Historie časopisu Score – vzestupy i pády

Historie časopisu Score – vzestupy i pády

Když se člověk dožije sta let, je to důvod k oslavám. Když se počítačový měsíčník dočká stého čísla, je to přinejmenším příležitost k ohlédnutí. Připomeňme si nyní pohnutou historii Score, od pionýrských začátků až k dnešní rutině.

Asi každý, kdo má v České republice co do činění s počítačovými hrami, zná časopis Score, nebo o něm aspoň slyšel. Tento časopis (a samozřejmě také lidé, kteří jej vytvářeli) významnou měrou ovlivnil herní dění v naší malé zemičce. A protože se co nevidět dočkáme jubilejního stého čísla Score, sluší se zrekapitulovat bohatý a někdy i dramatický vývoj časopisu od jeho počátků až do současnosti.

Charakteristika

Nejvýstižnější označení, kterým lze Score charakterizovat, je: časopis plný superlativů. Uveďme si alespoň některé:

Nejstarší

Ano, Score je nejstarší „žijící“ časopis o počítačových hrách u nás. I když Excalibur začal vycházet asi o dva a půl roku dříve, v posledních letech se interval vycházení časopisu stále zvětšoval, až přestal Excalibur vycházet úplně (a zřejmě již nikdy vycházet nebude). Ani Score se nevyhnulo drobným výkyvům (proto také bude sté číslo slavit až v červnu a ne v dubnu, jak by se – s použitím prostého matematického výpočtu - dalo očekávat), nicméně všechny krize nakonec šťastně ustálo a dočkalo se vytouženého jubilea. Podrobnější informace o historii časopisu naleznete v samostatné kapitole.

Nejznámější

Ať si kdo chce co chce říká, Score je stále ve světě počítačových her pojem. I když jeho přítomnost již není tak zářivá, jak by si současná redakce možná představovala, nelze časopisu upřít onu tajemnou auru nostalgie, která obklopuje staré, vysloužilé umělce, kteří již mají svůj zenit dávno za sebou, ale stále se vyhřívají v paprscích své zašlé slávy. Každý nový časopis, který vznikl, byl srovnáván právě se Score, a stejně tak tomu bude dozajista i v budoucnu. Také co se týče personálního obsazení, lze (s jen maličkou nadsázkou) konstatovat, že každý, kdo ve světě českých herních časopisů něco znamená, prošel redaktorskou či autorskou prací ve Score. Lidem tvořícím v minulosti či přítomnosti Score je věnována jedna kapitola článku.

Nejmladší

O Score se v tomto duchu dá hovořit hned ve dvou ohledech. Za prvé - jeden čas tvořila redakci parta neplnoletých „výrostků“ s pouze minimálními zkušenostmi s tvorbou počítačového časopisu. Za druhé – Score se postupně vyprofilovalo jako časopis zaměřený na nejmladší vrstvu čtenářské obce, za což také sklidilo nemalou kritiku. Je sice pravda, že v dnešní době není hraní počítačových her výsadou studentů či dospělých, ale v mnohem větší míře hrají hry i děti mezi 10 a 15 lety, nicméně Score svým puberťáckým humorem, infantilními žertíky a celkovým pojetím časopisu úspěšně odradilo ty poněkud odrostlejší čtenáře. Přitom lze časopis koncipovat tak, že vyhoví jak mladším, tak starším, jak to předvádí např. Level. V dnešní době již není ono směřování na mladší čtenáře tak patrné.

Nejprodávanější

Tato výsada je zřejmě již hudbou minulosti. V současné době v prodejnosti vede Level, Score se podle neoficiálních odhadů drží těsně na druhém místě, s výrazným náskokem před Gamestarem (přesná čísla nejsou již téměř dva roky k dispozici, neboť Score se od podzimu 2000 neúčastní auditu ABC ČR a od prosincového čísla stejného roku nezveřejňuje ani vytištěný náklad). Přehled nákladů a prodaných výtisků naleznete v samostatné kapitole.

Nejlepší

Hodnocení kvality je vždy subjektivní, nicméně podle prodejnosti i oblíbenosti u čtenářů lze soudit, že poměrně velkou část své existence se Score drželo na špici žebříčku českých herních časopisů. Zpočátku nebyl stagnující Excalibur a začínající Level pro Score vážnou konkurencí, později se ovšem přidal Gamestar a na chvíli i PC Gamer. S odchodem klíčových redaktorů šla ovšem kvalita dolů, a když se k tomu přidalo několik afér, ztratilo Score své vedoucí postavení (a již je nikdy nezískalo).

Nejhorší

Život je jedna velká houpačka a Score si také prožilo kromě vzestupů i pády. Odchody či vyhazovy známých osobností, finanční krize, změna vydavatele, kompletní obměna redakce, aféry, intriky – to vše se zákonitě promítlo do kvality časopisu a způsobilo odliv zájmu čtenářů. Dnes již je Score stabilizované a má poměrně stálý okruh čtenářů, nicméně na své nejlepší časy může jen nostalgicky vzpomínat.

