.

World EaterWorld Eater

World EaterWorld Eater

Nyní už je vám doufám jasné, že hráč dostane možnost ovládat právě jedno z oněch čtyř impérií. Tak to vidíte, jak růžovou máme budoucnost. Toto je jeden z prvních originálních prvků této hry - nebudete hrát za lidi, kteří budou naopak vám podrobeni, ale za jednu ze čtyř následujících ras:

Worové
Mechanicko-biologické humanoidní bytosti. Pověsti říkají, že Worové se zrodili z lidské technologie kdysi během 25. století, ovšem vyvíjeli se od té doby mnohem rychleji než samotní lidé. Buď to, nebo možná také fakt, že mají lidský tvar těla, je přimělo k intenzivní nenávisti naší rasy. Worové plánují vyhubit nás hned jakmile skončí s těmi nebezpečnějšími nepřáteli.

Worové jsou velice dobří vědci a výzkumníci. Naopak jejich slabinou je těžba surovin.

Soolové
Jsou to velké bytosti podobné balónům, které se pravděpodobně vyvinuly na nějakém plynném obrovi. Využívají v podstatě pouze organické technologie a neskutečně pohrdají těmi, kteří ne. Jsou jediní, kteří by rádi v budoucnu využili lidstvo pouze jako své otroky a nikoliv lidi vyhubili.

Jsou to velice dobří tvůrci lodí. Jejich slabinou jsou naopak továrny.

N'arlané
Šestinohé insektoidní bytosti (zřejmě podobné takovým těm malým černým hnusobům z Hvězdné pěchoty). Jsou neznámého původu. Myslí čistě prakticky a bezcitně, myslí pouze na výkonnost, stejně jako je to ve skutečném hmyzím společenství. Myslí si, že ostatní tři rasy jsou líné a pomalé a pokud to bude možné, chtějí si je podmanit, a když už ne podmanit tak alespoň vyhladit.

Mají velice dobré továrny. Jejich slabší stránkou je výzkum.

Althuňané
Tyto červovité bytosti zřejmě původně žily pod povrchem či ve vodě. Jejich jediným cílem je asimilovat další a další hmotu, aby pak mohli dosáhnout svého vysněného cíle - jediného Althuňana ovládajícího všechnu hmotu ve vesmíru (skromní to lidé...). Mají společnou mysl a tak jediným důvodem, proč být více než jedinou bytostí, je nadbytek. Jakmile si to vyřídí se všemi ostatními rasami ve vesmíru, všechnu hmotu pohltí jejich Pojídači světů a nakonec budou pohlceni i samotní Althuňané, vyjma jediného. Pak nastane ve vesmíru konečně mír a řád.

World EaterWorld Eater

World EaterWorld Eater

Althuňané mají velice dobrou transmutační a těžební technologii. Jejich slabinou je tvorba lodí.

Z předchozí textu vám zřejmě nebude pár věcí jasných. Ale nezoufejte, postupně se k nim dostanu. Začnu tím, že tato (opět nesmím opomenout slůvko 'originální') hra nebude založena na persistentním světě založeném na několika hlavních serverech (jako jsou např. UO, Asheron's Call, apod., v podstatě většina dnešních masivně multiplayerových her). Místo toho sleduje World Eater systém "otevřených serverů", kdy si každý může vytvořit svůj vlastní server a tím tedy i hru. To znamená hlavně jedno - že serverů nebude nikdy nedostatek a vždy budete mít přístup na bezpočet "hracích míst".

Základní koncept této hry je myslím jasný hned od začátku - je to klasický resource-management spojený s kolonizací nových planet, těžbou surovin, výzkumem nových technologií a s tím vším tedy i rozšiřováním vašeho impéria. Jak jsem již řekl, bude se vše odehrávat v reálném čase. Vaším úkolem bude ovládnout co největší počet planet a hvězdných systémů. Z počátku k tomu budete využívat zejména kolonizace, později však již budete muset nasadit silnější prostředky - dobývání. Nakonec může zůstat prostě pouze jeden - toť obecně známá poučka všech vesmírných strategií.

Název hry je odvozen od jedné z mnoha jejích nesmírně originálních vlastností, totiž stavby lodí. Ta je zcela založena na organice. Jednoduše řečeno, vaše lodě budou rostoucí organické bytosti. Čím více hmoty do nich vložíte, tím budou větší a silnější. Všechny lodě se tedy rodí nebo jsou klonovány a od počátku musejí být krmeny. Z počátku budou moci pojídat pouze některé přesně dané suroviny, ovšem postupem času, jak vyzkoumáte hafo nových technologií, jim začne chutnat takřka všechno. Cílem celé hry je vytvořit natolik gigantickou loď, aby její vlastní rozměry převýšily rozměry menších planet a loď se stala Pojídačem světů. Tato nesmírně originální vlastnost má hned dvě obrovské výhody: 1) hardwarovou, která počítá s tím, že již nebude nutné, aby se počítač staral o stovky a tisíce lodí a lodiček každého hráče, ale že se bude muset naopak starat maximálně od desítky lodí každého ze stovek a tisíců hráčů (na jediném serveru!), a 2) hráčskou, která je založena na tom, že už se konečně nebudeme muset starat o nekonečné flotily. Navíc v sobě tato vlastnost přináší i nádherné "diplomatické" zpestření, kdy bude nutné hlídat si vývojový stupeň nepřátelských lodí a pokud se nepříteli podaří získat Pojídače, pokusit se spojit s ostatními hráči, kteří ho zatím nemají, a toho jediného společně zneškodnit.

Další zajímavou možností bude taktéž dělba práce mezi více hráčů v jednom impériu. Jeden se například bude moci starat o těžbu a celý resource-management, druhý o výzkum, vývoj a kolonizaci a třetí o politiku a obranu. Hráči budou mít taktéž možnost "půjčovat darem", což zjednodušeně znamená, že budete moci např. svému sousedovi darovat nějakou menší planetu, která sice formálně bude patřit stále vám, ovšem již nad ní nebudete mít kontrolu.

World EaterWorld Eater

World EaterWorld Eater

Resource-management bude postaven na pěti základních surovinách - voda, plyn, ruda, biomasa a lidé (;). První čtyři budete získávat prostřednictvím budovy překvapivě zvané těžební stanice. Poslední - lidé - budou vyžadovat vlastní budovu (ubytování).

Ufff, tak to by myslím pro základní představu mohlo stačit, ne? World Eater je hra nesmírně rozsáhlá a obsahuje obrovské množství možností. Jen doplním, že ji vyvíjí společnost Gatorhole, sídlící ve Stockholmu ve Švédsku.

Váš názor Další článek: Screenshoty: World War 2 Online

Témata článku: , , , , , ,