Nejkontroverznější

Žádnému časopisu se nevyhnuly problémy, ale Score jako kdyby je přitahovalo. Příděl afér, průšvihů a blamáží by vystačil na několik časopisů. Těžko říct, jestli je to v lidech nebo to prostě k herní žurnalistice patří, každopádně se redaktoři ani čtenáři Score rozhodně nenudili. Aférám je věnována samostatná kapitola.

Nejzatracovanější

Je logické, že každý časopis má své příznivce i své odpůrce. Díky specifikům herní branže (především věkové složení čtenářů) je značná část příznivců i odpůrců poměrně radikální – svůj oblíbený titul vynáší do nebes, konkurenci haní a pomlouvá na každém kroku. Představa, že by např. čtenář MF Dnes napsal do novin dopis, že píšou mizerně a ať si vezmou příklad z Rudého práva, je stejně tak úsměvná jako nepravděpodobná. U herních časopisů je to ale naprosto běžné – stačí přečíst si dopisy redakci, které každý časopis otiskuje, či zabrousit na některé webové diskusní fórum. A Score je časopis, který má v dnešní době odpůrců nejvíc. Částečně se to dá i pochopit, některé události v minulosti značně otřásly pověstí a důvěryhodností časopisu, a Score bude mít ještě spoustu práce, aby svou image vylepšilo a získalo zpět ztraceno důvěru svých bývalých čtenářů.

Nejpodceňovanější

Počítačový hráč je tvor veskrze konzervativní a na přístupu k počítačovým časopisům je to velmi dobře znát. V dobách krize se od Score odvrátilo velké množství čtenářů a dodnes jich mnoho Score odsuzuje, aniž by znali jeho současnou tvář. Na diskusních fórech se nezřídka setkáme s názorem: „Score nestojí za nic. Pravda, už půl roku (rok, dva roky) jsem si ho nekoupil, ale prostě nemůže být lepší než Level (Gamestar).“ Těmto nedůvěřivcům bych chtěl vzkázat: zkuste si někdy Score koupit a pokuste se jej zhodnotit objektivně, bez ovlivnění minulostí či jmény podepsanými pod články. Možná budete příjemně překvapeni...

Historie

Připomeňme si nyní stručně, jak se časopis vyvíjel od svých počátků až do současnosti. Více než osm let historie si rozdělíme na etapy podle šéfredaktorů, kteří v daném období ve Score „šéfovali“.

Score 1 – 30: Jan Eisler

První číslo časopisu Score vyšlo v lednu 1994, poté, co Jan Eisler a Andrej Anastasov odešli po neshodách s Martinem Ludvíkem z Excaliburu a kývli na nabídku Oldřicha Hejtmánka. Excalibur se z této rány už nevzpamatoval a přestože vyšel ještě asi šedesátkrát, nikdy nedosáhl kvalit, které měl pod vedením Iceho či Andrewa. Spolu s nimi totiž odešla prakticky celá redakce Excaliburu a většina z nich se vzápětí dostala do Score (Petr Bulíř, Vladimír Henzl, Lukáš Hoyer). Score bylo majetkově propojeno s firmou Vision, v té době výhradním dovozcem počítačových her u nás, a mělo tak zajištěno dostatek her k recenzím.

První čísla vznikala takříkajíc na koleně a měla drobné mouchy, postupně se však tvář Score stále více profesionalizovala. Největší devizou však byl tým autorů, který se stále rozšiřoval a zkvalitňoval. Nejoblíbenějšími autory však stále byli Ice s Andrewem – jejich jména lákala stále větší množství čtenářů, kteří ke Score přecházeli.

Časopis se kromě her pro PC či Amigu věnoval také konzolím (Sega, Nintendo). Oblíbená rubrika Techbox se transformovala z prostého přehledu HW nároků recenzovaných her a tipů na jejich úspěšné spuštění v plnohodnotný přehled HW novinek, recenzí a testů.

První číslo mělo 52 stran a stálo pouhých 30 Kč, rozsah však rychle narůstal – 68 stran (č.5), 84 stran (č.12, zdražení na 36 Kč), 100 stran (č.22). V čísle 20 bylo poprvé k dostání Score s CD obsahujícím demoverze a kultovní diskmag Pařeniště (cena časopisu s CD byla 120 Kč, později 133 Kč). Ve třicátém čísle se rozsah zvětšil na 116 stran, zároveň s tím se zvýšila i cena na 50 Kč, resp. 144 Kč s CD. Ve stejném čísle se poprvé objevuje rubrika PSX.
Score 31 – 36: Andrej Anastasov

Šéfredaktor a zástupce šéfredaktora si vyměnili pozice, na koncepci časopisu to ovšem žádný podstatný dopad nemělo. K číslu 31 byla přiložena disketa s reklamními materiály k filmu Síť, CD přiložené ke 32.číslu obsahovalo plnou hru Gateway. Ve 34.čísle se zvětšil rozsah časopisu na dnešních 132 stran.

Konec roku 1996 byl prvním krizovým obdobím Score. Na dva měsíce se odmlčel Andrej Anastasov, takže číslo 35 připravoval Jan Eisler a číslo 36 dokonce Oldřich Hejtmánek, neboť Jan Eisler ze Score na delší dobu odešel.

Score 37 – 42: Tomáš Mrkvička

Pod vedením Tomáše Mrkvičky se podařilo časopis opět stabilizovat. První špičkovou plnou hrou přiloženou ke Score bylo Wizardry 7 (č.39). Od čísla 40 se na CD příloze začal objevovat diskmag Kelt. Poslední číslo pod vedením Tomáše Mrkvičky mělo 148 stran.

Score 43 – 57: Karel Papík

Karel Papík pokračoval v posilování pozice Score na trhu. V čísle 45 se čtenáři dočkali nejen lakované obálky a nového loga, ale i zvýšení ceny časopisu (60 Kč, resp. 150 Kč s CD přílohou). V tomto čísle je také poprvé avizována internetová stránka Score. Ke Score 47 bylo jako bonus přibaleno CD Sprite, od čísla 48 se poprvé objevuje plakát.

Jubilejní 50.číslo se věnovalo nejen ohlédnutí za historií Score, ale i podrobnému představení členů redakce a pohledu do zákulisí tvorby časopisu. V čísle 50 se také odmlčel Andrej Anastasov a Score tak poprvé zůstává na delší dobu bez svých zakladatelů. Příznivce českých her potěšilo 55.číslo, kde byla přiložena jako plná hra adventura Dračí Doupě.

Problémy v redakci však na podzim roku 1998 nabývají takových rozměrů, že Karel Papík spolu s prakticky celou redakcí ze Score odchází a zanedlouho zakládají konkurenční časopis Gamestar.

Score 58 – 67: Andrej Anastasov

Do Score se opět vrací Andrej Anastasov a Jan Eisler a snaží se časopisu dodat jeho starou dobrou tvář. K číslu 58 byla poprvé přiložena dvě CD (na druhém byla plná hra Woodruff a demo na Jagged Aliance 2), čímž začíná prakticky pravidelné vydávání plných her, trvající dodnes. Hody slavili především fanoušci adventur (do češtiny přeložené Quest for Glory 3, 4 a 1) a dungeonů (Dungeon Master, Albion, trilogie Ishar). Číslo 60, završující pětileté vycházení Score, mělo 148 stran.

Problémy ve Score se však opět dostávají ke slovu. Další palácový převrat končí vyhozením Andreje Anastasova a na pozici šéfredaktora přichází poměrně nezkušený Tomáš Zvelebil.

Score 68 – 90: Tomáš Zvelebil

Nový šéfredaktor se poměrně rychle obklopuje novým týmem, nicméně kvalita časopisu nezadržitelně klesá. Aféry jsou na denním pořádku, pohroma stíhá pohromu, a tak dokonce dochází ke zpoždění ve vycházení časopisu. Toto období lze bezpochyby hodnotit jako nejhorší v historii Score. Od čísla 83 se ustálila cena za časopis s CD na dnešních 180 Kč.

Score 91 – 99: Mikoláš Tuček

Po dalších problémech a měsíčním zpoždění vydání časopisu se šéfredaktorem stává Mikoláš Tuček. Pod jeho vedením se Score zvolna zlepšuje, nicméně obnovit ztracenou důvěru čtenářů se daří jen pomalu. Někdy kolem čísla 95 se z autorského týmu potichu vytrácí Jan Eisler. Stejně jako konkurence i Score ruší volný prodej časopisu bez CD (ten je možno nadále získat pouze v rámci předplatného). Velmi kvalitní plné hry (Battle of Britain, Rally Championship 2002, Jagged Alliance 2: Unfinished Business, Wheel of Time) se střídají s podprůměrnými tituly.

Lidé

Každý časopis vytvářejí lidé a tak se sluší zastavit se i u nich. O přínosu Jana Eislera a Andreje Anastasova již byla řeč, zmiňme dále (v abecedním pořadí) aspoň část z početné skupiny osob, které se v průběhu existence časopisu vystřídala v redakci či autorském týmu a se kterými jste se mohli setkat také v konkurenčních časopisech:

 • Petr Bulíř (Excalibur, Level)
 • Lukáš Erben (Gamestar)
 • Vladimír Henzl (Excalibur)
 • Chalid Himmat (Gamestar)
 • Lukáš Hoyer (Excalibur)
 • Martin Kalivoda (Level)
 • Bob Koutský (Gamestar)
 • Ondřej Malý (Level)
 • Jan Modrák (Gamestar)
 • Tomáš Mrkvička (Excalibur)
 • Béla Nemeshegyi (Level)
 • Karel Papík (Gamestar)
 • Václav Provazník (Excalibur)
 • Jindřich Rohlík (Excalibur)
 • Michal Rybka (Level)
 • Tomáš Smolík (Level)
 • Svatopluk Švec (Gamestar)
 • Tomáš Varoščák (Gamestar)
 • Tomáš Zvelebil (Level)

Náklad

Následující tabulka obsahuje přehled výše vytištěného a prodaného nákladu v období, ve kterém jsou tyto údaje k dispozici (leden 1997 – říjen 2000).

Měsíc Číslo Náklad Prodáno
01/1997 37 ? 42 955
02/1997 38 48 200 39 696
03/1997 39 50 350 42 782
04/1997 40 51 600 42 360
05/1997 41 51 800 40 656
06/1997 42 ? 40 900
07/1997 43 52 600 42 510
08/1997 44 50 050 42 823
09/1997 45 54 400 42 515
10/1997 46 54 400 43 422
11/1997 47 55 500 50 345
12/1997 48 54 320 43 259
01/1998 49 55 770 44 600
02/1998 50 55 350 42 324
03/1998 51 56 000 42 378
04/1998 52 55 460 40 875
05/1998 53 51 650 38 457
06/1998 54 50 760 38 923
07/1998 55 49 331 40 238
08/1998 56 48 640 38 319
09/1998 57 48 970 40 349
10/1998 58 50 313 42 186
11/1998 59 50 972 43 487
12/1998 60 59 711 46 200
01/1999 61 58 127 47 476
02/1999 62 59 716 45 799
03/1999 63 62 645 46 531
04/1999 64 59 445 48 258
05/1999 65 59 221 44 927
06/1999 66 59 856 45 900
07/1999 67 56 409 43 908
08/1999 68 55 179 44 092
09/1999 69 55 512 46 130
10/1999 70 57 619 44 691
11/1999 71 60 669 44 190
12/1999 72 59 875 44 330
01/2000 73 57 314 46 930
02/2000 74 55 411 44 782
03/2000 75 57 317 44 852
04/2000 76 56 653 41 809
05/2000 77 59 882 40 213
06/2000 78 61 580 39 190
07/2000 79 59 882 39 129
08/2000 80 50 810 37 466
09/2000 81 50 832 39 842
10/2000 82 ? 37 569

Zdroj: ABC ČR
? – údaj není k dispozici

Tytéž údaje, tentokrát vyneseny do přehledného grafu:

Plné hry

Problematice plných her byl věnován nejeden článek na Internetu i v papírových časopisech. Je smutnou pravdou, že kvalita plné hry výrazně ovlivňuje prodejnost časopisu – mnohem více než kvalita obsahu časopisu samotného. V následující tabulce je přehled všech plných her, které byly přiloženy k časopisu Score.

Hra Číslo
Gateway 32
Wizardry 7 39
Battlecruiser 3000 AD 52
Dračí historie 55
Woodruff 58
Wing Commander: Secret Ops 59
Quest for Glory 3: Wages of War CZ 61
Dungeon Master
Maupiti Island
62
Quest for Glory 4: Shadows of Darkness CZ 63
Jagged Alliance CZ 64
Battle Isle 3: Shadow of the Emperor
Quest for Glory 1 CZ
65
Albion CZ 66
Ishar Trilogy 67
Sandwarriors 68
Incubation
Přítmí
69
Wipeout 2097 70
G-Police 71
O.D.T. 72
Destruction Derby 2 73
Rollcage 74
Incoming 75
Normality CZ 76
Alone in the Dark 3 77
Actua Soccer 3 78
Hardcore 4x4 79
Super EF 2000 80
Atomic Bomberman 81
Expendable 82
Gorky 17 83
Descent 3 84
Redneck Rampage 85
Forsaken 86
Septerra Core 87
Test Drive 5 88
Jagged Alliance 2 CZ
Betrayal at Krondor
Red Baron
89
Wizardry 7 Gold
Caesar
F22: Total Air War
Icewind Dále: HOW - Trial of Luremaster
90
Silkolene Honda Motocross GP
Civilization
Xenon 2: The Megablast
91
Battle of Britain
Duck Hunter
Free Abuse
92
Rally Championship 2000
Blockout
Golden Axe
93
Sheep
Mario & Luigi
Moorhuhn 3
94
Jagged Alliance 2: Unfinished Business CZ
Moorhuhn Winter Edition
Prehistorik
95
Dethcarz
Bulánci
96
Typinf of the Dead 97
Virtua Fighter 2 98
Wheel of Time CZ 99

Jak šel čas s časopisem Score

Score 3 (3/1994)

počet stran: 52
cena: 30 Kč
redakce: Eisler, Anastasov, Hoyer, Henzl, Krušina
autoři: Dvořák, Fuka, Adamec, Bulíř, Frkal, Formánková, Jirsa, Koutský, Červinka
počet recenzí: 15
počet stran recenzí: 19
téma: Lexikon počítačového hráče
další rubriky: novinky, preview, návody, Nintendo, Sega, HW, techbox, kultura

Score 13 (1/1995)

počet stran: 84
cena: 36 Kč
redakce: Eisler, Anastasov, Adamec, Borský, Červinka, Dvořák, Formánková, Frkal, Fuka, Henzl, Koutský, Vápeník
počet recenzí: 32
počet stran recenzí: 36
téma: Nejlepší hry roku 1994
další rubriky: novinky, návody, techbox, HW, komunikace, klasika, kultura

Score 23 (11/1995)

počet stran: 100
cena: 36 Kč
cena s CD: 120 Kč
redakce: Eisler, Anastasov, Adamec, Červinka, Dvořák, Fanta, Formánková, Frkal, Fuka, Henzl, Koutský, Mrkvička, Nemeshegyi
počet recenzí: 23
počet stran recenzí: 28
téma: Noční můra
další rubriky: novinky, preview, návody, comics, Internet, interview, profil, techbox, klasika, kultura
počet demoverzí: 25

Score 33 (9/1996)

počet stran: 116
cena: 50 Kč
cena s CD: 144 Kč
redakce: Anastasov, Dvořák, Červinka, Dostál, Eisler, Fanta, Formánková, Fuka, Himad, Chlumský, Komárek, Landa, Mrkvička, Nemeshegyi, Rybka, Tománek
počet recenzí: 17
počet stran recenzí: 24
téma: Wargames
další rubriky: preview, návody, Amiga, PSX, comics, Internet, interview, úvaha, techbox, klasika, kultura
počet demoverzí: 16

Score 43 (7/1997)

počet stran: 132
cena: 50 Kč
cena s CD: 144 Kč
redakce: Papík, Anastasov, Rohlík, Malý, Provazník, Slunéčko, Starman, Švec
autoři: Červinka, Dobeš, Erben, Fanta, Formánková, Fuka, Hejtmánek, Himad, Chlumský, Kopřiva, Landa, Mrkvička, Pavlovský, Rybka, Slováček, Varoščák
počet recenzí: 23
počet stran recenzí: 30
další rubriky: hot spot, novinky, preview, návody, PSX, comics, Internet, interview, techbox, klasika, kultura
počet demoverzí: 20

Score 53 (5/1998)

počet stran: 132
cena: 60 Kč
cena s CD: 150 Kč
redakce: Papík, Erben, Švec, Provazník, Modrák
autoři: Červinka, Malý, Rohlík, Dobeš, Mondschein, Himad, Chlumský, Kopřiva, Koutský, Mrkvička, Pavlovský, Rybka, Slováček, Troníček, Chlebek, Varoščák
počet recenzí: 24
počet stran recenzí: 43
téma: CeBit, Doom v Terminal baru, West in Space
další rubriky: hot spot, novinky, preview, návody, comics, interview, techbox, klasika, kultura
počet demoverzí: 26

Score 63 (3/1999)

počet stran: 132
cena: 60 Kč
cena s CD: 150 Kč
redakce: Anastasov, Rybka, Eisler, Ravenka, Malý, Provazník
autoři: Brak, Červinka, Dobrovský, Dovole, Chlebek, Kalivoda, Kopřiva, Ladra, Mrkvička, Pavlovský, Rohlík, Schneider, Starman, Tománek
počet recenzí: 16
počet stran recenzí: 29
téma: Score Show, The Best of Score, Web Ankety
další rubriky: hot spot, novinky, preview, návody, comics, Internet, interview, techbox, úvaha, klasika, kultura
plná hra na CD: Quest for Glory 4 CZ
počet demoverzí: 16

Score 73 (1/2000)

počet stran: 132
cena: 60 Kč
cena s CD: 150 Kč
redakce: Zvelebil, Tuček, Bílek, Himmat, Provazník
autoři: Červinka, Dovole, Drebota, Eisler, Kopřiva, Krejcarová, Mojžíš, Pavlovský, Potužáková, Rohlík, Ryšavý, Starman, Vavříková
počet recenzí: 19
počet stran recenzí: 48
téma: 10 nejočekávanějších her roku 2000
další rubriky: hot spot, novinky, preview, návody, comics, techbox, retro, kultura, volba hry století
plná hra na CD: Destruction Derby 2
počet demoverzí: 15

Score 83 (12/2000)

počet stran: 132
cena: 60 Kč
cena s CD: 180 Kč
redakce: Zvelebil, Himmat, Tuček, Bílek, Hloušek
autoři: Ladra, Dovole, Drebota, Eisler, Enafaa, Kalandra, Pavlovský, Potužáková, Vavříková
počet recenzí: 19
počet stran recenzí: 40
téma: Jak se paří v Británii
další rubriky: novinky, preview, zoom, návody, techbox, on-line, kvíz, kultura
plná hra na CD: Gorky 17
počet demoverzí: 15

Score 93 (11/2001)

počet stran: 132
cena s CD: 180 Kč
redakce: Tuček, Himmat, Kolanda, Bílek, Drebota, Hloušek
autoři: Ladra, Zvelebil, Eisler, Dovole, Enafaa, Krejcarová, Pavlovský, Potužáková, Prell, Vavříková
počet recenzí: 28
počet stran recenzí: 52
téma: Megakvíz
další rubriky: novinky, preview, zoom, návody, techbox, on-line, designérská laboratoř, kultura
plná hra na CD: Rally Championship 2000, Golden Axe, Blockout
počet demoverzí: 10

Aféry

Jak již bylo dříve uvedeno, problémy, aféry a průšvihy se Score rozhodně nevyhýbaly. Podívejme se nyní na stručný přehled důležitých momentů.

Fiasko s filmem Síť

Ke Score 31 prodávanému bez CD byla přiložena disketa s prezentačním programem na film Síť od firmy Bonton Home Video. Celou akcí se táhly problémy, které vyvrcholily až podezřením na zavirování programu. Posuďte sami:

Dodavatel nezajistil dostatečné množství disket, aby mohly být přibalené ke každému výtisku Score bez CD. A tak se na mnoho čtenářů nedostalo, někteří zase obdrželi nefunkční či dokonce prázdnou disketu.

Neinformovaní prodavači považovali přiloženou disketu za CD a požadovali za výtisk 144 Kč (místo 50 Kč).

Nejhorší ovšem bylo, že obslužný program byl špatně vytvořen (asi se nikdy nezjistí, zda záměrně nebo šlo jen o chybu programátora) a 1.8.1996 prakticky zablokoval systém a nutil uživatele zadat tajný kód, který mohli zjistit po vypůjčení videokazety s filmem Síť.

Jak Score, tak i Bonton Home Video se naštěstí k problému postavilo čelem a všemožnými způsoby se snažilo postiženým uživatelům pomoci. Na obranu Score je ještě nutno říci, že problém nebyl způsoben jejich vinou a ani pečlivé otestování obslužného programu nepomohlo, neboť chování bylo závislé na systémovém datumu.

Demo na Quake 3

Když se před třemi lety dokončovala hra Quake 3, byla hráčskou veřejností netrpělivě očekávána také demoverze této hry. Distributor (společnost Activision) sáhl k poměrně zajímavému kroku – zpřístupnil demoverzi pouze na Internetu a výslovně zakázal šíření demoverze na cover CD. Score se přesto rozhodlo v čísle 66 demoverzi Quake 3 na své CD umístit. Po intervenci společnosti Activision došlo ke zrušení podpory Score ze strany firmy JRC (tehdy prakticky monopolního distributora her v ČR) a celý problém přerostl až do vyhazovu Andreje Anastasova ze Score a zásadní obměně celé redakce.

Nezasílání výher v soutěžích

Jedním z lákadel časopisů o počítačových hrách jsou soutěže, ve kterých mohou čtenáři vyhrát počítačové hry, HW periférie či různé propagační materiály. Bohužel (pro čtenáře) došlo několikrát k tomu, že výherce svou výhru nedostal ani po několika urgencích. Např. dva nespokojení čtenáři zveřejnili na Internetu skutečnost, že vyhráli v soutěži vyhlášené v čísle 69 grafické akcelerátory, ale výhry neobdrželi. Šéfredaktor (T.Zvelebil) sice přiznal problémy s dodavateli cen, nicméně přislíbil, že se o předání výher postará. Oba nešťastníci se ovšem svých výher nedočkali a členové redakce na další oprávněné urgence neodpovídali. Také k tomuto článku na Internetu přišlo několik reakcí od čtenářů, kteří byli rovněž podvedeni a svou výhru nikdy nedostali.

Ripování plných her

Náklady na přikládání plných her k časopisům jsou značné, a proto se logicky vydavatelé snaží tyto náklady snižovat. Kromě ceny za poskytnutí licence k covermountingu se nemalou měrou na výši nákladů podílí částka na výrobu a distribuci časopisu s CD. Se zvyšujícím se počtem CD, na kterých se plná hra rozkládá, rostou tedy i výrobní náklady. Z těchto důvodů se jako plné hry přikládají jednocédečkové hry, pouze ve výjimečných případech hry na dvou CD.

Snaha o minimalizaci rozsahu hry však někdy přeroste únosnou míru. A tak např. ve Score 65 vychází ořezaná verze Battle Isle 3, ve Score 70 zase Wipeout 2097 bez audio soundtracku. O OEM verzi Descentu 3 pojednáváme níže.

Recenze z pirátských kopií či betaverzí

Recenzování her z pirátských kopií, betaverzí či dokonce demoverzí je podle všeho poměrně častý jev, i když se samozřejmě konkrétní fakta dají dokázat velmi těžce. Nicméně najdou se i případy, kde je pochybný původ recenzované hry víceméně zřejmý. Nemluvíme nyní o tom, když recenzent uvádí ve své recenzi jasně nepravdivé údaje (např. absence hudby, počet úrovní, absence síťové hry atd.), ale o recenzích her, ke kterým se vyjádřil přímo výrobce či distributor hry.

Tak např. ve Score 66 vyšla recenze na Star Wars: Phantom Menace. Recenze přitom vyšla před oficiálním vydáním hry, podle vyjádření firmy Activision nebyla v té době k dispozici ani novinářská verze.

Ve Score 70 vyšla recenze na Age of Empires 2. Přestože exkluzivitu na uvedený titul měl zajištěn jiný časopis, recenze ve Score vyšla dříve. Přitom dle vyjádření české pobočky Microsoftu redakci Score nikdo z Microsoftu kopii pro recenzi neposkytl.

Vánoční anketa a přeběh Václavského náměstí

Když v čísle 68 poprvé stanul v čele Score Tomáš Zvelebil, přislíbil ve svém úvodníku nejen vánoční anketu o spokojenosti čtenářů, ale také slíbil, že na Štědrý den přeběhne jen v trenýrkách Václavské náměstí, pokud většina čtenářů vyjádří svou nespokojenost. Ponechme stranou poněkud infantilní zaměření tohoto slibu a věnujme se faktům. V prosincovém Score (č.72) anketa nebyla, nicméně byla slíbena na nejbližší dobu. V časopise ale anketa ve skutečnosti nikdy nevyšla. Na internetových stránkách Score se sice objevila, ale po poměrně jednoznačném průběhu (nespokojených respondentů byla drtivá většina) byla v tichosti z webu stažena. Dále již o anketě samotné, jejím vyhodnocení ani o přebíhání Václaváku nikdy nic nezaznělo...

Předplatné a optické myši

V roce 2000 nabízelo Score zajímavý bonus k předplatnému – kromě plných her bylo možno k ročnímu předplatnému získat optickou myš Intellimouse od Microsfotu. Protože se tato myš prodávala za cenu kolem 1700 Kč, jednalo se o velmi výhodnou nabídku (celoroční předplatné Score s CD bylo v té době 1800 Kč). Předplatitelé, kteří si tento bonus vybrali, ale optickou myš neobdrželi. Po dlouhém čekání a protestech nabídl nakonec nový vydavatel možnost vrácení peněz, které většina nových předplatitelů využila (a Score tak přišlo o další čtenáře).

Okolnosti kolem předplatného nejsou doposud zcela vyjasněné. Objevily se i názory, že celá akce byla promyšleným tunelem, majícím za účel navýšit počet předplatitelů a tím zvýšit hodnotu Score před prodejem novému vlastníkovi. Každopádně tato aféra asi nejvíce otřásla důvěryhodností Score.

Nevyplácení honorářů

Neférové jednání redakce Score v období krize (na konci roku 2000) se projevilo i aférou s nevypláceným honorářem. Score převzalo a otisklo několik tipů a triků z internetového magazínu 1. PC Revue. Vyplacení autorského honoráře však bylo několikrát odloženo, autor se dočkal jen vytáček a výmluv. Rozhodl se tedy vše zveřejnit na Internetu. V krátké době mu přišlo poměrně velké množství ohlasů od lidí, kteří měli se Score obdobnou zkušenost – své honoráře buď nedostali vůbec, nebo s velkým zpožděním.

Finanční problémy, vytunelování, změna vydavatele

Vleklé problémy Score, potažmo vydavatelství Art Consulting, ve druhé polovině roku 2000, vyústily nakonec až ve změnu vydavatelství. Score odkoupilo vydavatelství Omega Publishing. Číslo 83 časopisu Score se díky těmto problémům zpozdilo a vyšlo s více než měsíčním zpožděním, v prosinci 2000. Slíbené dvojčíslo se nakonec nekonalo, Score 83 mělo standardní rozsah. Šéfredaktor Tomáš Zvelebil slíbil v úvodníku tohoto čísla brzké zvýšení počtu stran, ani tento slib bohužel nebyl splněn.

Podle dostupných informací způsobil finanční problémy Score finanční ředitel Miroslav Elfmark, který Score „vytuneloval“. K platební neschopnosti nicméně bezpochyby přispěl i klesající zájem čtenářů i inzerentů, způsobený předchozími aférami a tedy nedůvěrou ve Score.

Descent 3

Ve Score 83 byla jako plná hra pro příští číslo inzerována výborná strategie Jagged Alliance 2. V čísle 84 se sice čtenáři tohoto titulu nedočkali (byl až v čísle 89), nicméně také Descent 3, který byl nakonec v čísle 84 přiložen (změna samozřejmě nebyla nijak komentována), je poměrně kvalitní titul. Tedy – byl by, kdyby se jednalo skutečně o plnou hru. Ve skutečnosti byla ke Score 84 přiložena na jednom CD OEM verze Descentu 3, která obsahuje pouhých 5 úrovní a je určena k distribuci s novými HW periferiemi. Plná verze (obsahující 15 úrovní a rozkládající se na dvou CD) nebyla společností Interplay nikdy pro covermounting uvolněna.

Redakce i vydavatel Score zaujali pozici mrtvého brouka, k problému se nijak nevyjádřili, natož aby finančně či jiným způsobem odškodnili podvedené čtenáře.

Petice za lepší Score

Nespokojenost čtenářů s podobou Score pod vedením Tomáše Zvelebila vyústila až v petici, kterou sepsal jeden aktivní čtenář a zveřejnil na Internetu. V petici vyjadřoval znechucení nad přístupem redakce ke čtenářům, nad nedodrženými sliby, podrazy a podvody.

Petice se nedočkala většího ohlasu veřejnosti (na Internetu ji „podepsalo“ něco přes 300 čtenářů), svůj účel však aspoň částečně splnila – veřejně upozornila na nespokojenost čtenářů. Redakce Score samozřejmě na petici nijak nereagovala...

Abandonware na CD

Abandonware je termín pro hry, které jsou několik let staré, již se neprodávají a jejich autor či vydavatel pro ně neposkytuje žádnou podporu. Nicméně stále se jedná o autorsky chráněný produkt a jeho poskytování je defakto porušením zákona.

Na Internetu se dají nalézt stovky stránek, které se specializují na abandonware. Přikládat oficiálně tyto hry na CD přílohy časopisů se však nikdo logicky neodvážil. Tedy – až na Score...

V čísle 62 časopisu Score byly na CD hned dvě plné hry – Dungeon Master a Maupiti Island. Nehledě na to, že Maupiti Island je vlastnictvím již neexistující firmy (a těžko tedy Score získalo práva na distribuci), jedná se podle dostupných informací o releasy renomovaných warezových skupin.

Od čísla 89 se na CD objevují hned tři plné hry – kromě jednoho „velkého“ titulu ještě dvě další, menší (a většinou i starší) hry. Některé hry byly uvolněny pro volné šíření (např. Caesar, Free Abuse), jiné jsou od počátku freeware (např. Moorhuhn, Icewind Dále: HOW - Trial of Luremaster). O legálním původu některých dalších titulů (Civilization, Golden Axe, Betrayal at Krondor, Red Baron, Xenon 2 atd.) by se ovšem dalo s úspěchem pochybovat.

Ačkoli tento způsob šíření starších plných her čtenáři samozřejmě přivítali, Score nakonec od podobných praktik ustoupilo a od čísla 96 už podobné tituly na CD neumisťuje. Nový šéfredaktor Score (M.Tuček) navíc v odpovědích na čtenářské dopisy nepřímo přiznal, že se jednalo o warez hry.

Zdroj: BonusWeb, 1.PC Revue, diskusní fóra na Internetu, dopisy čtenářů časopisu Score, vlastní zkušenosti.

Co se chystá do jubilejního stého čísla?

Sté číslo časopisu Score bude význačné hned z několika hledisek. Kromě očekávaného bilancování se dočkáme i podrobného rozboru historie Score a představení většiny osobností, které za dlouhou dobu existence časopisu prošly řadami redakce. Šéfredaktor slibuje i nové rubriky a další překvapení.

K výjimečnému výročí patří i výjimečná plná hra, a tou Planescape: Torment bezpochyby je. Navíc v češtině (předpokládám, že výraz „kompletně v češtině“ je nadnesený a české budou jen titulky, namluvení rozhovorů zůstane v angličtině). Podle šéfredaktora bude původně čtyřcédečková hra na dvou CD, a to díky nové technologii komprimace. Doufejme, že bude jednat o oficiální, nově vydanou verzi hry, a ne o nepřípustné ořezání hry...

Stejně důležité jako ohlédnutí se za minulostí je výhled do budoucnosti. A tak by určitě bylo na místě další nastínění koncepce rozvoje Score v dalších letech, spojené s velkou čtenářskou anketou, která redakci nastíní, jak smýšlejí samotní čtenáři. Uvidíme, jak Score toto očekávání naplní...

Výhled do budoucnosti

Score má určitě dost potenciálu na to, aby obnovilo zašlou slávu a vrátilo se na výsluní nejlepšího českého herního časopisu. Stačí, když se bude vyhýbat výkyvům, trvale zlepšovat kvalitu, přinášet stále něco nového a hlavně plnit přání a očekávání svých čtenářů.

Zde je pár námětů, co by bylo vhodné ve Score zlepšit:

 • zvýšení počtu stran
 • další rozšíření rozsahu rubrik Recenze a Návody, na úkor Novinek a Preview
 • omezení „neherních“ rubrik (HW, SW atd.)
 • zrušení kultury
 • časté zařazování rozsáhlých tematických článků, reportáží, rozhovorů atd.
 • obnovení prodeje Score bez CD, popř. možnost občasného zakoupení CD samostatně (při předplatném bez CD)
 • přikládání DVD místo CD
 • výrazné cenové zvýhodnění předplatitelů, resp. hodnotné bonusy k předplatnému
 • omezení četnosti přikládání plných her (např. jednou za tři měsíce), zato zvýšení kvality přiložených titulů
 • zrušení přikládání plných her, spojené s výrazným snížením ceny časopisu
 • časté soutěže o hodnotné ceny
 • ankety o spokojenosti čtenářů, jejich názorech a přáních
 • vytváření tematických kolekcí na CD
 • podstatné zkvalitnění obsahu webových stránek časopisu – download demoverzí a patchů, časté aktualizace novinek, podrobný obsah čísla uveřejněný ještě před vydáním, kvalitní vyhledávání obsahu časopisů a CD atd.

Určitě si přečtěte

Články odjinud